دانلود مقاله حجاب

Word 55 KB 10177 26
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت قدیم:۲,۶۰۰ تومان
قیمت: ۱,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه

  انسان فطرتی خدا خواه وخواهان رشد وکمال دارد وبا کسب شناختی نسبی از پروردگار عالم آوای بر دست سر می دهد وبا صل اشتیاق در برابر دستورات ونواحی الهی سر تسلیم فرود می آورد.

  پوشیدگی زن یکی از ارزش های بزرگ اسلام است که اگر به سبک زیبایی  جامع وقطعی به شیوا ورسا به آن پرداخته شود ازآن استقبال می کرد و از برکات فراوان حجاب بهره مند می گردد و از آفت های متعدد و زیانبار بی حجابی و بد حجابی مصون می ماند

  حجاب همواره مورد بحث قرار گرفت مسله حجاب زن از اهمیت وی÷ه ای برخوردار است که نا چار باید توجه خاصی به آن داشت وکتابهایی در این زمینه به زیور طبع آراسته گردیده اند که هر کدام در بر دارنده بحثی از مباحث این حکم الهی است زن با عنصر حجاب اسلامی به تهذیب و تزکیه ء نفس پرداخته و قرب الهی را فراهم ساخته در زمینه ی رشد مردان را در  جامع تامین می کند

  ناموس این عالم چنین است که هر چیزوجودش از نقص شروع می شود ومسیرش مسیر کمال است

  مکان واقعی انسان هنگامی است که خویشتن را از تنگنای غرور وشهاوت ولذایذ جسمی بیرون کشد

  امام عزیزمان (ره)می فرماید : از دامن زن مرد به معراج می رود

   

   

  مظلومیت زن در جهان اسلام

  مظلومیت زن در جهان اسلام قبل از اسلام را در دو دوره می توان تقسیم کرد:

  دوره وحشیگری :که زن به عنوان انسان شناخته نمی شد.بلکه با صفتهای خشونت بار رفتار می کرد ومشکل ترین کارها به عهدهء زن بود ومرد می توانست زن خود را کرایه بدهد

   دورهء تمدنهای یونان.مصر. روم. ایران:در این دوره زن تنها شریک زندگی شناخته می شد وهیچ  شخصیت حقوقی نداشت(1)

  * یونان :زن جزء کالاهای تجارتی در بازارها خرید و فروش می شد(2).

  *روم :پدر خوانواده نه تنها از حق فروش دخترش برخوردار بود .بلکه می توانست در موقع لزوم به حیاتش خاتمه دهد.

  *استرالیا :زنان همچون حیوانات اهلی محسوب می شدند وبه هنگام قحطی آنان را می کشدند وگوشتشان را می خوردند

   

   

   فلسفه حجاب:

  فلسفه حجاب از مسائل مهمی است که آگاهی از آن می تواند یکی از پایه های تحقیق فرهنگ پوشش اسلامی باشد و محقق به آن معنا بخشد زیرا به این سئوال مهم بانوان که چرا باید با حجاب باشیم پاسخ دهد؟

  زن این موجود ظریف مظهر جمال خلقت  است واسلام می خواهد این گوهر

  گران بها در گنجینه حجاب مستور باشدتاازافات هوس مصون بماند.

  از طرفی حجاب نوعی ارزش واحترام برای زنان به دنبال می آوردتا نامحرمان

  1-حقوق زن در اسلام واروپا ص127

  2حقوق زن در اسلام واروپا ص41

  هوسرانان آنهارا به دیده حیوانی ننگرند قرآن درباره فلسفه حجاب می فرماید:

  حجاب برای این است که زنان شناخته نشوند و مورد اذیت وآزا رقرار نگیرند

  زن تا زمانی که غنچه حجاب است هیچ کس هوس چیدن آن  را نمی کند اما همین که این حجاب کنار رفت واین غنچه باز شد آن را خواهند چید و پس از چند روز که پزمرده  وپرپرشد به کناری خواهند افکند0

  وازه حجاب :

  معنای لغوی حجاب که در عصرما این کلمه برای پوشش زن معروف شده است چیست؟

  کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است وهم به معنی پرده وحجاب 0بیشتر استعمالش به معنی پرده است این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهدکه پرده وسیله پوشش است شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوشش حجاب نیست آن پوشش حجاب نامیده می شودکه از طریق پشت پرده واقع شدن صورت

  گیرد0

  استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتا" جدید است در قدیم و مخصوصا" در اصطلاح فتهاء که به معنی پوشش بوده به کار می رفته0

  پوشش زن دراسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را

  بپوشاند وبه جلوه گری نپردازد 0 در سوره مبارکه نور و در سوره مبارکه احزاب حدود وپوشش ومقامهای زن ومرد را ذکر کرده است بدون آن که کلمه حجاب را به کار برده باشد 0

  حقیقت امر این است که در مساله پوشش و به اصطلاح عصر اخیر حجاب سخن دراین نیست که آیا زن خوب است پوشیده در اجتماع میشود یا عریان 0

   

  علت پیدا شدن حجاب:

  علت و فلسفه پیدا شدن حجاب چیست؟چطور شد که در میان همه یا بعضی ملل

  باستان پدید آمد؟ اسلام دینی است که در همه دستورهای خوش فلسقه و منظور

  دارد چرا وروی چه مصلحتی حجاب را تایید وتاسیس کرده0

  مخالفان حجاب سعی کرده اندجریانات ظالمانه ای را به عنوان علت پیداشدن حجاب ذکر کنند ودر این جهت میان حجاب اسلامی وغیر اسلامی فرق نمی گذارندچنین وانمود می کنند که حجاب اسلامی نیز از همین جریانات ظالمانه

  سر چشمه می گیرند0 در باب علت پیدا شدن حجاب نظریات گوناگونی ابراز شده است وغالبا" این علتها برای ظالمانه یا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شده است ما مجموع آن را ذکر می کنیم نظر یاتی که به دست آوردیم بعضی فلسفی

      وبعضی اجتماعی وبعضی اخلاقی وبعضی اقتصادی وبعضی هم روانی است

  که  ذیلا" ذکر می شود :

  1-میله به ریاضت ورهبانیت (ریشه فلسفی)

  2-عدم امنیت وعدالت اجتماعی (ریشه اجتماعی )

  3-پدرشاهی وتسلط مرد بر زن استمثار نیروی وی در جهت منافع اقتصادی مرد (ریشه اقتصادی )

  4-حصادت وخود خواهی مرد (ریشه اخلاقی )

  حجاب سنگر مبارزه بانوان:

  در برابر شرمزدگان حجاب وپوشش بانوان راعکس العملی در مقابل بی بندوباری ها  اکثریت زنان ودختران طبقات مرفه می دانند وتصور می کنند

  که(( زنان تنها بدین علت خود را می پوشانند که  مانند آنان نشوند وبا این عمل قسمتی ازنیروهای لازم برای پیکار با طبقات مرفه را در بند نگاه میدارند و

  ندانسته  به دشمن کمک می کنند)) (1)در حالی که فلسفه حجاب به مفهوم در غفس کردن زنان نیست بلکه به مشابه آزاد کردن آنها از زندان شهوات ورساندن بانوان به مقام والای خودمی باشد 0

  حجاب به عنوان وسیله کمک به دشمن بلکه هم چون سلاحی برنده در مبارزه علیه دشمن ستمکار بکار گرفته می شود چنانکه زنان الجزایر وایران با حجاب خود کاریتراز هر سلاحی برنده در مبارزه علیه دشمن ستمکار بکار گرفته بر استعمارگران ضربه وارد ساختند0

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  اکبری محمود –مروارید عفاف-انتشارات ظهر-چاپ اول-سال 1380     

  اکبری محمد رضا-حجاب درعصرما-انتشارات پیام آزادی –چاپ اول1380

  بی آزارشیرازی عبدالکریم-رساله نوین .مجله3مسائل   خانواده –دفتر نشر فرهنگ اسلامی –چاپ15-سال 1374

  جمعیت زنان جمهوری اسلامی –نگرش گذرا به مقام زن در جهان آفرینش-انتشارات هاد –چاپ اول-اسفند1368

  روحانی شهریار -  آیا حجاب ضرورت دارد –چاپ اول -   سال 1369

  صفایی حایری علی – روابط تکامل زن  و مرد – انتشارات لیله القدر – چاپ اول – پاییز 81

  محمدی اشتهاردی –پوشش زن در اسلام –قم انتشارات

  ناصر – چاپ 13 – 1384

  استاد مطهری مرتضی – فلسفه  حجاب ناشر انتشارات صدرا 1366

  مکارم شیرازی  ناصر – تفسیر نمونه –  چا پخا نه مدرسه امیر المومنین قم –شهریور 62

  آیت الله العظمی منتظری – خطبه حضرت فاطمه زهرا (س) وماجرای فدک – چاپ باقری قم – چاپ دهم – 1374

  محمدی نیا اسد الله – آنچه باید یک زن بداند – چاپ دهم 1382

   

مقدمه: بدون شک در عصر ما، که بعضی نام آن را عصر برهنگی و آزادی جنسی گذارده‌اند، و افراد غرب زده، بی بند و باری زنان را جزئی از آزادی او می دانند، سخن از حجاب گفتن برای این دسته ناخوشایند و گاه، افسانه ای است متعلق به زمان های گذشته. ولی فساد بی حساب و مشکلات و گرفتاری های روزافزونی که از این آزادی های بی قید و شرط به جود آمده است سبب شده که تدریجاً گوش شنوایی برای این سخن پیدا ...

بسم الله الرحمن الرحيم مقاله اى درباره‌ى حجاب مقدمه لزوم پوشيدگي زن در برابرمرد بيگانه يکي ازمسائل مهم اسلامي است . در خود قرآن کريم درباره اين مطلب تصريح شده است . عليهذا در اصل مطلب از جنبه اسلامي نمي‏توان ترديد کرد . پوشيدن زن خود

شهید عزیز روحانی مبارز حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ غلامرضا سلطانی به سال 1322 شمسی در اشتهارد از خانوده ای پاک دیده به جهان گشود. آقای سلطانی پس از پیمودن مقدمات علوم اسلامی در اشتهارد در حدود سالهای 1336 آماده برای ورود به حوزه علمیه قم گردید و در دانشگاه بزرگ جعفری به تحصیل ادامه داد . ایشان درس کتاب مکاسب و رسائل را می خواندند ، اساتید معظم ایشان در دوره خارج ، حضرت ...

بدون شک در عصر ما، که بعضي نام آن را عصر برهنگي و آزادي جنسي گذارده‌اند، و افراد غرب زده، بي بند و باري زنان را جزئي از آزادي او مي دانند، سخن از حجاب گفتن براي اين دسته ناخوشايند و گاه، افسانه اي است متعلق به زمان هاي گذشته. ولي فساد بي حسا

موضوعات تحقیق : الف-مقدار پوشش زنان و حفظ خود از نامحرم را به استناد آیات قرآن کریم بیان کنید . ب-نور بودن خدا یعنی چه وحقیقت نور چیست ؟ ج-اهل سعادت ورستگاری چه کسانی هستند ؟ حجاب مصونّیت است نه محدودیت ! متفکر اندیشمند فرزانه استاد شهید مرتضی مطهری‌دراین‌زمینه می‌نویسند: مرد بسیاری از هنرنمایی ها و شجاعت ها ودلاوریها ونبوغها وشخصیت‌های خود را مدیون زن وخودداری های ظریفانه زن ، ...

منافع حجاب پوشش یا حجاب، به صورتى که زیبائیها و زینت زن را بپوشاند و او را از چشم چرانى مردم هرزه و بى تربیت، و آلودگان به شهوت حیوانى، و حالات شیطانى حفظ کند دستورى قرآنى، و قانونى الهى، و تکلیفى انسانى، و برنامه اى اخلاقى است. حجاب و پوشش اسلامى که بهترین نوع آن چادر است، چادرى که یادگار منبع عصمت و عفتى چون فاطمه زهرا (علیها السلام) است، هیچ مانعى در راه دانش طلبى و رشد و ...

«جرجی زیدان» می نویسد:«اگر مقصود از حجاب، پوشانیدن تن و بدن است، این وضع پیش از اسلام و حتی پیش از ظهور دیانت مسیح معمول بوده و دیانت مسیح هم تغییری در آن نداده و تا اواخر قرون وسطی، در اروپا معمول بوده و آثار آن هنوز در خود اروپا باقی مانده است». در آیین بودا، مردان موی سر را تراشیده و سیک ها در هندوستان موهای خود را لابلای شالی پنهان و به دورسر می پیچند. پوشاندن موی سر از دیر ...

پوشيدگي زن يک پيشگيري معقول از بروز مفاسد است. فلسفه حجاب فلسفه حجاب از مسائل مهمي است که آگاهي از آن مي تواند يکي از پايه هاي تحقق فرهنگ پوشش اسلامي گردد و به آن عمق و معنا بخشد. زيرا به اين سئوال مهم بانوان که «چرا بايد باحجاب باشيم»

مقدار پوشش زنان و حفظ خود از نامحرم را به استناد آيات قرآن کريم بيان کنيد . ب-نور بودن خدا يعني چه وحقيقت نور چيست ؟ ج-اهل سعادت ورستگاري چه کساني هستند ؟ حجاب مصونّيت است نه محدوديت ! متفکر انديشمند فرزانه استاد شهيد مرتضي مطهري‌دراين‌زمينه مي

عالمان و مشعل داران هدايت و جانشينان انبيا پوشش زن را فرمان خدا و سنتي ارزشمند مي دانند و زنان مسلمان حجاب را چتر مصونيت و مايه افتخار و عزت خويش مي شناسند. و از سوي ديگر استعمارگران اين سنت الهي اسلامي را بزرگترين مانع سر راه خود جهت نفوذ د

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول