دانلود مقاله تعریف و کاربرد شبکه

Word 61 KB 1020 22
مشخص نشده مشخص نشده کامپیوتر - IT
قیمت: ۲,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • شبکه را تعریف کنید؟

  مجموعه ای از ادوات رایانه ای متصل به هم دانست که به منظور اشتراک گذاری داده ها و منابع سخت افزاری و تبادل داده ها با یکدیگر در ارتباط هستند.

  چرا از شبکه استفاده می کنیم؟

  حذف محدودیت جغرافیایی

   افزایش اعتماد

   کاهش هزینه ها ی از طریق اشتراک داده ها و دستگاههای جانبی

   صرفه جویی در وقت

  انواع شبکه ها را نام برده تعریف کنید؟

   شبکه های محلی (این نوع شبکه،‌که در محیط محدودی کاربرد دارد،‌در داخل یک ساختمان و یا ساختمانهای نزدیک به هم مورد استفاده قرار می گیرد. شبکه های محلی، برای اتصال رایانه ها در دفاتر شرکتها،‌ادارات و کارخانه ها به کار میروند. این نوع شبکه ها سریعترین رشد را در میان صنعت ارتباطات داشته اند).

   شبک های گسترده (با گسترش حوزه جغرافیایی این شبکه ها میتوانند بوجود آمدند. که نایحه جغرافیایی وسیعی را در بر می گیرند)

   شبکه های شهری (شبکه های شهری در مقایسه با شبکه های محلی از مقیاس بزرگتری برخوردارند و از شبکه های گسترده کوچکتر هستند. این شبکه ها معمولا برای اتصال دفاتر یک سازمان در یک شهر صورت می گیرد و میتوانند اختصاصی یا عمومی باشند).

  خصوصیات شبکه های محلی را بنویسید؟

   رایانه ها نزدیک به هم و معمولا در یک ساختمان یا مجموعه ای از ساختمان ها قرار دارد.

   مالکیت خطوط انتقال خصوصی است و از سوی سازمان مربوط، نصب و نگهداری میشود.

   سرعت انتقال داده ها بسیار بالا است.

  شبکه ها از ساختار و استاندارد مشخصی استفاده میکنند.

  خصوصیات شبکه های گسترده را بنویسید؟

   رایانه ها از یکدیگر صدها و هزارها کیلومتر فاصله دارند.

   خطوط انتقال در این نوع شبکه ها از سوی شرکتهای مخابراتی ایجاد و پشتیبانی میگردد.

   سرعت انتقال داده ها نسبتاً کم است.

  شبکه ها شامل چه اجزایی هستند؟

   سرویس دهنده ها : رایانه هایی که منابع مشترک را به کاربارن شبکه ارائه میدهند.

   سرویس دهندگان : رایانه هایی که به منابع شبکه ای مشترک از سوی سرویس دهنده ارائه شده اند، دسترسی دارند.

   کانال انتقال :‌راهی که رایانه ها متصل شده اند.

   چاپگرها و سایر دستگاههای جانبی مشترک که از سوی سرویس دهنده ها ارائه شده اند.

  7- شبکه ها به چند دسته تقسیم میشوند برای هر کدام چند مثال بزنید؟

   نظیر به نظیر (Windows 98 –Windows XP –Windows 2000-Windows me)

   براساس سرویس دهنده (Linux-Unix-Windows NT  server –Novell Netware)

  شبکه های ترکیبی

  مزایای شبکه براساس سرویس دهنده را نام ببرید؟

  منابع مشترک

  امنیت

  کپی پشتیبان

  تعداد کاربران

  9- آشنایی با ویژگیهای سیستم های عامل که در شبکه های کامپیوتری استفاده میشوند.

  Security : امنیت مهمترین ویژگی

   چند وظیفه ای

   پشتیبانی از چندین پردازنده

   تحمل خطا

  تهیه نسخه پشتیبان

   ابزارهای مدیریتی

   قابل اطمینان و پایداری

   پشتیبانی

  10- توپولوژی چیست؟

  به طرح فیزیکی یا آرایش رایانه ها ، کابلها و سایر اجزای شبکه گفته میشود.

  11- مزایای توپولژی براساس هاب را بنویسید.

  تغییر یا گسترش سیستمهای سیم کشی در صورت نیاز

  سادگی اتصال به هاب یا رایانه دیگر

  استفاده از پورتهای متفاوت بر روی هاب برای هماهنگی انواع کابل متنوع در شبکه

  نظارت متمرکز بر فعالیت و ترافیک شبکه

   

  12- مزایا و معایب توپولوژی ها را بنویسید.

  توپولوژی

  مزایا

  معایب

  خطی

  - استفاده اقتصادی از کابل

  - کابل، ارزان و کار با آن آسان است

  - گسترش ساده ، سریع

  - شبکه در ترافیک زیاد کند میشود

  - قطعی کابل میتواند بر روی کاربران زیادی اثربگذارد

  - تفکیک و پیدا نمودن عیب دشوار است

  حلقوی

  - دسترسی یکسان برای تمام رایانه ها

  - خرابی یک رایانه میتواند برروی باقیمانده شبکه اثر بگذارد.

  - تفکیک عیب دشوار است

  ستاره ای

  - اصلاح و افزودن رایانه های جدید ساده است

  - نظارت و مدیریت، متمرکز است

  - خرابی یک رایانه تأثیری بر باقیمانده شبکه ندارد

  - تفکیک و پیدا نمودن عیب راحت است

  - اگر قطعه مرکزی خراب شود شبکه از کار می افتد

             

  13- توپولوژی های استاندارد را نام ببرید؟

  توپولوژی خطی

  توپولوژی ستاره ای

   توپولوژی حلقوی

  14- ترمیناتور چیست؟

  برای جلوگیری از برگشت سیگنال به کابل، قطعه ای به نام قطعه پایانی با ترمیناتور در هر یک از دو انتهای کابل اصلی قرار میگیرد. تا سیگنالهای آزاد را جذب نماید. جذب سیگنال کابل را به گونه ای پاک می کند که سایر رایانه ها بتوانند داده ها را بفرستند.

  15- هاب را تعریف کنید؟

  قطعه شبکه ای که بیش از پیش در شبکه ها وسیله ای استاندارد میشوند،‌هاب است. هاب،‌قطعه مرکزی در توپولوژی ستاره ای می باشد.

  16- هدف کلی سیستم های انتقال دیجیتال را بگوئید؟

  انتقال دنباله از داده های دیجیتالی منبع به مصد است.

  17- هدف از ایجاد یک شبکه کامپیوتری چیست؟

  اشتراک منابع 2- تبادل پیغام ؟؟ از راه دور

  18- DTE به چه معنی است؟ چند مثال بزنید؟

  ماشینهای مرتبط با داده ها به عنوان DTE شناخته میشوند مثل :

   یک ماشین خودپرداز در بانک

  یک پایانه فروش در قسمتی از فروشگاه

   یک ایستگاه کاری برای نظارت بر ترافیک

   یک رایانه شخصی موجود در منزل یا اداره

  انواع جهت انتقال اطلاعات را نام ببرید تعریف کنید و برای هر کدام مثالی بزنید؟

  یکطرفه ( در این روش یکی از DTE ها همیشه ارسال کننده و دیگری همیشه دریافت کننده داده می باشد. مثل :‌رادیو – تلویزیون)

   دو طرفه ناقص (در این ارتباط، هر DTE ، هم ارسال کننده اطلاعات و هم دریافت کننده آن است ولی در یک لحظه نمیتواند ارسال و دریافت را با هم انجام دهد. مثل : فاکس)

   دو طرفه کامل (در این ارتباط،‌در یک لحظه هر DTE میتواند اطلاعات را ارسال و دریافت نماید. مثل : تلفن – اینترنت)

  20- تقسیم بندی شبکه های کامپیوتری از نظر ابعاد و گستردگی فیزیکی چیست؟

  LAN (محلی ) : فاصله کم و همه به هم نزدیک هستند و محدوده معین است.

  WAN (گسترده) فاصله اجزای طولانی است مثل عابربانکها

  MAN (فرامنطقه ای) به شبکه های شهری معروفند از نظر وسعت بین LAN و WAN

  21- پهنای باند را تعریف کنید.

  به محدوده فرکانسی امواج آنالوگ که بدون هیچ گونه افتی از سیستم مخابراتی منتقل میگردد.

  22- نویز را تعریف کنید و چند نمونه مثال بزنید؟

  امواج الکتریکی مزاحمی که موجب اختلال در انتقال داده ها می گردد. این امواج تصادفی هستند و اشکال مختلفی دارند. نویز منابع مختلفی دارد. مثل خطوط برق، آسانسور، دستگاه تهویه و… تولید میگردد.

  23- رابطه شاتون را تعریف کنید؟

  حداکثر سرعت داده ها در یک خط انتقال از رابطه شاتون بدست می آید.

  24- انواع شبکه های بی سیسم از نظر وسعت را بنویسید.

  :A WLANs : مکان دستیابی کاربران ساکن در یک منطقه محدود را به شبکه فراهم می کند مثل کتابخانه – دانشکده

  :B WPANs : امکان ارتباط بین دستگاههای شخصی در یک ناحیه محدود را فراهم می کند از دو تکنولوژی Bluetooth

  WMANs :C امکان ارتباط بین چندین شبکه در شهر بزرگ

  W WANs :D ارتباط بین شهرها و کشورها از طریق ماهواره به سیستم های G2 معروفند.

  25- مهمترین عوامل مؤثر بر سرعت انتقال داده در یک خط انتقال را نام ببرید؟

  پهنای باند و میزان نویز

  26- معروفترین سرویس ها را نام ببرید.

  1- fileserver 2- Print server 3- Application service 4- Data base service

  27- انواع کابل کشی را بنویسید.

  کابل هم محور

  زوج به هم تابیده شده

  فیبر نوری

  28- انواع کابل زوج به هم تابیده شده را بنویسید.

  زوج به هم تابیده شده بدون حفاظ

  زوج به هم متابیده شده حفاظ دار

  29- انواع کابل های هم محور و خصوصیات آنها را بنویسید.

   نازک (کابل انعطاف پذیری است که قطر آن 25/0 اینچ است چون انعطاف پذیر است کار با آن ساده است تقریباً در کلیه انواع نصب های شبکه ای به کار میرود این کابل میتواند سیگنالها را تا 185 متری بدون استفاده از تکرار کننده حمل کند)

  ضخیم (کابلی نسبتاً محکم با 5/0 اینچ قطر می باشد در این کابل سیم مسی مرکزی نسبت به سیم مسی مرکزی کابل نازک ضخیمتر است. این ضخامت بیشتر تضعیف کمتری به همراه دارد این کابل سیگنالها را تا فاصله 500 متری بدون استفاده از تکرار کننده حمل می کند این کابل بر خلاف نازک براحتی خم نمیشود و نصب آن مشکلتر است.

  30- محیط انتقال را تعریف کنید

  به هر رسانه ای که بتواند اطلاعات را به گردش درآورده هدایت کند

  31- BNC را تعریف کنید.

  هر دو کابل نازک و ضخیم از اجزای اتصالاتی به نام BNC برای انجام اتصالات بین کابلها و رایانه ها استفاده می کنند.

  32- Server و client چیست؟

  server : کامپیوترهای سرویس دهنده

  clietn : کامپیوترهای سرویس گیرنده

  33- چند جزء مهم در خانواده BNC را نام برده توضیح دهید.

  اتصال کابل BNC (اتصال کابل BNC به انتهای کابل لحیم و یا پرچ میشود)

   اتصال BVC T (این اتصال،‌کارت شبکه در رایانه را به کابل شبکه متصل میکند)

   اتصال BNC Barrel (این اتصال،‌برای اتصال قطعه کابل نازک به منظور ایجاد یک کابل طولانیتر به کار میرود).

   ترمیناتور BNC (ترمیناتور BNC در هر یک از دو انتهای کابل در توپولوژی خطی، برای جلوگیری از برخورد استفاده میشود. مقدار این متناسب با امپدانس کابل است).

  34- انواع کابل زوج به هم تابیده را بنویسید و در مورد هر کدام توضیح دهید.

  کابل UTP (که رایج ترین کابل شبکه است این کابل در ساختمان ها برای سیم کشی تلفن به کار می رفت. این کابل شامل 5 رده می باشد.)

  کابل های STP (از یک پوشش زرورقی، بین و دور زوجهای سیمی استفاده میکند. این کار به STP کمک می کند تا داده های انتقالی را در مقابل تداخل الکتریکی اثر کمتری دارد و با فواصل طولانی تری از UTP سرعتهای انتقال بالاتری را پشتیبانی می‌کند).

  35- اجزای کابل های زوج به هم تابیده شده را نام ببرید.

  سخت افزار اتصالات

  قفسه های توزیع

  تابلوهای تقسیم گسترش پذیر

  فیشهای RJ-45

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

چکیده استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در صورتیکه این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه ...

چکیده استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در صورتیکه این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه ...

اهميت شبکه هاي رايانه اي بر کسي پوشيده نيست . در دنياي امروز ، رايانه به عنوان يک وسيله مجرّد ، به تنهايي نمي تواند به طور کامل مفيد واقع شود و بازدهي کاملي داشته باشد . آنچه به رايانه ، اهميّتي فراتر از سابق مي بخشد تقش آن در ارتباطات و انتقال دريا

مزایای رایانه: مزایای رایانه را می توان به شرح زیر بیان کرد. سرعت انجام عملیات وقت و صحت انجام کار قابلیت اطمینان توانایی ذخیره سازی تعریف رایانه : رایانه دستگاهی الکترونیکی است که دارای حافظه می باشد و قابل برنامه ریزی است. همچنین امکان انجام عملیات ریاضی و محاسباتی را با دقت و سرعت بالا دارد. تعریف نرم افزار: به مجموعه هماهنگ از برنامه ها که کنترل و هماهنگی فعالیت های سخت ...

چکیده استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛در صورتیکه این زیر ساختها به درستی طراحی نشوند، در زمان استفاده از شبکه ...

1. کاربردهاي تجاري – اکثر شرکتها تعداد زيادي کامپيوتر براي کارهاي مختلف ( توليد ، انبارداري ، فروش و حسابداري ) دارند . شايد در ابتدا اين کامپيوترها از يکديگر جدا باشند ، ولي در مرحله اي از کار براي يکپارچه کردن اطلاعات کل شرکت ، مديريت تصميم مي گير

شبکه هاي کامپيوتري وانواع و کاربرد ها و امنيت آن هدف از ايجاد شبکه هاي کامپيوتري به اشتراک گزاشتن اطلاعات جهت سهولت دستيابي سريع و آسان کاربران از اطلاعات موجود در بانک هاي اطلاعاطي مختلف مي باشد. اين پروژه به بررسي امکان ايجاد سطح دسترسي آسان و سر

شبکه هاي کامپيوتري وانواع و کاربرد ها و امنيت آن هدف از ايجاد شبکه هاي کامپيوتري به اشتراک گزاشتن اطلاعات جهت سهولت دستيابي سريع و آسان کاربران از اطلاعات موجود در بانک هاي اطلاعاطي مختلف مي باشد. اين پروژه به بررسي امکان ايجاد سطح دسترسي آسان و سر

LAN يا شبکه محلي LAN مخفف عبارت LOCAL AREA NETWORK يا شبکه کامپيوتري محلي است. LAN يک سيستم ارتباطي سرعت بالاست که براي اتصال کامپيوتر ها و ديگر تجهيزات ( مانند پرينتر، اسکنر، دستگاه کپي و ...) به يکديگر طراحي شده است. البته LAN براي يک ناحيه کوچک

شبکه هاي کامپيوتري همانند بسياري از ابداعات ديگر ، حاصل رقابت هاي دوران جنگ سرد بين بلوک غرب وشرق است . اززماني که شوروي سابق توانست در حرکتي غير منتظره موشکي را به فضا بفرستد و پس از آن در حرکتي غير منتظره تر ، نخستين انسان را به فضا اعزام کند، ايا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول