دانلود تحقیق علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامد های آن

Word 47 KB 11536 11
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  در پژوهش حاضر رابطه بین عوامل فرهنگی، خانوادگی- اجتماعی با انحرافات جنسی جوانان در یک گروه 200 نفری از دانشجویان و یا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. دراین مدل چنین فرض شده است که عوامل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی در گرایش جوانان به انحرافات جنسی تاثیر دارد.

  دراین پژوهش ضمن بررسی رابطه بین متغیرها سنجیده شده است. داده ها در این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای گفته شده و انحرافات جنسی جوانان رابطه معناداری وجود دارد.

  واژه های کلیدی: انحرافات جنسی- گروه همسالان- وضعیت اقتصادی- پایگاه اجتماعی- اعتقادات مذهبی- وسایل ارتباط جمعی- کنترل والدین.

  مقدمه:

  ای خدای پاک و بی انباز و یاد  دست گیر و جرم ما را در گذار

  «مولوی»

  انسانها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیبهای اجتاعی بسیار رنج برده اندو همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند.

  سلامت روحی و روانی از نعمت هایی استکه کمتر بدان توجه داریم و بعضا قدر آن را کمتر داریم.

  بسیاری از اوقات نیز با کارهای نسنجیده و بی هدف این نعمت خدادادی را به خطر می اندازیم. ابعاد سلامت روانی بسیار گسترده است یکی از این نوع سلامتی ها سلامت در نوع ارضای غریزیه جنسی است. شاید تا به حال به این فکر نرسیده باشید که ارضای غریزه جنسی نیز می تواند دچار انحراف شده و به یک بیماری تبدیل شود. در خاتمه فرض است از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر فولادیان که همواره، مدیون راهنماییهای ارزنده ایشان هستیم، سپاسگذاری و قدردانی نمائیم و موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه ادیت مسالت نماییم.

  دانشجویان شما

  در گروه مطالعات خانواده

  اسفند 1387

  بیان مسئله

  جوانان قشر عطظیمی از جمعیت فعال هر کشور را تکیل می دهند و سرمایه های پرارزش هستند که در جهت رشد و توسعه همه جانبه جامعه موثر واقع می شوند دوره جوانی از یک طرف دوره نشاط و طراوت، عشق و آرزو، استقلال طلبی و بلند پروازی و کار و تلاشی است و از طرف دیگر دوره هیجانات، اضطراب و طغیان جسمی و اجتماعی، و حالات اجتماعی و روانی متفاوتی در افراد جوان بوجود می آید که برخورد منطقی بیان حالات از وظایف اساسی خانواده و سایر دست اندرکاران تربیتی جامعه می باشد. عدم توجه مناسب و منطقی به این حالات  جسمی و روحی، نگرانی و مشکلات جدی فکری و هویتی را بدنبال می آورد. یکی از مسائل ومشکلات اساسی که نسل جوان با آن مواجه است«انحرافات جنسی» می باشد.

  جوانان در این دوره با بحران های اجتماعی و فکری و روحی درگیر شده و ظاهراً با بی توجهی یا سرکوب برخی نیازها سعی دارند که این مشکل را از سر راه خود بردارند و یا به رتارهای پرخطر دست می زند غافل از آنکه یان نوع رفتارها تبعات نامطلوبی را بدنبال خواهد داشت. متاسفانه بنظر می رسد تنها تعداد بسیار کمی از نوجوانان و جوانان در زمینه انحرافات جنسی و ویژگیهای آن اطلاعات کافی دریافت می کند. منظور از انحرافات جنسی مسائل و مشکات ساختاری یا الگوهای کنشی هستند که تحت تاثیر تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی بین مردو زن رخ می دهد و مانع تحقق اهداف و تهدید کننده ارزشهای یک جامعه می باشد. این مشکلات بیش از آنکه به ویژگیهای زیست شناختی افراد مربوط باشد به ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی آنها مربوط است.

  مجموعه مقالات همایش سراسری

  آسیب شناسی: 1384: 302

  اما اینکه چگونه با این مسئله طیر مقابله کرد انشاالله در طول این پژوهش به بیان این مسئله می پردازیم.

  اهمیت وضرورت

  غریزه امری فطری و درونی است که از هنگام تولد به همراه موجود(انسان) است. و موجود را برای رسیدن به تمایلات و ارضای خود به کارهایی وا می دارد.

  همچنین غریزه، از عوامل مهمی است که در رنگ دادن به شخصیت، فوق العاده موثر است، وجود غریزه در انسان سبب خواهد شد که هر کس دارای روحیه و رفتاری ویژه و اخلاقی مخصوص به خود باشد و در برابر امور، موضع ویژه ای اتخاذ نماید.

  غریزه جنسی در ماین غریزه های دیگر انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و قدرت آن در مقایسه با دیگر غرائز نسبتا زیادتر است، تفاوتهای جنسی بین زنان و مردان و یژگی های روحی و روانی افراد در پرتو غریزه جنسی آنان بوجود می آید، اگر نیکو تامل شود در می یابیم که غریزه جنسی مقدمه ای برای انگیزه مادری است، زن نخست در اثر احساس بلوغ تمنیاتی در خود می یابد که بر اساس ان تن به ازدواج و رابطه همسری می دهد که حاصل آن پذیرش همسر و تسلیم در برابر وظیفه مادری است.

  اهمیت این غریزه تنها منحصر در تفاوتهای فردی نیست، بلکه غریزه در زندی فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی انسان نیز تاثیر فوق العاده ای دارد، در سایه غریزه جنسی است که خانواده تشکیل یافته گرمی، لطافت و عشق ب رخانواده حاکم می شود، همچنین غریزه جنسی موجب شور و احساس تحرک در افراد شده، آنان را به کار و فعالیت وادار می کند.

  تداوم وبقای نسل بشری معلول وجود غریزه جمسی است، اعمال غریزه جنسی تنها راه معقول و موجود برای تولید نسل می باشد.

  تشفی میل جنسی ممکن است تا دوران بزرگی ادامه یابند، این روشها به صورتیاست که ممکن است شخص را در نظر خود و اجتمع غیرعادی جلوه دهدو گاه انحراف آنان ممکن است به حد بیماری نزدیک شود.

  در معرفی و تعریف انحراف باید گفت روانشناسان آنرا عبارت دانسته اند از خروج از حال تعادل روانی و رفتاری، که این امر خود ناشی از بهم خوردن وحدت درون است، جامعه شناسان آنرا، نوعی رفتار تبهکارانه، خلاف موازی اجتماعی مورد قبول دانسته اند که وجودش برای دوام نظام اجتماعی و عدالت زیان بخش باشد و بالاخره از نظر مذهب، انحارف، نوعی تخطی و تجاوز از اعتقادات و تعالیم مذهبی و نوعی سرپیچی و طغیان در برابر اوام نوهی آفریدگار است.

  هنگامی که در مورد فردی بحث می کنیم که انحراف جنسی دارد می خواهیم به عبارتی دیگر بگوییم که کسب لذت او در غیر راه شرع و یا غیر طریقه مورد تایید اجتماعی است.(گلزاری، 138: 185)

  «فروید» روانشناس اتریشی انحراف جنسی را انینچنین تعریف کرده است:

  «انحراف جنسی عبارت است از عملی که به منظور ارضای میل جنسی انجام گیرد، اماهدف از آن، عمل توالد و تناسل نیست»

  البته گروهی از روانشناسان با این تعریف مخالف بده و می گویند تعریف مذکور بسیار وسیع بوده و بسیاری از افرادی که واقعا منحرف نیستند در بر می گیرد، بنابراین بنظر می رسد که با توجه به تعریف«فروید» و انتقاداتی که مخالفانش از تعریف او درباره انحراف جنسی کرده اند، بتوان انحراف جنسی را چنین تعریف کرد:

  «انحراف جنسی عبارت از عملی است که به منظور ارضای تمایلات جنسی انجام می گیرد، ولی عمل مذکور بر خلاف عرف معمول بوده و اکثریت مردم با انجام آن عمل همگامی ندارند.»

  با وجود همه اهمیتی که غریزه جنسی دارد، می توان آنرا به عنوان مهمترین عامل سقوط آدمی در صورت عدم جهت دهی مناسب معرفی کرد، به همین دلی است که غریزه جنسی از مسائل مهم و بحث برانگیز در میان روانشاسان، روانکاران، مربیان، جامعه شناسان، جرمشناسان و دیگر صاحب نظران درباره مسائل انسانی است. علت بسیاری از آشفتگی های روانی، لغزشهای اخلاقی، شکست های زندگی زناشویی، ناسازگاری ها، بدبختیها، خلافکاریها و حتی جنایات در اثر عدم توجه به امور و مسائل جنسی بوده و یا به نحوی با آن ارتباط دارد.

  غریزه جنسی همانطور که باعث رشد و حرکت انسانی(در صورت ارضای صحیح و به موقع) می شود، توانای آن را دراد که فرد را به سقوط و انحطاط کشانده و راه رسیدن به هلاکت را برای وی هموار سازد.

  عدم ارضای صحیح و به موقع این غریزه باعث ایجاد عقده ها و انحراف در افراد می گردد.

  انحرافات جنسی امروزه یکی از بیماری های شایع روحی- روانی در میان افراد است که متاسفانه به دلیل پیچیدگی و تنوع، بسیاری از ابعاد ان هنوز بصورت کامل روشن نیست.

  از همین رو اطلاع و آگاهی از این غریزه و عوامل انحراف و راه های پیشگری از ان بسیار ضروری می نماید. (گلزاری، 1382: 188)

  اهداف پژوهش:

  در این پژوهش تلاش خواهیم کرد به اهداف زیر دست یابیم:

  شناخت عوامل اجتماعی موثر در انحرافات جنسی جوانان

  شناخت عوامل فرهنگی موثر در انحرافات جنسی جوانان

  شناخت عوامل خانوادی موثر در انحرافات جنسی جوانان

  معرفی راهکارهای پیشگیرانه انحرافات جنسی

  پرسشهای پژوهش

  آیا انحرافات جنسی جوانان متاثر از گروه همسالان کجرو می باشد.

  آیا وضعیت اقتصادی در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

  آیا پایگاه اجتماعی در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

  ایا اعتقادات مذهبی در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

  آیا فرهنگ خانواده در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

  آیا استفاده از وسایل ارتباط جمعی در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

  آیا از هم گسیختگی خانواده در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

  آیا کنترل والدین در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

  آیا بی بندباری خانواده در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

  آیا مقررات ناکارآمد و الدین در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

  آیا محبت و اهمیت دادن والدین به فرزندان در بروز انحرافات جنسی جوانان موثر است.

  چارچوب نظری و مرور دیدگاههای نظری و مطالعات انجام گرفته:

  انسان موجودی اجتماعی است و ادامه زندگی وی به شیوه معقول و موفقیت آمیز بصورت انفرادی تقریبا غیرممکن است انسان از بدو تولد با دیگران ارتباط برقراری می کند. این دیگران در وهله اول بسیار محدود بوده و شامل گروه کوچک خانواده می باشد اما در مسیر ردش با گروه های دیگری که به تدریج بزرگتر می شوند روبرو می شود که زمینه رشد اجتماعی وی را فراهم می آورند. رشد اجتمایع نه تنها بر میزان پیشرفت تحصیلی و موفقیت شغلی او موثر واقع می شود. در دوران نوجوانی و  جوانی بدنبال دگرگونی های جسمی و جنسی، تحولات روانی – اجتماعی بی شمار رخ می دهد. پسران و دختران نوجوان تحت تاثیر هورمون های جنسی دو مرحله را پشت سر می گذارند، در مرحله اول تمایلات جنسی نوجوانان نابسامان و آشفته ظاهر می شود و عواطف آنان نسبت به جنس مخالف تا حدودی صورت ناخوشایند پیدا می کند. در مرحله دوم تمایلات جنسی با پیدایش رویاهای  جنسی آشکارتر می شود و دختران و پسران را بسوی جنس مخالف می راند. در این هنگام ارزش های اخلاقی آموخته شده از دوران کودکی با تمایلات جنسی به ستیز بر می خیزند و تحت تاثیر سرزنش های وجدان تمایل به ارضای درونی تمایلات جنسی قوت می گیرد.

  استانداردهای مربوط به رفتار جنسی بسیار متفاوت و تغییر پذیرند، اگر فرهنگ های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم، در خواهیم یافت که نسیبت به رفتارهای جنسی نگرش های متنوعی وجود دارد. رفتار جنسی از جمله اولین رفتارهایی است که بشر از دیرباز به هنجار؟؟؟؟ کردن پرداخته و می توان گفت که  جامعه ای است که فعالیت جنسی اعضای خود را به نظم نکشیده باشد. رفتار جنسی یک بعد مهم تعامل اجتماعی است و فعالیت جنسی جزء آشکار فرهنگ و زندگی هر جامعه ای محسوب می گردد. با گسترش عشق رمانتیک و شکل گیری هر چه بیشتر روابط جدید جنسی، احتمال بروز آسیب های اجتماعی نیز می رود. آسیب های اجتماعی و هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد علم عمل جمعی رسمی یا غیررسمی جامعه محل فعالیت کفشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می گردد. (عبداللهی، 1383: 15)

  آسیب های اجتماعی در هر جامعه ای موکول به شناخت علمی ویژگیها و قانونمندی های حاکم بر تحول آسیب ها در آن جامعه و بکارگیری یافته های علمی در فرایند برنامه ریز اجتماعی است، به نظر اکثر صاحبنظران اجتماعی و روانشناسی، خانواده با همه آسیب های اجتماعی ارتباط دارد و از دیدگاهی معیار شناخت و سنجش آسیب های اجتماعی است.(ساروخانی، 1370: 42)

  خانواده یکی از انواع گروه های مرجع و گروه عضویت فرد محسوب می گردد و گروه های مرجع نیز یکی از منابع اصلی  جامعه پذیری بویژه برای نوجوانان و جوانان می باشد. این گروه اجتماعی، ملاک ها و معیارهایی د اختیار افراد قرار می دهد تا افکار و رفتار خود را با آن محک بزنند و بر اساس آنها درباره درستی یا نادرستی ان به قضاوت بنشینند در واقع این گروه، نقطه اتکای افراد برای تصمیم گیری و ارزیابی رفتار و نگرش هایشان می باشد، علاوه بر اینکه نقش هنجار فرصتی و القای ارزشها و نگرش های جدید را نیز ایفا می کند. جوانان بدلیل شرایط اجتماعی و مقتضیات سنی و شخصیتی شان آمادیگ بیشتری برای تاثرپذیری از گروه های مرجع را دارند. به نظر جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی نگرش و رفتار رد تحت تاثیر گروهی که با آنان ارتباط دار. شکل می گیرد و اعمال و احساسات جمعی وی تابع موقعیت گروهی او در سلسله مراتب اجتماعی است.

  بر اساس نظریه گروه مرجع مرتون انسانها پیش از آنکه اتکا به خود داشته باشند، نگرش های خود را با ارجاع به گروه های مرجع شکل می دهند روه مرجع آنان ممکن است گروه عضویت نیز باشد «جرج هربرت مید» معتقد است که فرد تجربه خویشتن را بطور مستقیم از نظرات خاص سایر اعضای همان گروه یا نقطه نظر تصمیم یافته گروه اجتماعی که به ان تعلق دارد کسب می کند. به نظر «همین» مبدع اصطلاح گروه مرجع در 1942، پایگاه ذهنی و پایگاهی که شخص تصور می کند که به آن تعلق دارد تا حدودی به گروه های اجتماعی بسیتگی دارد که بعنوان چارچوب مرجع انتخاب شده است» (فصلنامه عمومی، 1384، 28-24)

  دقت در آثار علمای اجتماعی، فلاسفه و اندیشمندان در حوزه های مختلف اجتماعی نشان می دهد که از قدمی الایام مشکلات ج وانان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. افلاطون، به دنبال یافتن بهترین وسیله تربیتی برای این قشر از جامعه بوده است. ارسطو به تشریح حالات جسمای و فیزیولوژیکی جوانان پرداخته و علل تغییرات جسمانی وعوارض ان را بیان کرده است. روسو با ذکر خصوصیات جسمی بلوغ و بررسی علایق عواطف ور غفت های جوانان به تحلیل رفتارهای آنان پرداخته و آن را «تولدثانوی» نامیده است. در اسلام از جوانی به عنوان منزل نیرومندی یاد شده که بین ضعف ایام کودکی و ناتوانی ایام پیری قرار گرفته است. (محبی، 1382: 196)

 • فهرست:

  فصل اول(پژوهش)
  چکیده
  مقدمه
  بیان مسنله
  اهمیت و ضرورت
  اهداف پژوهش
  پرسشهای پژوهش
  چارچوب نظری و مرور دیدگاههای نظری
  طرح فرضیات پژوهش بر اساس چارچوب نظری
  فصل دوم(تعریف کلیات)
  تعریف انحرافات جنسی
  تاثیر گروه همسالان در انحرافات جنسی
  تاثیر پایگاه اجتماعی در انحرافات جنسی
  تاثیر اعتقادات مذهبی در انحرافات جنسی
  تاثیر فرهنگ در انحرافات جنسی
  تاثیر وسایل ارتباط جمعی در انحرافات جنسی
  تاثیر خانواده در انحرافات جنسی
  تاثیر خانواده از هم گسیخته در انحرافات جنسی
  تاثیر کنترل ومقررات ناکارآمد والدین در انحرافات جنسی
  تاثیر محبت و اهمیت دادن والدین به فرزندان در انحرافات جنسی
  فصل سوم
  انحرافات جنسی
  طبقه بندی انحرافات جنسی
  انواع انحرافات جنسی
  ارائه پیشنهادات
  هدف سودمندی
  فصل چهارم (روش یا متدولوژی)
  ابزار تحقیق
  روش تحقیق
  جامعه آماری
  تعیین حجم نمونه
  شیوه نمونه گیری
  تعیین تعداد در حجم نمونه
  تعیین عدد ثابت
  چگونگی تحلیل داده ها
  تعیین سطح متغیرها
  فصل پنجم (یافته های پژوهش
  نمودارها و جداول فراوانی
  نمونه پرسشنامه توزیع شده
  فصل ششم(تفسیر و استناج یافته های پژوهش)
  بحث و نتیجه گیری
  پیشنهادات کاربردی 

  منبع:

  ندارد.

   

مقدمه : دين مبين اسلام، بعنوان يک دين کامل، جامع و منطبق با فطرت انسان، به تمام نيازهاي روحي، رواني، اجتماعي و . . . پاسخ لازم و کافي داده است. طبيعي است براي رفع نيازهاي متفاوت انسان و تکامل و ترقي او تکاليفي را در قالب وجب ، مستحب، مکروه ، مب

چکيده : حجاب و پوشش يکي از دستورات تمامي اديان مخصوصا دين مبين اسلام است که رعايت آن سبب پاک ماندن انسانها و جوامع شده و همچنين تکامل معنوي و رشد اخلاقي آنان را به دنبال خواهد داشت. بي توجهي به اين امر مهم و کم رنگ شدن آن در بين دانش آموز

توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد سیمپسون[1] (1990) در خصوص رابطه بین نابرابری درآمد و توسعه اقتصادی می‌نویسد: سه دیدگاه کلی در خصوص نابرابری بر ادبیات موجود حاکم است. در مدل اقتصادی نابرابری در مرحله اول رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، سپس به اوج می‌رسد و نهایتاً در مرحله آخر کاهش پیدا می‌کند. (کوزنتز[2] 1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادی (1) طبقات ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به ...

پیشگفتار: به نام آن خدای، که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح مومنان را صبوح است و ذکر او مرهم دل مجروح است. الهی، در دلهای ما جز تخم محبت خود مکار و برتن و جانهای ما جز الطاف و مرهمت خود منگار و بر کشته های ما جز باران رحمت خود مبار. خانواده این رکن مهم اجتماع، نهادی که در طول زمان دچار تغییر و تحولات کمی و کیفی گردیده و به تبع همین تغییرات ...

مقدمه آیین کلی دورکیم تاکیدش بر این است که بررسی جامعه باید موضوعش را جدا از موضوعهای دیگر در نظر گیرد و پدیده های اجتماعی را به عنوان موضوع خاص خود برگزیند . دور کیم با طرد تفسیرهای زیست شناختی و روان شناختی ، توجه اش را به عوامل اجتماعی – ساختاری تعیین کننده مسائل اجتماعی انسان معطوف ساخته بود . دورکیم تبیین های غیر جامعه شناختی رفتار اجتماعی را مورد انتقاد صریح قرار داده بود ...

علت‌ بروز بزهکاری‌ معمولاً علت‌ واحدی‌ نیست‌ بلکه‌ همیشه‌ چندین‌ علت‌ دست‌ به‌ دست‌ یکدیگر داده‌ و باعث‌ بروز بزه‌ در افراد می‌گردند. اینک‌ علل‌ مهمی‌ را که‌ می‌توان‌ نسبت‌ به‌ سایر عوامل‌ اساسی‌تر تشخیص‌ داد در زیر اشاره‌ می‌نمایم‌. عوامل‌ اجتماعی‌: جامعه‌ شناسان‌ به‌ عوامل‌ مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ محیط‌ و تراکم‌ جمعیت‌، وضع‌ سکونت‌، آلودگی‌ هوا و غیره‌ توجه‌ کرده‌اند. نقش‌ ...

از عواملی که اعتیاد اولیاء برای فرزندان ایجاد می شود را می توان فرار دختران ذکر کرد. نظم عمومی کشورمان، که بر پایه فرهنگ و تمدن اسلام ناب استوار است، برای زن مسلمان حرمت قائل است و اقتضا دارد که مکان آموزشی و پرورش دختران و پسران از یکدیگر جدا باشد، به ویژه در سنین عصیان و بلوغ، که نوجوانان با احساساتی تند، به سوی جنس مخالف گرایش پیدا می کنند، این مهم جایز اهمیت بیشتری است؛ زیرا ...

از عواملی که اعتیاد اولیاء برای فرزندان ایجاد می شود را می توان فرار دختران ذکر کرد. نظم عمومی کشورمان، که بر پایه فرهنگ و تمدن اسلام ناب استوار است، برای زن مسلمان حرمت قائل است و اقتضا دارد که مکان آموزشی و پرورش دختران و پسران از یکدیگر جدا باشد، به ویژه در سنین عصیان و بلوغ، که نوجوانان با احساساتی تند، به سوی جنس مخالف گرایش پیدا می کنند، این مهم جایز اهمیت بیشتری است؛ زیرا ...

شناخت جرم يا انحرافات و علل بوجود آورنده آن مقدمه هيچ مجرمي از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتي پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اوليه زندگي، پاک و معصومند و اين تا زماني است که توسط شرايط خاص محيط خانوادگي، اجت

مقدمه امروزه فرار کودکان از خانه به صورت يک بحران در زندگي بسياري از خانواده ها درآمده است چرا که در صد بالايي از اين افراد گرفتار مشکلاتي چون دزدي ؛ انحرافات جنسي و .... مي شوند. گر چه اين نوجوانان به دلايل مختلفي از خانه مي گريزند اما نتايج

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول