دانلود مقاله رایگان زبان شناسی چیست ؟

Word 31 KB 17227 4
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • سطوح زبان شناسی :
  1) واچ شناسی : مطالعه صداهای زبان و قواعد ترکیب آنها به منظور ساخت های آوایی زبان
  2) دستور زبان : صرف - نحو
  3) معنا شناسی : بررسی معنا انواع تک واژه ها ، کلمه و ....
  بررسی حوزه ی معنایی کلمه ها (تضمن، ترادف ، تضاد)
  هنگام مطالعه ی زبان فارسی درسطح واچ شناسی در می یابیم که این زبان 29 واچ دارد و واچ های مزبور طبق قواعد این زبان با هم ترکیب می شوند و ساخت هایی آوایی می سازند.
  واچ ها آواهای زبان هستند . واچ آوایی است که می تواند در یک سخت آوایی جانشین آوای دیگر شود و آن ساخت را به ساخت دیگری تبدیل کند. مثلاً آوای «ر» که می تواند در ساخت آوایی «زاد» جانشین آوای «د» شود و آن را به ساخت آوایی «زا» تبدیل کند. نظام آوای از همین واچ ساخته شده است.

  زبان شناسی
  زبانشناسی عبارت است ازبررسی علمی زبان البته قبل از اینکه علم زبانشناسی بوجودآید زبان بررسی می شد اما به صورت علمی یعنی مشاهده، توصیف و تحلیل بعد ازعلم زبانشناسی مورد توجه قرار گرفت.
  یکی از مباحث اصلی زبانشناسی واجشناسی است.
  واجشناسی چیست؟ بشر از طریق تولید آواهای معنی دار با یکدیگر ارتباط برقرار می کند. پس چنانچه کسی عطسه کند اگر چه مفهوم غیر زبانی آن به منزله ی نوعی ناراحتی جسمی است از آواهای نا مفهومی است که در زبان شناسی مد نظر نمی باشد.
  در واج شناسی به تجزیه و تحلیل و توصیف آواهای معنی دار زبان انسان می پردازد.
  واج چیست؟ واج آوایی است که گوینده ی بومی یک زبان آن را جز معنی داری از
  زبان خود می داند و می تواند به وسیله ی آن کلمات را از یکدیگر تمیزدهد مثلا
  در زبان فارسی کلمه های «پدر»و«پسر» از هم متمایز و دارای دو معنی جدا هستند
  وشخصی که زبان مادری او فارسی است می تواند این دو واژه را خارج از بافت سخن صرفا به وسیله ی فرق بین آواهای دوساز یکدیگر تشخیص دهد.
  پس می توان گفت واج کوچکترین واحد صوتی در نظام واجی یک زبان است که بتواند با جابه جا شدن، تمایز معنایی ایجاد کند مثلا کلمه مار(mar) دارای سه واج وکلمه مرد (mard)دارای چهار واج است که واج aدرکلمه مرد مستتر است.
  با این اوصاف زبانی که فاقد هر نوع واج است همان زبان اشاره ای می باشد که یکی از جالبترین پدیده های جامعه شناسی زبان است اگرچه اشاره زبان بین المللی نیست به نظر می رسد که این زبان می توانست زبانی بین المللی باشدزیرا زبان اشاره لال بازی نیست بلکه به تمام معنی زبانی است با نحو ومعنی شناسی خاص خود که اکنون زبان شناسان به تحقیقات وسیعی در آن سرگرمند.
کلمات کلیدی: زبان - زبان شناسی

زبان شناسي و گفتگو ساختار گفتار و اولويت بخش قبل، بر جنبه هاي آگاهي اجتماعي که مي‌تواند بر آنچه از طريق گفته‌ها و در طول يک فعل و انفعال رابطه ايجاد کند. تاثير داشته باشد تمرکز کرد. اصطلاح اثر متقابل (فعل و انفعال) در واقع مي‌توانست شامل تعداد ز

زبان شناسي او ناخودآگاه را داراي ساختار همچون زبان مي‌داند. او طفل خردسالي را که در مقابل آيينه در خود تامل مي‌کند، نوعي دال مي‌داند که مي تواند معنا ببخشد و تصويري را که در آينه مي‌بيند مدلول در نظر مي‌آورد. کارکرد آينه در اين مثال روانشناسانه،

لغات کلیدی : ما یت زنگار غلات ، مایت های ، موروفولوژی ( ریخت شناسی ) ، گیاهان میزبان ، تحلیل چند متغیره ، علفهای خودرو. چکیده مطلب: طبقه بندی سیستماتیک کنونی Eriophyodea در بسیاری جاها بعنوان پیوستگی ساختگی و پیوستگی که گیاه گیاهخوار را منعکس نمی کند. شرح کمی تغییر مورفولوژیکی مربوط به میزبان می تواند اطلاعات پایه مورد نیاز در بهبود سیستم رده بندی Eriophyoidرا فراهم می کندو درک ...

زبان شناسي زبانشناسي مطالعه علمي زبان است. اين علم در وهله اول به زبان در مفهوم عام آن مي نگرد يعني از يک سو همه زبانها و از سوي ديگر آن خصوصيت انسان که او را از جانداران ديگر متمايز مي کند (قوه نطق). تفاوت زبانشناسي با علوم ديگري که کم و بيش به زبا

فصل 30 روش شناسي ها براي سياست و برنامه ريزي ريچارد ب. بالدوف، ج ر. اگر چه کتاب هاي متعددي در مورد روش شناسي تحقيق که براي زبان شناسي کاربري ( مثال: هيچ (Hatch) و لازاراتون (Lazaraton)1991) و رشته هاي فرعي زبان آموزي ( زبان دوم) (مثال: براون (Brown

قضيه: متن ها همچنين آسان ترجمه مي شوند هنگامي که شما فکر مي کنيد که ساختار مجموعه اي از لغات و عبارات از طريق قواعد لغوي نيست اما راههايي که مردم فعاليت هاي همديگر را بهبود مي بخشند توصيف اين است که آنها مي بينند وانجام مي دهند و حسي در دنبال آنها ب

کليات گياه شناسي گاو زبان گياهي است علفي و يکساله که ارتفاع ساقه آن تا 60 سانتيمتر مي رسد ساقه آن شيار دار و خاردار مي باشد . برگهاي اين گياه ساده و پوشيده از تارهاي خشن است . گلهاي آن برنگ آبي ، سفيد ، بنفش و آبي مي باشد . گ

چکيده مطلب: طبقه بندي سينماتيک کنوني در بسياري جاها بعنوان پيوستگي ساختگي و پيوستگي که گياه گياهخوار را منعکس نمي کند. شرح کمي تغير مورنولوژيکي مربوط به ميزبان مي تواند اطلاعات پايه مورد نياز در بهبود سيستم رده بندي را فراهم مي کندو درک ما را از مکا

زبان شناسي چيست ؟ سطوح زبان شناسي : 1) واچ شناسي : مطالعه صداهاي زبان و قواعد ترکيب آنها به منظور ساخت هاي آوايي زبان 2) دستور زبان : صرف - نحو 3) معنا شناسي : بررسي معنا انواع تک واژه ها ، کلمه و .... بررسي حوزه ي معنايي کلمه ها (تضمن، تر

زبان شناسي زبانشناسي مطالعه علمي زبان است. اين علم در وهله اول به زبان در مفهوم عام آن مي نگرد يعني از يک سو همه زبانها و از سوي ديگر آن خصوصيت انسان که او را از جانداران ديگر متمايز مي کند (قوه نطق). تفاوت زبانشناسي با علوم ديگري که کم و بيش به زب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول