دانلود تحقیق بررسی انقلاب اسلامی

Word 152 KB 16869 38
مشخص نشده مشخص نشده علوم سیاسی
قیمت: ۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بدون تردید باید حرکتهای انقلابی را، از زاویه‏ای خاص، بر دو گونه بدانیم. بخشی از این انقلاب‏ها به دلیل ماهیت ایدئولوژیک محدود خود صرفاً یک حرکت در چهارچوب مرزهای یک کشور بوده و دیدگاه فراملی ندارد. این مساله درباره انقلاب هایی که رنگ ملی‏گرایی دارد، به خوبی قابل رویت است. آنها در مبارزه بر ضد دیکتاتوری و در قالب حفظ منافعِ ملی و قومی، دست به انقلاب زده و به هیچ روی، حساسیتی روی ملت‏ها و کشورهای دیگر ندارند. درست مانند ادیانی که در چهارچوب قومی خاص عمل کرده و هیچ تمایلی به فراگیر شدن دین خود ندارند. گفتنی است که این قبیل انقلابها و تحولها نیز ممکن است غیرمستقیم ملت‏های همجوار را نسبت به منافع ملی‏شان و نیز وضعیتی که در آن به سر می‏برند، آگاه سازد و به آنان جرات و جسارت مبارزه را بدهد. درست مانند تاثیر شکست روسیه از سوی ژاپن در سال 1905 که سخت مردم ایران را جرات بخشید و در مقدمات انقلاب مشروطیت در ایران (1906) موثر افتاد.
  بخش دیگری از انقلاب‏ها، به لحاظ داشتن ایدئولوژی فراملی، نه تنها به مسائل داخلی توجه دارند که به بسط اندیشه انقلابی خود در فراسوی مرزهای ملی خود نیز می‏اندیشند. جنبش هایی که به نوعی دیدگاه انترناسیونالیستی دارند، در این بخش جای می‏گیرند.
  انقلاب اسلامی ایران یکی از این انقلاب‏هاست که به لحاظ اسلامیت و پیشینه اندیشه اتحاد اسلامی، بیش از هر حرکت دیگری در جهان، در پی بسط اندیشه‏های انقلابی خود نخست در کشورهای اسلامی و پس از آن در جهان برآمد. مبنای این نگرش، از آن روست که اسلام متعلق به ملتی خاص نیست و هدف آن نجات محرومان و مستضعفان از سلطه فکری و اقتصادی مستکبران است. به همین دلیل بررسی ارتباط آن با جهان خارج از خودش، نه تنها در قالب‏های معمولی روابط خارجی هر انقلاب و کشور با کشورهای دیگر، بلکه به لحاظ تاکیدش بر بسط اندیشه انقلابی، قابل بررسی است.
  در اینجا در سه بخش به اختصار بحث از مناسبات انقلاب اسلامی با جهانِ پیرامون می‏پردازیم.
  نخست از نتایج و آثار انقلاب اسلامی سخن خواهیم گفت. سپس از زمینه‏های بسط آرمان‏های انقلاب و در نهایت دشواری‏های موجود بر سر راه این ارتباط را به اجمال مورد بحث قرار می‏دهیم.

  آثار و نتایج انقلاب اسلامی در جهان
  1 رواج اسلام انقلاب می‏توان گفت که در تاریخ تفکر سیاسی اسلام، دو نوع نگرش نسبت به مساله معارضه با حاکمان ستمگر بوده است.
  نخست موضع تسلیم‏گرایانه. دوم موضع مبارزه‏جویانه. به طور غالب اسلامِ سنی متمایل به موضع نخست و اسلامِ شیعی متمایل به موضع دوم بوده است. البته هیچگاه این مساله کلیت نداشته و هم در میان سنیان احزاب انقلابی وجود داشته و هم در میان شیعیان، موضع مسالمت‏جویانه در کار بوده است. روزگاری سرزمین مصر، خیزش سیاسی خاصی در رواج اسلام انقلابی داشت. نمونه آن حرکت سید قطب و جنبش اخوان‏المسلمین بود. با این حال، با پیروزی انقلاب اسلامی، اسلام انقلابی به صورت جدی‏تر مطرح شده و به دنبال آن گروه‏های دینی انقلابی زیادی در کشورهای اسلامی پدید آمد که به نوعی از کلمه الجهاد در عنوان‏های رسمی خود استفاده کرده‏اند. پیش از آن، برای چند دهه، حرکت انقلابی، تقریباً در اختیار گروه‏های مارکسیستی و چپ بود. در حال حاضر، پس از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامی گروه‏های اسلامی انقلابی در جهان تسنن، از مخالت با دولتهای نامشروع در کشورهای اسلامی کمتر هراسی دارند و به احادیثی که اطاعت از حاکم اسلامی را در هر شرایط ملزم دانسته، چندان توجهی ندارند.
  2 رواج اسلام سیاسی باید میان اسلام سیاسی و انقلابی تفاوت گذاشت. مقصود از این تعبیر آن است که اسلام تنها یک دین فردی نیست، بلکه به نوعی مدعی سیاست و حکومت نیز هست. این نگرش برای سالها مورد تعرض قرار گرفته بود؛ به این معنا که پس از نابودی خلافت عثمانی، اسلام روز به روز بسوی محدودیت بیشتری پیش رفته و اندیشه سیاسی آن مورد غفلت واقع شده بود. انقلاب اسلامی، تاکیدی بر بعد سیاسی اسلام بود. البته این بار، بحث خلافت مطرح نبود، به دلیل آن که هویت شیعیِ انقلاب، اعتقادی به خلافت نداشت. این‏ بار بحث از حکومت اسلامی بود. حکومت اسلامی، یک تئوری سیاسی دینی است که پس از آن که کشورهای اسلامی مستقل شده و نظریه خلافت به کنار رفت، مورد توجه برخی از اندیشمندان دینی از جمله رشید رضا (1865 1935) قرار گرفت. در ایران نظریه حکومت اسلامی، با نظریات فقه سیاسی شیعه تلفیق شد و نام ولایت فقیه را به خود گرفت. در این نظریه فقه اسلامی مبنای عمل سیاسی قرار گرفت.
  3 احیای هویت دینی پس از آن که یک قرن از ورود تمدن غرب به جهان اسلام گذشت، اعتماد به نفس در میان مسلمانان، به ویژه قشر تحصیل کرده از میان رفته بود. شمار فراوانی از تحصیل‏کرده‏های جدید، طرفدار آن بودند تا در هویت جهانی غرب هضم شده و گذشته خود را به فراموشی بسپارند. توجه آنها به گذشته، تنها از باب تفنن و سرگرمی بود و در این‏باره نیز می‏کوشیدند تا آنچه را که تحقیقات جدید غرب درباره گذشته آنها گفته، مورد اعتماد قرار دهند. در اصل، اعتماد به نفس که روزگاری پشتوانه تمدن بزرگ اسلامی بود و می‏توانست سبب احیای فرهنگ سنتی اسلامی و رشد و باروری آن باشد، دیگر چندان طرفداری نداشت. انقلاب اسلامی که به عنوان یک انقلاب دینی در جهان غیرمذهبی جدید، پدیده‏ای شگرف بود، تکیه زیادی بر روی اعتماد به نفس اسلامی کرد. این مساله در شعارهای امام خمینی فراوان مطرح می‏شد و نکته‏ای بود که در نهایت می‏بایست به اتحاد دنیای اسلام و بازگشت عظمت دیرین بینجامد.
 • بخش اول : انقلاب اسلامی ایران در دنیای جدید
  مقدمه
  آثار و نتایج انقلاب اسلامی در جهان
  راه‏های نفوذ انقلاب اسلامی بر مسلمانان
  بخش دوم : دشواری‏های روابط انقلاب اسلامی ایران و جهان
  در جهان اسلام
  دشواری‏های انقلاب اسلامی با غرب
  دشواری‏های فکری
  دشواری‏های سیاسی
  بخش سوم : انقلاب ایران
  چرا انقلاب اسلامی موفقیت آمیز بود؟
کلمات کلیدی: انقلاب - انقلاب اسلامی

از جمله حرکت هاي ماندگار درتاريخ است که تاثير بسزايي بر جنبش هاي اجتماعي و سياسي پس از خود در جهان اسلام گذاشت. در واقع قيام عاشورا طرحي نو در تاريخ در افکند. همين طرح تازه بود که همواره بر جان و دل مردم اثر گذاربوده است. بدون شک در تاريخ اسلام، قي

آرمان ها ، دستاوردها و آسيب شناسي انقلاب اسلامي، سه مساله به هم پيوسته و مهم اند که در اين فصل مورد مطالعه قرار مي گيرد . آرمان ها ، همان اهداف سلبي و ايجابي انقلابند که مردم به منظور دستيابي به آن ها عليه رژيم پهلوي شوريده و تا سرنگوني آن از پاي نن

ايجاد کرده بود عوض شد . در اثر رخنه افراد فرصت طلب و رخنه دشمناني که تا ديروز با اسلام مي جنگيدند ، اما بعدها با تغيير شکل و قيافه خود را در صفوف مسلمانان داخل کرده بودند ، مسير اين انقلاب و شکل و محتواي آن تا حدود زيادي عوض گرديد ، بدين ترتيب که از

سال ها از پي هم سپري مي شوند نسل ها از پي نسل ها مي آيند و مي روند اما همچنان نقاط عطف تاريخ انقلاب اسلامي در تار و پود اين مرز و بوم در لا به لاي کتاب ها، در سينه انقلابيون و يا در امولسيون فيلم هاي رنگي و روفته آرشيوها خودنمايي مي کند (googel ، تل

هر انقلابی برای رسیدن به پیروزی مراحلی را سپری می کند. از جمله این مراحل مرحله ویرانگری یا شتاب زایی است که نقطه نهایی برانداختن نظام موجود و سرنگونی حکومت است . در مورد عوامل شتاب زایی انقلاب اسلامی نظرات و دیدگاه های مختلف ارائه شده است : برخی نقش شعار حقوق بشر کارتر عده ای بروز مرض سرطان در شاه و بعضی هم اقدامات سریع شاه رد مدرنیزاسیون ایران را مطرح کرده اند . که با مدارک و ...

1- انقلاب اسلامي و تآثير آن بر جنبش آزاديخواهي مردم فلسطين پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در برابر قدرتمندترين رژيم خاورميانه و بزرگترين متحد آمريکا و رژيم صهيونيستي ، بارقه‌هاي اميد را در ميان مردم فلسطين زنده کرد. رهنمودهاي حضرت امام را حل (ره)

بي شک ارائه يک تحليل همه جانبه و واقع بينانه از انقلاب اسلامي و بررسي تحولات جهاني همزمان با آن ضروريست – زيرا هيچکس نمي تواند جنگ ابر قدرتها و تلاش آنان براي غارت و سلطه بر جهان سوم را ناديده انگارد و چه بسيار رودر روئيها وهم چنين چه بسيار سازشها ،

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سازماني نظامي است که در نخستين روزهاي پس از انقلاب ايران در سال ???? به فرمان سيد روح‌الله خميني (بنيانگذار و رهبر نظام جمهوري اسلامي ايران) تشکيل شد. خميني در دوم ارديبهشت سال ???? طي فرماني به شوراي انقلاب اسلامي رسماً

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران انقلاب ۱۳۵۷ انقلاب ۱۳۵۷ (خورشیدی) ایران، همچنین شناخته شده به انقلاب اسلامی، قیامی بود که با شرکت اکثر مردم و احزاب ملی، مذهبی، کمونیستی، و روشنفکران ایران، نظام پادشاهی این کشور را سرنگون، و پیش‌زمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران را فراهم کرد. ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ را روز پیروزی این انقلاب می‌دانند. این انقلاب به رهبری آیت‌الله خمینی به ...

همزيستي انقلاب و نظام در انقلاب اسلامي مروري بر تاريخ بيست ساله بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي دهد که دست اندرکاران انقلاب خواسته و يا ناخواسته مسيري را طي کرده اند که نه تنها نظام جمهوري اسلامي را بعنوان يک نظام نوين ، بر پايه هاي مستحکم نظام

طرح مسئله پديده انقلاب بدون در نظر گرفتن محدوده زماني و مکاني ، در اکثر نقاط جهان چه در گذشته و چه در دوران معاصر . مراحل و فرايند نسبتاً مشابهي را طي کرده است . به گونه اي که در اين زمينه . نظريه مشهور برينتون در کتاب کالبد شکافي چهار انقلاب (فران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول