دانلود مقاله ویژگیها و روش های آزمون رنگ آستری بر پایه کرومات روی و اکسید آهن برای مصارف روی در و پنجره‌ های فلزی

Word 344 KB 10650 53
مشخص نشده مشخص نشده هنر - گرافیک
قیمت قدیم:۵,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از:

  (تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و افزایش کارائی صنایع در جهت خودکفائی کشور - ترویج استانداردهای ملی – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری – کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان – مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید، نگهداری، بسته بندی و ترابری کالاهای مختلف – ترویج سیستم متریک و کالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم).

  موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد میباشد و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور را مورد توجه قرار میدهد.

  اجرای استانداردهای ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه‏ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها میشود.

   

  بسمه تعالی

  پیشگفتار

   استاندارد ویژگیها و روش‏های آزمون رنگ آستری برپایه کرومات روی و اکسید آهن که به وسیله کمیسیون فنی زیر نظر کمیته ملی استاندارد شیمی تهیه و تدوین شده در بیست و سومین جلسه کمیته ملی شیمی مورخ 54/12/20 تصویب گردید . پس از تائید شورای عالی استاندارد و به استناد ماده یک ( قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه 1349) به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏گردد .

   برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی صنایع و علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا فواصل معین مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

   بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود .

   در تهیه این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حتی المقدور میان روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر هماهنگی ایجاد شود .

   لذا با بررسی امکانات و مهارت‏های موجود و اجرای آزمایش‏های لازم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است :

   1 استاندارد آفریقای جنوبی شماره 909 سال 1972

   2 استاندارد روش‏های آزمون رنگ آفریقای جنوبی

   3 استاندارد روش آزمون رنگهای آماده به مصرف ایران به شماره 0526

   

   

    استاندارد ویژگیها و روش‏های آزمون رنگ آستری برپایه کرومات روی و اکسید آهن برای مصرف روی در و پنجره‏های فلزی

    1 هدف و دامنه کاربرد

   این استاندارد ویژگیها و روش‏های آزمون رنگ آستری برپایه کرومات روی و اکسید آهن که برای مصرف روی در و پنجره‏های فلزی , قابهای فلزی و دیگر وسایل مشابه که تمیز و عاری از زنگ زدگی می‏باشند به کار می‏رود , مشخص می‏سازد .

    2 تعاریف

   2 1 برای مشخص نمودن ویژگی‏های مذکور این استاندارد تعاریف ذکر شده در زیر به کار برده می‏شود .

   پخت 1 - این اصطلاح شامل تهیه نمودن مقدار رنگ آستری است که در یک نوبت در منبع تهیه رنگ ساخته می‏شود سپس در قوطی‏های رنگ ریخته شده و آماده پخش و عرضه به بازار می‏گردد .

   بهر 2 ( قسمت ) آن مقدار رنگ آستری می‏باشد که از یک ( پخت ) برداشته شده و از طرف سازنده در مواقع لزوم جهت بازرسی به مقامات ذیصلاح تحویل می‏گردد .

   درصد حجمی رنگینه 3 این تعریف شامل حجم کل رنگینه‏ها و مواد معدنی و قسمت فیرفرار رنگپایه 4 می‏باشد .

   شرایط آزمون - دمای 25±2 درجه سانتی‏گراد و رطوبت نسبی 50±4 درصد می‏باشد .

    3 ویژگیها

   3 1 شرایط رنگ آستری : رنگ آستری باید برحسب دستور خریدار به یکی از دو صورت زیر تهیه گردد :

   الف - آستری غلیظ که با افزودن رقیق کننده مصرف می‏شود .

   ب - آستری آماده به مصرف

   3 2 ترکیب :

   3 2 1 مواد غیر فرار رنگپایه : رنگپایه رنگ آستری از رزین آلکاید که به وسیله وینیل تولوئن اصلاح شده تشکیل می‏گردد و همچنین باید با ویژگیهای ذکرشده در جدول شماره 1 مطابقت داشته باشد .

   3 2 2 رنگینه - رنگینه‏ها باید شامل کرومات روی و اکسیدآهن قرمز مخلوط با مقادیر کافی از پودرهای اتصال دهنده و عوامل معلق کننده بوده و همچنین هنگامیکه از رنگپایه جدا گردد باید با ویژگیهای ذکرشده در جدول شماره 2 مطابقت نماید .

   الف - این مقدار نشان می‏دهد که رنگینه حداقل شامل 135/0 ( ) درصد وزنی کرومات روی می‏باشد ..

   ب - این مقدار نشان می‏دهد که رنگینه حداقل شامل  140/0 ( ) درصد وزنی از اکسید آهن قرمز می‏باشد .

   3 2 3 آستری

   آستری باید با ویژگیهای ذکر شده در جدول شماره 3 مطابقت داشته باشد .

   3 3 شرایط رنگ در قوطی

   رنگ آستری هنگامی که طبق بند 6 4 آزمون گردد به محض باز نمودن در قوطی‏های تازه آستری محتوی قوطی نباید دارای هیچگونه آثاری از لخته شدن و جداشدن مواد بوده و همچنین باید عاری از پوسته و رسوب سخت و خشک باشد به طوری که بتوان به آسانی به وسیله یک میله بهم زن رنگ آستری را به حالت یکنواخت برگرداند .

   3 4 ثبات رنگ آستری در انبار

   3 4 1 رنگ آستری هنگامی که طبق بند 6 5 آزمون گردد رنگ آستری با ماده رقیق کننده پس از انبار نمودن در درجه حرارت 25±2 درجه سانتی‏گراد

   الف - 30 روز بعد از تحویل به انبار

   ب - 6 ماه بعد از تحویل به انبار

   ویژگیهای رنگ انبار شده باید با مقررات ذکر شده در بند 3 3 و سایر مشخصات مطابقت داشته باشد .

   3 4 2 رنگ آستری آماده به مصرف - پس از انبار نمودن برای مدت 2 ماه در درجه حرارت 25±2 درجه سانتی‏گراد نباید مقدار زیادی ته نشینی از خود نشان داده و همچنین با مشخصات مربوطه مطابقت داشته باشد .

   3 5 اندازه ذرات :

   رنگ آستری هنگامی که طبق بند 6 7 آزمون گردد , درشتی ذرات رنگ آستری نباید بیش از 40 میلی میکرون باشد.

   3 6 ذرات سخت :

   رنگ آستری هنگامی که طبق بند 6 6 آزمون گردد نباید بیش از 1 درصد وزنی (m/m) بیشتر از ذرات خود را بر روی الکی با سوراخهای 150 میلی میکرون باقی گذارد .

 • فهرست:

  استاندارد ویژگیها و روش‏های آزمون رنگ آستری برپایه کرومات روی و اکسید آهن برای مصرف روی در و پنجره‏های فلزی
  هدف و دامنه کاربرد
  تعاریف
  ویژگیها
  نمونه‏برداری تطبیق با مشخصات
  روش‏های آزمون شیمیائی
  روش‏های آزمون فیزیکی
  بسته‏بندی و نشانه‏گذاری


  منبع:

   http://www.tci-khorasan.ir/rd/new_bld_std/New_bulding_standards%5C1824.doc

   

  http://prochem.mihanblog.com/1385/02/Page-4.ASPX

   

   

   

   

  مقاله سمینار (محل نگهداری: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) Full-image

   

   

   

  استخراج مقادیر ناچیر مس بصورت تترابوتیل آمونیم تتراتیوسیاناتو مس (II) و تعیین آن به روش اسپکتروفتومتری با استفاده از اریوکرم بلاک تی /, مجتبی شمسی‌پور، علیرضا فخاری‌زواره

   

   

   

  شمسی‌پور، مجتبی. [و دیگران]

   

   

   

  خلاصه مقالات اولین کنگره بین‌المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران ،, تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، گروه شیمی، 1372 . , 297 + 199 ص .،, ص .42.

   

   

   

   

   

  h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r

رنگ در دنياي امروز نقش بسيار مهمي را در پرورش ذوق وقرايح بشري و ارضاي نيازهاي زيبا شناسي وي ايفا مي کند. بدين جهت است که احساس رنگ را به تعبيري حس هفتم مي گويند. رنگ با حفظ اهميت ويژه و بي چون و چراي خود در مباني زيبايي هاي هنر قديم در روزگار م

آزمون های روغن : در بسته بندی مشخصات زیر باید درج شده باشد : نام کارخانه - نوع روغن - سری ساخت - وزن روغن - پروانه ساخت و بهره برداری - تاریخ تولید و انقضا در تمامی آزمایشها برای نمونه برداری از روغن جامد باید از عمق آن استفاده کنیم و در مورد روغن مایع باید قبلاً آنرا هم بزنیم چون قسمت سطحی روغن در تماس با هوا بوده و فاکتورهای بدست آمده قابل اطمینان نیستند . عدد پراکسید : عدد ...

امروزه برای انواع تست های حاملگی، کیت های ارزان قیمتی در دسترس هستند که سریعاً یعنی در عرض 3 الی 5 دقیقه با صحت و دقت زیاد جواب می دهند. بسیاری از آزمون های دیگر به صورت کیت های در بازار موجودند، ولی هر کدام وابسته به همان اصل کلی است: شاسائی hCG (یا یک لیست یونیت آن) توسط یک آنتی بادی ضد مولکول hCG یا اپی توپ های بتا ساب یونیت آن . تقریباً 15 سال قبل، Bandi و همکارانش (1987) ...

فصل اول : تعریف شبکه هرگاه به وسیله سیم کشی ، چند مصرف کننده یا چند دسته از آنها از جریان برق استفاده کنند سیم کشی را شبکه نامند. شبکه توزیع : شبکه توزیع ، انرژی مورد نیاز مشترکین خانگی ، تجاری و برخی از صنایع کوچک را تأمین می‌کند. شبکه های الکتریکی از نظر های مختلف شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت ، از نظر تعداد سیم ، از نظر نوع اتصال و از نظر ساخت به شرح زیر تقسیم بندی می شوند: ...

خلاصه مقاله: حفاظت آندی از جمله روشهای کنترل خوردگی است که با استفاده از تغییر پتانسیل سطح صورت می گیرد. با نگه داشتن پتانسیل فلز در محدوده روئین بوسیله اعمال جریان خارجی سطح فلز یا آلیاژ در برابر محیط روئینشده و تحت حفاظت قرار می گیرد. دراین مقاله خوردگی و حفاظت نمونه های فولاد ساده کربنی در اسید سولفوریک با غلظت های بالا در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بوسیله ...

بازدارنده هاي خوردگي رنگ هاي صنعتي ( ضد خوردگي 1. کولتار اپوکسي 2. آستري اتيل سيليکات 3. زينگ ريچ اپوکسي 4. آستري ردلد اپوکسي و ديگر پوشش هاي اپوکسي و واش پرايمرها گروه رنگهاي ( اپوکسي / صنعتي / ضد خوردگي ) ا

تاريخچه شرکت تو ليد کالا بازرگاني ملورين اولين توليد کننده وصادر کنند? يو نيت و صند لي دندان پزشکي در ايران است .اين شرکت که بزرگترين کارخانه ي توليد صندلي دندان پزشکي در خاورميانه به شمار مي رود در سال 1370تو سط ريا ست جمهوري جناب آقاي هاشمي ر

شرکت صنعتي پارس مينو ( سهامي عام ) در سال 1338 بصورت سهامي عام تاسيس وتحت شماره 6980 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيد و در مهر ماه سال 1360 مشمول بند « ب » قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران و تحت پوشش سازمان صنايع ملي قرار گرفت.

رفراکتمترهای آن- لاین(روی خط) در صنعت قند بسیرا کارساز هستند زیرا کنترل بریکس نمونه‌ها در زمان واقعی خود، در تولید بسیرا مهم می‌باشد. شرکت Atago co به زودی رفراکتومتر مدل PRM_85 مخصوص نصب در خط تولید را عرضه می‌کند که بسیرا کم در تحت تأثیر عوامل محدود کننده خارجی قرار گرفته و کار خود را که کنترل بریکس محصول در حال انتقال در خط تولدی است. در حد قال قبول، در محدوده‌های مورد عمل ...

- آزمون را تحت شرایط های یکسان و در یک زمان و روز یکسان انجام دهید. 2- 5 ساعت قبل از انجام دادن آزمون، غذای سنگین نخورید. توصیه می شود 2 تا 3 ساعت قبل از انجام دادن آزمون یک ساندویچ کوچک میل شود. 3- 24 ساعت قبل از آزمون مشروبات الکلی نخورید. 4- شبها خوب و به اندازه کافی بخوابید (بین 6 تا 8 ساعت). 5- سیگار نکشید و یک ساعت قبل از انجام دادن آزمون، قهوه، چای و نوشابه گازدار مصرف ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول