دانلود تحقیق رایگان کتاب کار مربی کودک

Word 53 KB 16394 5
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • همه جا در پیرامون ما هوا هست: ما هوا را تنفس می کنیم و بدون آن زندگی برایمان امکانپذیر نیست. هوا رنگ و بو و شکل ندارد و آن را نمی بینیم. شاید همین امر سبب شده است که کودکان در سالهای پیش از دبستان وجود هوا را احساس نکنند و تصور این که هوایی هم وجود دارد برایشان دشوار باشد. به همین سبب نیز طرح موضوع هوا برای آن ها جالب توجه و شگفت انگیز است. اما چگونه می توان هوا را به کودکان شناساند و کاری کرد که به اهمیت آن پی ببرند، کار دشواری نیست. محیط زیست کودک زمینه های لازم را برای انواع فعالیت، جهت شناسایی هوا، آماده کرده است
  می دانیم که هوا یک عاملی است که کبدون آن زندگی امکان پذیر نیست.
  پس چگونه هوا را به کودکان بشناسانیم؟
   از کودکان بخواهیم دست خود را در برابر دهانشان بگذارند و فوت کنند. آنگاه از آن ها بپرسید چه حس می کنند؟ آنچه حس می کنند از کجا می آید؟
   از کودکان بخواهید نفس عمیق بکشند. از آن ها بپرسید چه حس می کنند؟ سینه ها، ریه هایشان از چه پر می شود؟
   از کودکان بخواهید دست خود را در برابر بینی خود بگذارند. دهان را ببندند و نفس بکشند، از آن ها بپرسید که چه حس می کنند؟
   در برابر کودکان بادکنکی را پر از هوا کنید. بعد آن را جلوی صورت یا دست آن ها بگیرید و کم کم هوای آن را خالی کنید. آنگاه از کودکان بپرسید چه حس می کنند؟ بادکنک یا توپی را در برابر کودکان پر از هوا کنید. ظرفی از آب بیاورید بادکنک یا توپ را در آب فرو ببرید و کم کم هوای آن را خالی کنید تا کودکان ببیند که چگونه حباب های هوا از بادکنک یا توپ بیرون می آید.
   از کودکان بخواهید تا کف دست خود را باز کنند و به طور سریع آن را عقب و جلو ببرند آنگاه از آن ها بپرسید چه حس می کنند؟
   از کودکان بخواهید در کلاس نفس بکشند بعد به قسمت های مختلف حیاط کودکستان بروند و باز هم نفس بکشند از آن ها بپرسید آیا در منزل هم نفس می کشند؟ در خیابان و کوچه چطور؟ بگذارید خود نتیجه بگیریند که همه جا هوا هست.
  در آب هم هوا هست، در خاک هم هوا هست. (مقداری خاک در یک لیوان بریزید و سپس آن را پر از آب کنید وجود حباب های هوا را در خاک می توانید به کودکان نشان دهید. یا آنکه لیوان آبی را در گوشه ای از کلاس بگذارید روز بعد حباب های هوا در دیواره های لیوان ظاهر می شوند).
   بگذارید کودکان با بحث و پرسش از یکدیگر خودشان در یابند که چرا هوا را نمی توان دید. مربی با چند اشاره می تواند آن ها را به کشف این نکته که هوا نه رنگ دارد و نه بو و نه شکل راهنمایی کند.
   از راه کشف هوا بچه ها خیلی زود به اثر باد پی می برند و متوجه می شوند که باد هوایی است که حرکت می کند یا جا به جا می شود (باید توجه داشت که باد به تنهایی می تواند موضوع فعالیت های گوناگون دیگر باشد).
  چند بادکنک را باد کنید. اگر بادکنک ها به رنگ های مختلف باشد بهتر است. هر کدام از بادکنک ها را روی یکی از میزهایی که کودکان دور آن نشسته اند بگذارید. از کودکان بخواهید دست ها را پشتشان بگذارند. (با یک دست، دست دیگر خود را بگیرند) حال با فوت کردن، بادکنک را به طرف همدیگر برانند. نباید بگذارند که بادکنک به تن آن ها بخورد یا از میز پایین بیفتد. دسته برنده دسته ای است که توانسته است مدت بیشتری بادکنک را روی میز نگهدارد.
  همین بازی را بچه ها در حیاط هم می توانند انجام دهند و بادکنک خود را از یک سر حیاط به سر دیگر حیاط برسانند.
کلمات کلیدی: کتاب کار مربی کودک

موضوع فعاليت: طرح درس ماهيها در تاريخ 11/11/85 من به اجراي مستقل طرح درس ماهيها براي کودکان 4-3 سال اجرا کردم. هدف من از اجراي اين بود که: 1- کودکان را با زندگي ماهيها آشنا کنم. 2- کودکان را با محيط زندگي, پوشش بذن, و شکل و نوع غذاي آنها آشنا کردم.

مهد کودکي را که کارآموزي مي کرديد معرفي کنيد. مهد کودکي که من در آنجا مشغول به کارآموزي بودم با مساحت تقريبا 230 متر و حياط 40 و سالن بازي 30، کلاسها آمادگي 1 15 و آمادگي 2، 15، و کلاس 3-4ساله 15 و دفتر مدير 15 وسالن تلويزيون 30 مي باشد که در گروه 3

تغيير روش زندگي افراد جامعه و تمايل روز افزون به زندگي ماشيني و مدرن ،‌ موجب بروز پاره‌اي مسائل جديد در زندگي روزمره شهروندان شده است. افزايش مشارکت بانوان در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و حضور بيشتر اين قشر جامعه در محيط هاي کاري خارج از منزل باعث ک

خلاصه اجرايي (مديريتي): تأسيس آژانس مسافرتي مخصوص کودکان بين 4 الي 7 سال در جهت رسيدن به آرمان هاي آژانس که با تأسيس آن به طور مستقيم 15 شغل مستقيم و 50 شغل غيرمستقيم بوجود مي آيد. بخش اوليه (نماي ذهني): بيان آرمان هاي کسب و کار: براي بيشتر مردم، بي

مشخصات کلي مهد: ساختمان دو طبقه اي است داراي درب ورودي سفيد رنگ باحاشيه سبز و روي در نيز پر از گل و ستاره هاي رنگي در بالاي درب ورودي نام مهدکودک و زمان تاسيس آن نوشته شده است. وقتي وارد مهد مي شويم نماي زيباي درختان مهد نظر همه را به خود جلب مي کند

موضوع فعاليت: طرح درس ماهيها در تاريخ 11/11/85 من به اجراي مستقل طرح درس ماهيها براي کودکان 4-3 سال اجرا کردم. هدف من از اجراي اين بود که: 1- کودکان را با زندگي ماهيها آشنا کنم. 2- کودکان را با محيط زندگي, پوشش بذن, و شکل و نوع غذاي آنها آشنا کردم.

موضوع فعاليت: طرح درس ماهيها در تاريخ 11/11/85 من به اجراي مستقل طرح درس ماهيها براي کودکان 4-3 سال اجرا کردم. هدف من از اجراي اين بود که: 1- کودکان را با زندگي ماهيها آشنا کنم. 2- کودکان را با محيط زندگي, پوشش بذن, و شکل و نوع غذاي آنها آشنا کردم.

مقدمه : براي بحث پيرامون فضاي تفريحي و باز ابتدا نياز به شناخت مفهوم فراغت در فضاي شهري داريم . فراغت: مجموعه‌‌اي از اشتغالهايي است که فرد کاملاً براي استراحت و رضايت خاطر خود و يا براي تفريح يا به منظور توسعه آگاهي‌‌ها و يا فراگيري

ورزش براي کودکان، فوق العاده ضروري و لازم است. کودکان به طور طبيعي و فطري به ورزش، بازي و تحرّک علاقه نشان مي دهند و اين بازي و تحرک براي رشد و نموّ نسوج بدنشان لازم بوده و شرط زنده ماندنشان مي باشد. نياز به تحرک و بازي- که چيزي جز ورزش نيست- اختصاص

هر طفلي به محض اين که به زبان مي آيد، برحسب يک تعليم الهي هرچه را مي بيند از حقيقت و سبب آن جويا مي شود و کشف ماهيت آن را مي خواهد. اگر مربيان و معلمان او دانا باشند و حقايق هر چيزي را به او خاطر نشان کنند، به همان طور آن نهال انسانيت که تازه از دل

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول