دانلود طرح (پروژه کارآفرینی) تأسیس دفتر بیمه

Word 60 KB 12952 21
مشخص نشده مشخص نشده عمومی - متفرقه
قیمت: ۲,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • هدف ازتحقیق: ارائه مطالب  آموزنده برای کلیه افراد علاقه مند به رشته بیمه گری.نوعی اشتغال زایی وکسب درآمد وسود.

  بیان مسأله: هر شغلی در ابتدا کار، کم بودن ارباب رجوع یا مشتری معمولی است.

  تأسیس دفتر بیمه نوعی کار آفرینی فردیست.

  SWOT:S :نقاط قوت چاپ انواع بروشورهایی در مورد هر کدام از بیمه نامه ها وارائه آنها به آشنایان ،دوستان . صدور بیمه نامه ها با تخفیفیفات برای حرفه های پزشکان ،پرستاران و..... . ارائه دادن وسایلی همچون خودکار تبلیغاتی ،سر رسید ،دفتر تلفن های رومیزی و آگهی های تبلیغاتی. ارائه بروشورهایی از انواع بیمه در دفتر برای آگاهی بیشتر ارباب رجوع

  W :نقاط ضعف نا امیدی  در صادر نکردن یک بیمه نامه ،ارائه نادرست اطلاعات بازاریاب در هنگام بازاریابی.

  O: دراین رشته پیشی گرفتن از همکاران  دیگر،تأمین نیاز های مالی،و داشتن اطلاعات کافی.

  T :ارائه کار بهتر ،خونسرد بودن در کار،حرف را به صورت منطقی گفتن،صداقت در کار،چشم پوشی بکار دیگران.عدم تجربه،عدم مدیریت کارآمد،وجود داشتن رقبا.

  5- فعالیتهای تأسیس دفتر بیمه دانا:                      

  1-داشتن امتیاز برای تأسیس دفتر ،پیش نیاز ندارد،1ماه

  2- تأیید اداره بیمه،پیش نیاز: داشتن امتیاز،1ماه

   3 دادن امتحان برای تأسیس دفتر،پیش نیاز :تأیید اداره بیمه،52 روز

  4 جواب آمدن نتیجه امتحان ،پیش نیاز :دادن امتحان،1ماه

  5  گذاراندن کلاسهای مربوط به اداره کردن دفتر بیمه،پیش نیاز:قبولی در امتحان،14روز

  6 گرفتن مجوز برای  باز کردن دفتر بیمه،پیش نیاز:تأیید اداره1ماه

  7پیدا کردن مکان برای دفتر،پیش نیاز :گرفتن مجوز،1ماه

   8-تهیه وسایل برای دفتر ،پیش نیاز:داشتن دفتر ،7روز

  9-  تزئینات دفتر،پیش نیاز :تهیه وسایل،7روز

  10-تبلیغات،15روز    

  11-درج آگهی استخدام منشی برای دفتر،پیش نیاز :ارائه خدمت به ارباب رجوع،15 روز

  12-ارائه خدمت به ارباب رجوع

   

   

  7- ترسیم شبکه:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8-نتیجه گیری:

  داشتن کاری مناسب ونوعی اشتغال زایی،کسب درآمد و سود ، ارائه دادن اطلاعاتی در مورد بیمه وتضمینی اقتصادی بعد از حوادث.

   

   

   

   

   

   

  تعریف کلی از بیمه:

  عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا مبلغی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد متعهد را بیمه گرطرف قرارداد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار پرداخت می نماید وآنچه که بیمه می شود موضوع بیمه گویند.

  ارکان بیمه:

  بیمه گر

  بیمه گذار

  موضوع بیمه

   

  صدور انواع بیمه نامه ها در دفتر:

  بیمه اشیاء:

  1- بیمه اتومبیل:الف- بیمه بدنه ماشین      ب-بیمه شخص ثالث

  ج- بیمه سرنشین

  الف-بیمه بدنه ماشین

  چگونگی تعیین حق بیمه در بیمه های اتومبیل

  خود وسیله نقلیه

  نوع وسیله(یعنی سواری)

  سال ساخت

  مدل اتومبیل

  نوع استفاده از اتومبیل(یعنی شخصی است یانه)

  سیستم اتومبیل

  2-راننده

  سن راننده

  حرفه یا شغل راننده

  نوع استفاده اش (تعداد نفرات استفاده کننده)

  جنس (یعنی زن باشد یا مرد)

  تجربه رانندگی

  هوش طرف را ارزیابی می کنند

   

  خطراتی که پوشش های اصلی در پوشش بدنه بیمه می شود:

   

  1- حادثه        2- آتش سوزی              3-سرقت کلی

  خطراتی که پوشش های اصلی در پوشش بدنه بیمه نمی شود:

  1-خساراتی ناشی از جنگ، شورش ،اعتصاب ودرگیری باشد.

  2-زمین لرزه ،آتش فشان وسیل.

  3-خساراتی که عمدا توسط ‍‍بیمه گذار یا افراد یا نماینده بیمه گذار به خود واگذار می کند.

  4-خسارتهای ناشی از ضبط یا توقیف ثبت وسیله نقلیه توسط مراجع قضایی

  5-کسانی که در هنگام رانندگی گواهی نامه ندارند.

  6- خسارتهای وارده به متسرفین غیر قانونی.

  7-خسارت یا حادثه ای که در اثر مستی راننده ایجاد شده باشد .

  پوششهای تکمیلی یا اضافی:

  1-سرقت در جا قطعات ولوازم:ارزش قطعات و لوازم اضافی در خودروی مورد بیمه نباید از مبلغ 20% ارزش بیمه شده تجاوز نما ید.

  2-غرامت یا عدم استفاده از خودروی در ایام یا هنگام تعمیرات است:

  روزانه مبلغ خاصی را به عنوان غرامت در بیمه نامه بر اساس توافق طرفین به عنوان غرامت عدم استفادهپرداخت می شود که معمولا روزانه 20 هزار ریال است.

  جمع کل غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه از 20% کل خسارت  برآورده شده بیشتر تجاوز نکند.

  از روز چهارم بعد از تصادف تا حداکثر 30 روز به عنوان غرامت عدم استفاده قابل جبران می باشد ،حق بیمه غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه 5% غرامت کل هزینه حق بیمه  می باشد.

  شکست شیشه به تنهایی یا به علت غیر از حوادث نقلیه.

  افزایش ارزش وسیله نقلیه به علت نابسامات قیمت یا ارزش ،افزایش تا 25% قابل پذیرش است.

  رنگ پاشی یا اسید پاشی.

  محدوده جغرافیایی خطر در بیمه بدنه اتومبیل :

  محدوده جغرافیایی این پوشش در داخل مرزهای کشور می باشد چنانچه خارج از کشور هم پوشش خطر و حادثه مورد تقاضای بیمه گذار باشد با موافقت بیمه گر وبا دریافت 50% حق بیمه سالانه قابل اقدام وپوشش می باشد.

  در چنین شرایطی خسارات وارده به صورت زیر قابل پرداخت می باشد:

  تهیه گزارش پلیس از کشوری که حادثه دیده .

  تهیه فاکتور لازم در خصوص هزینه های انجام شده.

  تهیه عکس از نقاط آسیب دیده.

  تأیید موارد فوق توسط سفارتخانه یا کنسولگری ایران در آن کشور .

  خسارا نیز به ریال و در داخل ایران پرداخت می گردد.

  مراحل صدور بیمه نامه بدنه اتومبیل:

  الف-ارائه و تکمیل فرم تقاضا برای بیمه نامه:

  مشخصات بیمه گذار (نام ونام خانوادگی)

  مشخصات مورد بیمه

  نوع وسیله نقلیه(سواری ، وانت)، سیستم (سواری ،پیکان ،ماتیز ،mvm) ،شماره موتور یا شماره شاستی ،شماره شهربانی، رنگ وسیله، سال ساخت، نوع استفاده(شخصی ،وانت) ظرفیت،ارزش وسیله نقلیه

  تعهدات مورد تقاضا

  خطرات اصلی (حادثه ،سرقت و آتش سوزی) ،خطرات اضافی وتکمیلی(سرقت درجا، شکست شیشه) در تعهدات بیمه نامه حتما باید امضاء بیمه گذار باشد.

  ب- بازدید اولیه:

  نوع و سیستم وسیله نقلیه (فرم  بازدید اولیه) ،شماره شهربانی و شماره موتور ،رنگ وسیله نقلیه.

  ج- محاسبه حق بیمه: بر اساس تعرفه های موجود درصدی از ارزش قیمت وسیله نقلیه مورد بیمه لحاظ می گردد.

  د- ثبت بیمه نامه: شماره بیمه نامه ، کد نماینده ،کد صدورشماره بیمه نامه،کد شعبه.

  ه- ثبت الحاقیه

  ز- بازبینی بیمه نامه

  ن- امضاء کارشناس صدور یا مهر شعبه

  مدت بیمه بدنه اتومبیل :

  برای موارد بیمه نامه هایی که کمتر از یکسال مورد تقاضای بیمه گذار باشد بر اساس تعرفه کوتاه مدت به شرح ذیل حق بیمه محاسبه می گردد:

  1- از 1 تا 5 روز مدت بیمه نامه  5% حق بیمه سالانه

  2- از 6 تا 15 روز 10% حق بیمه

  3-از 15 روز تا یک ماه 20% حق بیمه

  4- از 1 تا 2 ماه 30% حق بیمه

  تخفیف عدم خسارت در بیمه بدنه اتومبیل:در بیمه بدنه اتومبیل به بیمه گذار تعلق می گیرد و تخفیف عدم خسارت به بیمه نامه های کوتاه یا کمتر از یکسال تعلق نمی گیرد و همچنین به بیمه نامه هایی با خطر محدود مشمول نخواهد شد حداکثر تخفیف عدم خسارت 60% می باشد که برای سال اول بیمه 25%، سال دوم 35% ، سال سوم45% و سال چهارم به بعد 60 % لحاظ می گردد.

 • فهرست:

  مقدمه بیمه------------------------------------------------------------

  1
  ارکان بیمه------------------------------------------------------------2
  صدوربیمه اشیاء -----------------------------------------------------3
  بیمه نامه اتومبیل-----------------------------------------------------4
  بیمه بدنه-------------------------------------------------------------5
  بیمه شخص ثالث------------------------------------------------------6
  بیمه سرنشین---------------------------------------------------------7
  بیمه آتش سوزی------------------------------------------------------8
  بیمه حمل ونقل -------------------------------------------------------9
  بیمه مهندسی---------------------------------------------------------10
  بیمه کشتی-----------------------------------------------------------11
  بیمه کامپیوتر--------------------------------------------------------12
  بیمه هواپیما---------------------------------------------------------13
  بیمه سفینه های فضایی----------------------------------------------14
  صدوربیمه اشخاص--------------------------------------------------15
  بیمه حوادث---------------------------------------------------------16
  بیمه حوادث انفرادی-------------------------------------------------17
  بیمه حوادث گروهی-------------------------------------------------18
  بیمه های عمر------------------------------------------------------19
  بیمه عمر به شرط احتیاط--------------------------------------------20
  بیمه های مستمر----------------------------------------------------21
  بیمه کارکنان دولت--------------------------------------------------22
  بیمه تکمیل درمان---------------------------------------------------23
  بیمه های مسؤلیت--------------------------------------------------24
  بیمه مسؤلیت کارفرما در مقابل کارکنان------------------------------25
  بیمه مسؤلیت ساختمانی---------------------------------------------26
  بیمه مسؤلیت مدنی حرفه ای پزشکان--------------------------------27
  بیمه مسؤلیت مدنی حرفه ای پیران پزشکان--------------------------28
  بیمه مسؤلیت ناجیان غریق------------------------------------------29
  بیمه مسؤلیت مدنی بیمه گذار درمقابل اشخاص ثالث------------------

  منبع:
  ندارد.

به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه‌فایده‌هایی‌ دارد ؟ بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ ونگرانی‌ ازحوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت‌تعاون‌ و کمک‌به‌ همنوع‌ است‌. از نظر فقهی‌، بیمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌ای‌ است‌ ؟ طبق‌ فتوای‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌)،بیمه‌ عقدی‌ است‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحیح‌. طرفین‌قرارداد بیمه‌ چه‌ کسانی‌ هستند ؟ طرفین‌ قرارداد، عبارتند از :(1) ...

لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار: امروزه انجام امور حسابداری بدون بهره گیری از امکانات رایانه ای با توجه به حجم عملیات و تنوع گزارشات مورد نیاز تقریباً غیر ممکن گردیده است در این راستا نتایج حاصل از بررسیهای فراوان و مرور راه حلهای متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و یکسان جهت ثبت عملیات مالی مربوط به دسته اول (عملیات فنی بیمه) را در کلیه ...

بيمه با ايجاد امنيت خاطر وآرامش روحي ، نگراني ناشي از حوادث ناگهاني پيش بيني نشده را در اذهان کمرنگ کرده واز اين طريق به روان شدن چرخه کار وزندگي کمک مي نمايد . بدون پيشتوانه ، حمايت پوششهاي بيمه اي ، فعاليت بخشهاي مختلف اقتصادي نيز همراه به بيمه وع

قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي طي نامه شماره 31219 مورخ 5/7/1380 توسط رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح زير ابلاغ شده است: قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي که در جلسه علني روز يه شنبه مورخ ششم شهريور ماه يکهزار و سيصد و هشتاد مجلس

يمه از زبان هندي ( اردو ) گرفته شده است و معني لغوي آن ضمانت است . در اصطلاح نيز ضمانت مخصوصي است از جان يا مال که در حقوق جديد دنيا رواج يافته است . در بيمه اشخاص با پرداخت وجهي مسئوليت کالا يا سرمايه يا جان خود را بعهده ديگري ميگذارند و بيمه کننده

مؤسسات بيمه کشور تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با ترکيبي از يک شرکت دولتي، دوازده شرکت خصوصي و دو مؤسسه بيمه خارجي به صورت نمايندگي در سطح کشور فعاليت ميکردند. در چهارم تير 1358 بنابر تصميم شوراي انقلاب دوازده شرکت خصوصي، ملي اعلام شدند و پروانه فع

”هدف از تشکيل سازمان تأمين اجتماعي“ سازمان تأمين اجتماعي بمنظور اجراء، تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و مناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي تشکيل و مشمولين آن با پرداخت حق‌بيمه تحت ضوابط و مقررات مندرج

بیمه آتش سوزی قدیمترین رشته بیمه، رشته بیمه باربری است در حالی که بیمه آتش سوزی، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمه آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال 1680 تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند در سال 1696 و ...

امروزه ديگر تصور اين که گونه اي از فعاليت هاي انسان بدون وجود بيمه شکل پذيرد مشکل است . بويژه آن که در قرن بيستم تحولات تکنولوژي ، حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوري انجام پذيرفته است . برجسته ترين نمونه اين موضوع پيشرفت چشمگير توليد اتوم

بخش اول بیمه آتش سوزی قدیمترین رشته بیمه، رشته بیمه باربری است در حالی که بیمه آتش سوزی، به تدریج از سده هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمه آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین اداره آتش سوزی در انگلستان در سال 1680 تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند[1] در سال ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول