دانلود مقاله رستم و اسفندیار

Word 114 KB 16159 14
مشخص نشده مشخص نشده مشاهیر و بزرگان
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • رستم و سهراب
  کنون رزم ویروس و رستم شنو دگرها شنیدستی این هم شنو
  که اسفندیارش یک دیسک داد بگفتا به رستم که ای نیکزاد
  در این دیسک باشد یکی فایل ناب که بگرفتم از سایت افراسیاب
  چنین گفت رستم به اسفندیار که من گشنمه نون سنگک بیار
  جوابش چنین داد خندان طرف که من نون سنگک ندارم به کف
  برو حال می کن بدین دیسک هان! که هم نون و هب باشد در آن
  تهمتن روان شد سوی خانه اش شتابان به دیدار رایانه اش
  چو آمد به نزد مینی تاوراش بزد ضربه بر دکمه پاور اش
  دگر صبر و آرام و طاقت نداشت مَر آن دیسک را در درایو اش گذاشت
  نکرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت یکى لیست از نقشه دیسکت گرفت
  در آن دیسک دیدش یکی فایل بود بزد اینتر آنجا و اِجرا نمود
  کز آن یک دموشد پس از آن عیان ابا فیلم و موزیک و شرح و بیان
  به ناگه چنان سیستمش کرد هنگ که رستم در آن ماند مهبوت و مَنگ
  چو رستم دگر باره ریست نمود همى کرد هنگ و همان شد که بود
  تهمتن کلافه شد و داد زد ز بخت بد خویش فریاد زد
  چو تهمینه فریاد رستم شنود بیامد که لیسانس رایانه بود
  بدو گفت همه مشکلش وز آن دیسک و برنامه ى خوشگلش
  چو رستم بدو داد قیچی و ریش یکی دیسک راه انداز آورد پیش
  یکى تول کیت اَندر دیسک بود بر اورد آنرا و اِجرا نمود
  همى گشت تول کیت هارد اَندرش چو کودک که گردد پى مادرش
  به ناگه یکى رمز ویروس یافت پى حذف اِمضاى ایشان شتافت
  چو ویروس را نیک بشناختش مَر از بوت سکتور بر انداختش
  یکى ضربه زد به سرش تول کیت که هر بایت آن گشت هشتادبیت
  به خاک اَندر اَفکند ویروس را تهمتن به رایانه زد بوس را
  چنین گفت تهمینه به شوهرش که این بار بگذشت از پل خرش
  دگر باره امّا خریت مکن ز رایانه اصلاً تو صحبت مکن


رستم و سهراب کنون رزم ويروس و رستم شنو دگرها شنيدستي اين هم شنو که اسفنديارش يک ديسک داد بگفتا به رستم که اي نيکزاد در اين ديسک باشد يکي فايل ناب که بگرفتم از سايت افراسياب چنين گفت رستم به اسفنديار که من گشنمه نون سنگک بيار جوابش چنين داد

نخست بايد گفت که داستان ها و ماجراهاي شاهنامه بيشتر اوقات تنها در برهه ي زماني که در آن اتفاق مي افتند قابل فهم هستند، و معني يکايک داستان ها را بايد با ديدي از بالا آغاز کرد تا بتوان با ريزه کاري هاي اين اثر جاويد شناخت پيدا کرد در کتاب شناخت شاهنا

کنون رزم سهراب و رستم شنو دگرها شنيدستي اين هم شنو يکي داستان است پرآبِ چشم دلِ نازک از رستم آيد به خشم کنون رزم سهراب گويم درست از آن کين که با او پدر چون بجست تو را ام کنون گر بخواهي مرا بيند همي مرغ و ماهي مرا يکي آنکه بر تو چن

رستم نام آورترين چهره? اسطوره‌اي در شاهنامه و به تبع آن برترين چهره? اسطوره‌اي ايران است. او فرزند زال و رودابه وتبار پدري رستم به گرشاسپ (پهلوان اسطوره‌اي و چهره? برتر اوستا) ميرسيده. رستم به دست شغاد (برادرش) کشته شد. رستم در شاهنامه رستم در ش

اسفنديار پهلواني بزرگ و پسر شاه گشتاسب بود و مادرش کتايون فرزند قيصر روم بود .سه فرزند پسر داشت که بهمن از همه بزرگتر بود . اسفنديار خسته وليکن پيروز از جنگ با ارجاسب برمي گشت . او دو خواهر خود را از چنگ اسارات ارجاسب نجات داده بود . او م

نبرد رستم و اسفنديار رستم نام آورترين چهره? اسطوره‌اي در شاهنامه و به تبع آن برترين چهره? اسطوره‌اي ايران است. او فرزند زال و رودابه وتبار پدري رستم به گرشاسپ (پهلوان اسطوره‌اي و چهره? برتر اوستا) ميرسيده. رستم به دست شغاد (برادرش) کشته شد. رستم در

کنون رزم سهراب و رستم شنو دگرها شنیدستی این هم شنو یکی داستان است پرآبِ چشم دلِ نازک از رستم آید به خشم کنون رزم سهراب گویم درست از آن کین که با او پدر چون بجست تو را ام کنون گر بخواهی مرا بیند همی مرغ و ماهی مرا یکی آنکه بر تو چنین گشته ام رد را ز بهر هوا کشته ام و دیگر که از تو مگر کردگار نشاند یکی کودکم در کنار سه دیگر که رخشت به جای آورم سمنگان همه زیر پای آورم چو رستم ...

اسفندیار پهلوانی بزرگ و پسر شاه گشتاسب بود و مادرش کتایون فرزند قیصر روم بود .سه فرزند پسر داشت که بهمن از همه بزرگتر بود . اسفندیار خسته ولیکن پیروز از جنگ با ارجاسب برمی گشت . او دو خواهر خود را از چنگ اسارات ارجاسب نجات داده بود . او میدانست که دوران سختی بسر رسیده و تمام دشمنان ایران سرکوب شدند و حالا بیایستی پدرش به پیمانش وفا می کرد و تخت شاهی را دست او میسپارد و دیگر هیچ ...

در مدح يمين الدوله سلطان محمود بن ناصرالدين سبکتگين غزنوي برآمد پيلگون ابري زروي نيلگون دريا چو راي عاشقان گردان چوطبع بيدلان شيدا تشبيه چو گردان گشته سيلابي ميان آب آسوده چو گردان گردباد تندگردي تيره اندروا تشبيه تو گفتي گرد زنگارست بر

هرسر مويم ثنا خوان توباد اي چهره ‌جميل ونامتناهي که درآئينه ‌ آفرينش ، همه ‌ نقش ها ونقاشي ها وصورت ها وصورتگريها از توست.هردم، نفسم به نام تو معطر باد،اي آنکه گل هاي هزاران رنگ باغ هاي جهان رايحه‌ايي از عطر پروردگار توست . کبوتر بي بال وپر طبعم،هو

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول