دانلود مقاله تعریف دین

Word 75 KB 14998 24
مشخص نشده مشخص نشده الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
قیمت: ۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تعاریف مختلفی از دیدگاه علوم اجتماعی از دین ارائه شده است که برخی از مهمترین آنها در اینجا ذکر می شوند:
  1. دین عبارت است از باور به موجودات معنوی (Reading 1977:175).
  2. دین یعنی تلاش و جستجو کردن برای کمک گرفتن از ارواح از طریق عبادت (فریزر) (Reading 1977:175).
  3. دین عبارت است از مجموعه ای از اعمال و باورهای مربوط به ماوراء الطبیعه که به خودی خود هدف هستند (مالینوفسکی) (Reading 1977:175).
  4. دین ایدئولوژی ماوراء الطبیعه است (پدینگتون) (Reading 1977:175).
  5. دین یک نظام یکپارچه از عقاید و اعمالی است که به اشیای مقدس مربوط می شوند، یعنی اشیای متمایز و ممنوع، عقاید و اعمالی که همه کسانی را که به آن وفادارند، در یک اجتماع اخلاقی به نام کلیسا، متحد می سازند (دورکیم) (بختیاری و حسامی، 113:1382).
  6. دین عبارت است از روابط انسان ها با نیروهای فوق طبیعی که شکل دعا، قربانی و عبادت به خود می گیرند (وبر) (بختیاری و حسامی، 208:1382).
  7. دین نظامی از نمادهاست که می کوشد خلقیات و انگیزش های قوی، فراگیر و پویا در انسان ایجاد کند. این کار با تنظیم و جهت دادن به تصورات و ذهنیت ها درباره نظام حاکم بر هستی و پوشش دادن این تصورات و ذهنیت ها با هاله ای از حقیقت و واقعیت به گونه ای که فقط خلقیات و انگیزش ها، واقعیت و حقیقت جلوه کند (گیدنز) (بختیاری و حسامی، 250:1382).
  8. دین عبارت است از نظام هایی درباره اعتقاد، عمل و سازمان که جلوه ای اخلاقی را در رفتار پیروان شکل می دهند (گولدوکولب، 427:1382).
  9. دین مجموعه ای از مراسم تبعید شده عقلی به وسیله افسانه است که نیروهای ماوراء الطبیعه را برای مقاصدی مانند ایجاد یا ممانعت از تغییر حالت در انسان و طبیعت بسیج می‌کند (عسگری خانقاه و کمالی،477:1380-476).
  10. دین عبارت است از نظامی از باورها و اعمال که به وسیله آن گروهی از افراد به تفسیر کردن و دادن پاسخ به آن چیزهایی می پردارند که آنها را فوق طبیعی و مقدس احساس می‌کنند (Horton, Hunt, 1984:265).
  11. دین می تواند به عنوان: اعتقاد به امر فراطبیعی؛ ایدئولوژی؛ نظام های اعتقادی و مجموعه ای از مناسک در نظر گرفته می شود (بیتس، پلاگ، 671-677:1375).
  12. دین از نظر لغوی، واژه ای است عربی و معنای فارسی آن آیین، کیش، راه و روش است. جمع آن ادیان است (فرهنگ معین، 1597:1381).
کلمات کلیدی: تعریف دین - دین

تعاریف مختلفی از دیدگاه علوم اجتماعی از دین ارائه شده است که برخی از مهمترین آنها در اینجا ذکر می شوند: 1. دین عبارت است از باور به موجودات معنوی (Reading 1977:175). 2. دین یعنی تلاش و جستجو کردن برای کمک گرفتن از ارواح از طریق عبادت (فریزر) (Reading 1977:175). 3. دین عبارت است از مجموعه ای از اعمال و باورهای مربوط به ماوراء الطبیعه که به خودی خود هدف هستند (مالینوفسکی) (Reading ...

خلاصه انسان به سبب دارابودن عقل و شعور که وجه تمایز وی از سایر موجودات طبیعت است قادر به مقهور ساختن محیط زیست و در نتیجه ایجاد عدم تعادل طبیعی در آن می باشد.همین امرموجب شده که او به نوعی، احساس مالکیت نسبت به آن کرده لذا بهره وریش از محیط زیست نیز بهره وری مالکانه باشد. در نتیجه به خود حق می دهد که هر گونه که بخواهد در آن تصرف کند و به مرور فجایع بزرگ زیست محیطی ایجاد ...

طرح يک پرسش پيرامون ميزگرد تعامل دين و ادبيات داستاني مقدمه ميزگرد را مي توان از دو منظر به داوري نشست: الف) شيوه گفتگو و تعامل بين اعضا و چگونگي پيش رفت بحث ب) محتواي مباحث مطرح شده نگارنده قصد ورود به قضاوت پيرامون بند الف و چند و چون ورود

در اين مقاله مزايا و معايب کينماتيک و ديناميک در کنترل حرکت براي متحرک سازي کاراکترهاي سه بعدي بحث مي کنيم در اين مقاله يک سيستم کنترل حرکت براساس ديناميک ارائه ميدهيم . برنامه هاي چنين سيستمي بخصوص در محيط راه رفتن و چنگ انداختن مي‌باشند . اين نشا

خلاصه: مصر همیشه به عنوان یک صادره کننده کیفیت بالای منسوجات پنبه ای و پنبه خام مشهور بوده است. پنبه مصری برای ویژگی های خاصی که مصرف کنندگاه بازار با موقعیت مناسب را جذب می کند شهرت بین المللی دارد.تحت شرایط محیطی بسیاری صادرات پنبه خام ومنسوجات پنبه ای مصر کاهش یافت که به مسائل اجتماعی واقتصادی منتهی شد. وضعیت فعلی صنعت منسوجات مصر وکاربردهای آتی چندین توافق نامه تجاری دوجانبه ...

آيا شما فکر مي‌کنيد افرادي که مذهبي‌ترند يا اخلاق بهتري دارند يا به مسائل معنوي و عرفاني بيشتر توجه دارند، کمتر بيمار مي‌شوند؟ مثلاً کمتر سکته مي‌کنند يا اگر سرطان بگيرند، بهتر درمان مي‌شوند يا اصولاً طول عمرشان بيشتر از بقيه افراد است؟ فکر مي‌کنيد

اين مطالعه که با هدف بررسي تحوّل هويت ديني در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفته است، داراي دو مرحل? کمي و کيفي است. در مرحل? اول، دويست و هشتاد و نه نفر از دانشجويان سه رشته علوم تربيتي شيمي و مهندسي برق که در سه مقطع ترم اول ترم چ

خلاصه: ديناميک يک شبکه الکتريکي را مي توان با دانستن صفرها و قطب‌هايش به طور کامل توصيف کرد. هر ترانسفورماتور را مي توان با يک شبکه نردباني که از حل مدار معادل آن به دست مي آيد بيان کرده و به کمک آن صفرها و قطب‌هاي تابع انتقال آن را به دست آور

ديناميک ذره: مختصات هاي مستطيلي (متعامد) 1. 12: در اين فصل ديناميک (کينماتيک و کينتيک) ذره را در سيستم مختصات مستطيلي مطالعه مي کنيم. بحث محدود به تک ذره اي ها مي باشد و محورهاي مختصات ثابت فرض مي گردند؛ يعني، حرکت نمي کنند. ديناميک دو يا چند ذره

اساسی ترین کاربرد ترمودینامیک در متالوژی فیزیکی پیش بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ است . در بررسی های مربوط به دگرگونی های فازی ما همیشه با تغییر سیستم به سمت تعادل روبه رو هستیم . بنابراین ترمودینامیک به صورت یک ابزار بسیار سودمند می تواند عمل کند . باید توجه داشت که ترمودینامیک به صورت یک ابزار بسیار سودمند می تواند عمل کند . باید توجه داشت که ترمودینامیک به تنهایی نمی تواند ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول