دانلود تحقیق شباهت و تفاوت نقش اولیا و معلمان

Word 60 KB 10582 17
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت قدیم:۶,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  فرد در خانواده متولد می شود و والدین یا دیگر اعضای خانواده از او مواظبت می کنند . خانواده بر شکل گیری شخصیت فرد به عنوان عضوی از اجتماع ، موجودی متفکر و دارای شناخت تأثیر زیادی دارد . نوع رفتار والدین در اعمال ، اندیشه ها و احساسات فرزندان تأثیرات عمده أی دارد . اگر فرد در خانواده أی رشد پیدا کند که به مسائل تربیتی و روانشناسی آگاهی داشته باشند بدون شک بسیاری از نیازهای روانی و عاطفی فرزند در حین رشد جسمانی او برآورده شده و چنین فردی در آینده در زندگی اجتماعی خود         راحت تر و خیلی بهتر می تواند با دیگران ارتباط خوبی بر قرار کند . مسائل تربیتی زیادی در رابطه با فرزندان وجود دارد که والدین باید به آنها توجه داشته و در تربیت فرزند خود آنها را به کار گیرند در اینجا به اختصار تعدادی از آنها را مورد توجه قرار داده ایم که عبارتند از : توجه والدین به استعداد فرزندان خود زیرا خداوند انسان ها را با قابلیت های متفاوتی آفریده است ، نیازهای روانی جسمانی و عاطفی فرزندان ،تشویق و تنبیه هات بجای آنان ، مشارکت آنان در تصمیمات و کارهای گروهی برای اینکه در آینده فردی با اراده باشند و زیر بار مشکلات زندگی کمر خم نکنند و بسیاری از مسائل دیگر البته نباید فراموش کرد که ارتباط والدین با مدرسه برای تربیت و پرورش بهتر فرزندان امری مهم به شمار می آید که والدین گرامی باید به آن توجه کافی داشته باشند.

   

   

  مقدمه

  آموزش و پرورش صحیح کودکان و نوجوانان مستلزم هماهنگی ، کوشش و تلاش متقابل بین سه ضلع خانواده ، دانش آموز و مدرسه است .  عوامل تربیتی متعددی بر شخصیت کودک و نوجوان تأثیر می گذارد . خانه و مدرسه دو نماد تربیتی مهم به شمار می آیند که در صدر عوامل تأثیر گذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش افراد قرار دارند. چنانچه پدر و مادری مسئولیت آموزش و تربیت فرزند خود را به کلی به مدرسه واگذار کند و از نیازها و رسالتهای تربیتی فرزند خویش که در چارچوب تربیت عمومی و رسمی نمی گنجد غافل شود بدون شک نمی تواند امیدوار باشد که فرزندش هیچ گونه مشکل یا کمبودی نخواهد داشت . در مقابل با توجه به ازدیاد جمعیت دانش آموزان و کلاسها اگر معلمان نیز فکر کنند که می توانند بدون یاری و هماهنگی با خانواده ها در آموزش و تربیت دانش آموزان و شکوفا سازی درست استعدادهای آنها موفق شوند سخت در اشتباه خواهند بود. به هر میزان که پدران و مادران نسبت به مسئولیت ها و نقشهای خود در مقابل یکدیگر ، کودکان و مدرسه و معلمان و مربیان و مدیران مدارس نیز نسبت به نقشها و مسئولیت های خود در مقابل همدیگر ، دانش آموزان و اولیاء آگاهی بیشتری داشته باشند در کار خود عملاً موفق تر خواهند بود.

   

   

   

  شباهت و تفاوت بین نقش اولیاء و معلمان

  شباهتهای بسیاری در نقش اولیاء و معلمان وجود دارد. این وظایف و کارکردهای مشترک عبارتند از : فراهم ساختن مراقبت و ایمنی فیزیکی از کودک ، رشد مهارتهای اجتماعی ، ایجاد تحریک و انگیزش ، تشویق نگرشهای مثبت نسبت به یادگیری و اکتشاف ، اعمال کنترل منطقی و آموزش نظم و استقامت . با این حال رابطه والدین با دانش آموزان از رابطه معلم با دانش آموزان نزدیکتر و عمیق تر است. والدین با کودک تجربه پیوسته ای از صمیمیت ، محبت و پذیرش را فراهم می آورند در حالی که معلمان باید عطوفت کمتر و عینیت بیشتری به خرج دهند . نقش عمده آموزشی والدین ایجاد یک شرایط و جو خانوادگی پایدار و مراقبت گونه است تا در آن کودک محرک های مناسب را دریافت کرده و برای علاقه ای که به آموزش و موفقیت خود نشان می دهد مورد تشویق قرار گیرد . پیوند عاطفی بین والدین و کودک در حالی که موجب یادگیری ضمنی و غیر رسمی می شود ممکن است اختلال در یادگیری را در موقعیت های رسمی در پی داشته باشد. کم شایع نیست که والدین در هنگام تلاش برای آموزش رسمی و مستقیم به فرزندان خود خشمگین و حتی شدیداً پرخاشگر شوند ، چرا که با کندی فهم یا تأخیر در پاسخ فرزندان خود مواجه می شوند در حالی که معلمان بیشتر می توانند در مقابل نارساییها و شکستهای دانش آموزان در تکالیف یادگیری با بردباری و تحمل رفتار نمایند. علاوه بر این آموزش حرفه ای معلمان به آنها در کمک به دانش آموزان برای کسب مهارتهای تخصصی و فنی اطمینان بیشتری         می بخشد.

  خانواده و تربیت فرزند

  رسالت پدر و مادر تربیت فرزند به خصوص در زمینه دینی است که برای دستیابی به این آرمان و آرزو باید مراحل تربیت دینی که در 5 بخش خلاصه می شود ، طی کنند :                                   1 انس دینی    2 عادت دینی        3 معرفت دینی    4 شاکله دینی     5 خودجوشی دینی بسیار دیده شده است که وقتی مادر می خواهد نماز بخواند ، بچه ها را تهدید می کند سر و صدا نکنند از آن طرف هم وقتی پدر می خواهد قرآن بخواند باز بچه ها را وادار به سکوت       می کند  اینها همه موج منفی نسبت به دین است . گرایش به دین زمانی اتفاق می افتد که برای شخصیت کودک ارزش قائل شد و این هنگامی است که کودک به محض آنکه به محیط مسجد قدم می گذارد همه برای او حریم باز کنند و دست محبت بر سرش بکشند.

  دومین مرحله عادت دینی است . بچه ها قبل از بلوغ در دورانی هستند که دارای                      دو ویژگی است : 1 دارای آرامش است      2 دوران تاثیر پذیری است . این دوره اهمیت بسیار دارد زیرا عادت در این دوره به وجود می آید . همیشه این تصور وجود داشته که تحمیل کردن درست نیست اما تحمیل بعضی چیزها به بچه ها خوب است و آن زمانی است که بچه اعتماد دارد اما تنبلی و سهل انگاری مانع می شود . اگر کودک دین را پذیرفت و نسبت به آن گرایش قلبی داشت آن وقت تحمیل ملایم اعمال و برنامه های دینی برای او مفید خواهد بود .

  مرحله سوم معرفت دینی است . در مرحله معرفت دینی است که باید تلفیق دین و دانش را برای بچه ها مطرح کرد تا بچه ها فکر نکنند که دین راه خود و دانش هم راه خود را می رود در حالیکه این دو در کنار هم و باهمند . در مرحله انس دینی حالت تلقین ، در مرحله عادت دینی حالت تقلید و در مرحله معرفت دینی حالت الگو پذیری حکمفرماست. مرحله چهارم ، شاکله دینی است ، اگر کسی معرفت دینی پیدا کرد ، دین وارد زندگی او شد موجب می گردد که بینشش نیز بینش دینی گردد. در نتیجه به همه چیز با عینک دین نگاه کرده و تلاش می کند در تمامی ابعاد زندگی اش دین را عملی سازد. مرحله پنجم مرحله خود جوشی است . در این مرحله فرد دیگر تاب و قرار ندارد و نمی خواهد لحظه ای از وقتش را به بطالت و بیهودگی بگذراند.

  پدر و مادر باید به استعداد و توانایی فرزند در فراگیری دروس توجه کنند

  ظرفیت کودکان و نوجوانان برای یادگیری دروس یکسان نیست . بین بچه ها تفاوتهای فردی و تنوع در گرایش ها و علاقه ها یافت می شود. از فرزندان خود باید متناسب با استعداد و گرایش و علاقه آنان انتظار داشت و با راهنمایی و تشویق و کمک در جهت افزایش سطح معلومات آنان اقدام کرد. برخی از اولیاء تصور می کنند فرزندان آنان همیشه باید نمره بیست و مدارج عالی بدست آورند و اگر گاهی نمره مطلوب را کسب نکردند آنان را ملامت و سرزنش می کنند و موجبات اضطراب و رنجش خاطر آنان را فراهم می کنند . اگر کودکان را به خاطر نیاوردن نمره عالی توبیخ کنیم آنان برای آنکه خود را با سطح توقع بالای ما تطبیق دهند با ترس و نگرانی سعی می کنند این نمره را کسب کنند و اگر موفق نشدند از پنهان کاری استفاده می کنند و واقعیت را از والدین می پوشانند . در عین حال نوعی آرمان خواهی کاذب در آنان ایجاد می شود و عادت می کنند همیشه خود را در قله و اوج موفقیت بجویند و لذا قادر به حرکت طبیعی در فراز و نشیب های زندگی نمی باشند و وضعیت روانی و تعادل آنان دچار اختلال می گردد.

  پدر و مادر باید برای تعلیم و تربیت فرزندان خود طرح و برنامه داشته باشند

  خانواده  نهادی است که برای انجام هدفهای معینی به وجود می آید یکی از هدفهای مهم این نهاد فرزند آوری و فرزند پروری است . برای آنکه پدر و مادر توفیق پرورش فرزندانی صالح با آینده ای روشن را داشته باشند باید :

  با موازین تعلیم و تربیت اسلامی و علوم تربیتی آشنا شوند.

  حتی المقدور از کتابها و مجلات تربیتی استفاده کنند.

  در کلاس آموزش خانواده شرکت کنند و شناخت تربیتی بدست آورند.

  از تجربیات مادران و پدرانی که توانسته اند فرزندان شایسته به جامعه تحویل دهند بهره بگیرند .

  وقتی قرار است والدین اهداف تربیتی مشخصی داشته باشند و بدانند که فرزندان خود   را می خواهند برای چه امری تربیت کنند و برای رسیدن به این اهداف چه ابزار و روشهایی را باید به کار گیرند ، مجموعه این تدابیر طرح و برنامه ای است که از آن به عنوان منشور تربیتی می توان یاد کرد . پدر و مادری که به بهانه های مختلف به پرورش فرزندان نمی اندیشند و از خواندن کتاب تربیتی یا مراجعه به مشاور و افراد آگاه و بهره گیری از تجارب دیگران سرباز می زنند نباید از آینده فرزندانشان انتظار معجزه داشته باشند.

  توجه پدر و مادر به نیازهای روانی فرزندان خود

  کودکان و نوجوانان نیازهای روانی متعددی دارند ، امنیت خاطر ، فراغت از ترس و دغدغه خاطر ، نیاز به محبت ، نیاز به تعلق خاطر و پیوستن به یک جمع ، نیاز به برخورداری از یک جایگاه مناسب اقتصادی و اجتماعی و نیاز به موفقیت و پیروزی و نیاز به خوش نامی و سربلندی ، نیاز به پذیرش و مقبولیت و احساس ارزشمندی در جامعه و نیاز به سلامت بدن و روان از جمله نیازهای مشترک همگان به حساب می آیند و طبعاً فرزندان این نیازها را دارند و باید در محیط خانه در جهت تأمین آنها برنامه ریزی شود . افزون بر این موارد ، نوجوانان به اقتضای خصوصیات جسمی و روانی این سنین نیازهای متنوعی دارند که عنایت به آنها باید در برنامه کار اولیاء باشد. برخی از این نیازها عبارتند از :

  1 شناخت و کسب مهارت در بعضی از آنها.

  2 درک ارزش های خویش

  3 حرکت به سوی استقلال شخصیتی و اقتصادی

  4 شناخت دین ، تاریخ ، فرهنگ و افتخارات ملی

  5 دستیابی به صفات عالیه اخلاقی ، عبادت و ارتباط با خدا

  6 گسترش مناسبات و پیوندهای اجتماعی ، مهارتهای اجتماعی و روش زندگی با جمع روش دوست یابی ، مسئولیت پذیری و ایفای نقش های اجتماعی

  7 روش داد و ستد با دیگران و ایفای نقش های اجتماعی

  اینها همه نیازهای روانی فرزندان نیستند بلکه مهمترین و اساسی ترین آنها می باشد. والدین وظیفه دارند بطور مستمر و با نهایت دقت و مراقبت تدابیر لازم را برای ارضای نیازهای سالم و دارای اولویت فرزندان خود اتخاذ کنند و با هدایت و تربیت صحیح از انحراف این نیازها در ارضاء و پیدایش مشکلات روانی ، شخصیتی و اخلاقی آنان جلوگیری نمایند.

  روابط افراد خانواده با یکدیگر

  در خانه ای که بین پدر و مادر اختلاف نظر و خشونت رواج دارد فرزندان سالم پرورش         نمی یابند . کودکان روش زندگی را از رفتار والدین یاد می گیرند و از فقدان تفاهم در خانه رنج می برند. در صورتی که فضای خانه سرشار از حسن رفتار و احترام متقابل باشد آنان لذت می برند و با آسودگی خاطر و ایمنی رشد می کنند و برای زندگی پر پیچ و خم فردا مهیا             می گردند. پدران و مادران باید آرامش خود را در نزد فرزندان حفظ کنند و عصبانیت را در کانون خانواده راه ندهند در خانه هایی که پدران و مادران فرزندان خود را با دید محبت و احترام می نگرند کانون بحران و تزلزل یافت نمی شود. پدران و مادرانی که نادانسته فرزندان خود را تحقیر و عزت نفس آنان را ضایع می کنند نباید انتظار آینده درخشانی برای پرورش یافتگان خود داشته باشند . والدین   در تکریم فرزندان نباید دچار افراط و تفریط شوند بلکه باید به گونه ای رفتار کنند تا کودکان مستقل و برخوردار از اعتماد به نفس و سلامت و اعتدال پرورش یابند . یکی دیگر از مسائلی که در روابط افراد خانواده با هم بسیار مهم           می باشد روحیه انتقاد و بررسی مشکلات می باشد . نیازها ، روحیات و افکار انسان ها با یکدیگر متفاوت است . این تفاوت ها گاه باعث اختلاف نظر در بین اعضای یک گروه اجتماعی و از جمله خانواده می شود . یک خانواده سالم و متعادل باید از فضایی برخوردار باشد که همراه با ایجاد فرصت برای ارضای نیازهای سالم و طبیعی افراد در مواقع بروز اختلاف نظر بین آنان شرایط و فرصت لازم را برای بررسی همه جانبه این اختلافات و یافتن روش صحیح برخورد با آنها به وجود آورد . مسئولیت ایجاد این فضا به عهده والدین است . آنان برای ایجاد یک فضای توام با انتقاد پذیری باید :

  1 نسبت به رفتارهای درست و نادرست ارزیابی داشته باشند و آن را به شیوه های مناسب اظهار کنند .

  2 از سرزنش یکدیگر و فرزندان در هنگام خطا یا اشتباه پرهیز کنند.

  3   در هنگام بررسی و انتقاد رفتارها ، کاملاً احترام یکدیگر را حفظ کنند .

  4 از ایجاد عصبانیت و تندی در رفتارهایشان جداً خودداری کنند .

  ارتباط والدین با مدرسه

  خانه و مدرسه در انجام وظایف تربیتی مکمل یکدیگرند . خانه  مدرسه اول فرزند و مدرسه خانه دوم او است و اگر این دو نهاد روش ها و برنامه های هماهنگی نداشته باشند در روند رشد کودک اختلال به وجود می آید .

  مهمترین وظایف پدران و مادران در جهت ایجاد هماهنگی بین خانه و مدرسه عبارتند از :

  1 به معلم فرزند خود با دید احترام نگاه کنند و اگر از کار او انتقاد دارند دور از حضور فرزند با معلم و مدرسه آن را مطرح کنند .

  2 بطور دائم در جریان اهداف و برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه قرار گیرند . حداقل هر ماه یکبار وضعیت رفتاری و اخلاقی فرزند خود را از معلم و مدرسه جویا شوند .

  3 برای شرکت در جلسات انجمن اولیاء و مربیان و یا کلاس های آموزش خانواده بطور جدی اوقاتی را در زندگی خود در نظر بگیرند.

  4 درباره برنامه های آموزشی و تربیتی فرزند خود با توجه به مقطع تحصیلی او معلومات لازم را کسب کنند .

  5 با راهنمایی و هماهنگی معلمان برای رفع اشکالات درس فرزندان در خانه برنامه ریزی کنند .

  دو نهاد خانه و مدرسه نقش اساسی در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان دارند .  بین روش ها و منش های خانه و مدرسه باید همسویی و تشابه وجود داشته باشد و یکی از این دو کانون ، کار دیگری را خنثی نکند بلکه به عنوان دو جریان همدل و مکمل عمل کنند .

  مدرسه باید پیشاهنگ ایجاد ارتباط با خانه باشد و با تشکیل کلاس های آموزش خانواده و برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان اسباب مشارکت فکری اولیاء را در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان فراهم نمایند. انجمن اولیاء و مربیان یک جریان تربیتی است که باید راههای توسعه همکاری خانه و مدرسه را مطالعه کند و طرحهای مفید و موثری بدهد . معلمان هر کلاس باید با اولیای دانش آموزان ارتباط داشته باشند و جریان پیشرفت آموزشی و تربیتی آنان را به والدین گزارش دهند و همفکری و همیاری اولیاء را از این طریق جلب کنند .

  ارتباط نزدیک والدین با فرزند

  در جوامع شهری اغلب مادران و پدران در خارج از خانه کار می کنند و گاهی برای تأمین معاش خانواده کارهای اضافی نیز انجام می دهند . این قبیل اولیاء معمولاً خسته و در اواخر وقت روز به خانه بر می گردند و سرگرم سازماندهی امور خانه می شوند و یا به انجام امور شخصی و استراحت می پردازند و یا روزنامه و مجله مطالعه می کنند . فرزندان نیز خسته تر از پدران و مادران از مدرسه به خانه بر می گردند و وقت خود را در انجام تکالیف درسی و نگاه کردن به برنامه های تلویزیون و یا استفاده از وسایل ارتباطی دیگر صرف می کنند . بدین ترتیب اعضای خانواده بخش زیادی از روز را در کنار هم نیستند و وقتی به هم می رسند هر کس به کاری مشغول می شود و در نتیجه والدین که باید از طریق بر قراری ارتباط اسباب رشد فرزندان خود را فراهم کنند  و در حوزه های عاطفی و شناختی آنان تأثیر مثبت بگذارند به علت خستگی و وفور کارهای خانه توفیق چندانی در این راه بدست نمی آورند . برای کودکان و نوجوانان فرصت گفت و شنود و انتقال مسائل به والدین در حد نیاز فراهم نمی شود و این جدایی باعث بروز اختلالاتی در روند رشد و تکامل آنان می شود . باید توجه داشت اعضای خانواده ای از بهداشت روانی برخوردارند که با هم روابط وسیع عاطفی و کلامی داشته باشند . پدر و مادر باید در محیط خانه با هم صحبت کنند و به درد دل همدیگر گوش دهند  مادران و پدران نیز با فرزندان خود صحبت کنند . این گفتگو های خانوادگی هم خزانه واژگان کودکان را در صحبت کردن غنی می سازد و هم به آنان مهارت برقراری ارتباط با دیگران را می آموزد و هم از نظر روانی اسباب تعدیل روحیات فرزندان را فراهم می سازد. پدر و مادر باید با گشاده رویی میدان را برای شنیدن سخنان فرزندان خود باز نمایند و به پرسش های آنان با حوصله جواب دهند و خستگی کار را به خانه نبرند .

  تشویق و تنبیه فرزندان

  کودک و نوجوان در طول زندگی دست به انجام کارهای تلخ و شیرینی می زند . علل رفتار خوب و بد آنان ممکن است ریشه در امور فرهنگی ، اجتماعی ، عاطفی و شناختی خانواده یا نظام روانی و فکری خودشان داشته باشد. از کارهای پسندیده کودکان و نوجوانان باید قدردانی شود و تجربیات خوب آنان با استقبال والدین مواجه گردد . در تشویق نباید زیاده روی کرد و کودک را متوقع بار آورد. تشویق باید هدف دار و ثمر بخش و سازنده باشد و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای فرد را فراهم کند و دیگران را نیز به جنب و جوش و ابتکار وادارد . میزان تشویق باید با نوع فعالیت مثبت فرزند تناسب داشته باشد . پدر و مادر در تشویق فرزندان باید به گونه ای رفتار کنند که آنان با همدیگر تضاد و ناسازگاری پیدا نکنند و به رقابت منفی نیفتند . به تدریج که فرزند بزرگتر می شود باید متوجه شود که کار نیک را باید برای رضای خدا و به عنوان یک وظیفه اجتماعی انجام دهد و چشم داشت بیجا از دیگران نداشته باشد . پدر و مادر باید از کتک زدن و اهانت کردن به فرزند جداً اجتناب کنند و با اعمال خشونت بذر سختگیری و انتقام را در روان مستعد او نیفشانند . فردی که در دوران کودکی کتک می خورد در واقع روش سلطه پذیری و سلطه گری را یاد می گیرد . منظور از تنبیه مجاز ایجاد برخی از محدودیت ها برای فرزند بخاطر رفتارهای نامناسب آنهاست .  پدر و مادر باید با تأثیر گذاری در حوزه عاطفی و شناختی فرزندان زمینه اشتباه کاری را از نهاد آنها حذف کنند و با زبان ساده و مستدل ، روش درستکاری را به آنان آموزش دهند و در صورتی که ناچار از توسل به تنبیه باشند باید برای مدت کوتاهی با فرزند خود برخورد سرد داشته باشند و او را متوجه کنند که این برخورد به خاطر رفتار نادرست او است و به محض مشاهده اولین علائم اصلاح رفتار فرزند با او آشتی کنند و گرم تر از گذشته به وی مهر ورزند و از نظر عاطفی او را تقویت نمایند .

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

نام و نام خانوادگي: بدرالملوک برادران محل خدمت: منطقه 11 آموزش و پرورش تهران مدرک تحصيلي: دانشجوي فوق ليسانس برنامه ريزي درسي رشته تحصيلي: آموزش ابتدايي پست سازماني: معاون سابقه تدريس: 22 سال عنوان پژوهش: چگونه مي توان نظم و انضباط کيفي (ايجابي

قدمهای مقدماتی جلوگیری از شکست : اهمیت تفکر : اگر بتوانیم تفکر را ارتقا داده ، تأکید روی حفظ کردن را حذف کنیم و ارتباط را به طور اساسی و واقعی افزایش دهیم توان تعلیم و تربیت چگونه خواهد بود ؟ تفکری که به حل مشکلهای اجتماعی منتهی می شود از تفکری که به حل مشکلهای فنی منتهی می شود بسیار دشوارتر است . ولی متأسفانه کمتر آموزش داده شده است . دانش آموزانی که مسؤولیت اجتماعی را در مدرسه ...

مقدمه: در حال حاضر تعلیم و تربیت مهمترین اصل توسعۀ هر کشور است و رسالت انتقال مجموعه باورها، اندیشه ها، رفتارها و مهارتهای جامعه به نسل جدید بر عهده آموزش وپرورش است.در واقع هر گونه پیشرفت و تحول در جامعه مستلزم آموزش و پرورش صحیح و قوی است،از آنجا که موفقیت آموزش و پرورش به عوامل آن وابسته است ودر میان مجموعه عوامل معلمان مهم ترین نقش را ایفا می کنند ،معلمان توجه ویژه ای را می ...

مقدمه به نام خداوندی که والاترین تعلیم خویش را برای برگزیده‌ترین مخلوق حضرت محمّد(ص) با امر بخوان آغاز نمود و به ایشان چنین وحی فرمود «اقرء بِسمِ رَبّکَ الذَّی خَلَق«[1] بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید خواندن را آغاز تعلیم و کاملترین دین خویش قرار داد و قرائت را نخستین پایه‌ای برای تکامل نهایی و رسیدن به آخرین مرحله تعلیم ضروری دانست و لوح قلم نگاشته بدان را چنان گرامی و ...

چکیده موضوع: تاثیر مطالعات غیر درسی با پیشرفت درس فارسی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی- مدرسه : الغدیر مطالعات غیردرسی دانش آموزان مانند خواندن مجله کودک و کتابهای داستانی که با توجه به سن، علاقه و استعداد و آموزنده با همکاری معلم و اولیاء دانش آموزان و به انتخاب کودکان برای فرزندان تهیه می شود، می تواند به عنوان یک رسانه آموزشی باشد تا کودک ضمن مطالعه و شناخت بیشتر محیط پیرامونش ...

چکیده تحقیق: بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فکر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌کنند که با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌کنند. بطور کلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا ...

قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان و نیز پیامبر بزرگوار اسلام , مکرراً بر تحصیل علم و دانش تاکید کرده اند. رسول اکرم (ص) بارها مسلمانان را به فراگیری علوم تشویق کرده اند و فرموده اند: « به دنبال علم و دانش بروید حتی اگر در چین باشد. » مسلمانان نیز به پیروی از دستورات قرآن و پیامبر از صدر اسلام برای آموختن علوم مختلف سعی و کوشش فراوان داشته اند. از این جهت لازم است برای بهبود تعلیم و ...

ادبیات و پیشینه پژوهش 1-2) کلیات مقدمه: در این پژوهش، ارتباط بین برنامه های و شیوه های تربیت مشاور در دانشگاهها با نیازهای شغلی – حرفه ای مشاوران در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می گیرد. این بخش حاوی ادبیات و پیشینه تحقیق است که شامل چهار مبحث عمده بدین شرح است: کلیات مربوط به خدمات راهنمایی و مشاوره؛ راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش با تأکید بر دوره متوسطه: برنامه های آ‌ماده ...

توسعه فرهنگي مقدمه: بي شک بالاترين و والاترين عنصري که در موجويت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ ان جاممعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي دهد و با ؟ فرهنگ هر چند بعدهاي اقتصادي ، سياسي، صنعتي و نظامي

تئوری سلسله مراتب نیازها: بعنوان یکی از اولیه ترین تئوریهای محتوایی در انگیزش ، می توان به نظریه سلسله مراتب نیازها اشاره کرد. در این تئوری نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده است که عبارتند از: نیازهای جسمانی، نیاز به امنیت، نیاز به محبت، نیاز به حرمت، نیاز به خودیابی و کمال، نیازهای مذکور در سازمان بصورت پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهی ،ایجاد امنیت شغلی و مقررات حمایتی، ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول