دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) طرح توجیهی تولید سیمان

Word 46 KB 12932 14
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع - مهندسی معدن
قیمت قدیم:۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  سال  میزان تولید  میزان واردات  جمع  مصرف سرانه
  1376 #### 371 37/19471 314
  1377 #### 2-May 5/20102 320
  1378 #### 3-Aug 8/21798 340
  1379 #### 15/4 15/23933 369
  1380 #### 42/5 42/26650 400
  1381 #### 97/5 97/28460 431
  1382 #### 42 #### 450
  1383 #### 337 #### 471
  1384 #### 661 #### 475
  1385 #### 280 #### 496
  1386 #### آمار منتشر شده #### 555

   

  روزنامه صنعت سیمان شماره 125 به نقل از آمار ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن

  ** با احتساب جمعیت عنوان 72 میلیون نفر در سال 1386

  مقدار واقعی تقاضا و مصرف سرانه سیمان در کشور

  بموجب آمارهای ارائه شده از سوی وزیر محترم صنایع و معادن در روزنامه ابرار مورخ 19/2/1387 و در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 19/2/1387 با متعادل شدن تولید و عرصه سیمان، بازار سیمان متعادل خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، محرابیان وزیر صنایع و معادن اعلام نمود که ظرفیت تولیدسیمان در کشور تا پایان خرداد ماه به 55 میلیون تن و تا پایان سال به 64 میلیون تن خواهد رسید وزیر صنایع ومعادن تصریح نمود: با قرار گرفتن طرحهای جدید تولید سیمان در مدار تولید و افزایش ظرفیت تولید و نیز اجرای نظام توزیع مناسب، بازار سیمان متعادل خواهد شد. نظر به اینکه طبق آمارهای اعلام شده ظرفیت تولیدی مکفی سیمان در سال 1387 مقدار 64 میلیون تن اعلام گردیده است با احتساب 35/7 میلیون نفر جمعیت در سال یاد شده پیش بینی می گردد.که در حال حاضر مصرف سرانه واقعی کشور حدود 880 کیلو می باشد.

  موجب آمارهای ارائه شده از سوی دبیر انجمن صنعتی کارفرمایان سیمان بیست و دومین سمینار دوره جدید کنترل سیمان مورخ14 و 15 اسفند ماه سال 1387 در بندرعباس (که متن کامل سخنرانی در مجله شماره 125 صنعت سیمان درج گردیده است ) در جمع کلیه مدیران کارخانجات سیمان کشور اعلام نمود.

  سال آینده به تعادل کامل سیمان نمی رسیم و این به زبان صنعت سیمان است و باید این را حقیقتی اجتناب ناپذیر دانست به این دلیل که با احتساب 71 میلیون نفر جمعیت کشور و مصرف نفر سالیانه در سال آینده (1387) که معادل 800 کیلوگرم می باشد حدود 57 میلیون تن سیمان نیاز داریم.

   

  میزان مصرف سرانه سیمان کشور در سال 1387

  بموجب آمارهای ارائه شده از وزیر محترم صنایع و معادن و همچنین دبیر انجمن صنعتی کارفرمایان سیمان که از مطلع ترین افراد کشور از آمارهای صنعت سیمان کشور می باشند می توان اعلام نمود که مصرف سرانه واقعی سیمان در سال 1387 بطور میانگین مقدار 840 کیلوگرم در سال میباشد.

   

   

  برآورد مقدار مصرف سرانه سیمان طی 10 سال آینده

  صنعت سیمان از قدیمی‌ترین صنایع کشور محسوب می گردد . اولین تولید سیمان در کشور به حدود 45 سال قبل صورت پذیرفته است و افزایش تولید آن به موازات افزایش مصرف که ناشی از برنامه عمرانی از قبیل راهها، بنادر، فرودگاهها، مدارس ، دانشگاه‌ها ، پل‌ها ، راه آهن، پارکها ، سینماها ، بازارها، مسکن و.. انجام گردیده است.

  برای پیش بینی مقدار مصرف سیمان طی 10 سال آینده، می‌توان مقدار مصرف گذشته و روند رشد آن را در سالهای نه چندان دور که از لحاظ خصوصیات اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، برنامه‌های عمرانی و رفاهی، سلیقه‌های فردی و گروهی و ... بیشترین شباهت با 10 سال آینده را دارد انتخاب نمود و روند رشد انجام شده را به چند سال آینده تعمیم داد. که بنظر می‌رسد جدول زمانی 10 سال گذشته می‌تواند بیشترین شباهت را به جدول زمانی 10 سال آینده داشته باشد.

  مقدار مصرف سرانه سیمان در سال 1376 با احتساب 5/19 میلیون تن سیمان و 62 میلیون نفر قیمت حدود 314 کیلو بوده است. طی 10 سال فاصله زمانی سالهای 1376-1386 مقدار مصرف سیمان بوده است و بخش عمده‌ای از تقاضای سیمان بدون پاسخ مانده به نحوی که بازار سیاه سیمان و اختلاف فاحش قیمت‌های دولتی با قیمت‌های آزاد سیمان و گواه این موضوع می‌باشد.

  بطور مثال قیمت دولتی سیمان در سال 1386 بطور توسط هر تن 000/380 ریال بوده است لیکن قیمت آزاد آن حدود 3 برابر قیمت مذکور معادل هر تن 1.140.000 ریال مورد مبادله قرار گرفته است با احتساب مقدار 40 میلیون تن سیمان ارائه شده به بازار در سال 1386 و مقایسه آن با جمعیت 72 میلیون نفر، مقدار مصرف سرانه حدود 555 کیلوگرم می‌باشد (در صورتیکه مقدار واقعی تقاضای سیمان و مصرف سرانه در سال 1386 به مراتب بیش از مقادیر یاد شده بوده است).

  با مقایسه ارقام مصرف سرانه به میزان 314 کیلو در سال 1376 و 555 کیلو در سال 1386 ملاحظه می گردد که هر سال حدود 6% بر مقدار مصرف سرانه سیمان نسبت به سال قبل افزوده شده است. (طی مدت 10 سال مقدار مصرف سیمان 2 برابر شده است) . که اگر همین روند تا 6 سال آینده معنی تا پایان سال 1393 که آخرین سال برنامه پنجساله عمرانه پنجم می‌باشد ادامه داشته باشد و جهت رعایت احتیاط فرض شود که پس از آن مقدار مصرف سرانه در حد مقدار مصرف ادامه داشته باشد و جهت رعایت احتیاط فرض شود که پس از آن تعداد مصرف سرانه در حد مقدار مصرف سال 1393 توقف داشته باشد مقدار مصرف سرانه سیمان طی 10 سال آینده بااحتساب مقدار مصرف سرانه واقعی سیمان به میزان 840 کیلو در سال 1387 و تعمیم 6% رشد در هر سال نسبت به سال قبل به شرح ذیل برآورد می گردد.

  جدول پیش بینی مصرف سرانه سیمان

  شرح

  سال 1387

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  مصرف سرانه (کیلو)

  840

  890

  943

  1000

  1060

  1124

  1200

  1200

  1200

  1200

  1200

   

  پیش بینی مقدار تقاضای واقعی سیمان کشور طی 10 سال آینده

  با احتساب جمعیت کشور در پایان سال 1386 معادل 72 میلیون نفر و ملحوظ نمودن رشد جمعیت بمیزان 4/1 درصد در سال جمعیت و مقدار مصرف سرانه سیمان به تعداد 840 کیلو و احتساب 6% رشد جدول پیش بینی تقاضای سیمان طی 10 سال آینده 1397-1388 بشرح ذیل برآورد می گردد.

   

   

 • فهرست:


  ندارد.


  منبع:


  ندارد.

امروزه عقيده بسياري بر اين نکته معطوف گرديده که استفاده از داروهاي شيميايي مي‌تواند داراي عوارض جانبي باشد و لذا بهتر است تا دوباره از گياهان جهت کنترل بيماريها استفاده نمود، منتها اين بار اين تفاوت وجود خواهد داشت که با پيشرفت علم مي‌توان دزهاي مور

با توجه به اهميت صنعت نساجي از نظر ارتباط پسين و پيشين که اين صنعت در اقتصاد مي‌تواند ايجاد کند مي‌بايست از توجه خاصي در زمينه توليد و صادرات برخوردار گردد. صنعت نساجي در ايران عليرغم گستردگي، قدمت و سابقه طولاني و درخشان خود در گذشته چنانکه بايد و

در توليد کارتن از ورق آماده ، ابتدا ورق مناسب با سفارش خريدار برش داده و چاک زده شده ولبه هاي آن چسبانده و آماده مي‌گردد. از آنجاييکه معمولا طرح و ساخت ونحوه اتصال کارتن بر اساس توافق خريدار و توليدکننده انجام مي‌گردد، لذا اتصال کارتن با استفاده از

مقدمه: جمع‌آوري زباله هاي قابل بازيافت علاوه بر جلوگيري از آلودگي محيط زيست ، در صورت جدا سازي مي‌تواند به عنوان مواد اوليه بسياري از کارخانجات توليدي به حساب آيد. جمع‌آوري ضايعات پلاستيکي و وارد کردن آن در چرخه توليد مي‌تواند علاوه بر ايجاد اشتغا

نتايج محاسبات فني، مالي و اقتصادي براي طرح توجيهي پرورش قارچ شناسنامه طرح توجيهي پرورش قارچ مجري طرح توجيهي پرورش قارچ آقاي توليدات طرح توجيهي پر

موضوع طرح: نگهداری و پرواربندی دویست راس بره پرواری ( سه دوره در سال ) در یک دوره 100 روزه و تولید 310.9 تن گوشت قرمز در هر دوره و مجموعا 930.27 تن در سال. سوابق طرح: محل اجرای طرح در زمینی به مساحت 20000 متر مربع از اراضی شادمهر شهرستان مه ولات بخش 1 پلاک فرعی از 45 اصلی . آب شرب مورد نیاز دامداری از طریق چاه دستی که مجوز آن اخذ گردیده است و آبدهی 2 اینچ دارد. تامین برق مورد ...

مشخصات کلي طرح از مدتها پيش با پيشرفت امور ساختماني در ايران بويژه در استان خراسان محصولات سيمان و پنبه‌ي نسوز (آزبست) از قبيل انواع ورق براي پوشش ساختمانها و ديوارها و نيز انواع لوله‌هاي ساختماني و فاضل آب و تحت فشار به علت دوري از مراکز توليد و

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش بلدرچين به ظرفيت 2000 قطعه مولد و 23500 قطعه پرواري شناسنامه طرح توجيهي پرورش بلدرچين مجري طرح توجيهي پرورش بلدرچين آقاي

نام و نام خانوادگی: مهدی صابری کریمان عنوان طرح یا فعالیت اقتصادی: تولیدی پوشاک مردانه آدرس محل اجراء طرح استان: خراسان شمالی شهرستان : بجنورد روستا: آدرس پستی: خ طالقانی‌شرقی- جنب‌عکاسی‌شاهین- تولیدی صابری تلفن تماس: 09155845446 4- وضعیت طرح: الف- ایجاد() ب- تکمیل (*) ج- توسعه () 5- متقاضی دارای چک برگشتی در شعب بانکی می باشد: بلی() خیر(*) تذکر مهم: طرح می‌بایست توسط متقاضی و ...

بطوريکه امروزه صدها نوع پنير در دنيا ساخته مي شود و عوامل زيادي در تنوع اين پنير ها در مناطق مختلف دخالت دارد. مثلا نوع شيري که بيشتر در منطقه معمول است،شرايط آب و هوايي،خاک،وضعيت کارگري و عقايد مذهبي و آداب و رسوم محلي در آمريکا و کانادا و بسياري ا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول