دانلود تحقیق ویژگی های معلمان

Word 46 KB 16440 13
مشخص نشده مشخص نشده روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
قیمت قدیم:۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پژوهش حاضر دیدگاه دانش آموزان دوره ابتدایی درباره نقش ویژگی های ظاهری و سنی معلم در آموزش و یادگیری را مورد بررسی قرار داده است. نمونه انتخابی از دفتر مقطع ابتدایی در پایه های سوم و چهارم و پنجم، به شیوه تصادفی انتخاب شدند.
  تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی (فراوانی، فراوانی درصد) صورت گرفت. به منظور سنجش ویژگی های ظاهر و سنی معلم از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده گردیده است این پرسشنامه از 16 سئوال بسته تشکیل شده است.
  اهداف پژوهش
  هدف کلی
  تاثیر ویژگی های ظاهری و سنی معلم در یادگیری و آموزش دانش آموزان
  اهداف جزئی:
  بررسی تاثیر معلم در کیفیت یادگیری دانش آموزان
  بررسی تاثیر آراستگی ظاهری معلم در یادگیری دانش آموزان
  بررسی تاثیر صدای معلم در آموزش به دانش آموزان
  بررسی تاثیر خوشرویی معلم در یادگیری و آموزشی به دانش آموزان
  بررسی تاثیر رفتار معلم در یادگیری و آموزش به دانش آموزان

  سوالات پژوهش
  1- چه رابطه ای بین گفتار معلم با یادگیری دانش آموزان وجود دارد؟
  2- چه تفاوتی بین معلم جوان و مسن در آموزش و یادگیری به دانش آموزان وجود دارد؟
  3- چه تفاوتی بین ظاهر آراسته با ظاهر نامرتب معلم در میزان یادگیری دانش آموزان وجود دارد؟
  4- آیا بین ظاهر معلم و علاقه مندی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد؟
  5- چه رابطه ای بین صدای معلم با یادگیری دانش آموزان وجود دارد؟
  6- چه رابطه ای بین ویژگی های رفتاری معلم با یادگیری دانش آموزان وجود دارد؟

  اهمیت و ضرورت پژوهش
  یادگیری اساس رفتار افراد را تشکیل می دهد از طریق یادگیری فرد با محیط خود آشنا می شوند در مقابل محیط ایستادگی می کند از محیط برای تامین احتیاجات خود استفاده می نماید. زندگی در هر مرحله از رشد مستلزم فراگرفتن اموری است که بدون آنها ادامه زندگی برای فرد میسر نیست.
  شناخت خود و جهان خارج نیز از طریق یادگیری امکان دارد رشد قوه تفکر یا شیوه ی حل مسئله امری است که به تدریج و درسایه یادگیری در افراد به وجود می آید زیرا که جریان یادگیری امری دائمی است و نسبت به خصوصیات روانی و هدف ها و تمایلات فرد و نحوه ارتباط آنها با هم که کل شخصیت فرد را تشکیل می دهد تاثیر دارند.
  چون وضع هر یک از افراد از لحاظ بدنی، روانی، تمایلات و هدف ها با دیگران متفاوت است روی این اصل جریان یادگیری در افراد مختلف متفاوت است.
  علاوه بر شخصیت فرد به طور کل، موقعیت یادگیری نیز در جریان یادگیری موثر است منظور از موقعیت یادگیری اوضاع و احوال و شرایطی است که در جریان یادگیری نفوذ دارند. شرایطی مانند نظر او نسبت به معلم، ارتباط معلم و شاگرد که موقعیت یادگیری را تشکیل می دهند و می توان گفت که در جریان یادگیری نقش اساسی بر عهده معلم است.
کلمات کلیدی: معلمان - ویژگی های معلمان

جهانی را که در آن زندگی می‎کنیم جهان ارتباطات نام گرفته است. با کمک ماهواره‎ها و اینترنت مرزها و دیوارهای مرئی و نامرئی فرو ریخته و دنیا به دهکده کوچکی تبدیل شده است. در این دهکده کوچک، نظام‎های پیشین نابود شده و یا در حال نابودی است ونظام‎های جدید با سرعتی وصف ناپذیر در حال جایگزینی است. دگرگونی در دانش، دگرگونی در نگرش، دگرگونی در رفتارها و دگرگونی در روابط انسانی و اجتماعی از ...

آموزش و پرورش، کليد فتح آينده است و از دير باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان هاي فردا را تربيت کند و نسل امروز را براي زندگي در جامعه ي فردا آماده سازد. بنابراين ضرورت دارد برنامه ريزان و سياستگذاران آموزشي، معلمان و مسوولان آموزش و پرورش

يک مدرسه خوب داراي چه ويژگي هايي است. مدرسه اي که مايليد فرزند شما در آنجا درس بخواند؟ مدرسه خوب و مطلوب مدرسه اي است که داراي ويژگي هاي خاصي باشد شايد بتوانم فهرست وار اين طور خدمتتان عرض کنم که يک مدرسه خوب مدرسه اي است که: اول) مدير مدرسه يک ره

تعليم و تر بيت،بدون استفاده از زبان غير ممکن است. زبان تنها وسيله مؤثر در فرآيند آموزش و پرورش است. بدون زبان ،ارتباطي بين افراد جامعه بر قرار نمي شود و بدون ارتباط ،آموزش و پرورش،صورت نمي پذيرد و بدون آموزش وپرورش ،انتقال ميراث فرهنگي و تمدن بشر به

چکیده : هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و رضایت شغلی بین معلمان ابتدایی شهرستان خمین است. نمونه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به دست آمد و شامل 46 نفر از معلمان ابتدایی شهرستان خمین در سال تحصیلی 85- 84 است. ابزار پژوهش عبارت است از مقیاس سلامت روان (GHQ ) طرح 28 سئوالی و پرسشنامه رضایت شغلی برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ...

چکیده فرد در خانواده متولد می شود و والدین یا دیگر اعضای خانواده از او مواظبت می کنند . خانواده بر شکل گیری شخصیت فرد به عنوان عضوی از اجتماع ، موجودی متفکر و دارای شناخت تأثیر زیادی دارد . نوع رفتار والدین در اعمال ، اندیشه ها و احساسات فرزندان تأثیرات عمده أی دارد . اگر فرد در خانواده أی رشد پیدا کند که به مسائل تربیتی و روانشناسی آگاهی داشته باشند بدون شک بسیاری از نیازهای ...

مقدمه گاه دیده می‌شود که دانش آموزی از عهده انجام کاری برمی‌آید اما آن کار را به دفعات لازم انجام نمی‌دهد. مثلا سلام کردن را یاد گرفته است اما به ندرت به افراد بزرگتر از خود سلام می‌کند یا می‌تواند تکالیفش را انجام دهد اما در این کار سستی نشان می‌دهد. در این گونه موارد با استفاده از روشهای افزایش رفتار می‌توان رفتار دلخواه را در او افزایش داد. روش تقویت مثبت برای افزایش رفتارهای ...

چکیده آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است و از دیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. بنابراین ضرورت دارد برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی، معلمان و مسوولان آموزش و پرورش، الزامات و مقتضیات زندگی فردا را بشناسند تا بتوانند آمادگی دانش و بینش لازم را در کودکان و جوانان برای فعالیت در جامعه فردا ...

زندگي بدون يادگيري و آموزش، همچون مردابي در حال تقليل و فساد است. از زماني که آموزش و ياددادن شروع شد، نحوه انجام دادن اين فعاليت يعني چگونگي آموختن و روش هاي تدريس مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفت. در مسير تاريخ، فنون، مهارت هاي گوناگون در زمينه

عنوان مقاله: راهبردهاي حل مسأله در رياضي مقدمه مسأله را مي توان به زبان ساده تعريف کرد. هر گاه فردي بخواهد کاري انجام دهد ولي نتواند به هدف خود برسد، برايش مسأله ايجاد مي شود. به عبارت ديگر هر موقعيت مبهم يک مسأله است. حل مسأله نوعي از يادگيري

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول