دانلود مقاله رایگان ماشین‌ های‌ تراش‌ چوب‌

Word 45 KB 12332 4
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ماشین‌های‌ تراش‌ چوب‌

   

   تعاریف

   

   ماشین‌های‌ تراش‌ چوب‌ عبارتند از ماشین‌ گندگی‌ - ماشین‌ کف‌ رنده‌ - ماشین‌ کام‌ و زبانه‌ درآر - ماشین‌ چند کاره.       

   

  الف‌ - ماشین‌ کندگی‌ - ماشینی‌ است‌ که‌ برای‌ صاف‌ کردن‌ و پرداخت‌ سطوح‌ و لبه‌های‌ قطعات‌ چوب‌ بکار می‌رود. در این‌ ماشین‌ قطعه‌ کار روی‌ یک‌ میز افقی‌ حرکت‌ کرده‌ و پس‌ از عبور از مقابل‌ تیغه‌ رنده‌ها به‌ عرض‌ و ضخامت‌ مورد نظر شکل‌ می‌گیرد. این‌ تیغه‌ رنده‌ها در شیاری‌ که‌ روی‌ استوانه‌ یا محورگردانی‌ که‌ در قاب‌ کشویی‌ قابل‌ تنظیم‌ نصب‌ گردیده‌ محکم‌ شده‌ است‌.                                                                       

   

   ماشین‌های‌ کف‌ رنده‌ - تراش‌های‌ قاب‌های‌ در - منبت‌ کاری‌ - زبانه‌ درآری‌ جزء این‌ دسته‌ از ماشین‌ها محسوب‌ می‌شود.                                                                                                                      

   

  ب‌- ماشین‌ فرز نجاری‌ - ماشینی‌ است‌ که‌ برای‌ برش‌ و شکل‌ دادن‌ لبه‌ قطعات‌ چوب‌ بکار می‌رود در این‌ ماشین‌ قطعه‌ کار با فشار از مقابل‌ تیغه‌ فرز عبور می‌نماید.                                                                    

   

  ج‌ - ماشین‌ کف‌ رنده‌ ماشینی‌ است‌ شبیه‌ به‌ ماشین‌ گندگی‌ با این‌ تفاوت‌ که‌ فقط‌ دارای‌ یک‌ محور حامل‌ تیغه‌ رنده‌ در روی‌ میز کار می‌باشد.                                                                                                  

   

  د - ماشین‌ کام‌ و زبانه‌ داری‌ ماشینی‌ است‌ که‌ معمولاً در آن‌ ابزار مخصوص‌ کام‌ با زبانه‌ درآری‌ روی‌ یک‌ محور قائم‌ یا افقی‌ در بالای‌ میز کار سوار گردید و قطعه‌ کار را که‌ به‌ میز متحرکی‌ بسته‌ شده‌ است‌ از دم‌ ابزار عبور می‌دهند در بعضی‌ موارد عمل‌ کام‌ یا زبانه‌ درآری‌ را با بستن‌ قلمهای‌ مخصوص‌ به‌ روی‌ ماشین‌ فرز و عمل‌ کام‌ درآری‌ را با ابزار زنجیری‌ انجام‌ می‌دهند.                                                                                

   

  ه - ماشین‌ چند کاره‌ ماشینی‌ است‌ که‌ با آن‌ می‌توان‌ عمل‌ اره‌ کردن،‌ سوراخ‌ کردن‌، فرز کردن‌، رنده‌ کردن‌ و کام‌ و زبانه‌ درآوردن‌ را انجام‌ داد.                                                                                         

   

  ماده‌ 31 : سیلندرها و محورهای‌ حامل‌ تیغه‌ رنده‌ باید مجهز به‌ ضامن‌ های‌ باشد که‌ در موقع‌ عوض‌ کردن‌ تیغه‌ از حرکت‌ دستگاه‌ جلوگیری‌ نماید.                                                                                          

   

  ماده‌ 32 : ماشین‌های‌ گندگی‌ و فرز چوب‌ بری‌ باید مجهز به‌ سرپوش‌های‌ متصل‌ به‌ دستگاه‌ مکنده‌ باشد تا غبار قطعات‌ ریز و تراشه‌های‌ چوب‌ را از محل‌ تولید به‌ خارج‌ از منطقه‌ عمل‌ ماشین‌ هدایت‌ کند.             

   

  ماده‌ 33 : ماشین‌های‌ کف‌ رنده‌ و گندگی‌ با محورهای‌ افقی‌ باید در قسمت‌ جلوی‌ هدایت‌ کننده‌ها دارای‌ حفاظ‌هایی‌ باشد که‌ در ارتفاع‌ و در جهت‌ سطح‌ روی‌ میز قابل‌ تنظیم‌ بوده‌ و قسمت‌ کارگیر تیغه‌ها را طوری بپوشاند که‌ قطعه‌ کار بتواند به سهولت‌ از زیر آن‌ عبورنماید.

   

  ماده‌ 34 : در ماشین‌های‌ کف‌ رنده‌ فاصله‌ آزاد بین‌ لبه‌ دهانه‌ و لبه‌ تیغه‌ رنده‌ نباید از 3 میلیمتر تجاوز نماید.

   

  ماده‌ 35 : تیغه‌های‌ ماشین‌ رنده‌ در قسمت‌ زیر میز باید حفاظ‌ گذاری‌ شود.                 

   

  ماده‌ 36 : ماشین‌های‌ گندگی‌ که‌ مجهز به‌ غلطک‌های‌ تغذیه‌ می‌باشد باید دارای‌ چنگالهایی‌ باشد که‌ از عقب‌ زدن‌ قطعات‌ چوب‌ ممانعت‌ کند.                                                                                                  

   

  ماده‌ 37 : کارفرما موظف‌ است‌ دستگیره‌های‌ فشاری‌ در اختیار کارگران‌ قرار دهد تا برای‌ بار دادن‌ قطعات‌ کوتاهتر، از نیم‌ متر در دستگاه‌ کندگی‌ از آن‌ استفاده‌ شود.                                                             

   

  ماده‌ 38 : دستگاه‌های‌ تغذیه‌ خودکار در ماشین‌های‌ گندگی‌ باید به‌وسیله‌ سرپوش‌ها یا حفاظ‌های‌فلزی‌ محفوظ‌شده‌ و فقط‌قسمتی‌ از آن‌ که‌محل‌عبور قطعه‌کاراست‌بازباشد.                                                    

   

  ماده‌ 39 : محور حامل‌ ابزار تراش‌ و خود ابزار در ماشین‌های‌ کام‌ و زبانه‌ درآری‌ باید به‌وسیله‌ سرپوش‌هایی‌ از ورق‌ فولاد که‌ ضخامت‌ آن‌ حداقل‌ 3 میلی‌ متر باشد یا مصالحی‌ با استحکام‌ مشابه‌ آن‌ محفوظ‌ گردد.       

   

  ماده‌ 40 : غلطک‌های‌ تغذیه‌ در ماشین‌های‌ کام‌ و زبانه‌ درآری‌ باید به‌وسیله‌ حفاظ‌های‌ فلزی‌ که‌ به‌ بدنه‌ حامل‌ غلطک‌ها ثابت‌ شده‌ محفوظ‌ گردد و طوری‌ نصب‌ شود که‌ فقط‌ قسمت‌ محل‌ عبور قطعه‌ کار باز باشد.    

   

  ماده‌ 41: زنجیرها و چرخ‌ دنده‌های‌ تغذیه‌ در ماشین‌های‌ زبانه‌ درآری‌ دوبل‌ و ماشین‌های‌ مخصوص‌ کام‌ درآری‌ باید بطور کامل‌ در زیرسرپوشی‌ محفوظ‌ شود و فقط‌ قسمتی‌ از زنجیر که‌ برای‌ حمل‌ قطعات‌ بکار می‌رود می‌تواند باز باشد.                                                                                                                     

   

  ماده‌ 42 : محل‌ نصب‌ قلم‌ دستگاه‌ فرز نجاری‌ و ماشین‌های‌ مشابه‌ چوب‌ بری‌ باید دارای‌ مهره‌ کنترل‌ با وسایل‌ محکم‌ کننده‌ مشابه‌ باشد تا در موقع‌ کار امکان‌ درآمدن‌ قلم‌ از جای‌ خود و پرتاب‌ شدن‌ نداشته‌ باشد.              

   

  ماده‌ 43 : ماشین‌های‌ فرز و ماشین‌های‌ چوب‌ بری‌ مشابه‌ آن‌ که‌ بار دادن‌ آنها بطور خودکار، انجام‌ نمی‌شود باید دارای‌ حفاظ‌ قلم‌ فرز باشد این‌ حفاظ‌ باید مسیر تراش‌ بزرگترین‌ قلم‌ فرز ماشین‌ را پوشانده‌ و به‌ تناسب‌ ضخامت‌ قطعه‌ کار قابل‌ تنظیم‌ باشد.                                                                                       

   

  ماده‌ 44 : برای‌ تراش‌ دادن‌ قطعات‌ کوچک‌ چوب‌ یا ماشین‌های‌ فرز یا ماشین‌های‌ مشابه‌ آن‌ باید از دستگاه‌ هدایت‌ کننده‌ یا گیره‌ دسته‌دار استفاده‌ کرد.                                                                               

   

  «این‌ آیین‌نامه‌ که‌ مشتمل‌ بر سه‌ فصل‌ و 44 ماده‌ می‌باشد به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ کار در سیصد و دوازدهمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 1/2/48 شورایعالی‌ حفاظت‌ فنی‌ به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسیده‌ و قابل‌ اجرا است‌.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

تجارت الکترونيک با همکاري گروه آوا کامپوتر اردل شايد تا به حال در سايت هاي تفريحي که لينکدوني جالبي دارند زياد با اين نوشته رو به رو شده باشيدآيا مي خواهيد پولدار شويد؟آيا مي خواهيد پول پارو کنيد؟کسب درآمد از طريق اينترنت .در خانه بنشينيد و پولدار

تاريخچه Linux در سال 1991، يکي از دانشجويان دانشگاه هلسينکي به نام Linus Torvalds که از سيستم عامل موجود ناراضي بود به فکر افتاد که از سيستم عامل براي کارهاي خود استفاده کند. Unix يک سيستم عامل قدرتمند محسوب مي شد، ولي قيمت ان گران بود.بنابر اين To

ضد ويروس ها با استفاده از شيوه هاي متفاوتي ويروس ها را شناسايي مي کنند . يک روش ، استفاده از امضاي ويروس (Virus Signature) در فايل هاست. بهتر است کمي در مورد روش کار نرم افزارهاي ضد ويروس بدانيد . ضد ويروس ها با استفاده از شيوه هاي متفاوتي ويروس ها

در این مقاله به بررسی و مقایسه انواع، واسطه گرافیکی کاربر، واسطه متنی، هزینه، دستیابی به سیستم عامل، اجرای برنامه از طریق سی دی، نرم افزار کاربردی، کسب نرم افزار کاربردی، نصب نرم افزار کاربردی، ویروس ها و جاسوس ها، کاربرها و رمز عبور، خطای برنامه ای، محدودیت های نرم افزاری، ابزارهای سخت افزاری پشتیبانی شده، سخت افزاری که OS بر روی آن عمل می کند، دسته بندی، کابران متعدد، شبکه ...

فايرفاکس يه مرورگر اينترنتي هست مانند اينترنت اکسپلورر . اين مرورگر جوان که چند وقتي هست ساخته شده ، سر و صداي بسيار به پا کرده و کاربران بسياري رو به سمت خودش کشيده و در حال حاضر در بعضي از کشور ها بيش از 40% کاربران رو به خودش اختصاص داده و استفاد

در قرآن موارد ذيل به عنوان متعلقات ايمان شمارش شده است: 1- 4- غيب(70)، خداوند متعال(71)، معاد(72)، رسالت(73)، همه پيامبران(74) همه کتاب‏هاى آسمانى(75)، امامت(76) ملايک(77)(78) 5- فوايد ايمان از ديدگاه قرآن عبارتند از: رستگارى(79)، پشتوانه اخلاق(80)،

مکانیک خاک دید کلی در علوم مهندسی ، خاک مخلوط غیر یکپارچه‌ای از دانه‌های کانیها و مواد آلی فاسد شده می‌باشد که فضای خالی بین آنها توسط آب و هوا (گازها) اشغال شده است. خاک به عنوان مصالح ساختمانی در طرح‌های مهمی در مهندسی عمران بکار گرفته می‌شود و همچنین شالوده اکثر سازه‌ها بر روی آن متکی است. بنابراین مهندسان عمران باید بخوبی خواص خاک از قبیل مبدا پیدایش ، دانه بندی ، قابلیت ...

فصل اول: مفاهيم پايه اي تاريخچه زبان پاسکال زبان سطح بالاي Algol يک زبان ساختار يافته جهت پياده کردن الگوريتم هاي رياضي مي باشد اما داراي کاستي هايي همچون نداشتن داده هاي کراکتري و پونيتري است. در تکامل اين زبان، زبان پاسکال توسط پروفسور نيکلاث وير

تاريخچه کمتر کاربر اينترنت را مي‌توان يافت که تاکنون با صفحاتي با پسوندPHP برخورد نکرده باشد و البته اين پسوند نامي آشنا براي طراحان و برنامه ‌نويسان وب است. پي اچ پي (PHP) يکي از محبوب‌ترين و رايج‌ترين زبان‌هاي برنامه ‌نويسي براي ايجاد صفحات پويا د

اينترنت تجارت جهاني خود را آغاز نموده است و در همين زمان ما را به ايجاد فضاهاي اطلاعاتي غني براي زندگي روزمره قادر مي سازد. تا زمانيکه اينترنت تحقيق و تجارت جهاني را ممکن مي سازد، زندگي ذاتا به صورت محلي ادامه مي يابد. در حالي که زندگي در نتيجه زمين

. AMD بر اساس معماري اجرايي 9 مرحله اي ساخته شده است اما معماري پردازنده هاي INTEL شش مرحله اي ميباشد. بدين معنا که AMD در هر چرخه کاري 9 عمليات انجام ميدهد اما INTEL فقط 6 عمل را انجام ميدهد. 2. AMD از 640 Cache Kb برخوردار است در حالي که Intel ،

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول