دانلود مقاله اخلاق اسلامی

Word 101 KB 14684 14
مشخص نشده مشخص نشده فلسفه - اخلاق
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بخش اول: مبانی اخلاق  فصل اول – کلیات
  1- مفهوم لغوی واژه اخلاق:
  اخلاق جمع کلمه خُلق به معنی سرشت باطنی انسان است و در مقابل آن خَلق به معنی شکل و صورت ظاهری انسان است.

  2- تفاوت صفات نفسانی انسان:
  صفات نفسانی انسان یا ثابت و راسخ است که به آن ملکه گفته می شود و یا زودگذر و موقتی است که به آن حال گفته می شود. اخلاق همان صفات ثابت و راسخ در نفس انسان است.

  3- عوامل مؤثر در اخلاق:
  دو عامل مهمن که خُلق و خوی انسان را می سازد٬عبارتند از:
  الف) طبیعت یا وراثت و ذات
  ب) تمرین و تکرار که در نتیجه یادگیری و آموزش به دست می آید.

  4- تعریف علم اخلاق:
  علمی که صفات خوب و بد را معرفی می کند و شیوه تحصیل آنها را آموزش می دهد و از اعمال و رفتار متناسب با آن صفات بحث می کند.

  5- موضوع علم اخلاق:
  هر علمی درباره چیزی بحث می کند. مثلاً علم پزشکی درباره بدن انسان و روان شناسی درباره رفتار انسان وعلم حساب در موضوع عدد بحث می کند. موضوع علم اخلاق که از آن بحث می شود٬عبارتست از نفس و جان انسان.

  6- هدف نهایی علم اخلاق:
  هدف علم اخلاق اسلامی این است که انسان را به اندازه استعداد خود٬مظهر اسماء و صفات خداوند قرار می دهند٬ یعنی در روح انسان صفات الهی ظاهر می شود و در این مسیر انسان کامل کسی است که رو به رو محل ظهور همه اسماء و صفات خداوند قرار گیرد.

  فلسفه اخلاق:
  تحلیل و بررسی عقلانی مسائل بنیادی اخلاق را فلسفه اخلاق گوییم٬ مانند اینکه ملاک خوب و بد چیست و آیا اینکه اخلاق نسبی است یا مطلق؟


  تربیت اخلاقی:
  راه کارهای عملی برای رسیدن به فضائل اخلاقی را تربیت اخلاقی می گوییم.


  رابطه علم اخلاق با فقه:
  علم فقه علمی است که وظایف انسان را در مقابل خداوند بیان می کند. مسائل فقهی دو جنبه دارند:
  الف) جنبه اخروی و ثواب و کیفر
  ب) جنبه دنیوی و صحیح یا باطل بودن عمل

  رابطه علم اخلاق با فقه در جنبه اخروی و ثواب و کیفر اعمال است
کلمات کلیدی: اخلاق - اخلاق اسلامی

تواضع: تواضع و فروتني جايگاه و اهميت خاصي در اخلاق اسلامي دارد و خداوند به پيامبر خود امر مي فرمايد: وَاحفِض جَناحَکَ لِمَنِ اَتَّبَکَ مِنَ المومنين. و (اي رسول من) پر و بال مرحمت بر تمام پيروان با ايمانت به تواضع بگستران. اين سفارش به پيامبري است ک

علوم اسلامي را که اکنون موضوع بحث است چند گونه مي توان تعريف کرد و بنا به هر تعريف ,موضوع فرق مي کند. 1- علومي که موضوع و مسائل آن علوم اصول يا فروع اسلام است و يا چيزهايي است که اصول و فروع اسلام به استناد آنها اثبات مي شود , يهني قرآن و سنت , مانن

چکيده : امروزه شاهد اين هستيم که اخلاقيات در سازمانها و جوامع کمرنگ شده و ماديات و منافع فردي جاي خود را به ارزشهاي اخلاقي داده اند . در اين مقاله سعي شده ابتدا در مورد اصول مديريتي در جوامع اسلامي بحث شود و سپس خصوصيات و ويژگيهاي عمومي مدير اخ

تواضع: تواضع و فروتني جايگاه و اهميت خاصي در اخلاق اسلامي دارد و خداوند به پيامبر خود امر مي فرمايد: وَاحفِض جَناحَکَ لِمَنِ اَتَّبَکَ مِنَ المومنين. و (اي رسول من) پر و بال مرحمت بر تمام پيروان با ايمانت به تواضع بگستران. اين سفارش به پيامبري است ک

اخلاق اسلامي اسلام ديني است که تنها به يک سلسله پندها و اندرزهاي فردي اکتفا نکرده است، بلکه ديني جامع و همه جانبه است که آنچه را که فرد و جامعه بدان نيازمند است، آنرا به عنوان يک واجب، فرض نموده‌است. براين اساس متناسب با اهميت خاصي که يک علم برسرنوش

مقدمه : امروزه شاهد پیشرفت چشمگیر جوامع بشری هم از لحاظ فکری و عقیدتی و هم از لحاظ علمی و عملی هستیم. اما آن چیزی که می تواند انسان را به کمال و سعادت برساند واقعاً همین است ؟ شاید در نگاه اول بگوئیم بلی و پیشرفت را با توسعه سعادت بشری هم تراز دانست امابا نگاهی ژرف تر ، مسلماً به این نکته خواهیم رسید که سعات بشری چیزی جز پیشرفت نسبی جوامع بشری است. ما در این تحقیق با نگاهی باز و ...

فصل اول – کلیات مفهوم لغوی واژه اخلاق: اخلاق جمع کلمه خُلق به معنی سرشت باطنی انسان است و در مقابل آن خَلق به معنی شکل و صورت ظاهری انسان است. تفاوت صفات نفسانی انسان: صفات نفسانی انسان یا ثابت و راسخ است که به آن ملکه گفته می شود و یا زودگذر و موقتی است که به آن حال گفته می شود. اخلاق همان صفات ثابت و راسخ در نفس انسان است. عوامل مؤثر در اخلاق: دو عامل مهمن که خُلق و خوی انسان ...

جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي چکيده: در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏اي از مرتکبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشکيل مي‏دهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضو

طرح برنامه هاي اسلام به صورت مسلکي اجتماع و با اصولي منسجم و هماهنگ و ناظر به زندگي فردي و اجتماعي انسان ها از ضرورت هاي امروز است. دراين راه ، قرآن کامل ترين و موثق ترين سندي است که مي توان به آن اتکا کرد. با تدبر در آيات قرآن ،که خود هدف عالي قرائ

مقدمه اگر دين‌ را مجموعه‌ عقايد و دستورات‌ عملي‌ بدانيم‌ که‌ بنا بر ادعاي‌ آورنده‌ و پيروان‌ آن‌ عقايد و دستورات‌، از سوي‌ آفريدگار جهان‌ مي‌باشد، و اخلاق‌ را مجموعه‌ آموزه‌هايي‌ که‌ راه‌ و رسم‌ زندگي‌ کردن‌ به‌نحو شايسته‌ و بايسته‌ را ترسيم‌ کرده،

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول