دانلود مقاله بیماری‌ های پالپ و پری اپیکال

Word 2 MB 10133 60
مشخص نشده مشخص نشده علوم پزشکی - پیراپزشکی
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • -1 - مقدمه و بیان مسئله

  بیماری‌ های پالپ و پری اپیکال یکی از شایعترین علل مراجعه بیماران به دندانپزشکان می‌باشند، نقش میکروارگانیسم‌ها و محصولات ویرانگر آنها بعنوان عامل اصلی این بیماری‌ها بطور کامل شناخته شده است (1.2.3).

  باکتریهای متعددی در عفونتهای کانال ریشه دخیلند. یکی از شایعترین باکتری‌های یافت شده از سیستم کانال ریشه دندانهای عفونی  فوزوباکتریوم نوکلئاتوم است (4)  پورفیروموناس ژنژیوالیس نیز یکی از میکروارگانیسم‌‌های شایع کانال ریشه دندانهای دارای آبسه است (5) . انتروکوکوس فکالیس یک باکتری بی‌هوازی اختیاری گرم مثبت فرصت طلب است که در اغلب عفونتهای مقاوم کانال ریشه و درمان ریشه‌های ناموفق بدون علامت یافت می‌شود (9,6.7.8).

  در بررسیهای گوناگون به اثبات رسیده است که شستشوی مکانیکی کانال به تنهایی قادر به حذف میکروارگانیسم‌ها از کانال نیست (10).

  میکروارگانیسم‌‌های باقیمانده در کانال ریشه پرشده می‌توانند تقسیم شده، به فضاهای کانال و خارج ریشه هجوم برده و پریودنتیت اپیکالی ایجاد کنند (11).

  بنابراین کاربرد داروهای داخل کانال جهت حذف باکتریهایی که پس از دبریدمان مکانیکی باقی می‌مانند ضروری به نظر می‌رسد (12).

   

  مواد مختلفی از جمله کلرهگزیدین، ledermix ، فنل و مشتقات آن به عنوان داروهای داخل کانال مطرح شده‌اند که متاسفانه هیچکدام از آنها داروهای ایده‌آلی نبوده‌اند
  (13 ،12).

  دراین میان کاربرد کلسیم هیدروکساید ( CH) از همه مفید‌تر بوده است (14) اما کاربرد این ماه نیز  دارای محدودیتها و معایبی است از جمله اینکه جهت حذف موثر باکتری از توبولهای عاجی CH، باید حداقل به مدت 7 روز در کانال ریشه باقی بماند (15). برخی میکروارگانیسم‌های موجود در کانال ریشه از جمله انتروکوک فکالیس و کاندیدا آلبیکانس به CH مقاومند و حذف کامل CH از دیواره‌های کانال ریشه مشکل است و نهایتاً حدود 20% سطح دیواره‌های کانال آغشته به CH باقی می‌ماند که این بقایا سبب تداخل در سخت شدن سیلر و صدمه به مهرموم اپیکالی می‌شود (16).

  از سویی بروز انواعی از عوارض جانبی و حساسیتهای مختلف نسبت به داروهای شیمیایی موجب شده است تا کاربرد منابع طبیعی خصوصاً گیاهان در بسیاری از رشته‌های گوناگون مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد  (17). در کشور ما نیز به دلیل فرهنگ سنتی گیاه درمانی و وجود تفکراتی مبنی برایمنی مصرف فرآورده‌های گیاهی، استفاده از گیاهان دارویی جایگاه ویژه­ای در چرخه درمان دارد. اثرات ضد میکروبی گیاهان ایران سرمنشاء تعدادی از تحقیقات بوده و به سرانجام رسیدن این تحقیقات می‌تواند سبب خودکفایی و استقلال در صنایع دارویی کشور شود. دراین تحقیق با توجه به مطالب فوق 10 گیاه دارویی که مدتهای طولانی بعنوان دارو یا افزودنی خوراکی، بدون ایجاد عارضه خاصی مصرف خوراکی داشته‌اند از نظر اثرات ضد میکروبی برعلیه تعدادی سوشهای باکتریال عفونتهای کانال ریشه مورد بررسی قرار گرفته اند. این گیاهان عبارتند از: پوست انار، چای سبز، دارچین، اوکالیپتوس، مازو، میخک، مورد، آویشن شیرازی، موخش، ریحان.

  گونه‌های مختلفی از گیاهان ذکر شده در بالا طی تحقیقات مختلف اثرات ضدمیکروبی روی سوشهای مختلف از خود نشان داده‌اند اما روی سوشهای مورد نظر دراین تحقیق گزارش جامعی از آنها وجود ندارد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره متانولی این گیاهان دارویی برروی چند میکروارگانیسم کانال ریشه بوده است.

   

   

   

   

  2-1 - هدف اصلی:

  بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های متانولی 10 گیاه دارویی روی میکروارگانیسمهای معمول و مقاوم به درمان کانال ریشه دندان

  3-1 - اهداف فرعی :

  1 تعیین اثر ضدمیکروبی غلظتهای مختلف عصاره های متانوس 10 گیاه دارویی روی میکروب Enterococcus  faecalis

  2- تعیین اثرات ضدمیکروبی غلظت های مختلف عصاره های متانوس 10 گیاه دارویی روی میکروب Porphyromonas  gingivalis

   3- تعیین اثرات ضد میکروبی غلظت های مختلف عصاره های متانوس 10 گیاه دارویی روی میکروب Fusobacterium  nucleatum  

  4-1 - اهداف کاربردی:

  1 با توجه به نتایج طرح حاضر، هدف دستیابی به گیاهانی است که در عین سالم و بی ضرر بودن ، روی عوامل میکروبی شایع و مقاوم عفونتهای کانال دارای اثربخشی قابل توجهی باشند تا بتوان بعنوان جایگزین مناسب داروهای ضد میکروب سنتزی از آنها استفاده نمود.

  5-1 - فرضیات یا سؤالات پژوهش:

  1- بین اثر ضدمیکروبی عصاره متانوس این 10 گیاه دارویی روی سوش Enterococcus faecalis تفاوتی وجود ندارد.

  2- بین اثر ضدمیکروبی عصاره متانوس این 10 گیاه دارویی روی سوش Porphyromonas gingivalis تفاوتی وجود ندارد.

  3- بین اثر ضدمیکروبی عصاره متانوس این 10 گیاه دارویی روی سوش Fusobacterium nucleatum تفاوتی وجود ندارد.

  4- بین رقتهای مختلف عصاره های متانوس 10 گیاه دارویی مورد آزمایش بر روی رشد Enterococcus faecalis تفاوتی وجود ندارد.

  5- بین رقتهای مختلف عصاره های متانوس 10 گیاه دارویی مورد آزمایش بر روی رشد Porphyromonas gingivalis تفاوتی وجود ندارد.

  6- بین رقتهای مختلف عصاره های متانوس 10 گیاه دارویی مورد آزمایش بر روی رشد Fusobacterium nucleatum تفاوتی وجود ندارد.

   

   

   

   

   

  فصل دوم

  مروری بر کتب و مقالات

   

   

   

  1-2 - کلیات

  اکثر بیماریها بافت پالپ و پری رادیکولار بطور مستقیم یا غیر مستقیم با میکروارگانیسم‌ها در ارتباط است. باکتریها شایعترین میکروارگانیسم‌های دخیل در عفونتهای اندودنتیک هستند گر چه مطالعات احتمال نقش قارچها و ویروسها را نیز مطرح کرده‌اند (4).

  در سال 1965 کاکه‌هاشی و همکارانش نشان دادند که باکتریها باعث بیماری پالپ و بافت اطراف ریشه می‌شوند(18). وقتی در موشهای بافلور میکروبی نرمال پالپ باز شد نکروزپالپ و ضایعات اطراف ریشه ایجاد گردید ولی وقتی در موشهای بدون میکروب ( germ free) پالپ باز شد هیچ تغییر پاتولوژیکی مشاهده نگردید،تنها پل عاجی در موشهای فاقد میکروب صرفنظر از شدت بازشدگی پالپ ایجاد شد. این تحقیق بطور قطع نشان داد که باکتریها عامل بیماری پالپ و ضایعات اطراف ریشه هستند. Bystrom و همکاران نیز بیان نمودند که باکتریهای مربوط به پالپ نکروزه با تخریب استخوان اطراف ریشه در ارتباطند (19).

  پوسیدگی منبع اصلی عفونت باکتریایی فضای پالپ است. میکروبها و محصولات آنها پس از اکسپوژر مستقیم پالپ به سرعت به سطح پالپ می‌رسند علاوه برآن ممکن است میکروارگانیسم‌ها از طریق فورامن اپیکال و کانالهای جانبی یا کانالهای فرعی به فضای پالپ دست یابند. آناکورزیس ( anachoresis) نیز می‌تواند یک مسیر ورودی دیگر باشد که میکروبها را از طریق خون یا لنف به ناحیه التهاب مانند دندان مبتلا به  پالپیت منتقل می‌کند. آناکوریس در حیوانات اثبات شده است ولی به نظر نمی‌رسد که با بیماری خاصی در انسان در ارتباط باشد. با این حال آناکورزیس می‌تواند یکی از مکانیسم‌هایی باشد که توسط آن بعضی دندان‌های تروماتیزه عفونی شده‌اند (4).

  فلورنرمال دهان شامل گونه‌های میکروبی بسیار زیادی است اما به خاطر فعل و انفعالات باکتریال، مواد غذایی خاص و سطح پایین اکسیژن موجود در کانال ریشه‌ای با پالپ نکروتیک، گونه‌های باکتریهایی که از عفونتهای اندودنتیک جدا شده‌اند بسیار کمترند (20) البته عفونتهای اندودنتیک اصولاً پلی‌میکروبیال هستند و در هر کانال عفونی معمولاً بین 3 تا 12 نوع میکروارگانیسم شناسایی می‌شود (4).

  تا سال 1960، اغلب میکروارگانیسم‌های جدا شده از کانال ریشه استرپتوکوکها و انتروکوکها، هوازیها و بی‌هوازی‌های اختیاری بودند. Sundqvist, Moller متدولوژی صحیح نمونه برداری میکروبهای بی‌هوازی کانال‌های عفونی ریشه را ارائه کردند ( 21،22 )و مشخص شد که در کانالهای بسته ( ‌Closed) بی‌هوازی‌های اجباری مانند فوزوباکتریوم‌ها و پورفیروموناس‌‌ها میکرو ارگانیسم‌های اصلی کانال هستند (18،23،24).

  در جدول 2-1 لیستی از ارگانیسم‌هایی که غالباً در عفونت‌های اندودنتیک کشت می‌شوند آمده است (25).

  انتروکوک فکالیس یکی از این میکروارگانیسم‌هاست. انتروکوکها کوکسی‌های گرم مثبت غیرهوازی اختیاری و جزء فلور طبیعی سطوح مخاطی هستند. این جنس باکتریایی دارای دوگونه آزمایشگاهی به نام‌های E.faecalis و E.faecium. است. اغلب انتروکوکها غیر همولیتیک یا  همولیک هستند. در بررسیهای آزمایشگاهی گاهی انتروکوک واکنش شبیه کاتالاز نشان می‌دهد. E.faecalis در چسبندگی و کلونیزه نمودن دریچه‌های قلب و سلولهای اپی‌تلیال کلیوی نقش مهمی دارد. E.faecalis یک نوع سم دو جزئی تولید می‌کند که « سیتولیزین» خوانده می‌شود. این سم به باکتریوسین‌های سایر باکتریهای گرم مثبت شبیه است (27،26). این باکتری یک عامل خطر برای بیمارانی است که طولانی مدت در بیمارستان بستری هستند. بیماران همولیزی، بیمارانی که عفونت حادی را پشت سر گذاشته‌اند یا آنها که جراحی شده‌اند. از جمله بیماران در معرض خطر با عفونتهای ناشی از E.faecalis هستند. نقش این باکتری در موارد اندوکاردیت به ویژه در بیماران کهنسال، عفونتهای لگن و عفونتهای شکمی نشان داده شده است (28). در آزمایشگاه انتروکوک به خوبی در دمای 37-35 درجه سانتی‌گراد و اتمسفر 10-5%: CO2  رشد می‌کند. از آنجا که انتروکوکها ذاتاً به بسیاری از آنتی‌ باکتریالها مقاومند آزمون سنجش حساسیت آنتی‌باکتریال آنها اهمیت دارد(29،30،31).

  انتروکوک فکالیس میکروارگانیسمی است که اغلب در درمان ریشه‌های ناموفق بدون علامت یافت می‌شود (8،11،32). اخیراً Gomes و همکارانش نشان دادند که E. Feacalis مکرراً در پالپهای نکروز نیز وجود دارد (33). این باکتری به کمک پلی مورفیسم‌های ژنتیکی می‌تواند مدتها زنده بماند و شرایط بی‌غذایی ( starvation) را نیز طولانی مدت تحمل کند (8) مطرح شده است که با قرار گرفتن در شرایط نامساعد محیطی، باکتری تغییراتی در دیواره سلولی خود ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث حفاظتش شود (34). گاهی نیز به کمک فاکتورهای ویرولانسی مثل ژلاتیناز یا فاکتورهای چسبندگی می‌تواند خود تشکیل دهنده یک بیوفیلم باشد (35). E. Feacalis توانایی قابل توجهی برای حمله به توبولهای عاجی دارد (8،36). این میکروارگانیسم محکم به کلاژن می‌چسبد و در مقابل محلولهای شستشودهنده معمول کانال مقاومت می‌کند(37). در مطالعه Estrelaو همکارانش، کاربرد آب ازونه، هیپرکلریت سدیم 5/2%، کلرهگزین 2% و گازازن به مدت 20 دقیقه هیچکدام قادر به غیرفعال نمودن E. Faecalis نبودند(38). Evans نیز مطرح کرد که این میکروارگانیسم به علت داشتن پمپ پروتون به کلسیم هیدروکساید مقاوم است و PH حدود 11 را کاملاً تحمل می‌کند(18،39،40،41) و در مطالعه Laplace نیز E.faecalis در شرایط بی‌غذایی هم نسبت به هیپوکلریت سدیم مقاومت نشان داد (43).

  Sundqvist مشاهده کرد که فلورمیکروبی دندانهایی با پریودنتیت  مقاوم اپیکالی بطور عمده شامل باکتریهای گرم مثبت است که در این میان E.faecalis از همه شایعتر بود. میزان موفقیت این دندانها طی درمان مجدد 74% بود(11).

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

پیش نیازهای «HACCP» در صنایع غذایی اجرای سامانه «HACCP» در یک کارخانه نیازمند یک سیستم (GMP) می باشد که مهمترین نکات آن عبارتند از: 1- طراحی تأسیسات (طرح اولیه، جاده، طراحی سقف، کف و دیوارها، تهویه و ... ) 2- بهداشت محیط کار (نوع و جنس وسائل، مواد ضد عفونی کننده، شستشو کف و ... ) 3- نابودسازی ضایعات (شستشو و ضد عفونی کردن، دفع مواد زانو و فاضلاب) 4- مبارزه با جانوران موذی ...

بخش یک خواص داروهای گیاهی در درمان امراض "درمان بیماریها مربوط به جریان خون" جریان خون نقش مهمی دربدن انسان دارد به این دلیل که خون اکسیژن و غذا را به تمام قسمت های بدن می رساند و همچنین سموم را از داخل بدن انسان دفع می کند واز بدن در مقابل بیماری حفاظت می کند. سبزیجات و گیاهان درتنظیم جریان خون نقش مهمی را ایفا می کند گیاهانی مانند کلروفیل,سبزیجات,آهن مورد نیازخون را فراهم می ...

رویون ژانگ و پیتر – اکس – ما این فصل شامل روش های جدید آماده سازی داربست های پلیمر زیست تخریب پذیر مصنوعی ازمحلول های پلیمر از طریق جداسازی فاز است. همچنین قراردادهای مختلف ساخت داربست های بسیارمتخلخل مرتبط با فرآیندهای مختلف جداسازی فاز را دربر می گیرد. بلورینگی حلال در محلول پلیمرموجب جداسازی فاز مایع – جامد می گردد. اسفنج بدست آمده در اثر فرآیند جدا سازی فاز مایع – جامد دارای ...

اغلب به نظر می رسد که تغییر قرن موجب درونگری می شود. با خاتمه یافتن یک سده و شروع سده جدید نویسندگان و هنرمندان خرد سنتی را به نقد می کشند و به دنبال امکانات تازه ای برای تغییر اوضاع فرهنگ بشری می روند. بنابراین هنر نو که در میان دو جنبه «هنر به خاطر هنر» و زیبایی شناسی کارکردی به دامه افتاده بود ترکیبی غریب از هنر، تصنع و کارآیی را به نمایش گذاشت . مانند اکثر چیزهایی که اصرار ...

تصحیح شیوه زندگی برای پیشگیری از بیماری های قلبی - مهم‌ترین مؤلفه‌ها در مداخلات تغییر شیوه زندگی1 برای افراد مبتلا به بیماری قلبی چیست؟ • مدیریت کنترل وزن و رژیم غذایی • ورزش • قطع مصرف سیگار • مدیریت استرس • حمایت گروهی - آیا تغییر شیوه زندگی واقعاً می‌تواند مؤثر باشد؟ جواب این پرسش مثبت است. پژوهش‌های متعدد در این زمینه نشان داده‌اند یک برنامه جامع و فراگیر، شامل ترکیبی از ...

مقدمه هوایی که از آن تنفس می‌کنیم مملو از موجودات بسیار ریز است که با باد به حرکت درمی‌آیند. قارچ‌ها، باکتریها، ویروسها و گیاهان برای انتقال گرده‌های خود به مناطق دیگر از باد کمک می‌گیرند. در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی، این ذرات می‌توانند چه در تهیه کشت خالص و چه در فرآیند تولید قارچ خوراکی خلل وارد نمایند. به طور کلی منابع اصلی آلاینده محیط کشت عبارتند از 1. محیط اطراف 2. ظروف ...

پیشگفتار: استفاده از گیاهان به عنوان دارو برای پیشگیری و درمان بیماری ها از روزگاران کهن مورد توجه متخصصان طب سنتی قرار داشته و تا ابتدای قرن شانزدهم معتبرترین روش برای درمان بیماری ها به شمار می رفته است. ابوعلی سینا از نخستین دانشمندانی است که در کتاب قانون به شرح و بررسی علمی خواص درمانی گیاهان پرداخته است. قانون ابن سینا همراه با کتاب الحاوی که از سوی رازی به رشته ی تحریر ...

خواص معجزه آساي عصاره هسته انگور عصاره ي هسته ي انگور ، يک مکمل نسبتاً جديد در ايالات متحده است، اگرچه در اروپا براي سال هاي متمادي استفاده شده است . عصاره ي هسته ي انگور از فشردن و تصفيه هسته ي انگور تاز

در تیره پیپراسه(PIPERACEAE) قرار دارد و میوه آن بصورت خشک و پودر بعنوان ادویه مصرف دانه ها بصورت خشک و یا ترشی انداخته موجود می باشند. طعم تند و تیز فلفل دانه ها عمدتا به خاطر میگردد. میوه آن فلفل دانه(PEPPERCORN) نام دارد. فلفل سفید، سیاه، قرمز و سبز همگی از همین میوه بدست می آیند. رنگ فلفل عرضه شده به زمان برداشت و شیوه عمل آوردن فلفل دانه بستگی دارد. میوه نارس فلفل پس از چیده ...

فرش دستباف قفقاز و ارمنستان شاخه بزرگ رشته کوههای قفقاز از ساحل شمال غربی دریای سیاه به طول 1100 کیلومتر و عمق میدان 100 تا 160 کیلومتر به طرف جنوب شرق و دریای مازندران(خزر) امتداد دارد به موازات آن و به طرف جنوب، قفقاز سفلی(شاخه کم ارتفاع) کشیده شده است که مرز شمالی منطقه ارمنستان را تشکیل می دهد قفقاز سفلی تعداد زیادی آتشفشان خاموش دارد که ارتفاع آنها به حدود 4000 متر می رسد. ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول