دانلود تحقیق استاندارد روش اندازه ‏گیری ید ( بر حسب ید ور پتاسیم ) در خوراک دام و طیور

Word 308 KB 17553 20
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • 1- هدف
  هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش تعیین مقدار ید ( بر حسب ید ور پتاسیم ) در خوراک دام و طیور می‏باشد .
  2- دامنه کاربرد
  این استاندارد برای تعیین مقدار ید در خوراک دام و طیور کابرد دارد :
  3- روش اندازه‏گیری مقدار ید
  تعیین مقدار ید در خوراک دام و طیور به یکی از دو روش زیر انجام می‏گیرد ,
  3-1- روش الف .
  3-1-1- معرف ها
  3-1-1-1- تاکادیاستاز
  3-1-1-2- شناساگر متیل اورانژ برای تهیه آن 0/5 گرم متیل اورانژ را در آب حل کرده و تا یک لیتر رقیق کنید .)
  3-1-1-3- اسید سولفوریک رقیق 2 نرمال
  3-1-1-4- آب بروم : محلول مائی اشباع شده : غلظت تقریبی را ( میلی گرم در میلی لیتر ) با افزودن حجم معینی ( توسط بورت ) به بالن محتوی 5 میلی لیتر از محلول ید ور پتاسیم 10 درصد تعیین کنید . 5 میلی لیتر از محلول اسید سولفوریک رقیق اضافه کنید و یذ آزاد شده را با محلول نرمال تیوسولفات سدیم عیارسنجی کنید .
  3-1-1-5- محلول تقریبا یک درصد سولفیت سدیم ( وزن به حجم )
  3-11-6- محلول تقریبا 5 درصد فنل ( وزن به حجم )
  3-1-1-7- محلول تقریبا 10 درصد ید ور پتاسیم ( وزن به حجم )
  3-1-1-8- محلول استاندارد تازه تهیه دشه 0/005 نرمال تیو سولفات سدیم
  3-1-1-9- محلول یک درصد نشاسته ( وزن به حجم ) تازه تهیه شده
  3-1-1-10- محلول کلرور سدیم برای تهیه آن 10 گرم کلرور سدیم را در آب حل کرده و حجم آن را به 100 میلی لیتر برسانید .)
  3-1-1-11- محلول ید ور پتاسیم شاهد : 0/328 گرم ید ور پتاسیم را در آب حل کرده و حجم آن را به 250 میلی لیتر برسانید . 5 میلی لیتر از این محلول را تا 250 میلی لیتر رقیق کرده و 5 میلی لیتر آن را به عنوان شاهد مورد استفاده قرار دهید که معادل یک میلی گرم ید و یا 0/308 میلی گرم ید ور پتاسیم است .
  3-1-2- آماده کردن محلول نمونه :
  3-1-2-1- بدقت حدود 50 گرم از نمونه را وزن کرده و آن را در 100 میلی لیتر آب مقطر حل کنید . 2 گرم تاگادیاستاز به آن بیافزایید و بگذارید در حرارت 37 درجه سانتی گرادبه مدت 2 ساعت بماند محلول را صاف کرده و باقی مانده را با آب بشویید محلول صاف شده و آب‏های شستشو صاف شده را روی هم بریزید و حجم آن را در یک بالن ژوژه به 250 میلی لیتر برسانید .

بسمه تعالي پيشگفتار استاندارد روش تعيين فسفر در غذاي دام و طيور که نخستين بار در سال 1347 تهيه گرديد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تائيد کميسيون فني خوراک دام و طيور براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در شصت و هشتمين جلسه کميت

روش اندازه‏گيري آهن در خوراک دام و طيور 1 هدف هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش تعيين مقدار آهن در خوراک دام و طيور ميباشد . 2 دامنه کاربرد روش ارائه شده در اين استاندارد براي تعيين آهن در خوراک دام و طيور کاربرد

روش اندازه‏گيري فسفر در خوراک دام و طيور 1 - هدف هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روشهاي تعيين مقدار فسفر در خوراک دام و طيور به طريقه اسپکتروفتومتري و تيتريمتري مي‏باشد . 2 - دامنه کاربرد روشهاي ارائه شده در اين استاندا

خوراک دام و طيور و آبزيان-اکسيد منيزيم مورد مصرف در مکمل هاي معدني ويژگي ها و روش هاي آزمون 1 هدف هدف ازتدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي فيزيکي ، شيميايي ، نمونه برداري ، روش هاي آزمون، بسته بندي ، نشانه گذاري و شرايط

استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور 1- هدف هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‏های اندازه‏گیری نمک ( برحسب کلرورسدیم ) در خوراک دام و طیور می‏باشد . 2- دامنه کاربرد این استاندارد مورد اندازه‏گیری میزان نمک در خوراک دام و طیور کاربرد دارد . 3- روش کار میزان نمک موجود در خوراک دام و طیور را می‏توان از طریق روش‏های ارائه شده در ذیل اندازه‏گیری نمود : 3-1- روش الف ...

1 هدف هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياکي در خوراک دام و طيور مي‏باشد . 2 دامنه کاربرد اين استاندارد جهت اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياکي در خوراک دام و طيور کاربرد دارد . 3 نمونه‏برداري طبق استانداردهاي روش ن

خوراک دام و طيور وآبزيان اندازه گيري منيزيم بروش بيناب سنجي جذب اتمي روش آزمون 1 هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوين اين استاندارد اندازه گيري و تعيين ميزان منيزيم در خوراک دام و طيور و آبزيان به روش بيناب سنجي جذب اتمي1 مي باشد . ياد آور

خوراک دام و طيور و آبزيان- تفاله مرکبات - ويژگي ها و روش هاي آزمون 1 هدف هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي فيزيکي, شيميايي , ميکرو

عنوان : تغذيه گاو و استاندارد اندازه گيري يد ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذيه دام و طيور استاد راهنما : جناب آقاي لنگري گرد آورنده : موسي ملکي تابستان 86

خوارک دام ، طيور و آبزيان – گلوتن ذرت – ويژگيها و روشهاي آزمون 1 هدف‌ هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين ويژگيهاي فيزيکي ، شيميائي ، بهداشتي ، نمونه برداري ، روشهاي آزمون ، بسته بندي ، نشانه گذاري و انبارداري گلوتن ذرت است .

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول