دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) چاپ

Word 45 KB 12662 44
مشخص نشده مشخص نشده عمومی - متفرقه
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • اهداف پروژه :‌

  در طی این تحقیق ما قصد داریم راه های ایجاد کار را بشناسیم تا پس از پایان درس ، توجه به قوه خلاقیت فردی و در نظر گرفتن استعدادهای موجود و پی بردن به نیازهای جامعه و شناخت امکانات موجود در گروه های چند نفره و اقدام به اشتغال زایی کردن تا این نسل جوان جویای کار در جامعه صاحب کار شوند . برای شروع کار از تجربیات کار آفرین محترم آقای یادگاری جهت راه اندازی چاپخانه استفاده نمودیم . 

   

  پیشگفتار

  صنعت چاپ در کشورها سابقه ای دیرینه دارد شاید پیش تر از بسیاری صنایع جدید ، صنعت چاپ به کشورها وارد شد بنا بر این انتظار می رود از نظر نیروی کار متخصص و رعایت استاندارد های حرفه ای نیز نسبت به صنایع دیگر از موقعیت بهتری برخوردار باشد اما با نخستین مراجعه به چاپخانه و پایگیری یک  کار چاپی به آسانی فهمیده می شود که این صنعت از نظر ترتیب نیروی کار ماهر و انتقال دانش فنی بس فقیر است و در این زمینه هیچ کار اساسی و قابل اعتنایی صورت نگرفته است . نبود آموزش عالی معتبر چاپ و حتی دوره های کوتاه مدت آموزش فنی و حرفه ای در کشور انتقال دانش فنی را به طور عمده به آموزش استاد شاگردی محدود ساخته ، بنابراین نیروی کار دوره دیده هیچ سطحی (‌عالی تکنسین و کارگری ) تربیت نشده است . بخت خابیده آموزش چاپ به تازگی بسیار شده و طی چند سال اخیر آموزش ، نقل مجلس خانواده چاپ بوده و حرکت هایی در این زمینه صورت گرفته است . اما هنوز تا تحقق آموزش هدفمند و برنامه ریزی شده و کار بست آموخته ها در عمل و رعایت استاندارد های حرفه ای راه درازی در پیش داریم و تلخی تجربه های گذشته در کام ها از خوش بینی  بر خدر مان می دارد . گستردگی و تنوع رشته ها چاپ و مواد مصرفی و روش های آن به گونه است که کسب تخصص در همه شاخه های آن نا ممکن می نماید . بنابراین آموزش چاپ در هه رشته ها و شاخه های آن مستزم برنامه ریزی دقیق ، سرمایه گذاری قابل توجه و ایجاد فضاها ، امکانات ، کارگاه ها و آزمایشگاه های مناسب و همچنین توجیه مدیران و دست اندر کاران چاپ است و انجام چنین کار بزرگی تنها با مشارکت فعال خانواده بزرگ چاپ نهادهای صنعتی و مسؤلان دولتی این رشته مسیر می شود اما تازمانی که چنان موافقت و همیاری و اقدام بنیانی صورت نگرفته است ، نمی توان دست روی دست گذاشت باید عطش تشنگان دانش را در خانواده چاپ حتی به قدر جرعه ای یا قطره ای فرو نشاند .

   

  مقدمه چاپ افست

  چاپ افسد ( چاپ لیتو گرافی ) از زمانی که به عنوان یک روش کار آمد مطرح شد هیشه به عنوان یک روش چاپی مخصر به فرد که نیاز به مهارت هایی بخصوص و یادگیری سیستم های جداگانه ای دانسته تلقی شده است با معرفی چاپ افسدت اپراتورها مجبور به یادگیری مهارت های تازه ای شده در سال های اخیر پیشرفت هایی که در تکنولوژی های تولید زینگ و تجهیزات و ملزومات مختلف چاپی به وجود آمده است امکاناتی برا چاپ افست به وجود آورده که عملا آن را به عنوان مهمترین روش چاپ موجود مطرح ساخته است.

   

  فصل اول

  به اجتماع حقوق مالکسین متعدد درستی واحد به نحو اشاعه شرکت گفته می شود که کشور ایران شرکت ها به هفت گروه تقسیم می شود :

  1 – شرکت های سهامی که خود به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شود          2-شرکت با مسئولیت محدود   3 - شرکت تضامنی   4  – شرکت مختلف غیر سهامی              5 – شرکت مختلف سهامی  6 – شرکت نسبی    7 – شرکت تعاونی تولید ومصرف  

  حال هر یک از شرکتها را در زیر به طور مختصر توضیح خواهیم داد :

  1 – شرکت سهامی

  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمس سهام آنها است .

  1 – 1 شرکت سهامی خاص

  شرکتی است سهامی که تمام سرمایه آن مختصرا توسط مؤسسین تامین شده و سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت سهام داران محدود به مبلغ اسمی سهام (مبلغی ، روی برگه سهم قید شده) آنهاست و تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و نکته قابل ذکر در مورد نام شرکت این است ، قبل از نام شرکت عنوان شرکت سهامی خاص باید قید شود .

  2 – 1 شرکت سهامی عام

  شرکت سهامی است که مؤسسین آن قسمت از سرمایه را را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند مؤسسین حداقل باید باشند سرمایه شرکت نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و قبل از نام شرکت باید عنوان شرکت سهامی عام قید شود .

  2 – شرکت تضامنی

  شرکتی است که بین دو یا چند نفر شریکان مسئولیت تضامنی برای امور تجاری می شود . اگر دارای شرکت برابر یافت دیون آن کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی شرکت است نام شرکت با قید اسم پس از شرکا آورده می شود نقل و انتقال سهم الشرکه بارض کلیه شرکا امکان پذیر است . هیچکدام از شرکا نمی توانند بدون اجازه سایر شرکا به حساب خود به تجارتی از نوع تجارت موضوع شرکت اقدام نمایند .

  3 – شرکت نسبی

  شرکتی است که برای امور تجاری بین حداقل در نفر شریک که مسئولیت هریک به نسبت سهم الشرکه اودر شرکت است تشکیل می شود .

  4 – شرکت های مختلط سهامی و شرکت مختلف غیر سهامی

  شرکت های مختلف شرکت هایی هستند که دارای د دسته شریک می باشن دسته اول شرکایی که مسئولیت نا محدود دارند و دسته دوم شرکائی که مسئولیتشان محدود به آورده آنان است در شرکت های مختلط غیر سهامی عنصر شخص بیش از عنصر سرمایه اهمیت دارد به خلاف شرکت های مختلط سهامی که عنصر سرمایه از اهمیت بیشتری برخوردار است در شرکت های مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی شرکای ضامن ، متضاما و بطور نا محدود مسئول پرداخت دیون شزکت می‌باشند . 

  5 – شرکت تعاونی

  شرکت تعاونی شرکتی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصول مصرح در قانون تشکیل می شود.

  6-شرکت با مسؤلیت محدود

  شرکتی است که بین حداقل دو نفر برای امور تجاری تشکیل شده و در هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سهم الشرکه خود در شرکت مسؤل قروض و دیون شرکت است در اسم شرکت باید عنوان با مسئولیت محدود قید شود . در اسم شرکت نباید نام یکی از شرکا آورده شود در غیر این صورت شریکی که نام او در اسم شرکت آمده در حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی است .

  مدارک لازم برای ثبت :

  2 نسخه تقاضانامه ثبت

  2نسخه شرکت نامه

  2 نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین و هیئت مدیره

  فتوکپی شناسنامه شرکا و مدیران ( در صورتی که مدیران از شرکا نباشند)

  ارائه مجوز یا موافقت اصولی در صورت نیاز

  مراحل ثبت :

  1 – تکمیل مدارک و ارائه آنها به اداره ثبت شرکتها

  2 – تعیین نام شرکت و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها

  3 – مراجعه به روابط عمومی و تقاضا صدور آگهی تاسیس

  4 – پرداخت حق الثبت و حق درج آگهی

  5 – درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار    

  › نکته

  1 – حداقل سرمایه به رویه و حداقل مبلق دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد .

  2 – تمام سرمایه نقدی و غیره نقدی باید تقدیم و تسلیم مدیر عامل شود . مدیر عامل باید اقرار نماید ، تمامی سرمایه را دریافت کرده است .

  3 – در شرکت نامه باید قید شود ، سهم الشرکه های قیر نقدی هریک چقدر تقویم شده است .

  4 – سهم الشرکه نمی تواند به صورت سهم منتشر شود . سهم الشرکه را نمی توان متقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که حداقل سه ربع سرمایه متعلق به آنهاست و اکثریت عددی را نیز داشته باشند .

  5 – انتقال سهم الشرکه با سند رسمی امکان پذیر است .

  6 – شرکت بوسیله یک یا چند مدیر که می توانند غیر از شرکا باشند اداره می شود .

  7 – هرگاه شرکت بیش از 12 نفر عضو داشته باشد باید هیئت نظار داشته باشد .

  8 – در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود نمایند .

  9 – اشخاص اشخاص زیر کار رهبردار محسوب می شوند ( مؤسسین و مدیران ، بر خلاف واقع پرداخت تممام سهم الشرکه نقدی وغیر نقدی را دراوراان و اسنادی که به ثبت شرکتها می دهند اظهار و گئاهی کرده باشند – کسانیکه به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند – مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به اسنا صورت دارایی خلاف واقع منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشند )

  چاپخانه بادرنگ که پروژه ما حاکی از مطالعه بر روی این مکان است تصمیم به شکیل شرکت از نوع شرکت با مسؤلیت محدود ، دارد .

   

   

  فصل دوم

  مقدمات تاسیس چاپ خانه

  مجوز چاپ :

  وزارت فرهنگ و ارشاد از وزارت اطلاعات و اماکن ( حفاظت انتظامی ) و بهداشت در مورد شخص که تصمیم به تاسیس چاپخانه دارد استعلام می کند و بعد از گرفتن تاییدیه از این مراکز و داشتن شرایط زیر مجوز برای وی صادر می کنند .

  1 – ده سال سابقه کار در چاپ یا داشتن لیسانس در رشته چاپ یا داشتن فوق دیپلم در رشته چاپ با 4 سال سابقه کار در چاپ .

  2 – تهیه ماشین افست

  3 – داشتن موافقت نامه رصولی ( توسط وزارت فرهنگ و ارشا صادر می گردد )

  4 – داشتنمجوز دائم ( توسط وزارت فرهنگ و ارشاد صادر می گردد )

  5 – داشتن مجوز صنعتی ( توسط اتحادیه چاپ صادر می گردد )

  بعد از اعلام اینکه ماشین افست وارد شده است بازرسی از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد و برای تایید ورود ماشین به چاپخانه فرستاده می شود و بعد از تایید او کار در چاپخانه آغازمی شود .

  البته لازم به ذکر است که بازرس هر چند لحظه یک بار به چاپخانه مراجعه می کند که برای بازرسی به دلیل اینکه کارخانه ای به چاپ موارد غیر قانونی نپردازد مثل چاپ اوراق بهادار .

  اطلاعات عمومی

  بعضی از موارد که باید چاپ شوند مجوز چاپ آنها از طریق مراکز مرتبط با آنها باید صورت گیرد مثل چاپ اوراق بهادار که توسط دولت باید مجوز داده شود یا چاپ تقویم که مجوز آن توسط دانشگه تهران صادر می ردد .

   

  محل چاپخانه

  کارگاه مربوط به چاپخانه بهتر است درشهرک های صنعتی باشد زیرا امکان بیشتر است از نظر فاضلاب ، برق صنعتی ، آب و غیره برخوردار می شود ولی از نظر دفتر چاپخانه بهتر است در داخل شهر باشد و برای اینکه مشتریان جذبشوند میط دفتر اختصاصی مرتب و منظمی برخوردار باشد  کارگاهی کا چاپخانه بادرنگ در بلوار شهدای دانش آموز واقع در کرج می باشد و دفتر چاپخانه در قسمتی مجذا از کارگاه واقع در همان بلوار می باشد .

   

   

  خرید دستگاه های چاپخانه   

  وسایل و تجهیزات واقع در کارخانه از داخل و خارج از کشور تهیه گردیده است .

  دستگاه هایی که از داخل کشور خریداری شده است مجوز خرید آن از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت گردیده و خریداری شده سپس در دفاتر ثبت اسناد سند زده شده است اما دستگاه هایی که از خارج از کشور خریداری شده توسط وکیل چاپخانه صورت گرفته و مراحل زیر را طی نموده است  :

  1 – دریافت پروفرما             2- اقدام به گشایش اعتبار اسنادی         3 – گمرک

  برای خرید ماشین آلات از خارج اولین مرحله دریافت پروفرما است که در پروفرما مشخصات     ( تاریخ تحول ، تعدا ، قیمت ، نحوه پرداخت ، بارگیری ، … ) وجود دارد و خریدار با مطالعه و در صورت قبولی به بانک جهت گشایش اعتبار اسنادی مراجعه می کند و از طریق مکاتبه با فروشنده یا مراجعه مستقیم به نماینده او نسبت به خریدکان با مشخصات کامل از قبیل قیمت ، مدت ، تاریخ تحویل و غیره توافق می کند فروشنده تا سررسید اعتبار کالای مورد تقاضای خریدار را حمل و اسنا قید شده در شرایط اعتبار به کارگار ارائه می کند بانک کارگزار مبلغ اعتبار را در وجه او پرداخت خواهد نمود 

   

   

  گمرک :

  گمرک محلی است که در آن کالاهای وارد شده از یک کشور به کشور دیگر نگهداری می شود . اسناد گمرک عبارتند از         1-فهرست بار   2-پروانه صدور کالا     3-پروانه ورود کالا          4-گواهی کنسولی   5-گواهی مبدا

  برای خروج کالا وارد از گمرک صاحب کالا یا نماینده او باید اظهار  زمامه مخصوص آن عنوان را که اداره گمرک در اختیار اظهار کنندگان می گذارد در دو نسخه تنظیم وبا قید تاریخ و امضا به نسخه اسنا خریدو صورت عدل کند ( در صورت تنوع کالا ) و گواهی مبدا و بارنامه حمل تسلیم نماید . برگ حواله یا قبض انبار که باید قبلا از طرف موسسه حمل و نقل یا آورنده کالا به نام اظهار کننده پشت نویسی شده باشد نیز باید به اظهار نامه نسخه شود . به موجب ماده 105 قانون امر گمرکی پس از تکمیل اظهار نامه به متصدیان و ارزیابان جهت ارزیابی ارائه می شود و کالا پس از مراحل فون را انجام سایر تشریفات گمرکی ترفیص و به صاحب کالا تحویل می گردد .

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

موضوع طرح : بازيافت مواد پلاستيکي ، توليد نايلون و چاپ روي آن ظرفيت : - توليد گرانول از ضايعات پلاستيکي و نايلون 300 تن - توليد نايلون و نايلکس و چاپ روي آن 150 تن مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس سرمايه گذاري کل: 1851 ميليون ريال سهم

هدف از اجراي اين طرح احداث يک واحد ظهور وچاپ عکس سياه وسفيد ورنگي در ابعاد 3×2 تا 70×100 بصورت مکانيزه وتجاري جهت استفاده در نمايشگاهها ، تهيه کاتالوگ وبروشورهاي تبليغاتي ، معرفي محصولات توليدي واحدهاي صنعتي ، عکسهاي پرسنلي ، يادبود ،مجالس و... مي ب

پیشگفتار «کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیح منابع ،‌مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت‌های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده نموده که توأم با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می‌گردد.» کار آفرینی زمینه های لازم را برای یافتن فرصتها در بازار کار وتولید برای توانایی فردی مورد بررسی ...

اساسنامه مراحل انجام شده تاسیس شرکت تعاونی تولیدی پرورش زنبور عسل گلستان بسته به اداره تعاون شهرستان خمین مراجعه کرد. و بعد از اعلام تقاضای تاسیس شرکت تعاونی تولیدی جهت دریافت موافقت اصولی طرح پرورش زنبور عسل به اداره جهاد کشاورزی منطقه مذکور مراجعه کردیم کخ از بنده یک مدرک تحصیلی در رابطه با زمینه فعالیت درخواست نمودند کربند، مدارک پرورش زنبور عسل را به اداره مذکور تحویل نموده ...

تاريخچه Linux در سال 1991، يکي از دانشجويان دانشگاه هلسينکي به نام Linus Torvalds که از سيستم عامل موجود ناراضي بود به فکر افتاد که از سيستم عامل براي کارهاي خود استفاده کند. Unix يک سيستم عامل قدرتمند محسوب مي شد، ولي قيمت ان گران بود.بنابر اين To

چاپگر جوهر افشان چاپگرهاي جوهر افشان از اواسط دهه 1980 مطرح و بسرعت متداول گرديدند. شايد يکي از مهمترين دلايل رشد سريع اين نوع از چاپگرها قيمت مناسب آنها نسبت به کيفيت و کارآئي آنان باشد. يک چاپگر جوهر افشان ، چاپگري است که براي ايجاد تصاوير ، قطرا

تعمير کردن چاپگر نيازمند تکنيک هاي صحيح عيب يابي مشکل و قابليت سطوح مکانيکي شخصي است. چاپگر داراي يک مسير ووردي کاغذ است که مکانيکي است و نيازمند اين است که در موقعيت صحيح باشد. و عيب يابي شود. ترکيبات مکانيکي و درايورهايي که مشکل پيدا کرده اند يا ا

درآمد طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که سیاست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت های منطقه گردد. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با استفاده از این طرح ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان برباید. دولتهای منطقه که ...

چکيده مطالب: اين گزارش کار آموزي در کارخانه تکميل تهران پايون نوشته شده اين کارخانه به طور کلي به فعاليت چاپ و تثبيت ابعادي مشغول مي باشد ، چاپ در اين کارخانه با ماشين چاپ ترانسفر صورت مي گيرد و عمليات تثبيت براي چاپ ترانسفراگر از نوع Star باشد

در سالهاي اخير، روشهاي سنتي و مواد مصرفي براي تيمار سطحي کاغذهاي تجاري (ناب) ملزومات اداري در قبال افزايش تقاضا ها با تکنولوژي نوين روند صعودي داشته اند. برس آهار زني اشباع چنين کاغذهايي با آهار نشاسته ، نمواد تعديل و بهبود سطح نرمال مي باشد و به طر

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول