دانلود مقاله بررسی میزان کارایی آموخته های مشاوران

Word 63 KB 10091 19
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ادبیات و پیشینه پژوهش

   

  1-2) کلیات

  مقدمه:

  در این پژوهش، ارتباط بین برنامه های و شیوه های تربیت مشاور در دانشگاهها با نیازهای شغلی – حرفه ای مشاوران در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می گیرد. این بخش حاوی ادبیات و پیشینه تحقیق است که شامل چهار مبحث عمده بدین شرح است: کلیات مربوط به خدمات راهنمایی و مشاوره؛ راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش با تأکید بر دوره متوسطه: برنامه های آ‌ماده سازی حرفه ای و تربیت مشاوران، به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد؛ و در پایان پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع (در ایران و خارج) عنوان شده است.

  راهنمایی به مفهوم کلی آن با خلقت انسان همراه است و خداوند متعال پس از آفرینش انسان از طریق بعثت پیامبران، بشر را پیوسته در جهت میل به کمال و سعادت در دنیا و آخرت راهنمایی نموده است. مفهوم هدایت و ارشاد از دیرباز در فرهنگ و ادبیات غنی زبان فارسی پیوسته مورد تاکید  و دارای اهمیت زیاد بوده است. لیکن راهنمایی به معنی علمی و تخصصی آن با صنعتی شدن جوامع و پیدایش نیازهای متنوع و نیز مسائل و مشکلات روانی و اجتماعی از تکنولوژی جدید در زندگی امروز مفهومی وسیع به خود گرفته است.

  امروز راهنمایی دارای معانی گوناگونی است و یک دیدگاه، مجموعه ای از خدمات، و در نهایت یک رشته تحصیلی است.

   

  خدمات راهنمایی و مشاوره

  راهنمایی و مشاوره عبارت است از یک فرایند تخصصی و منظم و کمک به افراد از طریق روشهای آموزشی و تفسیری به منظور نیل به شناخت بهتر خصوصیات و توانایی های بالقوه فرد و ارتباط رضایت بخش او با فرصتها و امکانات اجتماعی و محیطی زندگی خویش.

  به بیان دیگر خدمات راهنمایی مشاوره برنامه ای است که توسط کارشناسان این رشته در نظام مدرسه به مورد اجرا درمی آید؛ و وظیفه اصلی آن کاربرد مهارتها و نظریه های ارائه شده در علوم رفتاری است. که در یک فرایند کمکی فرد را، در شناخت خود و محیط و استفاده مطلوب از توانایی و قابلیت هایش یاری می دهد.

   

  فلسفه خدمات راهنمایی و مشاوره

  روانشناسان معتقدند که اکثریت قریب به اتفاق افراد قابلیت رشد و سازگاری و تعدیل به مقتضیات محیط را دارا می باشند و می توانند خود را با شرایط و فرصتهای محیط وفق بدهند. این وظیفه در حیطه فعالیتهای راهنمایی و مشاوره است تا افراد را یاری دهد تا منطبق با استعدادهای ذاتی به بهترین شکل رشد و تکامل یابند. در حقیقت فلسفه راهنمایی و مشاوره فردی کردن آموزش و پرورش است؛ تا فرد را در جهت – خود – رهبری و شکوفایی استعداد و توانایی ها، برای یک زندگی با هدف و سازنده برخوردار نماید.

  امروزه ملل و جوامع گوناگون  بر اثر تحولات همه جانبه اجتماعی – اقتصادی و سیاسی بیش از هر موقع لزوم راهنمایی و مشاوره افراد، به ویژه جوانان را به منظور جلوگیری از به هدر رفتن استعدادها و نیروهای انسانی آنان، درک کرده است. کارشناسان این فن با شناخت نیازهای فردی و اجتماعی و ملی می کوشند تا با روشهای تخصصی، افرادی را که فاقد اطلاعات لازم در باره خود و محیط هستند از این واقعیتها آگاه سازند.

  فلسفه راهنمایی و مشاوره را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1-انسانی موجودی پویا و، هر فردی، از نظر شخصیتی بی همتا و دارای قابلیت رشد و سازگاری است.

  2-انسان پیوسته در حال رشد و تغییر است، و رشد او را می توان در جهاتی که برای خود او و برای جامعه اش مفید باشد، هدایت و ارشاد نمود.

  3-شخصیت فرد از دو عامل مهم ترکیب یافته است: ویژگیهای ارثی (جسمی و روانی) و ویژگیهای محیطی (حال و گذشته).

  4-به هر فرد می توان در انتخابهای صحیح جهت نیل به یک زندگی موفقیت آمیز کمک کرد.

  5-و.ظیفه و مسئولیت نظام آموزش و پرورش هر کشوری است که خدمات راهنمایی و مشاوره لازم را برای رشد مطلوب در اختیار فرد فرد دانش آموزان قرار دهد.

  6-رشد مطلوب و سازگاری افراد در هر جامعه، بهبود و سرفرازی آن جامعه را در بر خواهد داشت.

  آرنولد، ج. توین بی، فیلسوف و مورخ انگلیسی می نویسد «آنچه برای انسان در وهله اول اهمیت است، مهارتها و دانش او نیست؛ بلکه چگونگی ارتباط او با دیگران است». در این ارتباط ویلیام، منینجز روانکار معاصر، سلامت روان و برخورداری از شخصیت سالم و توانایی استفاده هرچه بهتر و بیشتر از زندگی واقعی را هدف اصلی آموزش و پرورش می داند.

  امروزه پیچیدگی های روابط انسانی به دلیل تحولات سریع جوامع، افراد را در زندگی با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. برای مقابله با این مشکلات باید قابلیت های افراد  پرورش یابند، و افراد بیاموزند که چگونه از تمامی قابلیتها و استعدادهای خود در زندگی بهره گیرند. تحقق این اهداف، اساس فلسفه راهنمایی را تشکیل می دهد.

   

  تاریخچه راهنمایی و مشاوره

  الف-در جهان: تاریخچه راهنمایی و مشاوره به سال 1908 میلادی و اقدامات فرانک پارسونز، (در شهر  بوستون، آمریکا) برمی گردد که بعدها به پدر راهنمایی حرفه ای و شغلی معروف گردید، این تلاش اولیه با هدف کمک به جوانان در سازگاری حرفه ای پس از مدرسه به وجود آمد.

  جنبش راهنمایی حرفه ای را تقریبا می توان با جنبش مشاوره مرتبط دانست. با گسترش راهنمایی حرفه ای در مدارس، جنبش راهنمایی به تدریج به عنوان یک فرایند مداوم و مستمر که همه موقعیت های زندگی فرد را در بر می گیرد، شناخته شد.

  در سال 1913، انجمن ملی راهنمایی حرفه ای تاسیس شد که اعضای آن از رشته های گوناگون آموزش و پرورش؛ روانشناسی؛ بازرگانی؛ دولت و مددکاری اجتماعی تشکیل می گردد. راهنمایی حرفه ای، سالها حوزه فعالیت مربیان تعلیم و تربیت بوده است.

  در حقیقت جنبش راهنمایی حرفه ای، پاسخی به نیاز انبوه مهاجرانی بود که از نقاط گوناگون دنیا، با مشکلات اقتصادی – اجتماعی و روانی، از جمله بیکاری به ایالات متحده سرازیر بودند؛ و همگی نیازمند کمک در شغل یابی بودند. در پاسخ به این نیاز، راهنمایی حرفه ای به عنوان یک ضرورت فردی و اجتماعی مطرح و گسترش یافت. اقدامات پارسونز در خودشناسی و انطباق بین خصوصیات فردی و نیازها و ویژگی های شغلی در جامعه متکی بود، که به تدریج به دلیل نیازهای گوناگون و شدید مردم؛ به حوزه های تحصیلی، روانی، اجتماعی، خانوادگی و شخصی گسترش یافت.

  امروزه خدمات راهنمایی و مشاوره به صورت علمی بخش مهمی از فعالیتهای مدارس و موسسات تربیتی بیشتر نقاط جهان را تشکیل می دهند. برای مثال، مرکز راهنمایی حرفه ای بلژیک در سال 1941 و در فرانسه در سال 1945، در  نروژ در سال 1947، و در انگلستان در سال 1948، عمده فعالیتهای رسمی خود را آغاز کردند. بنابراین در حال حاضر، در مقاطع گوناگون تحصیلی و در اغلب کشورهای جهان خدمات راهنمایی بخش مهم و جدانشدنی از نظام آموزش و پرورش را تشکیل می دهند.

  ب-در ایران: خدمات راهنمایی و مشاوره در ایران به صورت غیر مدون از گذشته بسیار دور چه در خانواده و چه در نظامهای تربیتی، اجتماعی، و مذهبی اعمال می شده است و معلم در فرایند تعلیم و تربیت، شناخت استعدادهای دانش آموزان را ملاک اصلی تدریس و آموزش خود قرار می داده است. در منابع غنی زبان و ادبیات فارسی و منابع مذهبی و اعتقادی مردم این سرزمین، راهنمایی پیوسته مطرح بوده است.  لیکن به صورت سازمان یافته و برنامه ریزی شده، آغاز آنرا باید سال 1332 دانست که با کمک وزارت کار و همکاری موسسات دیگر عملا فعال گردید.

  بر اساس مصوبه کنفرانس فرهنگی سال 1337 در مشهد و آبادان، ایجاد برنامه راهنمایی در آموزش و پرورش به منظور کمک به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی که عملا به اشتغال آتی آنان بیانجامد، ضروری شناخته شد. در نتیجه در اداره کل تعلیمات متوسطه، مرکز راهنمایی به وجود آمد، و اجرای تست و تشکیل پرونده در چند مدرسه بطور آزمایشی آغاز گردید. در سال 1346 وزارت آموزش و پرورش، رسماً از دانشکده های علوم تربیتی دانشگاهها و مدارس عالی، تقاضای تربیت مشاوران تحصیلی را نمود. دانشگاه تربیت معلم (دانشسرای سابق)، در همان سال به تاسیس دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره مبادرت ورزید. و متعاقب آن دفتر کل آموزش راهنمایی تاسیس گردید. در سال 1350 مدارس راهنمایی در سراسر کشور رسما کار خود را آغاز نمود.

  برنامه راهنمایی و مشاوره تا سال 1358 ادامه یافت. بنا به دلایل چندی از جمله: کمبود نیروی انسانی ماهر، ناشناخته ماندن اهداف و برنامه راهنمایی برای دانش آموزان و اولیاء و مربیان مدارس، نبودن امکانات کافی برای اجرای برنامه، ناکافی بودن برنامه تخصصی تربیتی مشاور، ناهماهنگی در برنامه های فرهنگی و اجتماعی جامعه، سرانجام ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس و برنامه تربیت مشاوران، موقتا تعطیل گردید. در سال 1367 بر اساس برنامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، دانشگاههای معتبر کشور مجددا اقدام به تربیت مشاوران در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد نمودند.

   

  محیط حرفه یا کار مشاوران در دبیرستان

  نقش مشاور مدرسه در ارتباط با دانش آموزان، مدرسه و جامعه بستگی تمام به وجود فیزیکی محیطی دارد که متناسب با مسوولیتهای او باشد. چنین محیطی شامل شرایط فیزیکی و روانی کار است. چنین محیط مطلوبی اعم از شرایط فیزیکی و روانی، تنها به کمک و تلاش مشترک اولیاء مدرسه به ویژه مدیر و مشاوران امکانپذیر است.

  شرایط روانی کار، شامل موارد گوناگون از جمله موارد زیر است:

  وجود روابط انسانی سالم در مدرسه، محیط آزاد برای برنامه مشاوره، خط مشی روشن اداری و کاری و قوانین حمایت کننده از مشاور، فضای مناسبی را که در آن مشاور آزادی بکارگیری مهارتهای مربوط به حرفه اش را داشته باشد.

  جنبه های فیزیکی نیز شامل تشکیلات و تجهیزات و مواد لازم در محیطی دنج و آرام برای دفتر مشاور است. بدیهی است ایجاد محیط مطلوب فیزیکی و روانی، مشاور را در نیل به مسئولیتهای حرفه ای اش یاری می دهد.

   

  3-2-برنامه های آماده سازی حرفه ای و تربیت مشاور

  آماده سازی حرفه ای و تربیت مشاور نیز همانند هر رشته علمی دیگر نیازمند سازماندهی و برنامه ریزی های علمی و عملی است.

  در اینجا، قبل از عنوان کردن برنامه های تربیت مشاوران دبیرستان، اصول کافی را که در زمینه سازماندهی و برنامه ریزی های علمی و عملی باید رعایت گردد، یادآوری می نماییم:

  آمادگیهای حرفه ای مشاور

  براساس مصوبات انجمن بین المللی مشاوران و عملکرد بیشتر کشورهای جهان، (مانند: فرانسه، انگلستان، ایالات متحده و سوئد) مشاوران می باید حداقل:

  1-دارای مدرک کارشناسی ارشد از یک دانشگاه یا موسسه معتبر باشند.

  2-دیپلم دولتی مشاوره از ایالتی که در آن استخدام می شوند اخذ نمایند.

  3-پیش از اشتغال مشاوران باید حداقل به مدت یکسال زیر نظر اساتید فن در مدرسه به تجارب علمی مشاوره یا بپردازند.

  محورهای دورس در  دوره مشاوره

  - روانشناسی رشد، روانشناسی تربیتی، نظریه های مشاوره، فنون و روشها، ارزیابی تحصیلی روانشناختی و شخصیتی، نظریه های گروهی، روشها و فنون گروهی، روانشناسی و جامعه شناسی کار و رشد حرفه ای، کارکردها و روش شناسی تحقیق، اصول اخلاقی و قوانین مشاوره

  لازم به یادآوری است که دانشجوی رشته مشاوره باید زمینه ای قوی در علوم انسانی، اجتماعی، رفتاری و زیستی داشته باشد. داوطلبان مشاوره در مدارس باید در علوم طبیعی و زیستی و رفتاری و بیش از همه در زمینه علوم انسانی متبحر باشند.

  -تجارب آزمایشگاهی، کارورزی و کارهای بالینی زیر نظر اساتید.

  -درک و شناخت برنامه های دوره دبیرستان و فضای روانشناختی و جامعه شناختی موقعیتهای یادگیری در درون مدرسه

  -آگاهی از عقاید و اندیشه های فلسفی در تعلیم و تربیت

  -برنامه های تربیت مشاوران دبیرستان باید سیستماتیک باشد و طرح ریزی شود که هر داوطلبی با توجه به نیازها و سوابق و زمینه های قبلی خود از آن بهره بگیرد.

  -برنامه های تربیت مشاور هرگز با پایان یافتن دوره یا پایان نمی یابد. بلکه در کل سالهایی که مشاور به این حرفه اشتغال دارد ادامه می یابد.

  -مشاوران مسئولیت برنامه ریزی، کاربرد و شرکت در  برنامه های ضمن خدمت و مطالعه بیشتر جهت اخذ مدارک بالاتر در رشته خود به منظور نیل به شایستگی های حرفه ای بهتر را نیز برعهده دارند.

  3-عملکرد مناسب مشاوره مستلزم حداقل 2 سال دوره کارشناسی ارشد مشاوره و کسب مدرک لازم باشد. توضیح اینکه مدرک دوره کارشناسی این گروه، در زمینه های مربوط (علوم تربیتی و روانشناسی) بوده است.

  برنامه و مواد درسی دوره تربیت مشاور در دانشگاههای معتبر جهان

  اینک قبل از ورود به بحث برنامه های تربیت مشاور دبیرستان در ایران، اشاره مختصری در باره برنامه و مواد درسی دوره تربیت مشاور در دانشگاههای معتبر دنیا که عمدتا براساس برنامه های مصوب انجمن بین المللی مشاوره در ایالات متحده که عالیترین مرجع علمی و تشکیلات مشاوره در جهان است، می پردازیم.

  از آنجا که مشاوره عمدتا مبتنی بر تجزیه و تحلیل، درک و شناخت و تغییر و اصلاح رفتار فرد است. بخش اساسی برنامه آماده سازی حرفه یا مشاوران دبیرستان لزوما باید دارای ماهیت روانشناسی باشد.

  محورهای مربوط در روانشناسی تحت دو عنوان درسهای اصلی و درسهای تخصصی طبقه بندی می شوند. درسهای اصلی شامل موادی است که مشاور را در زمینه شناخت کلی اصول رفتار انسانی آگاه می سازد؛ و درسهای تخصصی شامل زمینه هایی از روانشناسی است که مستقیما به عملکرد مشاور در دبیرستان مربوط می شود. محتوای هر دو بخش با ترتیب و ترکیب های متفاوت عرضه می گردند.

  الف)مواد درسی اصلی: این بخش از برنامه شامل ترکیبی از درسهای کارشناسی (پیشرفته) و کارشناسی ارشد در حوزه روانشناسی تربیتی است، که در برنامه های تربیت معلم مورد استفاده قرار می گیرد. درسهایی که در سوابق تحصیل مشاوران دبیرستان حائز اهمیت است به شرح زیر می باشد:

  1-روانشناسی اختلافی:

  -سازمان ذهن: هوش و استعداد

  -شخصیت

  -تفاوت های دیگر: اقتصادی، اجتماعی، جسمانی، سنی، جنسی و قومی

  2-روانشناسی رشد:

  -مفاهیم و اصول رشد

  -رشد و تکامل در طول دوران زندگی

  -ویژگی های طبیعی ارگانیزم

  -انتظارات محیطی از ارگانیزم

  3-یادگیری:

  -شرایط تغییر و اصلاح رفتار

  -فرایندهای اصلاح رفتار

  -حل مساله، فرایندهای شناختی، و شکل دهی مفهوم

  -خلاقیت در یادگیری

   

  4-2-پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع

  در این بخش کوشش شده است، پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر گردآوری شود و خلاصه ای از آنها ارائه گردد.

  الف-پژوهشهای انجام شده در ایران:

  1-بررسی میزان موفقیت مشاوران مدارس در کمک به ل مشکلات دانش آموزان در سطح استان تهران (1373)، که توسط باب الله بخشی پور جویباری انجام گرفته است.

 • فهرست:

  موضوع
  فصل اول
  مقدمه
  بیان مسئله
  هدف های پژوهش
  محدودیت ها پژوهش
  تعریف واژه های و اصطلاحات
  فصل دوم (کلیات طرح، ادبیات و پیشینه پژوهش)
  مقدمه
  تعریف راهنمایی
  فلسفه راهنمایی
  تاریخچه راهنمایی
  انواع راهنمایی
  خدمات راهنمایی
  خدمات مشاوره ای
  راهنمایی مشاوره در آموزش و پرورش
  آموزش متوسطه در ایران
  فرایند هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزش و پرورش
  برنامه های آماده سازی حرفه ای و تربیت مشاور


  منبع:

  اعلایی، غلامحسین، (1376‏، ارزیابی ملاکهای هدایت تحصیلی جدید آموزش متوسطه (رساله کارشناسی ارشد).

  بخشی پور جویباری (1373). بررسی میزان موفقیت مشاوران مدارس در کمک به حل مشکل دانش آموزان در نظام جدید آموزشی در سطح استان تهران.

  بهینا‏،‌غلامرضا (1373) پیشینه مفاهیم راهنمایی و مشاوره،..، (رساله کارشناسی ارشد) دانشگاه تربیت معلم.

  شرتز، بروس ئی‏، ترجمه: طیبه،‌ زندی پور (1369) بررسی و برنامه ریزی زندگی (تحصیلی و شغلی).

  شفیع آباد‏، عبداله، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای، 1373: چاپخانه فرهاد.

  شریفی‏، سیف اله (1374)، بررسی میزان آشنایی مشاوران دبیرستانهای نظام جدید متوسطه شهر تهران با فنون مشاوره و ارتباط آن با میزان موفقیت آنان در کمک به حل مشکلات دانش آموزان‏، (رساله کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت معلم‏.

  صافی‏، احمد، (1366)، راهنمایی تحصیلی در مدارس ایران به ویژه دوره متوسطه، فصلنامه تعلیم و تربیت‏، شماره 1.

  عباسی،‌لطف اله‏، (1373)، ارزشیابی عملکرد مشاورین و دبیران راهنما در نظام جدید آموزش متوسط، دفتر مشاوره و تحقیق، وزارت آ,وزش و پرورش.

  علیدوست ابدی خواه،‌ محمد علی،‌1375، ارزشیابی از ضوابط تحصیلی و رعایت آنها در نظام جدید آموزش متوسطه، معاونت آموزش متوسطه، وزارت آموزش و پرورش.

  نوابی نژاد، (1375) راهنمایی و مشاوره، انتشارات نشر معاصر.

  وزارت آموزش و پرورش، تقویم اجرایی امور راهنمایی و مشاوره دبیرستانهای جدید، 1376.

  وزارت آموزش و پرورش، شرایط احراز و شرح وظایف مشاوران نظام جدید آموزش متوسطه،‌ 1373.

سپاسگزاری تحقیق حاضر بی شک تحقیقی است از همکاری های صمیمانه و صادقانه دوستان و همکاران فرهنگی و تعدادی از دانش آموزان عزیز و بزگوار که صادقانه و با صراحت تمام به پرسشنامه جواب دادند ابتدا قبل از هر چیز از خداوند منان و سبحان که این توفیق را به پژوهنده داد تا این تحقیق را به پایان خودش نزدیک سازد نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم پس از هسته مشاوره اداره و همچنین مدیران مدارسی که از ...

مقدمه انسان به عنوان موجودی اجتماعی یک رشته روابط با همنوعان خود برقرار می سازد . مادر زندگی روزمره همیشه با انتخاب و گزینش سروکار داریم این انتخاب زمانی معنی پیدا می کند که اولاً فرد توان و حق گزینش را داشته ، ثانیاً جانشینی جهت انتخاب وجود داشته باشد ، ثالثاً فرصتهایی برای افراد به وجود آید تا افراد بتوانند تصمیم بگیرند و این میسر نخواهد بود ، مگر در سایه داشتن مدارسی که نه ...

مقدمه: تعریف نظارت آموزشی یکی از اسرار نهفته برای افراد خارج از حرفه تعلیم و تربیت و تا حدی در میان خود این حرفه، وجود کارکنانی تحت عنوان ناظر آموزشی یا راهنمای تعلیماتی در مدرسه است. والدین و گاهی معلمان اعتراف می کنند که از وجود چنین متخصصانی در نظام آموزش و پرورش کشور بی اطلاع هستند. اگرچه افراد عامی نیز می دانند که در مدارس کارکنان متعددی نظیر سرایدار، دفتردار، آبدارچی و ...

-عنوان پژوهش : تاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان‌ آسیب های اجتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمای استان همدان در سال تحصیلی 83-1382 . 2-مقدمه : قرن بیستم ، قرن شگفتی هاست . اختراعات ، اکتشافات بی شمار و پیشرفت علم و صنعت برای افراد چند قرن پیش قابل تصور نبوده است . در آغاز قرن مذکور ، پیشرفت حیرت انگیز علم و صنعت که همزمان با پژوهشهای متعدد در رشته های مختلف علوم رفتاری ...

تاریخ راهنمایی و مشاوره ایران تاریخ راهنمایی و مشاوره را با توجه به تغییرات حاصل و مراحل اجرایی می توان به سه بخش تقسیم کرد: بخش اول: برنامه ریزی و تمهید مقدمات بخش دوم: تشکیل و گسترش برنامه راهنمایی تا انقلاب اسلامی بخش سوم: برنامه راهنمایی و مشاوره بعد از انقلاب اسلامی بخش اول از سال 1332 تا 1350 یعنی 18 سال را شامل می شود که اقدامات برنامه راهنمایی فراز و نشیب های زیادی را طی ...

گوشه گیری ، کمرویی و انزواطلبی : نوجوانی دوره ای است که در آن دانش آموز بیش از هر زمان دیگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارد . نوجوان ضمن مشورت با اولیا و مربیان ، دست کم باید بداند که چگونه خود را بهتر بشناسد و از برخوردهای زیان بخش در محیط خانه و مدرسه پرهیز کند . « چهار راه نوجوانی » روایتگر تجربه های اولیا و مربیانی است که به ندرت فرصت می یابند فنونی را که طی سال ها در خویش ...

تحصيل فرزندان امروزه يکي از دغدغه هاي مهم خانواده هاي کشورمان را تشکيل مي دهد اين دغدغه بيشتر به دليل وابستگي آينده فرزندان به ميزان توفيق آنان در تحصيل استاگر چه اين دل نگراني ها براي اعتلا و ارتقاي تحصيلي فرزندان و در کل نظام آموزش و پرورش نقطه اي

قالَ عَلي عَلَيه السَّلامُ: مَنْ مَّلَکَ اسْتَأثَرَ وَ مَنِ آسْتَبَدَّ بِرَأيِهِ هَلکَ وَ مَن شاوَرَ الرِّجالَ شارَکَ ها في عُقولِها. حضرت علي (ع) (درباره مشورت) مي فرمايد: هر که (به چيزي) دست يافت خودرأي مي شود (به رأي و انديشه ديگران بي اعتنا گردد

چکیده سازمان های مجازی مصداق عینی پیشرفت در فناوری اطلاعات آند و بدین وسیله از آنها پشتیبانی می‌کنند. این سازمانها یا واگذاری فعالیتها به سازمانهای مستقل دیگر و تأمین خدمات و کالاها با همکاری واحدهای خارجی از رهگذر اتحاد آنها به وجود آمده‌اند. در این قرن پیشرفتهای فناوری اطلاعات و حرکت به سوی مجازی سازی سازمانها آن چنان جدی است که لحظه‌ای غفلت از آن خسارات جبران ناپذیری را به ...

کودکی که به دنیا می آید عالی ترین و کامل ترین امکانات رشد را داراست. او در بهترین حالت خود آفریده شده است و آمادگی و ظرفیت آن را دارد که به شایسته ترین وجه پرورده شود و به برترین کمالات دست یابد. کافی است عادی به دنیا بیاید و خانواده و محیطی مناسب در اختیارش باشد تا ببالد و رشد و نمو کند و جایگاه والای خویش را در این جهان بیابد. اما زندگی خانوادگی و محیط بهداشتی، آموزشی، اجتماعی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول