دانلود مقاله تحلیل کتابهای مجالس صوفیه

Word 1 MB 16043 202
مشخص نشده مشخص نشده ادبیات - زبان فارسی
قیمت قدیم:۲۰,۲۰۰ تومان
قیمت: ۹,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  مجلس گویی در تصوّف سابقه ای طولانی دارد و بعضی از مشایخ صوفیه به مجلس گویی و برگزاری جلسات صوفیانه معروف بوده اند؛ در واقع بسیاری از تعالیم مشایخ صوفیه از طریق مجلس گویی ها به مریدان منتقل شده است. پاره ای از یادداشت های مریدان را، در لابلای آثاری که دربارۀ مشایخ خود نوشته اند، می توان ملاحظه کرد؛ مانند: مجالس ابوسعید ابی الخیر، که درکتابهای «حالات و سخنان ابوسعید ابی الخیر» و «اسرار التّوحید فی مقامات شیخ ابی سعید» نقل شده و در مورد مجالس برخی از صوفیان نیز آثار مستقلی در دست است که می توان کتاب «مجالس سبعه» از جلال الدین محمّد مولوی، و نیز کتاب «مناقب العارفین» را نام برد، که در لابلای مطالب آن روایات بسیاری از مجلس گویی مولانا آورده شده است.
  در این پژوهش، پس از بیان مبادی تحقیق، در فصل دوم، به بررسی سابقۀ وعظ در اسلام و روش های سخنوری و مجلس گویی صوفیان پرداخته می شود و انگیزۀ برگزاری این مجالس که عبارتند از ارشاد و نصیحت، معرفت گفتن، و وصیت کردن بیان می گردد؛ همچنین محل برگزاری مجالس ابوسعید که عبارت از خانقاه، مدرسه، مسجد و مزار است و مکان برگزاری مجالس او که نیشابور، مهنه، طوس، سرخس و مرو است و نیز مجالس جلال الدین محمّد مولوی که در قونیه برگزار می شده است، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در آخر این فصل زمان برگزاری مجالس اعم از روزها و اوقات، همچنین ترتیب مجالس که هم به صورت منظم( ادواری) و هم به صورت غیر منظّم برگزار می گردیده، بررسی می شود.
  در فصل سوم، که به بررسی واعظان اختصاص یافته است، موضوعاتی از قبیل: سخنران مقیم و مدعو، هیأت ظاهری سخنران، وسیلۀ جلوس، که عبارت از منبر تخت وکرسی بوده است و طرز قرار گرفتن سخنران، نحوۀ شروع و ختم سخن که شامل قرائت قرآن، خواندن خطبۀ عربی، مناجات، صلوات و ... می شود و حالات درونی سخنران از قبیل قبض و بسط، ضمیرخوانی و بیخود شدن، مورد بررسی قرار می گیرد.
  در فصل چهارم، محتوای سخنان واعظان، که در برگیرندۀ موضوعاتی نظیر ارشاد مریدان، تفسیرِ قرآن و احادیث، تبلیغ شریعت، فرمان دادن، کرامت، درخواست بخشش، وصیّت کردن، شرح مسائل عرفانی و ... است، بحث می شود؛ همچنین زینت های سخنوری، مانند: آیات قرآن، احادیث، اقوال بزرگان، اشعار فارسی عربی، ضرب المثل ها، حکایات عامیانه، و حکایات انبیاء و اولیاء مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر این فصل زبان مجالس که شامل: زبان خطابه و محاوره است، و همچنین واژگان و ترکیبات به کار برده شده در این مجالس و ایجاز و اطناب کلام مطرح می گردد.
  در فصل پنجم، به بررسی مستمعانِ این گونه مجالس و طرز قرار گرفتن، تعداد حاضران، شهرهای مستمعان، گروه های اجتماعی، گروههای سنّی اعمّ از نوجوانان، جوانان، کهنسالان، و نیز جنسیّت مستمعان از نظر مرد و زن بودن می پردازد و به وضعیّت حاضران که عبارت است از شنونده، سؤال کننده و درخواست کننده و همچنین، یادداشت برداری مستمعان، و حضور مخالفان و معاندان در مجالس، و سرانجام به تحوّل درونی شنوندگان پرداخته می شود.
  در فصل ششم نیز نتایج حاصل از بحث بیان می گردد.

 • فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  پیشگفتار أ
  فصل اول: مبادی تحقیق
  شرح پایان نامه 2
  الف)تعریف موضوع 2
  ب) سابقه تحقیق 3
  ج) کلمات کلیدی (فارسی و انگلیسی) 4
  د) سؤالات پژوهشی 4
  ه) روش تحقیق 4
  فصل دوم: آیین وعظ
  2-1 تاریخ وعظ در اسلام 6
  2-2 روش های سخنوری و وعظ 15
  2-3 وعظ صوفیان 21
  2-3-1 قدمت مجالس صوفیه 28
  2-4 انگیزه ها 46
  2-4-1 ارشاد کردن 46

  2-4-2 معرفت گفتن 48
  2-4-3 وصیّت کردن 50
  2-5 محل برگزاری مجالس 51
  2-5-1 مسجد 51
  2-5-2 مدرسه 53
  2-5-3 خانقاه 54
  2-5-4 مزار 58
  2-5-5 مشهد مقدس 59
  2-6 مکان برگزاری 61
  2-6-1 نیشابور 61
  2-6-2 مهنه 63
  2-6-3 طوس 65
  2-6-4 مرو 66
  2-6-5 سرخس 67
  2-7 زمان برگزاری 69
  2-7-1 روزها 69
  2-7-2 اوقات 70
  2-8 ترتیب 71
  فصل سوم: واعظان
  3-1 سخنران مقیم و مدعو 74
  3-2 هیأت ظاهری سخنران 75
  3-3 وسیله جلوس 76
  3-4 طرز قرار گرفتن سخنران 79
  3-5 نحوه شروع و ختم مجالس 80
  3-6 حالات درونی سخنران 83
  3-6-1 قبض و بسط 83
  3-6-2 ضمیرخوانی 86
  3-6-3 بیخود شدن 90
  فصل چهارم: سخنان واعظان
  4-1 محتوا 93
  4-1-1 ارشاد مریدان 93
  4-1-2 تفسیر قرآن 97
  4-1-3 تفسیر حدیث 100
  4-1-4 تبلیغ شریعت 102
  4-1-5 فرمان دادن 103

  4-1-6 کرامت 105
  4-1-7 درخواست بخشش 109
  4-1-8 وصیّت 111
  4-1-9 شرح مسائل عرفانی 113
  4-1-10 مناجات 114
  4-1-11 شطحیات 115
  4-1-12 طنز 117
  4-2 زینت های سخنوری 118
  4-2-1 آیات قرآن 119
  4-2-2 احادیث 122
  4-2-3 اقوال بزرگان 126
  4-2-4 اشعار فارسی 128
  4-2-5 اشعار عربی 133
  4-2-6 ضرب المثل ها 135
  4-2-7 حکایات 137
  4-2-7-1 حکایات انبیاء و اولیاء 141
  4-3 زبان 143
  4-3-1 زبان خطابه و زبان محاوره 143
  4-3-2 واژگان 146
  4-3-3 ترکیبات 148
  434 ایجاز و اطناب 150
  فصل پنجم: مستمعان
  5-1 طرز قرار گرفتن 153
  5-2تعداد حاضران 156
  5-3 شهرهای حاضران 158
  5-4 گروه های اجتماعی 159
  5-5 سنّ مستمعان 162
  5-6 جنسیت مستمعان 164
  5-7 وضعیت حاضران 166
  5-8 یادداشت برداری 170
  5-9 مخالفان و منکران 173
  5-10 تحول درونی شنوندگان 175
  فصل ششم: نتیجه گیری
  نتیجه 179
  منابع و مآخذ 195

پيشگفتار هنگامي که پرتو درخشان آيين مقدس اسلام،با معارف شکوفا وپرباروبالنده الهي،سراسرجهان ظلماني راروشن ساخت و مسلمانان متفکّر وجويندگان حقيقت وکمال انساني را ازچشمه زلال دانش ومعرفت سيراب کرد، همگان را برانگيخت که از جوانب وجنبه هاي گوناگون،درباب

درباره محمدرضا شفيعى کدکنى محمدرضا شفيعى کدکنى شاعر ، ادبيات پژوه ، منتقد ادبى ،مصحح و مترجم. متولد ???? ، کدکن نيشابور تلمذ و شاگردى دروس حوزوى در محضر بزرگانى چون اديب نيشابورى دوم، ميرزا هاشم قزوينى، آيت الله ميلانى و برخى ديگر از علماى ن

قرآن خانه‌ي من است هرمنوتيک صوفيانه‌ي غزالي[1] ترجمه‌ي اسماعيل يزدان‌پور ________________________________________ همه‌ي متون براي خواندن نيستند. البته خود کلمه‌ي متن اين نظر را نقض مي‌‌کند. از ديدي متني، سخن بيشتر رمزبندي و پوشندگي است تا بي

چکيده آنچه پيش روي شماست بحثي است کوتاه در باب سماع در کشف المحجوب.ما در اين بر نوشته، ابتدا مقدمه اي در تاريخچه ي سماع يادآور شده و بعد وارد بحث اصلي؛ يعني بررسي اين آيين از ديدگاه علي بن عثمان هجويري مي شويم ونظرات او را در اين خصوص تبيين مي نماي

چکيده اين مقاله تلاشي است در جهت بررسي سبک کتاب کشف المعجوب نوشته ي ابوالحسن علي بن عثمان جلابي هجويري که در سه سطح نحوي، واژگاني و بلاغي است . تلاش شده تا با توجه به جملات و لغات و اصطلاحات ويژگي بارزي را پيدا کرد که از آن براي يافتن سبک

به نام خداوند جان و خرد مقدمه :‌ شک ،‌ گمان و يقين ؛ از جمله مسائل مربوط به حوزه معرفتند که بشر پيوسته در زندگي با آن روبه روست . شکل حاصل اشتراک ميان معلومات و مجهولات است . گمان به قول مولانا همچون شيشه زرد و

امام غزالي و برادرش بحث وجستجو در تصوف خراسان را بدون اشاراتي به حالات وسخنان امام ابوحامد غزالي و برادرش شيخ احمد نمي توان به پايان آورد. هر چند بين تصوف آنها تفاوت بسيار است و تصوف ابوحامد از نوع مقالات اهل صحوست وطريقه برادرش احمد، از مقوله تصوف

صنعت چاپ نیز از جمله بزرگترین و مفیدترین اختراعات بشری و وسیله انتقال اندیشه ها و عواطف بسیاری از علماو دانشمندان و فلاسفه و اهل هنر برای میلیاردها مردم در طول تاریخ بوده است. چاپ به فن و صنعت تکثیر نقوش دو بعدی (حروف، ارقام، خطوط و تصاویر و ... ) به وسیله انداختن اثر این نقوش به روی کاغذ و پارچه یا مواد دیگر گفته می‌شود. نخستین گام بزرگ در پیشرفت فن چاپ اختراع «حروف قابل ...

مقدمه آنچه که در این پژوهش با عنوان «موانع توسعه‌ی تئاتر ملی» مطرح است، بررسی همه‌ی عواملی است که در طول تاریخ نمایش در ایران، با وجود پیشروی زمان و در خلال آن بالا رفتن سطح تجربه و خلاقیت هنری، باعث راکد ماندن نمایش ایرانی شده است؛ بنابراین این نمایش برخلاف دارا بودنش از زمینه‌ی کافی برای دستیابی به جایگاهی قابل توجه، همجور مانده است. مهمترین‌هدفی که در انتخاب این موضوع به ...

نویسندگان ، غالبا در مصاف با شخصیت های داستانی خود، یا به عبارتی هنگام شخصیت پردازی پردازی ، اصرار به رعایت اصول مستندسازی و واقعیت مانندی دارند. توجه به شخصیت ها از چنین منظری اشتباه است ؛ چرا که هیچ شخصیتی را نمی توان به عنوان یک انسان حقیقی در نظر داشت . حتی اگر این افراد، شخصیت های تاریخی بوده باشند که در گذشته های دور در قید حیات بودند. با این حال نمی توان منکر این مساله ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول