دانلود مقاله طراحی و اجرای فرایند های تحول سازمانی در بخش دولتی

Word 850 KB 12362 470
مشخص نشده مشخص نشده عمومی - متفرقه
قیمت: ۴۷,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه

  جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.

  از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمان‌های غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقش‌های درخور توجهی را برعهده گرفتند که در این راستا تکوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمکراسی و بوروکراسی نیز شرایط مذکور را تسهیل و پشتیبانی نمود.

  در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین کننده سازمانها تشکلهای غیردولتی بر تحول سازمان‌های دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأکید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشکلهای غیردولتی ارائه نماید .

  در این فصل کلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

   

  کلیات

   

   

   

   

   

   

  1- 1- تعریف مسأله

  بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که اکثر الگوهای ارائه شده دارای رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشکیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی می‌باشد. به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروکراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است که با ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی در اجزاء تشکیل دهنده یک سازمان می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا کرد، در حالیکه در جوامع دمکراتیک و مردم سالار امروزی که مخاطبان و خدمت‌گیرندگان هر یک از بخش‌های بوروکراسی دولت در قالب تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته می‌باشند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروکراسی دولت بر جای گذارند ، نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نکرد و یا آن را به عنوان یک تهدید محسوب نمود، بلکه می‌توان با رویکردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در کنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازو کارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی کوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینه‌های آن را کاهش داد.

  تئوریها و الگوهایی که تا کنون در این حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثیر سازمانهای غیردولتی بر ایجاد  تحول در سازمانهای دولتی نداشته است. به عنوان نمونه کیت اسنیولی و یودی‌‌سای[1] (k.snavely & u.desay, 2001) در نظریه خود تحت عنوان تعاملات بین سازمانهای غیردولتی با دولتهای محلی صرفاً بر هماهنگی و اشتراک مساعی بین این دو تأکید داشته‌اند، یا رونالدبورک[2] (R.Burke, 1998) در بحث کوچک سازی و تجدید ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر درونی اکتفا نموده است. همچنین بوکارت و پولیت[3] (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پیشنهادی خود برای تحول مدیریت دولتی صرفاً بر تأثیر احزاب و متغییرهای کلان اقتصادی و اجتماعی تأکید نموده‌اند.

  در تجارب عملی برای ایجاد انقلاب اداری در شرایط ایران و نظریه پردازی‌های صورت گرفته برای آن نیز، از این مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش کشاورزی علی‌رغم وجود یک بوروکراسی رسمی‌و سازمان یافته در بخش دولت با عمری در حد یک قرن و تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد تحول در ساختار مدیریت دستگاههای مربوطه به تأثیر این عامل توجه کافی نگردیده و یا مدل سازی نشده است.

   

  1-2- اهمیت  و ضرورت تحقیق

  ایدهای جدیدی تحت عنوان « نوآفرینی حکومت»[4] در حال شکل‌گیری و توسعه است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی»[5] یکی از نمودهای اصلی آن است و به نظر می‌رسد با ظهور چنین الگوهایی، اداره امور عمومی‌وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.

  گرایش به سمت حکومت جامعه مدار [6] (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمان‌های اجتماعی آنان را به گونه‌ای توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد. (Denhardt, 2000, PP. 197)

  نحوه تعامل با تشکل های غیردولتی به عنوان یک پدیده اجتماعی در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثیر میزان رشد و توسعه جامعه مدنی و استفرار مردم سالاری در این جوامع و تحولات حاصل در مدیریت دولتی حاکم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدنی و استقرار مردم سالاری در جوامع معمولاً منجر به توسعه حیطه عمومی‌و رشد و گسترش نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی شده و دولتها را ملزم به پذیرش حقوق شهروندی می‌نماید. از طرف دیگر تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تا نظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاه‌های جدیدی گردید که متکی بر تجدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی،  مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه‌های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل‌های غیر دولتی فراهم آمد. هم‌اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی حوزه مهمی‌از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان «انقلاب همکاری جهانی» یاد می‌کند (Lewis, 2000, P.1)

  در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌نقش مهمی‌برای مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شد و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است. در سالهای اخیر و بویژه پس از جنگ که تغییر و تحولات ملموسی در خصوص نحوه اداره امور عمومی‌در ایران بوجود آمده است و با تأثیر پذیری از تحولات جهانی و گردش سریع اطلاعات شاهد توجه ویژه‌ای به این موضوع بوده‌ایم و در اکثر متون قانونی ا ز جمله برنامه‌های توسعه کشور بر امر مشارکت دهی و مشارکت پذیر نمودن امور و ایجاد فضا و فرصت برای رشد و توسعه نهاد های غیردولتی به منظور برعهده گرفتن نقش‌های جدید و بیشتر تأکید گردیده است.

  در ماده 182 قانون برنامه سوم ، وزارت کشور مکلف شده است که با رعایت قوانین، نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی‌بر فعالیتهای دستگاه‌های دولتی اقدام نماید.

  همچنین دربند 5 ماده یک، بند ب ماده 64 ، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن و بند 4 ماده 192 و مواد 40؛ 100 و 101 قانون برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل‌گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقشهای جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است.

  علی‌رغم توجه و تأکیدی که در قانون اساسی و در قوانین مربوط به برنامه‌های توسعه کشور به نقش سازمانها و تشکلهای غیردولتی مبذول شده است، با‌اینحال سابقه و لاحقه حکومت و دولت در ایران به گونه‌ای است که همواره دولت در نقش حاکم، ارباب و صاحب اختیار و قدرت ظاهر گردیده و مردم در نقش محکوم، رعیت و موظف به اطاعت و فرمانبری تصور شده‌اند و نفوذ این نگرش در بطن بوروکراسی دولت به حدی است که سالها کار و تلاش و فرهنگ سازی برای زدودن آن لازم است. لذا هر چند در متون قانونی بر این مهم تأکید می‌شود ولی در واقعیت‌های جاری و ساری در نظام اداری و نحوه اداره امور دولت موضوع به‌صورت دیگری در جریان است و یک باور عمیق و نهادینه شده در این خصوص وجود ندارد و به همین جهت تا کنون نقش ، اهمیت و حدود فعالیت و افق‌های قابل دسترسی برای توسعه نهادهای غیردولتی تا حدود زیادی ناشناخته، مانده است.

  نکته مهم دیگری که در فضای اداره امور دولتی ایران مغفول مانده است استفاده از ظرفیت سازمانها و نهادهای غیردولتی در شکل‌دهی به فرایند‌های تحول اداری و تعدیل دستگاه بوروکراسی دولت بوده است. تلاشهای هدف دار و رسمی‌برای ایجاد تحول و انقلاب اداری در ایران اندیشه جدیدی نبوده و به دهه 1340 برمی‌گردد. موفقیت و گشایش‌ها در این زمینه اندک بوده و شکست‌ها، و تکرارها و دوباره‌کاریها بی‌شمار و به عبارت دیگر هرچند برنامه‌هایی پر صدا و ندا به مرحله اجراء گذاشته شده است ولی نتیجه آنها بی نمو و نما بوده است و اکثر تلاشها و حرکت ها در چنبره روزمرگی گرفتار آمده است و شاید هم از آنجا که ایجاد تحول در دستگاه دولت به دست خود کارگزاران دولتی سپرده شده است عقیم بوده است.

 • فهرست:

  مقدمه  
  فصل اول: کلیات
  تعریف مساله 3
  اهمیت و ضرورت تحقیق 5
  اهداف تحقیق 10
  فرضیات تحقیق 10
  روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 11
  جامعه و نمونه آماری 12
  قلمرو تحقیق 14
  تعاریف عملیاتی 15
  محدودیت های تحقیق 17
  نوآوری تحقیق 18
  فصل بندی تحقیق 19

  فصل دوم: ادبیات علمی تحقیق
  بخش اول: کلیات سازمانهای غیر دولتی NGOS
  واژه سازمانهای غیردولتی NGOS 22
  تعاریف سازمانهای غیردولتی NGOS 26
  محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی NGOS 29
  ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل متحد 33
  نقش های سازمانهای غیردولتی NGOS 35
  فرایند رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی NGOS 39
  بخش دوم: دمکراسی
  مقدمه 44
  سیر تاریخی نظریه دمکراسی 45
  مبانی و اصول اساسی دمکراسی 49
  انواع دمکراسی و حکومتهای دمکراتیک 60
  بخش سوم: بوروکراسی و دمکراسی
  بوروکراسی 67
  دمکراسی و بوروکراسی 70
  بخش‌چهارم: مفهوم جامعه‌مدنی و جایگاه دولت و شهروندان در یک نظام دمکراتیک
  جامعه مدنی و جایگاه دولت و شهروندان 76
  بخش پنجم: نظریه ها و مفاهیم مشارکت
  انواع مشارکت 90
  اشکال مشارکت 91
  شیوه های مشارکت 92
  نقش سازمانهای غیردولتی در تسهیل فرایند مشارکت و مشارکت پذیری 95
  شرایط و لوازم مورد نیاز برای شکل گیری مشارکت اجتماعی 99
  بخش ششم: تحولات حاصله در نظریه دولت
  تحولات حاصله در نظریه دولت 104
  بخش هفتم: حاکمیت خوب، (مبانی نظری و ویژگیهای آن)
  حاکمیت خوب 115
  تعریف و ویژگیهای حاکمیت خوب 122
  مفهوم حاکمیت خوب 123
  شاخص های حاکمیت خوب 127
  مشارکت 131
  حاکمیت قانون 131
  شفافیت 133
  حساسیت 133
  اجماع گرایی 133
  کارایی و اثربخشی 134
  فراگیر بودن 134
  پاسخگویی 135
  بخش هشتم: تحول سازمانی
  تعریف تحول سازمانی 141
  دشواری ارائه مفاهیم تحول سازمانی 146
  پیش فرضها و اهداف تحول 147
  مدلهای تحول سازمانی 150
  بخش نهم: اصلاحات اداری
  مقدمه 163
  اصلاح اداری چیست؟ 166
  آیا اصلاح اداری دشوار است؟ 167
  محیط بخش دولتی و اصلاح اداری 169
  عناصر محیطی سازمانهای اداری 171
  عوامل اقتصادی 172
  عوامل فرهنگی 173
  عوامل جمعیتی 174
  عوامل سیاستی 175
  محورهای اصلاحات اداری 176
  اندازه دولت و سازمانهای دولتی 176
  اندازه دولت در ایران 191
  فساد اداری 195
  تعاریف و ماهیت فساد اداری 196
  اثرات فساد اداری 197
  عوامل و دلایل فساد اداری 200
  کنترل فساد اداری 204
  پاسخگوئی 210
  پیدایش توجه نسبت به استانداردهای پاسخگوئی 213
  افزایش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئی 216
  فصل سوم: معرفی قلمرو و تحقیق
  بخش اول: وضعیت کلی بخش کشاورزی
  ارزش افزوده
  زیربخش های کشاورزی
  زیر بخش زراعت و باغبانی
  نظامهای بهره برداری دهقانی
  نظام بهره برداری تعاونی
  تعاونی های سنتی (بنه)
  شرکتهای تعاونی تولید
  تعاونی های مشاع
  نظام بهره برداری تجاری
  واحدهای شخصی- شرکتی غیر رسمی
  شرکتهای سهامی زراعی
  واحدهای کشت و صنعت
  زیر بخش دام و طیور و آبزیان
  نظامهای بهره برداری دام
  نظام دامداری عشایری
  نظامهای دامداری روستایی
  نظام دامداری صنعتی
  زیر بخش منابع طبیعی
  منابع خاک و اراضی کشور
  کاربری اراضی
  جنگل ها و مراتع
  شیوه های بهره برداری از مراتع
  بهره برداری از مراتع
  بهره برداران عشایری
  بهره برداری روستایی
  بهره برداران نیمه کوچنده و رمه گردان
  بهره برداران از جنگلها
  آبخیزداری
  زیر بخش صنایع تبدیلی، تکمیلی و روستایی
  زیر بخش توسعه روستایی و عشایری
  تشکیلات دولتی مرتبط
  بخش دوم: تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی ایران
  مقدمه
  شرکتهای تعاونی
  شرکت تعاونی کشاورزی و روستایی
  شرکت تعاونی صیادان
  شرکت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی
  شرکت تعاونی صنایع کوچک
  تشکل های غیرانتفاعی
  انجمن ها
  سندیکاها و اتحادیه ها
  سازمانهای غیردولتی
  مبانی قانونی تشکلهای غیردولتی بخش کشاورزی
  انواع تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی
  تعاونیهای تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستائی
  تعاونیهای زنان روستائی
  تعاونیهای روستائی
  شرکتهای تعاونی کشاورزی
  تعاونیهای منابع طبیعی
  تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون
  تشکل های غیردولتی عضو اتاق ایران
  سطوح تشکل های غیردولتی بخش کشاورزی
  فصل چهارم: متدلوژی تحقیق
  مقدمه
  فرایند تحقیق
  مدل مفهومی تحقیق
  ابعاد، مولفه ها و شاخص ها
  جامعه و نمونه آماری
  روش شناسی تحقیق
  روش جمع آوری اطلاعات
  روائی و پایایی ابزار تحقیق
  روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
  فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات
  مقدمه
  تحلیل آمار توصیفی- استنباطی سوالات
  تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به تحول اداری
  تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به افکار عمومی و نیازهای
  شهروندی
  تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سازمانها و تشکل‌های
  غیردولتی
  تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سیستم های اقتصادی،
  اجتماعی و سیاسی
  بررسی و تحلیل مولفه های اصلی و اولویت های تاثیرگذاری آنان بر تحول
  اداری
  تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق
  تحلیل و بررسی فرضیه اول تحقیق
  تحلیل و بررسی فرضیه دوم تحقیق
  تحلیل و بررسی فرضیه سوم تحقیق
  تحلیل و بررسی فرضیه چهارم تحقیق
  تحلیل و بررسی فرضیه پنجم تحقیق
  بررسی ارتباطات مولفه های اصلی با مولفه های مربوط به تحول اداری
  بررسی وتحلیل مدل تحقیق
  مدل تحقیق
  الگوی فرایند تدریجی تحول‌اداری با رویکردتوسعه وتقویت سازمانهای‌غیردولتی
  نتیجه گیری
  پیشنهادات
  ضمائم
  الف- منابع و مأخذ
  ب- خروجی آزمون های آماری
  ج- پرسشنامه
  منبع:

  - آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ دوم، نشر پارسا، 1362.

  2- الوانی، سید مهدی و دانایی فرد، حسن، گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی، چاپ اول، انتشارات صفار، 1380.

  3- الوانی، سید مهدی، سازمانهای غیردولتی و توسعه، فصلنامه مدیریت دولتی وتوسعه، دوره چهارم، شماره 13، تابستان 1381.

  4- امین منصور، جواد، پدیده ای به نام سازمان غیردولتی، صفحه 9، کتاب: مجموعه مقالات (نقش و جایگاه سازمانهای غیردولتی در عرصه فعالیتهای ملی و بین المللی)، چاپ اول، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، تهران، 1378.

  5- انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعاتی سازمانهای غیردولتی و تشکل های مردمی ایران، تهران، موسسه انتشارات سلمان، 1379.

  6- بازرگان، عباس و همکاران، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه، 1379.

  7- بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی(2001-2000)، ترجمه: معاونت امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، چاپ اول، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1381.

  8- بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات گام‌نو، 1380.

  9- دنهارت، رابرت بی، تئوریهای سازمان دولتی، ترجمه: سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، چاپ اول، تهران، انتشارات صفار، 1380.

  10- حافظ‌نیا، محمدرضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت، 1377.

  11- رفیع پور، فرامرز، کندوکاوها و پنداشته ها، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1370.

  12- سریع القلم، محمود، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1380.

  13- صدوقی، مرادعلی، جایگاه سازمانهای غیردولتی در روابط دولت و جامعه مدنی، صفحه 163، کتاب: مجموعه مقالات (نقش و جایگاه سازمانهای غیردولتی در عرصه فعالیتهای ملی و بین المللی)، چاپ اول، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، تهران، 1378.

  14- فرنج، وندال و سسیل، اچ بل، مدیریت تحول در سازمان، ترجمه: سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد، چاپ پنجم، تهران، انتشارات صفار، 1381.

  15- فقیهی، ابوالحسن و بامداد صوفی، جهانیار، کثرت گرائی، روش پژوهش در پژوهشهای سازمان، مجله مطالعات مدیریت دانشگاه، علامه طباطبائی، شماره 22و21، 1378.

  16- کهن، کوئل، بازمهندسی مدیریت دولتی، صفحه 2، اصلاح اداری: مجموعه دهم، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1378.

  17- کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، چاپ پنجم، نشرطوطیا، 1379.

  18- گریفین، کیت، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه: حسین راغفر، تهران، نشرنی، 1375.

  19- مونت، رابرت جی و جرینور، پاول و آلموند، گابریل، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه: علیرضا طیب، چاپ دوم، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1377.

  20- میرمطهری، فیروزه، مشارکت مردمی در توسعه انسانی، نگاهی به گزارش دفتر عمران سازمان ملل متحد، فصلنامه گفتگو، شماره 1، تابستان 1372.

  21- مقیمی، سید محمد، طراحی و تبیین مدل کارآفرینی سازمانی برای سازمانهای غیردولتی، پایان نامه دکتری، رشته مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، 1382.

  22- مقنی زاده، محمدحسن، سازمان غیر دولتی، نهادی برای سازمان دهی مشارکت، صفحه 201، کتاب مجموعه مقالات (نقش و جایگاه سازمانهای غیردولتی در عرصه فعالیتهای ملی و بین المللی)، چاپ اول، دفتر مطالعات وتحقیقات سیاسی وزارت کشور، تهران، 1378.

  23- مهابادی، سیامک، نقش سازمانهای غیردولتی در تاسیس و استقرار جامعه مدنی در ایران، صفحه 225، کتاب مجموعه مقالات (نقش و جایگاه سازمانهای غیردولتی در عرصه فعالیت های ملی و بین المللی، چاپ اول، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، تهران، 1378.

  24- محمدی، مجید، جامعه مدنی ایرانی، بسترهای نظری و موانع، انتشارات فردا، 1378.

  25- موسسه همیاران غذا، بوشهر پس از چهار سال: چالش ها و راهکارها، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، چاپ اول، 1381.

  26- نمازی، باقر، بررسی وضعیت تشکلهای مردمی داوطلب در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، 1381.

  27- هیوم، دیوید و ترنر، مارک، حکومت داری، مدیریت و توسعه، ترجمه: عباس منوریان، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1379.

  28- هیوز، آون، مدیریت دولتی نوین، ترجمه: سیدمهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی و غلامرضا معمارزاده، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مروارید، 1380.

   

  منابع و ماخذ لاتین:

  References:

   

  1- Aldrich, H.F., “Local Government in Developing Countries”, New York, McGraw – Hill, 1981.

   

  2- Austin, J.E., “Managing in Developing Countries: Strategic Analysis and Operating Techniques”, New York, Free Press, 1990.

   

  3- Aly. H & Mstrszicich, “Is Government Size Optimal in The Gulf Countries of The Middle East? An Empirical Investigation”, Hr ohio state university columbus press, 2002.

   

  4- Bouckaert & Pollitt, “Public Management Reform: A Compative Analysis”, Oxford University Press, 2000.

   

  5- Burke & Ronald, “Down Sizing and Reengginering Organization”, Canadian Jornal of Administrative Science, Vol. 15, N.4, 1998.

   

  6- Boiko Anatoli, “Entrepreneurial NGOS and Their Role in Entrepreneurship Development”, Un-ECE, 1999.

   

  7- Beetham D, “Bureaucracy”,Milton Keynes Press, 1987.

   

  8- Bennis, W.G, “Changing Organizations”, New York, McGraw-Hill, 1966.

   

  9- Biersteke, T.J., “Reducing The Role of The State in The Economy”, London: Earthscan, 1990.

   

  10- Burton & Abrams, “How The Size of Government Affects The Unempleyment Rate”, New York, 1991.

   

  11- Cerina, D, “NGOS and The World Bank”, Rio de Janeiro, Pacs, 1995.

   

  12- Concil Economic and Social The Nation United. [Hom pa ge]. 1 Jun 2003. [online]. .

   

  13- Charlton & May, “Right Sizing Government: Lesson From Americas Public-Sector in Novators”, www.reason.org/guidell.html, 2003.

   

  14- Crosier, A, “Bureaucracy for Democracy”, Quezon City, University of the Philippines’ Press, 1992.

   

  15- Denhardt Robert, “Theories of Public Organization”, Harcourt Brace Collage Publishers, 2000.

   

  16- Denhardt, Robert, “The New Public Service: Serving Rather Than Steering”, Public Administration Review, November, Vol 60, 2000.

   

  17- Furner, Mary, “Antistatism and Government Downsizing: An Histrorical Perspective”, Urban Institute (www.urban.org), 2003.

   

  18- Gerth & Mills, “From Max Weber”, London, Polity Press, 1989.

   

  19- Gould, D.J., “Administrative Corruption”, Hand Book of Comparative and Development, New York, Marcel Dekker, 1991.

   

  20- Haque, A.S., “Local Administration in Bangladesh”, International Review of Adminstrative Science, Vol. 52, 1996.

   

  21- Hurley May, “Incorporating Feminist Theories in to Sociological Theories of Enterepreneurship”, Woman in Management Reviw, Vol.14, N.2, 1999.

   

  22- Hall, Antony, “Community Participation and Development Policy: A Sociolgical Perspective” in Development Policies Sociological Prespective, Man Chester University Press, 1986.

   

  23- Haque, Shamsul, “Significance of Accountability Under The New Approach to Public Governnance”, International Review of Administrative Science, 2000.

   

  24- ILO, International Labour Organization. [Hom Page]. 16 May 2003. [On Line]. http://www.ILO.org.

   

  25- Jun, M, “Management Development: An African Perspective”, Public Administration and Development, Vol. 8, 1998.

   

  26- Jick, T.P,“Mixing Qualitative and Quantiative Methods: Triangluation in Action”, Administrative Scinece, Vol.2, 1979.

   

  27- Jordan Lisa & Tuij Peter, “Political Responsibility in NGO Advocacy Exploring Emergin Shapes of Global Democracy”, Nether Lands Organization for International Development Cooperation, 1998.

   

  28- Judge Antony, “NGOS and Civil Socity”, Seminar on State and Society at The Russian Public Policy Center (Moscow), 1995.

   

  29- Lewis, David, “NGOS and Management” Searching for New Modles or Reinventing The Wheel”, Center for Civil Socity in London of Economics, 2001.

   

  30- Lewis David, “The Management of Non-Governmental Development Organization”, Taylor & Francies Group, 2001.

   

  31- Lan, J.E., “The Concept of Bureaucracy”, Lindon: Sage, 1993.

   

  32- List of Non-Governmental Organization and Consultative Status With The Economic and Social Council United.(www.unpan.com)

   

  33- Mouzelis, P, “Organization and Bureaucracy: an Analysis of Modern Theories”, Chicago, Aldin Publishing Company, 1965.

   

  34- Mitter Ranjan, “Management of Non-Profit Non-Government Institiutions: Value Perspectives”, Management Center for Human, 2001.

   

  35- Prim, M, “Research on Non-Governmental Organizations”, Peace Research Inistitue in The Middle East, 2001.

   

  36- Midegly, James Etal, “Community Participation, Social Development and The State”, London, Methuend, 1986.

   

  37- Moore, M, “Declining to Learn From The East? The World Bank on Governnance and Development”, IDS Bulletin, Vol, 24, 1993.

   

  38- Mary, O.Furner, “Antistatism and Government Downsizing: An Historical Perspective”, Urban Institute, (www.urban.org), 2003.

   

  39- Neuman, Lawrenc, “Social Research Mehods: Qualitative and Quantitative Approaches”, Allyn, 1997.

   

  40- Oakley, P & Marsden. D, “Approoches to Participation in Rural Development”, Geneva, ILO, 1984.

   

  41- Oldenburg, P, “Middlemen in Third World Corruption”, World Politics, Vol.39, 1989.

   

  42- Riggs, F, “Thailand: The Modernization of a Bureacratic Polity”, Honolulu, West Center 1986.

   

  43- Rumsfeld Donald, “Thoughts From The Business World on Downsizing Government”, August, 1995.

   

  44- Rockman, Bert. A, “Honey I Shrank The State, From Modem System of Government”, Edited by Ali Farazmand, Sage Publications, 1997.

   

  45- Snavely. K & Desay. U., “Organizational Bettween NGO Organization and Local Organization”, Public Administration Jornal, Vol. 12, No.2,

   

  46- Salamon, L, “The Global Associational Revolution: The Riseof The Third Sector on The World Scene”, Johns Hopkins University Press, 1993.

   

  47- Samonte, A.G., “Patterns and Trends in Administrative Reform”, Manila: Eropa, 1970.

   

  48- Turner. H, “Trainingism”, Public Administration and Development, Vol.9, No.1, 1980.

   

  49- United Nations (Ecosoc), Arrangments for Consultation With Non-Governmental Organization, NGO Definition: United Nations, 1996.

   

  50- Usaid, New Partnership Initiative: NGO Empoverment, NPI Core Report, 2000.

   

  51- World Bank, Non-Governmental Organization and Civil Socity, http://www1.worldBank.or.

   

  52- United Nations Research Institiute for Social Development, www.unrisd.org.

   

  53- International NGO Training and Research Centter, www.intrac.com.

   

مقدمه جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت که این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همکاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمان‌های ...

مديريت اصول مديريت دولتي مقدمه ظهورسازمانهاي اجتماعي وگسترش روزافزون انها يکي از خصيصه هاي بارز تمدن بشري است . وبه اين ترتيب وبا توجه به عوامل گوناگون مکاني و زماني و ويژگيها و نيازهاي خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه اي

چکیده این مقاله سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS را پوشش می‌دهد. از آنجا که MIS ترکیبی از سه پدیده سیستم، اطلاعات و مدیریت می‌باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تأثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی بر روی MIS مبحث دیگر مقاله، درباره آن می‌باشد. متخصصان اطلاعاتی شامل تحلیل‌گر سیستمها، مدیران پایگاههای داده، متخصصان شبکه، برنامه‌نویس‌ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است. ...

طرح های‌ عمرانی‌ در حکم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار این‌ طرحها، سرمایه‌گذاریهای‌ دولتی‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصوصی‌ رشد اقتصادی‌ را موجب‌ می‌شوند. فعالیتهای‌ مربوط به‌ طرحهای‌ عمرانی‌ کشور،عمدتا پس‌ از شکل‌گیری‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌تأمین‌ شده‌ است‌. از این‌ رو، موفقیت‌ طرحهای‌ ...

چکیده: در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال اساسی بوده است که آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی می توانیم، به جای تأکید بر مداخله و دست کاری در مؤلفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تأکید نموده و از طریق سازماندهی و توانمند سازی مخاطبان، مشتریان و خدمت گیرندگان بخش کشاورزی، در قالب تشکل ها و سازمانهای غیردولتی و مردمی، اصلاح و تحول در مدیریت بخش را ...

واژه‌های کلیدی سیستم اطلاعات مدیریت[1](MIS)، طراحان، راهبران، کاربران، موانع انسانی، موانع سازمانی، موانع محیطی چکیده امروزه رشد روز افزون فناوری اطلاعات[2] و تأثیر چشمگیر آن درافزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حرکت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف سیستم های اطلاعاتی به ویژه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) ، موجب شده است که کشور مانیز در مسیر این حرکت قرار ...

- مقدمه درباره این گزارش گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک[1] (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت ...

: در سالهاي‌ اخير در سراسر دنيا هزينه‌هاي‌ فناوري‌ اطلاعات‌ (IT) در سازمانها، اعم‌ از کوچک‌ يا بزرگ‌، خدماتي‌ ياتوليدي‌، انتفاعي‌ يا غير انتفاعي‌، افزايش‌ يافته‌ است‌. هزينه‌هاي‌ خودکار سازي‌ دفتري‌ و خودکار سازي‌ توليد که‌ شامل‌کامپيوترها، بسته‌هاي

مقدمه با صدور استانداردهای ایزو 9000 موضوع سیستم های تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت در سال 1987 و ویرایش سال 1994 و بالاخره ویرایش سال 2000 به عنوان استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، در سراسر جهان برای به اجرای این استانداردها طی این مدت، تلاشهای وسیعی صورت پذیرفته است. طبق آخرین آمار سازمان بین المللی استاندارد، این موارد تا اواسط سال 2002 میلادی به بیش از 500000 سازمان در بیش از ...

چکیده توجه فزاینده سازمانها و دولتها به تجارت الکترونیک، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاری است که هم بر محیط عمومی همه سازمان ها (به طورعام) و هم بر فعالیتهای مختلف سازمانها (به طور خاص) می گذارد. در کشورهای پیشرفته و تازه صنعتی شده جهان، استفاده از تجارت الکترونیک به لحاظ مزایای آن روز به روز گسترش می یابد، اما کشورهای درحال توسعه را با مشکلات مختلفی مواجه می سازد. تجارت ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول