دانلود مقاله زرتشت

Word 118 KB 14378 16
مشخص نشده مشخص نشده الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
قیمت قدیم:۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه
  کتابی که امروزه به عنوان کتاب دینی زرتشتیان با نام «اوستا» در دنیا مشهور است، مجموعه‌ایست از سرودهای آسمانی اشو زرتشت، نمازها، سرودهای حماسی، مراسم و آداب دینی، اما تنها آن قسمت از اوستا که به «گاثاها» مشهور است، پیام آسمانی و از سرودهای اشو زرتشت می‌باشد، و هرگاه به دیانت زرتشتی در دوران اولیه اشاره شود، هرگونه برداشتی جز از گات‌ها از اشو زرتشت نیست، بلکه منسوب به وی است.
  کتاب اوستا تنها کتابی است به زبان اوستایی که ما را از فرهنگ و باور و اندیشه نیاکانمان آگاه می‌سازد. بسیاری از این باورها و اندیشه‌ها به نگهداری سینه به سینه در گذر زمان سبب بوجود آمدن کتاب‌های دیگر از جمله بندمش، دینکر، خدای نامک و ... گردید که شادروان فردوسی طوسی با الهام از آنها بخصوص خدای نامک توانست شاهنامه را به نظم درآورد و تاریخ و فرهنگ و زبان ایران را زنده کند. بنابراین وظیفه هر ایرانی میهن‌پرستی است که از تمدن و فرهنگ نیاکانش آگاهی داشته و با افزودن به آگاهی‌های خود این پرچم پرافتخار را همیشه برافراشته دارد.
  درود بر فروهر پاک اندیشمندانی چون ابوریحان بیرونی، سهروردی، ابراهیم پورداود، بهرام فره‌وشی و .... که برای شناساندن فرهنگ این مرز و بوم از هیچ کوششی دریغ نورزیدند.

  نظاره‌ای کوتاه به زندگی، زمان، مکان تولد و نوع تولد اشور زرتشت
  زندگی
  نوشتن و پرداختن به شرح حال بزرگانی چون پیامبران، شاعران و شخصیت‌های تاریخی، در واقع کاری بسیار بس دشوار و سخت است. این دشواری درباره اندیشه‌ها و افکار و عقایدشان، در پیچیدگی بیشتر آشکار می‌شود، اما آنچه که روشن و محقق است، نگارش شرح حال و یا به اصطلاح پرداختن سیره‌ای برای زرتشت از همه پیامبران و بزرگان روزگار گذشته دشوارتر و بلکه ناممکن می‌باشد.
  این دشواری که انجام کار را به محال می‌کشد، به موجب کهنه بودن و قدمت زیادی است که زمان زرتشت داشته است.
کلمات کلیدی: زرتشت

ظهور زرتشت در فضائي که کاهنان، ساحران، آتشبانان بي شمار به بهانه وساطت صدها خدا و خداي نما مردم ساده را گوسفندوار به کنار قربانگاهها، معابد و آتشگاه ها ميکشيدند و با اوراد و آداب و اعمال اسرار گونه به جلب توجه قدرتهاي ساختگي مافوق بشري تظاهر مي نمود

اهميت‏بررسي نجاتبخشي در اديان، به دليل افزايش گرايش بشر معاصر به پديده دين است. يکي از علل اصلي اين گرايش، ارائه تصويري اميد بخش و نوراني از آينده بشر، توسط اديان آسماني است. محور اصلي بحث در مقاله حاضر، ظهور منجي آخر الزمان است که در متون کهن زرتش

داريوشِ آشوري فريدريش ويلهلم نيچه (????-­????) را فيلسوفِ فرهنگ ناميده اند، زيرا درگيريِ اصليِ انديشه‌يِ او با پيدايش و پرورش‌ و دگرگوني‌هايِ تاريخيِ فرهنگ‌هايِ بشري ست، به‌ويژه نظام‌هايِ اخلاقي‌شان. تحليل‌هايِ باريک‌بينانه‌يِ درخشانِ او از فرهنگ‌ه

هنگامي که چند قرن بر ورود آرياييان به ايران گذشت اين قوم اندک اندک به شهر نشيني روي آوردند و اين مساءله در جهان بيني ايشان تاءثير گذاشت . در آن روزگار انسان اصلاح گري بر خاست و آرياييان را که خواستار ترک خرافات قديم بودند، به آيين تازه اي دعوت کرد و

اهميت‏بررسي نجاتبخشي در اديان، به دليل افزايش گرايش بشر معاصر به پديده دين است. يکي از علل اصلي اين گرايش، ارائه تصويري اميد بخش و نوراني از آينده بشر، توسط اديان آسماني است. محور اصلي بحث در مقاله حاضر، ظهور منجي آخر الزمان است که در متون کهن زرتش

مقايسه تطبيقي بين 2001 اديسه فضايي و چنين گفت زرتشت مقدمه: دغدغه‌ي اين نوشتار يافتن روابطي است که اثر کوبريک،2001 اديسه‌ي فضايي، را درمناسبتش با چنين گفت زرتشت نيچه جاي مي‌دهد. دراين راستا از پنجمين نوع از نقد فرامتنيت ژنت، بيش متنيت، استفاده ش

دين زرتشت درباره زمان و جايگاه زرتشت، به سبب از بين رفتن نوشته هاي وابسته به آن بويژه پس از تازش اسکندر مقدوني و تازيان و از بين بردن نسکخانه هاي (کتابخانه هاي) استوارنامه بايسته اي در دست نداريم که بر پايه آن به بازگويي از زمان وجايگاه زيست زرتشت ب

دين زرتشت در فصول مختلف اين تحقيق ، نظريات زرتشت در باره مسائل متعدد، به آن گونه که از گاتاها بر مي آيد، تجزيه و تحليل شد. از اين بررسي ميتوان نتيجه گرفت که هدف اصلي زرتشت تربيت انسان و رشد فضائل عالي و معنوي در اوست. از نظر زرتشت فقط در جامعه انسان

جهان زرتشت در واقع کتاب گاتها]سرودها[ي زرتشت داراي شامخ ترين فکر و انديشه آرياي است که بر قله بلند آن هميشه خورشيد زر‏‏‏‏ّين يکتاپرستي‎‎‎‎‏‏ اهورايي مي درخشد وبه اين تربيت بر زيبايي آن دو چندان مي افزايد. گلندر دربار‎‎‎‎‏ه «گاتها» سرودهاي زرتشت مي

همان طور که مي دانيم خداوند متعال مي فرمايد که در اديان وملتهاي پيشين بنگريد که در زندگي آنها پندي است آموزنده براي شما . از استاد بسيار گرامي جناب آقاي جعفري نهايت سپاس گزاري را دارم که در تهيه اين تحقيق راهنما ومشوق من بوده است آيين زرتشتي دين رس

مذهب زرتشت نيز مانند همه مذاهب ديگر، از دو بخش کتاب و سنت تشکيل شده است، کتاب آسماني زرتشتيان «گاتاها» نام دارد که پيام هاي آسماني بوده، کتاب ديني مزدا پرستان را تشکيل مي دهد و کتاب هايي که از زمان اشوزرتشت تا کنون توسط موبدان بزرگ از روي ضرورت اجتم

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول