دانلود مقاله بسیج ونقش آن درتربیت دینی

Word 176 KB 13843 56
مشخص نشده مشخص نشده علوم سیاسی
قیمت قدیم:۹,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بسیجی کیست ؟
  هسته مرکزی این روحیه همانا نگرش به پدیده های مادی از دریچه نیازبه عنولن وسیله و نه اصالت دادن ته آنها ستواز سوی دیگر تمامی امور در راستای دین و انقلاب و حفظ آرمان آن مفهوم می یابند . از این رو از خود گذشتگی و فدا شدن برای دیندار ماندن توده ها یکی از وجوه برجسته روحیه بسیجیان بود .
  آنها وظیفه خود را در شکستن خط های پیاپی ای می دانستند تا راه برای ضعیفان و عقب نگه داشته شده ها باز گردد . آنها می سوختند و فدا می شدند تا دیگران نیز با خدایشان رابطه برقرار کنند . در یک کلام ؛ آنها با در دسب گرفتن جانشان و نیز با حمل طناب های دار بر گردن خود ؛ نوک پیکان حوادث انقلاب و سپر امام و اسلام بودند .
  از دیگر خصوصیات روحیه بسیجی پر کار بودن و کم خرج بودن است. آنها شب وروز نمی شناختند و فقط هنگامی که کاری نبود ویا از فرط خستگی بدون اختیار خوابشان می برد ؛ از کار باز می ایستادند آنها با همه تلاش و نقش آفرینی در جنگ و حفظ نظام بسیار کم هزینه و بی توقع بودند زیرا خودشان را دائماَ بدهکار می دانستند و همیشه در پی آنبودند که برای انقلاب اسلامی کاری کنند .
  دیگر آنکه سنگر های آنها که به منزله خانه هایشان بود . خیلی ساده و بی آلایش و تواُم با صفا و معنویت ساخته شده بود . به همین خاطر بسیار سبکبال بودند ، در هر لحظه ای که فرمان حرکت یا حمله صادر می شد خیلی راحت جابجا می شدند و با جمع کردن اثاثیه شان در یک کوله پشتی عازم میدان نبرد شده و به انتظار شهادت می جنگیدند ، به همین خاطر بسیاری شان شهید شدند و ما بقی همچنان در طلب شهادتند .
 • بسیج ونقش آن درتربیت دینی
  فهرست مطالب
  پیشگفتار
  بسیجی کیست 1
  تبادل فرهنگی یا تهاجم فرهنگی 3
  مفهوم تبادل فرهنگی 3
  مفهوم تهاجم فرهنگی 4
  ویژگی ها وتفاوت ها ی تبادل فرهنگی وتهاجم فرهنگی 4
  ریشه های تاریخی تهاجم فرهنگی 6
  روشهای مقابله باتهاجم فرهنگی 7
  تعلیم وتربیت دینی ومعرفی رویکرد بصیرت گرا 8
  رد تربیت دینی 8
  تنزل تربیت دینی به یک ماده درسی 9
  تربیت دینی برای زندگی 9
  راهبردهایی درتعلیم وتربیت دینی بصیرت گرا 10
  پست مدرنیسم وپیامدهای آن در نظام آموزشی 13
  پیامدهای تربیتی 14
  صهیونیسم ورؤیای حکومت بر جهان 15
  دنیا بازیچه دست سیاست یهود 16
  حکومت اقتصادی صهیونیسم بر آمریکا و دنیا 20
  صهیونیسم : طلایه دار تهاجم فرهنگی در جهان 21
  یک فرهنگی بسیجی 22
  حفظ حیثیت علم 31
  به کار گرفتن علم 34
  درباره روش ها 35
  پلورالیسم دینی 35
  پلورالیسم دینی دربعد نظری 36
  حقانیت ادیان از دیدگاه برون دینی 38
  حقانیت ادیان از دیدگاه درون دینی 41
  پلورالیسم دینی در بعد عملی 42
  جایگاه بحث پلورالیسم دینی 43
  مبانی پلورالیسم دینی 45
  نتیجه گیری 51
  منابع 54
کلمات کلیدی: بسیج - تربیت دینی

بسيجي کيست ؟ هسته مرکزي اين روحيه همانا نگرش به پديده هاي مادي از دريچه نيازبه عنولن وسيله و نه اصالت دادن ته آنها ستواز سوي ديگر تمامي امور در راستاي دين و انقلاب و حفظ آرمان آن مفهوم مي يابند . از اين رو از خود گذشتگي و فدا شدن براي ديندار ماندن ت

در اين تحقيق سعي شده تا با بررسي و مشخص نمودن کارکرد هاي اساسي مسجد که سبب شده در طول تاريخ نقشي سرنوشت ساز هم ازجهات اجتماعي ، سياسي و هم در زمينه ي تربيت نسل جوان داشته باشد مشخص شود و سپس به بيان ضعف امروزي مساجد که سبب دوري نسل جوان امروزي از مس

قابلیتهای هر سیستم مکانیزه ارتباط تنگاتنگ با محیط و امکانات ساخت فن آوری آن دارد. در گذشته منظور غایی از طرح مسئله مکانیزه نمودن عملیات جاری سازمان ها ، تسریع در انجام امور تکراری و افزایش دقت در انجام آنها بود ، به عبارت دیگر وجه "عملیاتی" سیستم ها کاملا" بر وجه "اطلاعاتی" آنها غلبه داشت. دیدگاه حاکم بر ایجاد سیستم های مکانیزه ، تحت تاثیر شرایط وقت ، تبعیت از چهارچوب و روش های ...

توسعه فرهنگي مقدمه: بي شک بالاترين و والاترين عنصري که در موجويت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ ان جاممعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي دهد و با ؟ فرهنگ هر چند بعدهاي اقتصادي ، سياسي، صنعتي و نظامي

پيشگفتار: بي گمان انقلاب اسلامي ايران، بزرگ ترين و عميق ترين انقلاب ارزشي، فکري و ديني در عصر حاضر است.بنيانگذار اين نظام مقدس، حضرت امام خميني ( رضوان الله تعالي عليه ) ، با رهبري هاي پيامبر گونه اش، اسلام را از انزواي سياسي بيرون آورده، مسلما

بیش از ربع قرن از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی ‌می‌گذرد؛ انقلابی که به تعبیر بزرگان، بیش از آنکه سیاسی باشد، فرهنگی بود. در این مدت، تمامی‌ رسانه‌های ارتباط جمعی مروج اسلام و مبلغ ارزش‌های اسلامی ‌بوده و هستند. افزون بر آن نیز چندین نهاد، سازمان و ارگان رسمی‌ و غیررسمی، ‌متولی آموزش، تربیت و ترویج سنن و آداب مذهبی بوده و هستند. سازمان عریض و طویل تبلیغات اسلامی، ‌با ...

مقدمه : امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین مواردی است که در دین اسلام به اجرای صحیح آن تاکید شده است. اما همین اجرای صحیح آن همواره با مشکل روبه رو بوده است. بله ، باز هم افراط و تفریط این دو غول وحشتناک که همواره رو به روی تمام مسائل اساسی اسلام قرار گرفته و مانند شمشیری برنده در دست دشمنان اسلام صلاح می شود. و حتی گاهی اوقات حکم خنجری را دارد که در دستان یک مسلمان قرار می ...

مقدمه: بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجویت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ ان جاممعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با ؟ فرهنگ هر چند بعدهای اقتصادی ، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ ، پوک و میان تهی است. «فرهنگ» کلمه ای بسیار رایج و مورد توجه در تمامی جوامع متمدن بوده است. به طوری که با گسترش اجتماعات و پیچیده شدن ...

چکیده این تحقیق در سال 1381 با عنوان « بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر » انجام شده است در این تحقیق سوالات زیر مد نظر بوده است . 1 آیا اکثریت معلمین هنر قادر به تدریس محتوای کتب درسی هنر می باشند . 2 آیا بی اهمیت بودن درس هنر در مدارس سبب بی تأثیر شدن این درس در روند رشد خلاقیت های هنری و علمی دانش آموزان شده است . جامعه آماری این تحقیق را معلمین هنر مدارس راهنمایی ...

پیشگفتار انقلاب اسلامی ایران، تنها یک جهاد و مبارزه سیاسی برای تغییر یک حکومت یا رژیم طغیانگر و ظالم و مستبد نبود، بلکه نهضت بیداری یک ملت در برابر صف خودکامگی، استعمار و از خودبیگانگی بود. حرکت بیداری برای مقابله با استعمار و برکندن مبانی فرهنگی ، اعتقادی و آئینی یک ملت بود. حماسه‌ای برای احیاء آئین و فکر و اندیشه دینی، اعتقادی و باورهای دیرین و پا بر جای یک ملت بزرگ بود. یک ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول