دانلود تحقیق شرح وظایف معلم

Word 36 KB 10869 9
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • شاغل این پست زیر نظر مدیر مدرسه به شرح زیر انجام وظیفه می نماید:

  **- کوشش و اهتمام در بوجودآوردن محیطی کاملا آموزنده و پرورش دهنده در کلاس منطبق با موازین و معیارهای اسلامی بطوریکه زمینه شکوفا شدن استعدادهای فطری و خدادادی دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.

  کوشش در ایجاد روحیه نظم و ترتیب و دقت وهمکاری و تعاون در دانش آموزان و علاقه مند نمودن آنان به تحقیق و تفحص

  اجرای برنامه های آموزشی- پرورشی مصوب (تدریس به موقع کلیه مواد برنامه طبق جدول ساعات کار هفتگی و زمان بندی سالانه و اهتمام در بهبود کیفیت آموزشی از طریق به کار گرفتن شیوه ها و روش های جدید تدریس با استفاده از وسایل کمک آموزشی و تهیه طرح درس).

  فراهم کردن موجبات ارزشیابی به موقع از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و تجزیه و تحلیل نتایج آنان و شناسایی علل پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی و سعی در تقویت نقاط قوت و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع نقاط ضعف یادگیری دانش آموزان.

  *- انجام ارزشیابی  های تشخیصی، تدریجی و پایانی برابر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.

  - دقت بر امتحانات شفاهی و عملی دانش آموزان.

  - تصحیح دقیق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلی یا نهائی بر حسب مورد برابر دستورالعمل های صادره از سوی آموزش و پروش.

  - رسیدگی مستمر به تکالیف دانش آموزان وسعی در حسن خلق و بهبود کار آنان

  - تبادل نظر با معلمان و مشاوران راهنما و شرکت در شوارهای آموزشی- پرورشی مدرسه و گردهمائی ها ودوره های کارآموزی و ارائه پیشنهادهای لازم.

  - شرکت فعالانه در گروه های آموزشی مربوط و تبادل نظر با سایر کارکنان دراجرای بهتر برنامه های درسی و ارائه پیشنهاد های لازم.

  - پیشنهادهای لازم در مورد برنامه های درسی پرورشی، روشها وسایل و اجرا مصوبات شوراها درحدود مقررات مربوط.

  **- همکاری و تبادل نظر با اولیاء دانش آموزان در موارد لازم به منظور آگاهی از وضع رفتارو تحصیلات دانش آموزان وراهنمائی خانواده ها برای چاره جوئی دشواریها و مسایل تحصیلی دانش آموزان با اطلاع مدیر مدرسه

  رسیدگی مرتب به کیفیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ثبت نمرات آنان بر اساس مفاد آیین نامه امتحانات.

  انجام آزمایشها و کارهای عملی لازم با توجه به محتوای کتب درسی مربوط

  ثبت خلاصه ای از آزمایشهای انجام شده و نتایج آن توسط دانش آموزان یا معلم در دفتر مربوط

  *- دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش آموزان و تذکر لازم به آنان در این زمینه

  - شرکت فعال در جلسات شورای معلمان و اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای لازم

  **- توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان و توجه لازم موردی به دانش آموزانی که در یادگیری نارسائی هایی دارند و یا دیرآموز هستند.

  ***- سعی در شناسائی ناهنجاری های رفتاری و نارسائی های اخلاقی و مشکلات خانوادگی دانش آموزان وهمکاری با مدیر و دیگر مسئولین و اولیاء در جهت اصلاح مشکل آنان

  همکاری و معاضدت با مدیر و معاون و سایر معلمان مدرسه در اجرای ضوابط و مقررات، دستورالعمل ها وبخشنامه ها.

  همکاری و مساعدت لازم با مسئولین وحضور به موقع در مدرسه در جریان برگزاری امتحانات

  رسیدگی مرتب به حضور غیاب دانش آموزان و ارائه گزارش های لازم به اولیاء مدرسه

  ورود به کلاس قبل از دانش آموزان و خروج از کلاس بعد از آنان و عنداللزوم همکاری با معاونت مدرسه برای مراقبت از دانش آموزان در ساعات تفریح

  حضور در جلسات برگزاری امتحانات داخلی و نهائی به عنوان مراقب یا ناظر یا مسئول حوزه و یا برحسب مسئولیتی که طبق دستورالعمل های صادره از سوی آموزش و پرورش به وی محول می گردد.

  همکاری در تشکیل و تنظیم پرونده های تحصیلی دانش آموزان

  انتقال و ثبت نمرات امتحانی در لیست معلم و کنترل آن و تحویل به موقع به مدیر مدرسه پس از امضاء

  انجام سایر امورارجاعی مربوط

  شرح وظایف مربی امور تربیتی

  شاعل این پست با رعایت قوانین شرعی زیر نظر مدرسه انجام وظیفه می نماید.

  اجرای مراسم صبحگاهی (قرآن، دعا، سرود، مقاله و...) با همکاری مسئولین مدرسه

  آموختن نماز به دانش آموزان و آشنا کردن آنان با احکام نماز و آموزش های لازم پیرامون مسائل اخلاقی

  تلاش در جهت تهیه مکان مناسب برای برگزاری نماز جماعت باهمکاری مدیر مدرسه

  برگزاری نماز جماعت در زمان و مکان مناسب با رعایت شرایط سنی آنان وتشویق و ترغیب آنان در جهت شرکت در نماز جماعت

  ***- نظارت بر نحوه رفتار و کردار و پوشش اسلامی دانش آموزان در داخل و خارج مدرسه بر اساس موازین و دستورالعمل های مربوط زیر نظر مدیر مدرسه

  تهیه مقدمات برگزاری مراسم در ایام خاص (اعیاد، عزادارای ها و...) باهماهنگی ستاد تربیتی مدرسه

  تدریس در کلاس طبق دستورالعمل های صادره از وزرات آموزش و پرورش

  تنظیم برنامه های تبلیغی مناسب در مورد مناسبت های مختلف

  برگزاری سخنرانی های کوتاه وساده به منظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسائل اجتماعی، سیاسی، تنظیم و ترتیب برنامه های مسابقات قرآن و برنامه ریزی برای آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در این مسابقات با نظر رئیس مدرسه

  تشکیل کتابخانه و تهیه و تامین لوازم اولیه و تهیه کتابهای متناسب با شرایط سنی دانش آموزان و فعال نمودن کتابخانه به نحوی که همه دانش آموزان از آن بهره مند شوند.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

چکیده پژوهش در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 18 تهران از یک پرسشنامه محقق ساخته که دارای 21 سئوال است استفاده شد. بعد از اعتباریابی این پرسشنامه بر روی یک گروه نمونه این مقیاس برروی دو گروه نمونه دانش آموزان مردود و قبول که هر گروه شامل 40 نفر بودند اجرا شد. با استفاده از آزمون خی دو (K) داده های ...

چکیده در این تحقیق هدف اصلی شناسایی عوامل مهم افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز در سال 81-1380 بوده است. از بین کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز که حداقل یکبار در پایه سوم مردود شده بودند بطور تصادفی 200 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو مقیاس سنجش عوامل افت تحصیلی و شاخص افت تحصیلی یا 95 متغیر استفاده شده است. تحلیل عوامل نشان ...

آشنایی با کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا کودکان و دانش اموزان نا شنوا اگر چه در حقیقت به خاطر نقص شنوایی از نظر رشد کلی ( رشدهوشی ) عموما از دانش آموزان نا بینا ضعیف تر هستند ، اما مانند آنان بسهولت قابل تشخیص و شناسایی نیستند . از جمله مشکلات اساسی آنان در زمینه گویایی است . اختلالات گویایی نتیجه ای است از نقص شنوایی ، البته بجز در مواردی که اختلالی در دستگاه صوتی فرد ...

مقدمه: تکليف همواره به عنوان يکي از عوامل مهم در تحقق يادگيري مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتي که از يادگيري وجود داشته، شکل و نوع تکليف نيز متفاوت بوده است. شايد در گذشته اگر دانش آموزي صرفاً موفق به محفوظاتي در ذهن خويش مي شد،

مقدمه: یکی از مسایل مورد بحث در تربیت کودکان و یکی از عوامل موثر در تعلیم و تربیت محیط سالم و پویایی است که افراد در آن زندگی می کنند. اما امروزه ما شاهد رفتارهای نابهنجاری هستیم که باعث بر هم زدن نظم جامعه می شوند از جمله این رفتارها می توان به پرخاشگری اشاره کرد. روان شناسان علت اصلی این پدیده(پرخاشگری) شکستها و ناکامی های طولانی مدت می دانند. و معتقدند در مورد پرخاشگری ...

مقدمه: تکليف همواره به عنوان يکي از عوامل مهم در تحقق يادگيري مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتي که از يادگيري وجود داشته، شکل و نوع تکليف نيز متفاوت بوده است. شايد در گذشته اگر دانش آموزي صرفاً موفق به محفوظاتي در ذهن خويش مي شد، تصور مي رفت

بيست و چهارم مهر، روز پيوند اوليا و مربيان است. در هفته ?پيوند? که از اين روز آغاز مى شود به دعوت مدير مدرسه، اولياى دانش آموزان، در جلسه اى گرد هم مى آيند. مدير گزارشى از فعاليت هاى سال گذشته خود و همکارانش را به اوليا ارائه مى دهد و مشکلات مدرسه ر

قانون مذکور در تاريخ بيست وششم دي ماه سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که با توجه به محتواي آن مي توان گفت در بيش از يکصد تجربه قانونگذاري در کشورمان، قانوني با اين جامعيت و با نگاه تمرکز زدايي به تصويب نرسيد و اين از مصوبات تاريخي دوره چهار

خردادماه را همه با نام امتحانات و دانش‌آموزان مي‌شناسند. ماهي که کسب نتايج يک سال تلاش در عرصه تعليم و تربيت است و برخي از دانش‌آموزان همواره خرداد را با استرس امتحان و نتايج پاياني سال سپري مي‌کنند. اضطراب و دلهره پيش از امتحان مسئله جديدي نيست و ت

کودک از ابتداى ورود به‌دنياى مدرسه، پيوسته در اين تلاش است که به زندگى خوب، سالم و پرطراوت دست يابد. در تأمين اين نياز و تحقق چنين هدفي، بهر‌ه‌مندى دانش‌آموزان از امکانات ورزشي، در کنار ساير عوامل تربيتي، بسيار سازنده و مفيد خواهد بود و لذا معلمان آ

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول