دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) طرح کسب و کار شرکت کامپیوتری

Word 33 KB 12737 15
مشخص نشده مشخص نشده کامپیوتر - IT
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • کسب وکار چیست ؟

  به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که برای ارائه محصولات یا خدمات با رویکردی مالی، تجاری و صنعتی انجام می‌پذیرد.

  انواع کسب و کار :

  کسب و کارهای بزرگ

  کسب و کارهای کوچک و متوسط

  کسب و کار اینترنتی یا مجازی

  اصول چهارگانه‌ی کسب و کار

  دانستن نام محصول

  نام شرکت

  نام بنیان گذار

  دانستن مهارتهای لازم

   

  «بسم الله الرحمن الرحیم»

  مقدمه :

  فعالیتهای مؤسسات بازرگانی در بخش خصوصی و لزوم توسعه‌ی آنها به منظور فراهم ساختن وسایل رفاه عمومی در جامعه‌ی بشری با توجه به رشد افزون جمعیت، نیاز مؤسسات را به سرمایه‌های کلان بیش از پیش آشکار می‌سازد.

  تهیه و تأمین این سرمایه‌ها از عهده‌ی افراد معدود خارج است. بدین منظور، موسسات باید با انباشتن منابع افراد، سرمایه‌های کلانی را برای اجرای امور تجاری و تولیدی به وجود آورند. این عمل باعث پیدایش شرکتهای مختلفی شده است.

  اولین قانون تجاری که در آن از شرکت‌های تجاری صحبت شده است قانون سال 1303 می‌باشد. سپس در سال 1304 قوانین تجاری خاصی به تصویب رسید که در آن وضعیت شرکتهای تجاری که به چند دسته تقسیم شدند به اختصار بیان شده است. در سال 1310 قانون ثبت شرکتها به تصویب رسید که هدف آن وضع مقررات خاص برای ثبت شرکتهای موجود و تطبیق آن با مقررات قانون تجارت بود.

   

  طبقه بندی کلی واحدهای اقتصادی :

  واحدهای اقتصادی به طور کلی از نظر هدف به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند:‌

  1) واحدهای انتفاعی :

  که به قصد انتفاع (سود بردن) از سوی شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند. واحدهای انتفاعی از لحاظ نوع فعالیت و بر اساس قوانین ایران به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند :

  الف) واحدهای تجاری انتفاعی :

  که اشخاص و مؤسساتی هستند که به قصد تحصیل سود به عملیات تجاری اشتغال دارند مثل : تجار و انواع شرکتها.

  ب ) واحدهای غیر تجاری انتفاعی :

  اشخاص یا موسساتی هستند که به قصد تحصیل سود به عملیات غیر تجاری اشتغال دارند مثل : دفاتر حقوقی و مؤسسات حسابرسی.

  2- واحدهای غیر انتفاعی :

  که بدون قصد انتفاع از سوی شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت پیشبرد هدفهایی که در مجموعه راستای منافع جامعه است تشکیل می‌شود و به فعالیت می‌پردازند. مثل مدارس غیر انتفاعی که پولی را که دریافت می‌کنند تحویل آموزش و پرورش می‌دهند و آموزش و پرورش آن هزینه را صرف تعلیم و تربیت و آموزش فرزندان می‌کند.

  اشخاص :

  از منظر حقوقی، اشخاص یا حقیقی هستند یا حقوقی :

  در واقع، هر فرد یا هر کس که دارای ذات طبیعی است «شخص حقیقی» نامیده می‌شود. اما شخص حقوقی متشکل از اعضای مختلف است. به عبارت دیگر شخص حقوقی یعنی عنصری که بتواند از کیفیت و امتیاز «فردیت و ابدیت» برخوردار شود. به همین جهت قانون آن را به عنوان شخص شناسایی می‌کند. انواع شرکتها (به استثنای شرکتهای نسبی و نظایر آن که مشارکت محسوب می‌شوند) شخص حقوقی تلقی می‌شوند. بنابراین اشخاص حقوقی دارای ذات قانونی هستند. شخصیت حقوقی در واقع وجودی فرضی ایست که این وجود فرضی دارای شخصیتی خاص و مستقل می‌باشد که هیچ گونه ارتباطی با شخصیت تشکیل دهندگان آن ندارد.

  شخص حقوقی دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی است که قانون برای شخصیت حقیقی (افراد) تعیین کرده است. به استثنای حقوق و وظایفی که فقط انسان‌ها دارای آن هستند.

  شرکت چیست ؟

  شرکت عبارت است از اجتماع دو یا چند نفر که هر یک امکاناتی را (اهم از وجه نقدی، وسایل و ماشین آلات و غیره) با خود به درون اجتماع مذکور آورده و به منظور کسب سود، فعالیت مشترکی را انجام داده و منافع را به نسبت‌های معین تقسیم می‌کنند. در قانون تجارت تعریف صریح و روشنی از شرکت موجود نیست ولی به موجب قانون مدنی شرکت عبارت است از :  «اجتماع حقوق مالکان متعدد در شی‌ای واحد به نحو اشاعه»

  عناصر تشکیل دهنده‌ی شرکت :

  همکاری دویا چند نفر (تعدد شرکا)

  آوردن حصه یا سهم الشرکه (مقدار سرمایه‌ی هر یک از شرکا) یا سرمایه‌ی مناسب (آورده‌های نقدی و غیر نقدی)

  ماهیت حقوق شرکت

  طرز تقسیم سود و زیان

  - مراحل ثبت شرکت در ایران :

  کلیه‌ی شرکتها باید در «اداره‌ی ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری» به ثبت برسند. برای این کار با توجه به نوع شرکت‌ها، مدیران آنها باید مدارک زیر را تسلیم مرجع تثبیت شرکتها نمایند. به عنوان نمونه مدارک مورد نیاز برای یک شرکت سهامی را بررسی می‌کنیم :

  انواع شرکتها :

  قانون مدنی شرکتها را به دو نوع اختیاری و قهری به رسمیت می‌شناسد.

  شرکت اختیاری یا در نتیجه‌ی عقدی از عقود حاصل می‌شود و یا در نتیجه‌ی عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً (به طور تمام) در ازای عمل چند نفر و نحو آن. به عبارت دیگر برای تشکیل دهنده‌ی آن منعقد شود. در این قرار داد، روابط همکاری بین افراد آن، قصد انتفاع، موضوع مشارکت و اختصاص مبلغی به عنوان سرمایه درج می‌شود که به این قرار داد «اساس نامه» یا «شرکت نامه» گویند.

  شرکت نامه به صورت توافقی بین شرکا تنظیم می‌شود ولی اساسنامه وضع یک سری مقررات و قوانین است که به وسیله هیئت مدیر یا انجمن وضع می‌شود.

  شرکت قهری شرکتی است که از اجتماع حقوق مالکین است که در ازای نتیجه‌ی آمیخته شدن ارث حاصل می‌شود.

  شرکتها از نظر نوع فعالیت به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

  الف ) خدماتی :

  شرکتهایی هستند که به مشتریان خدماتی ارائه می‌کنند و معمولا درقبال ارائه‌ی خدمات منفعت به دست می‌آورند.

  ب ) بازرگانی :

  شرکتهایی هستند که به خرید و فروش مواد خام فرآورده‌ها و کالاها اشتغال دارند. این شرکتها معمولاً بدون تغییر شکل و محتوای کالای خریداری شده آنها را به فروش می‌رسانند. که مشخصات شرکتهای بازرگانی عبارتند از :

  دارای نام مخصوص می‌باشد.

  دارای محل و اقامتگاه مخصوص می‌باشند.

  دارای تابعیت معین‌اند که این تابعیت لزوماً غیر از تابعیت شرکا یا سهامداران است. مثلاً چنانچه چند نفر خارجی یک شرکت را در ایران تشکیل دهند، تابعیت این شرکت ایرانی است در حالی که تابعیت سهامداران آن می‌تواند غیرایرانی باشد.

  ورشکستگی شرکت، موجب ورشکستگی شرکا و بالعکس نیست.

  حساب دارایی‌های شرکت از دارایی‌های شخصی سهامداران آن جداست.

  ج) شرکتهای تولیدی :

  این شرکتها با استفاده از عوامل تولید به ساخت کالاهای اقتصادی می‌پردازند، این شرکتها مواد اولیه را تهیه کرده و با تغییر شکل آنها را به صورت کالای ساخته شده به فروش می‌رسانند.

  * شرکت ممکن است تجاری باشد یا مدنی؛ شرکت تجاری شرکتی است که به امور تجاری به شرح قانون تجارت اشتغال داشته باشد. به این ترتیب در شرکت تجاری دو یا چند شخص به موجب قرار داد توافق می‌کنند که آورده‌های خود را به قصد کسب سود به طور مشترک در امور تجارتی به کار برند.

  شرکت مدنی شرکتی است که در عین حال که به قصد انتفاع تأسیس شده است، عملیات آن جزء عملیات تجاری محسوب نگردد؛ مانند شرکتهایی که برای معاملات غیر منقول تشکیل شده‌اند.

  طبق قانون تجارت، کلیه‌ی شرکتهای تجاری، شخصیتی حقوقی دارند و به علت وجود شخصیت حقوقی، مؤسسات مذکور دارای اموال و درآمد مستقل بوده و سرمایه‌ ی شرکا از مالکیت آنها خارج و جزء اموال شرکت محسوب می‌شود.

  ایجاد شرکتهای تجاری تابع مراحل قانونی خاص و ضوابط مشخص است و اداره‌ی صحیح این مؤسسات مستلزم آگاهی از مقررات جاری کشور و به کار گیری روش‌های خاص حسابداری می‌باشد.

  شرکتهای تجاری :

  این شرکتها با توجه به روابط و مقررات درون سازمانی و برون سازمانی انواع مختلفی دارند که طبق قانون تجارت بر هفت قسم می‌باشند:

   

   

  1) شرکت سهامی :

  که شرکتی است که سرمایه‌ی آن به سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

مقدمه : دوران تکوینی تمدن انسان از نظر مورخین به مراحل گوناگون تقسیم شده است که از میان انها چهار عنصر غارنشینی ، کشاورزی ، صنعت و الکترونیک و ارتباطات نقاط عطفی در تاریخ تمدن بشر بوجود آورده اند . عصرغارنشینی ، تحولات تاریخی انسان را از ابتدای خلقت تا حدود هشت هزار سال قبل از میلاد رادر بر می گرد . در ایندوران تحول چشمگیری در تاریخ بشری رخ نداده وبشر غالباً افراد مصرف کننده ای ...

مقدمه: نیاز به موفقیت (NEED FOR ACHIEVEMENT) یک عامل بالقوه در کارآفرینی است که می تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی شود. نیاز به موفقیت گونه ای ویژه از انگیزه به شمار می‌آید که شامل یک احساس درونی و قوی نسبت به موفقیت است. این نیاز برمبنای انتظار انجام کارهای بهتر و سریع تر از دیگران یا انجام بهتر این کارها نسبت به گذشته است. شواهد متعددی، وجود ارتباط بین سطح انگیزه موفقیت و ...

معرفي کسب و کار با ورود رشته هاي جديد در زمينه کامپيوتر و فناوري اطلاعات و با در نظر گرفتن منطقه مورد نظر ( معلم ) که به نحوي رابطه ي مستقيم بين دانشگاه هاي مشهد را دارد (آزاد، خيام، بهار، سجاد، خراسان) و از نظر وسعت هم رو به پيشرفت است و در ا

مقدمه: بیشتر طراحان وب از نقطه نظر نگاه خود به طراحی وب می پردازند، آنها علاقمند هستند که خودشان را با استعارات مشخص و با تبلیغات فراوان نشان دهند. به هر جهت اینترنت برای شما ایجاد تجارت ونیز قابلیتی برای ارتباط نزدیک ارائه می دهد . کاربران میتوانند اطلاعات و محصولاتی را که در خور نیازشان میباشد را پیدا کنند. در این دوره شما با انواع ابزار های طراحی آشنا خواهید شد و به طبیعت ...

چشم انداز: : اینجانب با توجه به رشته تحصیلی در دانشگاه و علاقمندی خود نسبت به رشته ی کامپیوتر قصد دارم با توکل به خداوند و پس از گذراندن دوره کارشناسی حدود 4 سال دیگر یعنی تقریباً مهر ماه سال 1389 اقدام به تأسیس شرکت کامپیوتری شاخه سخت افزار تحت عنوان سخت افزار کیمیاگران در شهرستان یزد نمایم. تا به همشهریان خود خدمتی نموده و هم از این طریق کاری متناسب با رشته و علاقه خود انجام ...

پدیده گیتس بیل گیتس در سن 43 سالگی ثروتمندترین مرد جهان بود. او از سن 20 سالگی تاکنون رئیس شرکت مایکروسافت بوده است که ارزش آن چیزی در حدود 50 بیلیون دلار است (گرچه خود گیتس تاکید دارد که بیشتر پول وی در سهام مایکروسافت صرف شده) و ثروت او به اندازه‌ای است که خارج از درک مردم است. به این دلیل ثروت وی هم مایه رشک ما است و هم کنجکاوی ما را برمی‌انگیزاند. گیتس پدیده قرن بیستم یعنی ...

چکیده مطالب پروژه : ضمن تشکر و قدردانی از استاد گرامی و دست اندرکاران دانشکده سماء کرج ، در فرهنگ عامه مردم ایران ، سفر و مسافرت جایگاه ویژه ای در بابت گسترش اطلاعات ، آگاهیها و شناخت دارد. « مرد پخته» در این فرهنگ به انسان جهان دیده اطلاق می گردد و به سیر و سفر به اطراف و اکناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتی شناخت و نشانه ای در ذهن خود دارد این انسان جهان دیده به صفاتی همچون ...

با توجه به رشد روزافزون کاربردهای اینترنت واهمیت آن درزندگی امروزی از لحاظ گوناگون غیرقابل انکار است در نتیجه وجود شرکت هایی که این خدمات را ارائه می دهند لازم و ضروری می باشد با توجه به این شرایط ما نیز تصمیم به تاسیس این شرکت نمودیم . نام شرکت : sun net نشانی شرکت :استان گلستان – شهرستان بندر ترکمن – خیابان شهرداری جنب ساختمان شهرداری نام و مشخصات کارآفرین : شمس الدین تخله ...

رویکردی به دانش آفرینی تدبیر: گردهمایی بزرگ سالانه مدیران کشور تحت عنوان بازانگاری مدیریت (Re-imagining management) با همکاری مشترک سازمان مدیریت صنعتی و سازمان فرا و با شرکت گروه زیادی از مدیران، صاحبنظران، استادان، مهندسان، دانشجویان، کارشناسان و سایر گروههای علاقه مند در 18 و 19 آذرماه جاری در محل اجلاس سران در تهران برگزار می شود. به همین منظور تدبیر برپایه رسالت علمی، ...

- مقدمه امروزه در ابتدای هزاره سوم میلادی ، موجی در جامعه بشری در حال شکل گیری و تکامل است که برای اولین بار در دنیا ، پدر IT ایران جناب آقای دکتر جلالی در سال 1995 میلادی از آن به عنوان موج چهارم (عصر مجازی) یاد کردند. تحولات تکنولوژیکی در جامعه بشری با ظهور کامپیوتر و اینترنت سرعت بیشتری به خود گرفت و این شبهه را در افکار عمومی ایجاد کرد که فناوری اطلاعات و کامپیوتر موجب ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول