دانلود تحقیق رایگان برنامه ریزی درسی

Word 37 KB 16317 5
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • اهمیت برنامه ریزی درسی
  امور درسی یکی از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه‌های زندگی دارد. بر این اساس انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. هیچ کاری بدون برنامه ریزی فعالیتی کامل نخواهد بود. بویژه مسائل درسی و درسی بیشتری دارند، مدت زمان در آنها مهم است و ... .
  فواید برنامه ریزی درسی
  به روشن شدن اهداف کمک می‌کند.
  زمانی که فرد اقدام به تهیه یک برنامه درسی برای خود می‌کند توجه بیشتری به اهداف برنامه مبذول می‌دارد. و این کمک می‌کند تا شناخت بیشتری از اهداف پیدا کند و آنها را دسته بندی می‌کند. اهداف طولانی مدت و کوتاه مدت را تشخیص دهد و هیچیک را فدای دیگری نکند.
  از اتلاف وقت جلوگیری می‌کند.
  همچون سایر امور زندگی مسائل درسی نیز از لحاظ تنظیم وقت و زمان دارای اهمیت هستند. برنامه ریزی به فرد کمک خواهد کرد، استفاده مفیدتری از مدت زمانی اختیار بکند و از اتلاف وقت خود جلوگیری نماید. مسأله وقت در برخی موارد درسی همچون نزدیکی امتحانات و در حین برنامه ریزی برای کنکور اهمیت شایان توجهی دارد. از دست دادن وقت برابر خواهد بود با از دست دادن بسیاری از موفقیتها در آینده.
  از اتلاف انرژی جلوگیری می‌کند.
  استفاده از یک برنامه ریزی استاندارد و با اصول صحیح علمی به فرد کمک خواهد کرد انرژی و توان ذهنی خود را بیهوده به هدر ندهد. در این نوع برنامه ریزیهای استاندارد عمدتا روشهای مفیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد که موجب خواهد شد، فرد بیشترین استفاده را از توان ذهنی خود بکند و از اتلاف آن جلوگیری کند. به یک مثال توجه کنید، در برنامه ریزی درسی بر مبنای یافته‌های روانشناسی اصل در نظر گرفته می‌شود، با این محتوا که بعد از مدتی (حدود 45 دقیقه) بعد از شروع مطالعه و یادگیری منحنی یادگیری بسیار پائین می‌آید، بطوری که فرد یادگیری خوبی بعد از این زمان نخواهد داشت، مگر اینکه یک استراحت کوتاهی داشته باشد. با در نظر گرفتن اصولی از این قبیل ، فرد برنامه ریزی درسی خود را طوری انجام می‌دهد تا هر 45 دقیقه یکبار استراحت کوتاهی داشته باشد تا دوباره با تجدید قوای ذهنی شروع به یادگیری نماید.
کلمات کلیدی: برنامه ریزی درسی

برنامه‌ريزان درسي به منظور تدوين برنامه‌هاي درسي از الگوهاي مختلفي استفاده مي‌کنند که در اين ميان، آدامز (Adams, 1988) دو الگوي اصلي براي برنامه‌ريزي درسي نام برده است که کاريرد بيشتري دارد: الگوي مبتني بر هدف و الگوي تعاملي (محسن پور، 1377) الگ

از برنامه ريزي درسي تعاريف گوناگوني ارايه شده است .اين گوناگوني ناشي از رويکردها وموضع گيريهاي مختلفي است که در باره آموزش وپرورش وجود دارد .اين رويکردهاي مختلف بر برنامه ريزي درسي نيز تأثير مي گذارد .گروهي با توجه به آموزه هاي "آموزش وپرورش پيشرفت

از برنامه ریزی درسی تعاریف گوناگونی ارایه شده است .این گوناگونی ناشی از رویکردها وموضع گیریهای مختلفی است که در باره آموزش وپرورش وجود دارد .این رویکردهای مختلف بر برنامه ریزی درسی نیز تأثیر می گذارد .گروهی با توجه به آموزه های "آموزش وپرورش پیشرفته " که برمحوریت کودک تأکید دارد ، وبر آنند که آموزش وپرورش وبرنامه های آن باید متناسب با نیاز های کودکان باشد وگروه دیگر بر نیاز های ...

برنامه ریزی درسی و و چگونگی استفاده از وقت وقت کالایی گرانبهاست که چون از دست رود، قابل برگشت نیست. استفاده موثر از وقت در کلیه شئونات زندگی، از جمله تحصیل عاملی سرنوشت ساز در موفقیت و کامیابی است. از این روست که تمامی متخصصان برنامه ریزی درسی تربیتی بر برنامه ریزی تحصیلی، خصوصا نحوه استفاده از زمان در یادگیری تاکید دارند. شاید هیچ کس به اندازه الیزابت اول ملکه انگلیس(1603-1533) ...

دبیرستان هایی که تجارب یادگیری عمیق و مرتبط با شغل (حرفه) خارج از مدرسه را برای دانش آموزان خود فراهم می کنند،مهارت هایی را که برای دانش آموزان خود فراهم می کنند، مهارت هایی را که برای موفقیت در تحصیل و دنیای کار و زندگی پس از دبیرستان آنها مورد نیاز است به آنها می آموزند. تعداد زیادی از دانش آموزان پیش از آن که دیپلم خود را بگیرند ،می توانند از عهده کار همزمان با رفتن مدرسه بر ...

به مجموعه فعالیت های منظم که از تعیین هدف شروع می شود و با انتخاب روش ها و وسایل متناسب با هدف ادامه پیدا می کند و سپس به اجرا در می آید و ارزشیابی می شود برنامه ریزی گفته می شود . به عبارت دیگر برنامه ریزی عبارت است از طرح ریزی برای دست یابی به هدف معین . مراحل برنامه ریزی 1-شناخت وضع موجود : برنامه ریزان قبل از هر چیز باید امکانات ، توانائیها و محدودیت ها را بشناسند و با تکیه ...

امور درسي يکي از مهمترين فعاليتهاست که اهميت زيادي در ساير جنبه‌هاي زندگي دارد. بر اين اساس انجام اين فعاليت مهم به نحو احسن بطوري که نتايج خوب و عالي در بر داشته باشد اهميت زيادي پيدا مي‌کند. هيچ کاري بدون برنامه ريزي فعاليتي کامل نخواهد بود. بويژه

برنامه ريز آموزشي بايد مطلع از هزينه هاي آموزشي (سرمايه اي و جاري) الگوها و مدل هاي برنامه ريزي آموزشي باشد. توجه برنامه ريز آموزشي به مجموع مخارج (هزينه هاي سرمايه اي و جاري) که کنترل آن سهل هم نيست ضروري است. مسئوليت برنامه ريز در پيش بيني مخارج ط

? فنون موفقيت براي کنکور از آن جايي که براي موفقيت در کنکور عوامل بسيار سهيم هستند در اين فصل نکات مهم در روش مطالعه کنکور ارائه خواهد شد. 1- مثبت گرا باشيد خود را فرد موفقي ببينيد،‌ به خودتان اطمينان دهيد که موفق مي شويد زيرا مثبت فکر کردن باعث اعت

فلسفه آموزش در گذشته صرفاً به انتقال مجموعه اي از يک دانش سازمان يافته و يا ايجاد و ارتقاء نظام ارزشي حاکم بر رفتارهاي فرد و جامعه محدود مي شد که اين مهم در چارچوب و برنامه اي برأمده از يک نظام رشته اي با ساختاري مشخص و زنجيره اي نهادينه از مفاهيم ر

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول