دانلود مقاله بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی

Word 32 KB 1096 23
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت: ۲,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تجارت های مالی و ساختارهای مالی

  موارد این دوره دانشجویان را برای دیدگاه بالاتری نسبت به ساختارهای مالی آماده می نماید.

  شامل نقشی که سیستم در اقتصاد بازی می نماید. گفتگو در مورد موارد مهمی که نقش عمده ای در سیستم دارند، دستگاههای تجارتی، قیمتی که آنها باید پرداخت بنمایند. در سومین میانه از ترم توجه به تجارت های مالی بزرگ و نجات ساختارهای مالی می پردازد. در مورد تفاوت نرخ ها و دلایل تفاوت نرخها در میان کشورهای جهان می پردازد باقی مانده ترم ها به ارزش پول، خطرات ریسک، و چگونگی بازگشت و ارزش گذاری ساختارهای مالی می‌باشد.

  مقدمه ای برای مدیریت حسابرسی

  موارد دوره:

  این دوره تأکید دارد برای استفاده از اطلاعات حسابرسی برای مؤثر کردن عملیات یک ارگان. راه کار این است که بقدر کافی برای همه اجراپذیر باشد برای گروههای سودده و برای گردهمایی که سودآوری ندارند. اما بحث مهم ما بر رسیدگی کردن به گردهمایی است که جنبه سوددهی دارند بهینه حساب برای مدیران شامل 2 قانون است.

  1-تصمیم برای آسان کردن وظیفه

  2-تصمیم برای تحت نفوذ قرار دادن وظیفه

  دانشگاه بریتیش کلمبیا

  انی دوره شامل 4 کورس می باشد

  کورس 1:

  آگاهی هر فرد در محل کار برای کارآیی روزانه در محل کار دانشجویان نیاز دارند برای داشتن آگاهی از تفاوتهای فردی احساسات، انگیزه ها، کارهای گروهی و ساختارهای یک تشکیلات دانشجویان یک مقدمه یک پارچه ای از این سرفصلها و تکنیکهایی که سودبخش است را تمرین می کنند در یک پروژه گروهی

  کورس2:

  تبادل تصمیمات. یکی از مهمترین دیدگاهها در کارهای گروهی با دیگران است که چگونه ارتباط مؤثر برقرار کرد چگونه روابط معکوس بوجود می آید و چگونه برقراری ارتباط، چگونگی رفتارهای منطقی، چگونگی گفنگوی منطقی.

  و دانشجویان در می یابند که چگونه به تضادهای خود رسیدگی بکنند و گفتگوی بازده با دیگران را. آنها معمولاً این گفتگوهای سودآور خود را در میان بقیه دوستان و هم تیمی هایشان انجام می دهند.

  کورس3:

  طرح و تعویض یک ساختار. ارگانها ساختارهایی نیستند که مثل خط بر روی سنگ حک شده باشند. ساختارهای تأثیرگذار از ابتدا برای عوض شدن و بهتر شدن در محیطهای گوناگون طراحی شده اند.

  دانشجویان درباره ساختارهای سازمان یاد می گیرند‏، انتخاب و طراحی شغل.

  کورس 4:

  راهنمایی دیگران. یکی از مهمترین دیدگاهها در شروع مدیریت این است که نمی دانیم چگونه دیگران را راهنمایی کنیم؟

  در این مدت از ترم دانشجویان یاد میگیرند که چگونه یک رهبر باشند با قدرت. ضمناً سیاسیت در سازمان را یاد می گیرند و آنها جوابگو هستند که چگونه یک رهبر تأثیرگذار باشند.

  شرح دوره:

  این دوره آگاه می کند مدیریت رادکارها را در تمام تجارتها شناسایی می کند و مشکلاتی که زمینه سازی می شوند، مؤسسه، و مدیریت بسوی بهره وری در تجارت. در این دوره فرض می شود بر معرفی دانشجویان برای اجرای یک تجارت بصورت کامل. در مدت این جستجو این دوره رسیدگی می کند به تعدادی از مشکلات و احتمال اتفاق افتادن هر کدام در تجارت و هدایت هر کدام از این فعالیتها.

  اصول حسابداری مالی

  دلایل و اهداف دوره:

  اصول حسابداری مالی اساساً علاقه مند به ساختن و بیان نمودن اخبار مالی برای طرفین خارجی برای صدور موجودیت مستقل یک نهاد می باشد. بزرگترین هدف از این درس توسط یادگیری و اطلاعات. مفهوم، اول قراردادهای، بر روی هر یک از اصول حسابداری های مالی است. و بیشترین آن برای تهیه کردن و آنالیز مبنا دارد روی مباحث بطور هوشمندانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

  اقتصاد مهندسی

  این درس در برگیرنده پایه های اقتصادی برای تصمیم گیری مدیران، عدم اطمینان (خطای تخمینی) تولیدات و قیمت مشتری‏، رقابت کامل و انحصار فروش، شروع به قیمت گذاری بوسیله قدرت بازار، رقابت انحصاری، نظریه بازیها، اطلاعات نامتقارن. واسطه، شکست بازار، و... بحث می نماید.

  شرح دوره:

  سرمایه گذاری در مسغلات

   در نیمسال اول به دانشجویان ابزاری برای آنالیزهای انتقادی عمومی، درست کردن تمام موجودی و دارائی های مستغلات و املاک آنالیز پر شده و ارزیابی و مهار کردن سابقه از بازار فروش مستغلات مثل پدیده های اقتصادی قابل تششخیص. درس در برگیرنده اقتصاد فروش مستغلات و آنالیز بازار، ابزارهای سرمایه گذاری 2 طرفه، بدهی های مالی مستغلات‏، مدیریت اجاره دادن مستغلات و... می باشد.

  شبیه سازی تصمیم گیری:

  شبیه سازی یک تکنیک عمومی برای سیستم های حقیقی برای تصمیم گذاری بیشتر می باشد.

  شبیه سازی راهی برای آسان نمودن فهم و ادراک و ارتباطی بین پروژه های موازی، مناطق گلوگاه، بکار گرفتن مدارک معتبر، ابتدا یک سیستم بصورت مدل طراحی می گردد. توابع شغلی، نیازها، اطلاعات، مدارک و... مواردی اند که در شبیه سازی مورد استفاده قرار می گیرند.

  تحلیل سیستم ها

  تحلیل سیستم (سازمان) و طرح دادن درس است که به دانشجویان آموزش می دهد که چگونه ارزیابی کنند و طراحی بنمایند سازمانی که در یک رفتار وابسته باشند. بطور نمونه در دوره های بازرگانی سازمان نظریه منحنی دارد به آن زاویه از اقتصاد و مدیریت استراتژیک این درس تعدادی از مواردیکه در مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرند و آزمایش می نماید. مانند ابزار رسیدن به هدف، استراتژی و راه کارها، تکنولوژی، ساختار، تصمیم گیری انسانی، توانایی. سیاست و... بررسی می نماید.

  مدیریت منابع انسانی

  شرح مدری. این درس انتخاب شده است برای معرفی کردن دانشجویان در میدان مدیریت منابع انسانی. (H.R.M) دانشجویان یاد می گیرند تئوری ها و موارد کاربردی که در برگیرنده اداره کردن انسانها در یک سازمان می باشد. وآنها موارد گوناگون (H.R.M) را بررسی می کنند مثل کارمندان، آموزش، کارایی و...

  اداره کردن

  مفهوم این دوره نمایش تئوری و تکنیک توافق جمعی اختلاف نظر در تصمیم گیری، و متحد کردن حمل کار می باشد.

  در میان موضوعات دیگر، آزمایش می کنیم قوانین که در میان یک گروه (اجتماع) حکومت می کند. بطور نمونه توافق جمعی در مورد مقررات در پروژه‌ها اختلافات همواره وجود دارد. اما سیاست ما در موافق نمودن تمام آرا بوسیله توافق جمعی می باشد بطوریکه در نهایت تمام اعضا حتی مخالف از نتیجه حکم راضی باشند.

  اصول رفتار سازمانی:

  این درس دارای 4 مرحله مهم است:

  1-فهم فردی در محل کار

  2-ارتباطات مؤثر

  3-طرح دادن و تعویض ساختار سازمانی

  4-هدایت دیگران

  تکنولوژی اطلاعات و توسعه

  این درس شامل قسمتهای مهمی از قبیل

  1-سیستم پایگاه انتقال منطقی:

  2-برهم کنش بین انسان و کامپیوتر و کنترل آن

  3-سیستم پیشرفت تدریجی اطلاعات

  4-سیستم پشتیبان تصمیم (DSS)

  5-تقویم اخبار و پردازش اخبار بوسیله اینترنت

  مقدمه ای به برنامه ریزی تجاری

  منظور از این واحد پیشنهاد (شکل- گفتگوی حل)است برای شنیدن برنامه‌هایی تجارت را حرفه ای می نماید، امیدی است برای تازه کاران تجارت که آنها هیچ برنتامه ای از قبیل نداشته اند این درس به دانشجویان اندیشه درست فکر کردن در منابع اقتصادی را می دهد که غالباً این تفکرات در برنامه نوینی های کامپیوتری نمایان می گردند.

  مدیریت تأمین خدمات

  UBSE برنامه هایی را پیشنهاد می نماید و در حمل و نقل و تدارکات کردن برای در حدود نیم قرن. این درس دید دارد بر مدیریت تأمین و تدارک خدمات. آن یک راه بسیار عریض از عملیات بسیار پیچیده در تحویل دادن اجناس به مشتری ها در اتمام این درس باید به این نتایج برسیم.

  1-شرح تصمیم گیری برای تأمین خدمات و مدیریت آن

  2-بکار بردن ابزار اصولی که کمک کند در تصمیم گیری بهتر

  3-پیدا کردن راهی که حداقل یک ایده جدید باشد در دوره های آینده

  4-پیدا کردن و یک راه تأمین خدمات حقیقی بطور روزانه

  اصول حسابداری مالی میان

  این درس یکی از 2 بخش حسابداری مالی می باشد. برای تعقیب این خواندن Com450 نیز مورد نیاز است. دانشجویان باید پیش بینی کنند بطور کامل تمام نتایج و عواقب محیطی بر اطلاعات و اخبار مالی. از دانشجویان انتظار می رود برای دست یابی به اطلاعات و فهم تساوی برای حسابداری حرفه ای راجع به متدها حسابداری کلی و نگرش ها نسبت به حسابداری و دانشجویان با هم در مورد راه های علمی و عملی رقابت خواهند کرد.

  حسابداری هزینه یا حسابداری صنعتی

  در درس حسابداری هزینه یا حسابداری صنعتی تا به 2 مبحث

  بسیار مهم خواهیم پرداخت

  1-تصمیم در آسان کردن وظیفه

  2-تصمیم بد نفوذ کردن در وظیفه

  درآمدهای مالیاتی

  هدف از این درس تهیه کردن و فهمیدن عملیات مالیات برد آمد نسبت به ترازها می باشد. تعدادی از مباحث شامل منابع درآمد، چه عواملی در درآمد باید مد نظر گرفته شوند؟

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

هدف ازتهيه اين پروژه معرفي ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از روش هاي جديد تعيين ماليات وتوضيحات درباره مفاهيم و اهداف تعيين ماليات براساس ارزش افزوده و همچنين تبعات متفاوت اقتصادي حاصل از اجراي ماليات برارزش افزوده مي باشد. همچنين در اين پروژه س

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و ...

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات ...

مقدمه : در June 2005 کار کنانی از ایالت متحده‌ی کمسیون بورس و اوراق بهادار به رئیس شرکت از ایالت متحده کمیته‌ی در باره بانکداری ، وزارت مسکن ، و کارهای شهری از هئیت مدیره ( مجلس سنا ) آمریکا و کمیته‌ی خدمات تامین مالی از نمایندهایش در مجلس ایالت متحده گزارش و پیشنهاد های مطابق با بحش فصل ( ‍‍c ) 401 قانون و سند Sarbanes – oxley در زمره‌ی 2002 در باره‌ی توافق ها و قرار ها با ...

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 ...

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات ...

مالیات بر در آمد کشاورزی‌ ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد ...

ارتباطات مالي روابط عمومي چيست؟ به عبارت ساده، برقراري ارتباط با گروههاي مخاطبين مالي به عنوان ارتباطات مالي روابط عمومي شناخته مي شود. آنگاه اين سئوال پيش مي آيد که اگر از نظر روابط عمومي همه مخاطبان يکسان و هم رتبه هستند پس چطور برخي از مخاطب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول