دانلود مقاله نمونه برداری جهت ارزیابی تازگی ماهی

Word 109 KB 11745 56
مشخص نشده مشخص نشده صنایع غذایی
قیمت قدیم:۹,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • نمونه برداری جهت ارزیابی تازگی ماهی:

  نمونه برداری از ماهیان (جهت ارزیابی تازگی آنها)، در محلهای تخلیه صید یا در طی عمده فروشی آنها صورت می گیرد که در جدول یک آورده شده است. همچنین نمونه برداری از ماهی قبل از تخلیه آن در کارگاه (بویژه به عنوان قسمتی از برنامه تضمین ایمنی (HACCP) می تواند بر اساس برنامه نمونه برداری ارائه شده در جدول 2 صورت پذیرد. بدیهی است ارزیابی حسی مورد نیاز باید در محل صورت گرفته و در صورت مشکوک بودن به فساد، ارسال نمونه ها به آزمایشگاه برای آزمایشهای تکمیلی بلامانع است.

  بهره برداری از جدول 2 نیاز به تخمین تعداد ماهی در یک بهر می باشد. این عمل می تواند با توزین 10 ماهی از یک بهر که به طور تصادفی برداشته شده و ارزیابی میانگین وزن یک ماهی صورت گیرد. در این صورت تعداد ماهی در بهر معادل با وزن بهر تقسیم بر میانگین وزن یک ماهی خواهد بود.

  2- نمونه برداری جهت انجام آزمایشات میکروب شناسی

  جهت کنترل میکروبیولوژیکی ماهی و فرآورده های آن نیاز به اخذ 5 نمونه (5= n) به ازای هر بهر در شرایط بهداشتی و آسپتیک می باشد که خوب است از روش نمونه برداری دو مرحله ای (0=c و 5 = n) ای (2 یا 1= c و 5 = n) استفاده کنیم. جهت توضیح بایستی ذکر کرد که c حداکثر تعداد نتایج مثبت می باشد که می تواند میزان آن از میزان m (حداقل میزان قابل قبول) بیشتر باشد.

  3- نمونه برداری از ماهی جهت اندازه گیری هیستامین

  برای این منظور از روش نمونه برداری سه مرحله ای استفاده می شود:

  2=C و 9=N

  g100mg/10= m

  g100/mg20= m

  (تعداد نمونه اخذ شده 9 عدد می باشد که نتیجه مربوط به 7 نمونه بایستی کمتر از g100/mg10 و دو نمونه می تواند حداکثر تا g100/mg20 نیز باشد در هر صورت میزان هیستامین در هیچ یک از نمونه ها نبایستی بیش از g100/mg20 گوشت ماهی باشد.)

  در مواردی که ماهیان با آنزیم، آماده سازی شده باشند مقادیر m و M تا دو برابر بیشتر مورد قبول می باشد.

  4- نمونه برداری از ماهی جهت آزمایش جیوه

  جهت آزمایش جیوه 5 نمونه از هرگونه ماهی تخلیه شده گرفته می شود. آزمایش آنالیز جیوه با مخلوط کردن 5 نمونه اخذ شده با همدیگر انجام خواهد شد که در این صورت نتیجه حاصله نماینده میانگین میزان جیوه خواهد بود.

   

  5- نمونه برداری از محصولات فرآوری شده جهت ارزیابی کیفیت، نشانه گذاری و توزین آنها

  نمونه برداری از ماهی و محصولات آن جهت ارزیابی کیفیت، نشانه گذاری، توزین یا سایر آزمایشاتی که نیاز به تخریب و صدمه زدن به محصول نیست بر اساس روشهای نمونه برداری دستورالعمل کدکس غذا و بر اساس میزان کیفیت مورد قبول 5/6 درصد (%5/6= AQL) صورت می گیرد. این روشها در جداول 3 و 4 آورده شده است. جدول 3 جهت بازرسی های اولیه (سطح بازرسی) بهرها صورت می گیرد. در حالی که جدول 4 جهت بازرسی های مجدد و یا در موارد وجود اختلاف و دعوی حقوقی (سطح بازرسی!!) استفاده می شود.

  نمونه برداری ماهی و میگو

  تعیین ویژگی های باکتریولوژیکی برای تمامی انواع غذای تهیه شده از ماهی و میگو به دلیل متفاوت بودن، محل و زمان صید و همچنین چگونگی مصرف آنها در نقاط مختلف دنیا بسیار مشکل است. معهذا اطلاعات و حدود باکتریائی مجاز مندرج در این استاندارد، دستیابی به یک روش عملی آزمون این فرآورده و تفسیر نتایج آنها را آسان می سازد و مطابقت ویژگی های باکتریولوژیکی ماهی و میگو با حدود مندرج در این استاندارد، جهت تأمین سلامت مصرف کننده ضروری است.

  1- هدف

  هدف از تدوین این استاندارد: تعیین ویژگی های باکتریولوژیکی انواع ماهی و میگو می باشد.

  2- دامنه کاربرد

  این استاندارد در مورد انواع ماهی و میگو به صورت خام و فرآوری شده کاربرد دارد.

  3- واژه ها و تعاریف

  در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر به کار می روند.

  3- 1- n

  عبارت است از تعداد واحد نمونه ای که مورد آزمایش قرار می گیرد.

  3-2-c

  حداکثر واحدهای معیوب (نقص دار) قابل اغماض می باشد. در مورد میکروارگانیسم هائی که وجود آنها در ماده غذایی یا فرآورده خطرآفرین است c برابر صفر می باشد. این فاکتور بسته به تعداد کل نمونه ها، نوع عیب و سطح کیفیت قابل پذیرش تعیین می گردد.

  3-3- m

  معیار میکروبیولوژیکی است که هر ویژگی با ارزش برابر یا کمتر از آن قابل قبول است. در مورد میکروارگانیسم های مضر برای سلامتی m برابر صفر است.

  3- 4- M

  معیار میکروبیولوژیکی است که حداکثر آستانه پذیرش هر ویژگی میکربی را نشان می دهد. هر ارزش برابر یا بالاتر از M غیرقابل قبول می باشد. این معیار در مورد میکروارگانیسم هائی که وجود تعداد کمی از آنها در غذا برای سلامتی مخاطره آمیز نمی باشد به کار می رود و برای این میکرب ها ارزش های مابین M و m قابل قبول می باشند.

  (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

چگونگي ارزيابي مقالات، گزارشات و رسالات تحقيقي نگارش: ندا بهبودي (دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامي – واحد مشهد ) مقدمه نقد و ارزشيابي معقول و منطقي از هر نوشته به ويژه از نوع تحقيقي آن بسيار ارزنده است. زيرا، از اين وادي هم نويسنده

اغلب لازم است که کيفيت محصولات توليدي ، تعيين شود. اين مقاله ، يک روش کنترل کيفيت کامپيوتري ( روش CAQ ) را براي مقايسه موارد توليدي با داده‌هاي مرجع ، که از الگوهاي اساسي CAD بدست مي آيند ، نشان مي‌دهد. در ابتدا ، يک نظر کلي در مورد پيشرفتهاي کنني د

ارتباط حيوانات ارتباط حيوانات عبارتست از هرگونه رفتار انجام شده از طرف يک حيوان که داراي تاثير بر روي رفتار کنوني يا بعدي ساير حيوانات است. مطالعه رفتار حيوانات که zoosemiotics ناميده مي شود، نقش بسيار مهمي در پيشرفت رفتارشناسي جانوري ، زيست شن

خلاصه: بسياري از قسمت ها محيط هاي مکانيکي خود را بعنوان يک نتيجه از تغييرات فيزيکي يا عيوب وفق مي دهند.سلول ها با هم براي اين مرحله آشکار کننده و موثر مي باشند.اگر چه خيلي از مطالعات روشن و واضح عملي شده است تا به مکانيزم آشکار کننده ها و سازگا

چکيده مديريت پروژه از جمله مباحثي است که فشارهاي محيطي و تغييرات رخ داده در دنياي کسب کار امروزي لزوم توجه و اهميت دادن به آن را موجب گرديده است. از اين رو پيوسته تلاش مي شود که بهبودهايي در ابعاد مختلف آن حاصل گردد که البته يکي از مهمتر

1- مقدمه با توجه به اهميت و حساسيت امر مهار آب‌ هاي سطحي خصوصاً در کشور ما که اکثر رودخانه‌هاي مناطق مختلف فصلي بوده و کمبود آبي که در پهنه وسيعي از کشور وجود دارد ، نياز به شناسايي و به مدل در‌آوردن رفتار رودها و شريان‌هاي آبي جهت ب

مدل رقومی زمین و آنالیز جریان های سطحی آب چکیده: در دهه های اخیر، پیشرفت در علومی نظیر متوگرامتری، لیزر اسکن و فتوگرامتری فضایی مرزهای بدست آوردن اطلاعات زمینی را توسعه داده است. این تکنیک های جدید راهکارهای تازه ای را در ادامۀ نتایج به امغان آورد. مدل رقومی زمین (OTM) تنها برای نمایش داده های توپوگرافی زمین نیست، بلکه سایر داده ها همپون توزیع جمعیت، شبکه داده ها، و غیره را نیز ...

پلیستوسن های بخشهای Marathousa شهرهای بزرگ در جنوب غربی یونان. چکیده Marathousa Member لایه پلیستوسن میانی در جنوب غربی یونان،‌به آسانی قابل تشخیص است اما چرخه های سنگ شناسی پیچیده شامل آلتراسیون مرتبه اول از لیگنیت ها و گل های و آلتراسون مرتبه دوم با ثبت توالی لایه های ارگانیکی بیان می شود. شواهد پالینه شناسی نشان می دهد که چرخه های سنگ شناسی می تواند با چرخش زمین بدست می آید. ...

چکیده هدف: این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی انجام گرفت. روش: مطالعه حاضر با روش علی – مقلیسه ای و به صورت مقطعی در مهر ماه 1386 انجام شد.داده های این مطالعه از 276 نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند جمع آوری شد.و این پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه (SD G)و (SABAT)پاسخ دادند. نتایج: نتایج تفاوت معنا داری را بین تیپA و B از نظر میزان ...

مقدمه : محیط اطراف ما، خانه هایی که در آن زندگی می کنیم، همه نیاز مبرمی به برقراری روابط صحیح فرمها، رنگ ها و هم چنین سازمان بندی دقیق بر مبنای اصول بصری دارند. - انسان به واسطه ی زبان گرافیک می تواند با محیط اطراف خود سخن بگوید و با دیگران ارتباط برقرار کند. استفاده از گرافیک شهری در مساحت فضای داخلی خانه‌ها و فضای بیرونی آن ها یعنی کوچه ها، خیابان و فضای سبز اطراف، در تزئین و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول