دانلود مقاله رایگان نقشه برداری

Word 12 KB 17228 2
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • علم نقشه برداری علمی است که ریاضیات عملی را با فنون اندازه گیری و هنر ترسیم توام کرده و به وسیله ی آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیّه ی عوامل آن را بر روی نقشه نمایش داده.
  مقیاس عبارت است از نسبت طول اندازه گیری شده بر روی نقشه به طول افقی بر روی زمین.
  مقیاس ها یا به صورت خطی اند و یا به صورت عددی.

  اندازه گیری فاصله:
  روش مستقیم:با پیمودن مسیر انجام شده که روشی است کم دقّت.
  به طور مثال میتوان از متر کشی نام برد.برای متر کشی می توان از انواع مختلف متر شامل متر پلاستیکی:متر پارچه ای،متر فلزی و... استفاده کرد.
  روش غیر مستقیم:با استفاده از انواع دوربین های نقشه برداری انجام می شود.
  ضریب استادیمتری(معمولا 100)*(قرائت تار پایین-قرائت تار بالا)=فاصله
  تراز یابی:
  تعیین ااختلاف ارتفاع نقاط نسبت به هم را تراز یابی می گویند.
  امتداد قائم: در هر نقطه از سطح زمین امتداد قائم امتدادی است که آن نقطه را به مرکز زمین وصل می کند.به این امتداد امتداد شاقولی نیز می گویند.
  در تراز یاب نیوو همیشه زاویه ی قایم وربین 90 و برای دوربین های پیشرفته تر مثل تئودولیت و توتال این زاویه بر روی صفحه ی نمایشگر دستگاه رویت می شود.
  تراز یابی مستقیم:
  قرائت جلو- ارتفاع دوربین=ارتفاع نقطه ی مجهول
  تراز یابی فشار سنجی:در مواقعی که سرعت عمل زیاد و بعد دقّت کم مورد نیز باشد استفاده می شود.اساس این روش بر پایه ی پیدا کردن ارتفاع از روی فشار هوا و درجه ی رطوبت و درجه ی حرارت در نقطه است.
  تراز یابی تدیجی: زمانی انجام می شود که به علّت وجود موانع یا عدم رویت شاخص به علت فاصله ی زیاد قادر به انجام ترازیابی مستقیم نباشیم.
  خطا در تراز یابی:
  از انواع خطاهای رایج در تراز یابی می توان از خطای کلیماسیون،تغییر طول میر،کرویت زمین،شکست نور،قائم نبودن میر و... نام برد.

  اندازه گیری زاویه:
  واحدها:درجه،گراد ،رادیان و... واحد های تعریف شده برای دوربین های نقشه برداری است.
کلمات کلیدی: نقشه برداری

توتال استيشن هاي Trimbleسري3300 DR توتال استيشن هاي سري3300 درنقشه برداري پروژه هاي مختلف ويا کاداستربااستفاده ازتوانايي برداشت بدون منشورخود،توانايي زيادي به شما مي دهد. روش اندازه گيري بازتاب مستقيم DR EDM نوآوري درسيستم هاي اندازه گيريDR موجب

نقشه برداري مسطح در نقشه برداري از مناطق کوچک، اثر کرويت زمين تقريباً ناچيز است و مي توان زمين را در منطقه کوچکي مسطح در نظر گرفت و به عبارت ديگر سطوح تراز که بر امتداد شاقول عمود هستند موازي هم بوده در صورتيکه حقيقتاً با فرض زمين کروي امتداد شاقو

ايرانيان باستان نقش برجسته‌اي در پايه گذاري علم نقشه برداري داشته اند. اکتشافات دريايي که از زمان گذشته انجام گرفته است مويد اين مطلب است . در ايران باستان مي‌‌توانستند عرض جغرافيايي را تعيين کنند ولي تعيين طول جغرافيايي با دشواري بسيار همراه بوده ا

مروري بر نقشه برداري زير زميني نقشه برداري زير زميني که در غرب آن را با کلمه لاتين UNDER ground surveying مي‌شناسند، شاخه اي از رشته مهندسي نقشه برداري است که شامل طراحي تونل، عملياتهاي اجرا و هدايت حفاري و بلاخره برداشت فضاهاي موجود طبيعي و مصنوعي

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم ...

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم ...

حمل ونقل از جمله بخش های زیر بنایی اقتصاد هر کشور است لذا فرایند توسعه اقتصادی یک کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو شرایط وموقعیت این بخش یکی از شاخصهای مهم سطح توسعه محسوب می گرددودر واقع حمل ونقل نیروی محرک توسعه کشور می باشد . با توجه به نقش و اهمیت حمل ونقل د ربرنامه توسعه جایگاه این بخش از نقطه نظر سرمایه گذاری در برنامه های مختلف عمرانی از اهمیت خاصی ...

اين پرژه با زبان ساده و روان و با نشان دادن شکلهاي متعدد، سعي در آن دارد که افراد مبتدي هم قادر باشند با خواندن آن،به راحتي عمليات ذکر شده را درک و توانايي انجام آن را داشته باشند قابل ذکر است که اين پروژه از چهار پروژه مجزا تشکيل شده است: 1- پروژ

نقاط ارتفاعي: کليه نقاط برروي کره زمين داراي يک ارتفاع مي‌باشندکه نسبت به يک سطح مبنا سنجيده مي‌شوند اين سطح مبنا (ارتفاع مبنا) توسط سازمان نقشه برداري کل کشورتأمين مي‌گردد. تا قبل از ايجاد کاداستر درکشورکليه نقاط به صورت ثابت درسطح ک

گزارش کاراول:اندازه گيري مساحت(مساحي)به روش مثلث بندي هدف نقشه برداري: تهيه يک منطقه يک منطقه و بدست آوردن مساحت به کمک تکنيک مثلث بندي در سطح زمين وسايل مورد نياز: تراز مير 1 عدد:وسيله اي است که ژالون رابرسطح مورد نظرعمودمي سازدکه دق

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول