دانلود تحقیق آبزی پروری سردابی

Word 36 KB 11314 17
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت قدیم:۶,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بر اساس اسناد و مدارک موجود، فعالیت آبزی پروری سردابی در ایران به استناد یک گزارش کارشناسی در سال 1339 از رودخانه کرج مبنی بر کاهش ذخاتیر قزل آلای خال قرمز این رودخانه طی یک دهه قبل آن (1339-1329) با هدف بازسازی ذخایر آسیب دیده و توسعه صید ورزشی آغاز گردید بر این اساس با واردات تعداد 3 میلیون عدد تخم چشم زده و همزمان با تأسیس با تأسیس شرکت ماهی سرای کرج در سال 1341 این فعالیت وارد عرصه می شود بر این اساس از زمان ورود تخم چشم زن تا کنون بیش از 4 دهه می گذرد(مأخذ مکالمات جامع آبهای داخلی ایران، دفتر طرح و توسعه)

  بر اساس همین مدارک طی سالهای دهه 40 و دهه 50 تا سال 1357 اقدامات گسترده ای برای فعالیت های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا در نقاط مختلف کشور بعمل آمد اولین سمینار ملی آبزی پروری در سال 1347 گزارش گردید در برنامه پنجم عمرانی نیز فعالیت آبزی پروری آب های داخلی نیز مورد توجه قرار گرفت هرچند اطلاعات مستندی از عملکرد این دوره درست نمی باشد چنین استنباط می گردد که میزان تولید ماهی قزل آلا در این دوره زمانی بسیار محدود بوده است.

  در دوره زمانی 1367-1358 (دوره بعد از انقلاب تا قبل از برنامه پنجساله اول) نیز اقدامات قابل توجه و گسترده ای خصوصاً در سالهای 1361 به بعد برای توسعه آبزی پروری سردابی آبهای داخلی صورت گرفت علی رغم این اقدامات میزان تولید قزل آلا در دوره منتهی به سال 1367 کمتر از 500 تن گزارش گردید.

  در دوره زمانی 1373- 1368 (برنامه پنجساله اول آبهای داخلی) میزان تولید ماهی قزل آلا از 500 تن به 1200 تن افزایش یافت (میزان افزایش تولید 700 تن طی برانامه)

  در دوره زمانی 1378-1374 (برنامه پنجساله دوم آبهای داخلی) میزان تولید قزل آلا از 1200 تن به 7000 تن افزایش یافت (میزان افزایش تولید 5800 تن طی برنامه)

  در دوره زمانی 1383-1379 (برنامه پنجساله سوم آبهای داخلی) میزان تولید قزل آلا از 7000 تن به 30000 تن افزایش یافت (میزان افزایش تولید 23000 تن طی برنامه)

  بر طبق اطلاعات فوق در یک جمع بندی می توان گفت که دوره پنجساله سوم (1383-1379) نقطه عطف افزایش تولید ماهی قزل آلا در آبهای داخلی ایران محسوب می شود که عمده ترین دلایل این روند را می توان بشرح زیر تحلیل نمود:

  الف- ارتقاء سطح سازمانی و توسعه تشکیلاتی شیلات آبهای داخلی در مرکز . استانها

  ب- استقبال گسترده بخشهای خصوصی در اجرای طرحهای تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا

  ج- گسترش فعالیت های تکثیر و تولید بچه ماهی در بخشهای خصوصی

  د- تنوع شیوه های پرورش ماهی قزل آلا(تلفیقی با آب کشاورزی – سایت های متمرکز- استخرهای خاکی- توسعه در شالیزارها- پرورش در قفس- سیستم های مدار بسته- سیستم های هوادهی- پرورش در کانالهای گرد و دراز

  ه – تکمیل و افزایش ظرفیت تولید در مزارع موجود که عمده ترین سهم در روند افزایش تولید برنامه سوم داشته اند

  و- اختصاص اعتبارات عمرانی به بخش شیلات

  ز- بهره برداری تعدادی از سایت های متمرکز پرورش ماهی قزل آلا

  ح- سیاست های انبساطی بانکها در جهت تخصیص منابع مالی به واحدهای تولید (خصوصاً سرمایه در گردش)

  ط- گسترش فن آوری تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا در کشور

  ی- گسترش و تنوع فعالیت های آموزشی و ترویجی

  ک- وجود منابع محیطی گسترده در پهنه آبهای داخلی برای فعالیت

  ل- گسترش تولید غذای پلیت شده و نقش مهم آن در روند توسعه

  م- افزایش سطح تقاضا برای مصرف ماهی قزل آلا

  ن- شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه در این دوره نیز کمک مؤثری به توسعه فعالیت نموده است.

  ارزیابی آینده فعالیت آبزی پروری سردابی در ایران:

  طبق سند برنامه پنجساله چهارم (1388-1384) میزان تولید ماهی قزل آلا از 30000 تن در سال 1383 (سال پایه) به 59000 تن در سال پایانی برنامه (1388) پیش بینی شده است.

  بر این اساس میزان افزایش در برنامه چهارم به میزان 29000 تن پیش بینی گردید به عبارت دیگر طی برنامه چهارم 100 درصد افزایش تولید خواهیم داشت به عبارتی می توان گفت که طی 5 سال آینده به اندازه 44 سال گذشته (از بدو ظهور پرورش قزل در ایران) افزایش تولید اتفاق می افتد.

  با توجه به زیربناهای فراهم شده (بیش از 800 مزرعه) بنر می رسد که تحقق مقدار 59000 تن در سال پایانی برنامه پنجساله چهارم دور از انتظار نباشد و توسعه فعالیت آبزی پروری سردابی همچنان مورد تأکید و توجه خاص سیاست گذار توسعه خواهد بود.

  در نگاهی دورتر با استفاده از روش های فوق متراکم و بکارگیری سیستم های اکسیژن دهی و هوادهی و ارتقاء سطح دانش فنی و استفاده از منابع جدید (پرورش قزل آلا در دریای خزر و …) بنظر می رسد میزان ظرفیت های تولید از مرز 500 تن تجاوز نماید.

  بر این اساس توسعه فعالیت آبزی پروری سردابی از سال 1384 به بعد وارد فضای جدیدی خواهد شد و با آهنگ سریعتری همراه خواهد بود با توجه به استانی شدن اعتبارات و سازمانی شدن اعتبارات و سازمانی شدن شیلات ایران و محدود بودن این سازمان به مناطق ساحلی شمال و جنوب و تحت پوشش بودن آبزیان استانها در سازمان جهاد کشاورزی و ارتباط نقطه چین آن با سازمان شیلات ایران و عدم وجود نظارت کافی شیلات بر طرحها و پروژه های استانی داخلی و بروز ناهماهنگی های قطعاً ناهنجاری زیادی در این راه بوجود خواهد آمد و شکل ناموزونی از توسعه شکل خواهد گرفت و توسعه از مدار منطقی و کارشناسی خارج و به سمت و سوی نامعلومی کشیده خواهد شد که نتیجه آن انهدام منابع مالی و محیطی- ناپایداری تولید و نابودی تولید کنندگان چیزی عاید نخواهد شد. زمینه های آن هم اکنون پدیدار شده است از این رو سازمان سفیدی ایران باید برای جلوگیری از بروز چنین پدیده ای اقدامات مؤثری را بعمل آورد.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

تکثیر و پرورش آبزیان به منظور تولید و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز کشور ، مطلوب تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه دانش و فن آوری این علم به عنوان پایه و اساس زمینه های تولید مورد توجه قرار گرفته است . در آ‎بهای داخلی کشور علاوه بر منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی جهت پرورش آبزیان امکانات وسیعی در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان سردابی وجود دارد که در حال حاضر تنها از معدودی از این ...

تکثير و پرورش آبزيان به منظور توليد و تأمين بخشي از پروتئين مورد نياز کشور ، مطلوب تربيت نيروي انساني ماهر در زمينه دانش و فن آوري اين علم به عنوان پايه و اساس زمينه هاي توليد مورد توجه قرار گرفته است . در آ‎بهاي داخلي کشور علاوه بر منابع آبي طبيعي

بر اساس اسناد و مدارک موجود، فعاليت آبزي پروري سردابي در ايران به استناد يک گزارش کارشناسي در سال 1339 از رودخانه کرج مبني بر کاهش ذخاتير قزل آلاي خال قرمز اين رودخانه طي يک دهه قبل آن (1339-1329) با هدف بازسازي ذخاير آسيب ديده و توسعه صيد ورزشي آغا

ايران از دير باز توليد کننده انواع منسوجات ابريشمين بوده است و هم اکنون نيز پرورش کرم ابريشم ، يکي از فعاليت هاي داراي اهميت در بخش کشاورزي است . صندوق بيمه محصولات کشاورزي با توسعه پوشش حمايتي بيمه اي در 70 فعاليت بخش کشاورزي ، از جمله انواع زراعت

1- مقدمه: عرصه آبهاي سرزميني درياي خزر در شمال و درياي عمان و خليج فارس در جنوب و وجود هزاران رشته رودخانه هاي فصلي و دائمي و بيش از 400 هزار عدد چشمه و قنات و چاه و بيش از 500 هزار هکتار درياچه هاي طبيعي و مصنوعي و ذخيره گاههاي آبي کشاورزي محدوده آ

نيروهاي محرک و تهديد ها آّ ب براي کشاورزي حيطه وسيعي از آب تحليل رفته و غير تحليل رفته استفاده شده درزير بخش هاي کشاورزي مربوط به موارد محيطي، اقتصاد ي، اجتماعي برجسته و برخورد هاي حرفه ايي به خصوص ، را مي پوشاند، آب براي کشاورزي، آب حاکم استف

باسمه تعالی مقدمه در روزگار باستان شهری به نام مشهد وجود نداشت پس ازآ نکه حضرت امام رضا (ع) در سناباد به شهادت رسیدند ودر سناباد در باغ حمید بن قحطبه دفن شدند به تدریج این محل به نام مشهد الر ضا خوانده شد واین اسم از همان زمان تا به امروز باقی مانده و مشهد یا مشهد مقدس نامیده شد، شهرستان مشهد در شمال شرقی کشور واقع شده که از شمال به شهرستان کلات ، چناران ، ازجنوب به شهرستانهای ...

محيط زيست لطيف ترين قسمت زندگي در هر مکاني است. رشته محيط زيست در ايران زير شاخه مهندسي منابع طبيعي است و اساس آن بر حفاظت از طبيعت مي باشد؛ در ابتدا مباحث زيست محيطي در دل رشته هاي ديگر تدريس مي شد. اما با گسترش روزافزون و چشم گير اين علم در جها

جزيره کيش با 90 کيلومتر مربع مساحت يکي از زيبا ترين جزاير خليج فارس است که در 18 کيلومتري کرانه جنوبي ايران بين مختصات جغرافيايي 53 درجه و 53 دقيقه تا54 درجه و 4 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و 26 درجه و 29دقيقه تا 26 درجه و 35 دقيقه عرض

اهداف سازمان : 1) برپايي جشنواره : اهداف برپايي جشنواره 2) اعطاي تهسيلات به کشاورزان و تعاوني ها سود تسهيلات 3 تا 13 درصد 3) آموزش متداي جديد کشاورزي 4) معرفي ادوات و ماشين آلات جديد به کشاورزان وتعاوني ها 5) تحقيقات بر عملکرد ادوات جديد و بررسي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول