دانلود مقاله واگذاری خطوط (شرکت مخابرات)

Word 8 MB 17732 33
مشخص نشده مشخص نشده کامپیوتر - IT
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • اولین قسمت اداری مخابرات که هر شخص حقیقی یا حقوقی برای پیوستن به مشترکین مخابرات با آن روبرو می شود امور مشترکین و واحد واگذاری خطوط می‌باشد.واگذاری خطوط یکی از مهمترین واحدهای هر مرکز تلفن می باشد که در ارائه خدمات به مشترکین و ارائه اطلاعات دقیق آماری و کابلی در جهت توسعه تلفن شهری به واحدها و ادارات مرتبط نقش مهمی را ایفا می‌کند.واگذاری خطوط در واقع تعیین کننده وجود یا عدم وجود امکانات فنی و تسهیل کننده کسب این امکانات توسط متقاضی تلفن است که پرسنل کوشای این واحد با آگاهیهای لازم مشخصات کابلی و کافویی درخواستهای متقاضیان اعم از فیش یا فرم بررسی را بر روی نقشه ها بررسی می نماید،تا پس از معین شدن محدوده پست و کافویی آن از طریق واحد نوسازی و نگهدار شبکه کابل سیم کشی و تغییر مکان در اسرع وقت و از کوتاهترین مسیر ممکن انجام و ارتباط تلفنی متقاضی برقرار شود.واگذاری خطوط علاوه بر فعالیتهای فوق،کنترل سالیانه کافوها،پلاکبرداری،کابل برگردان و …. را عهده دار می باشد.
  گردش کار دائری فیش تلفن
  1- واحد مشترکین و متقاضیات کارت سیم کشی (فیش)واگذار شده را به واگذاری خطوط ارسال میدارد.
  2- واگذاری خطوط کارت های سیم کشی (فیش ها) رابراساس ردیف ودیعه در دفتر و دایع ثبت و مشخصات متقاضی را از نظر آدرس او درصورت نیاز بازدید از محل و از روی نقشه های موجود پست و کافو آنها را مشخص و بر روی کارت سیم کشی ثبت می نماید.
  3- واگذاری خطوط درصورت عدم امکانات فنی مشخصات فنی و فیش را از روی سیم کشی در دفتر حق تقدم ثبت و در صورت رسیدن به حد نصاب در خواست طرح تقویت نموده و کارت سیم کشی را بعد از توضیح در دفتر و دیعه و با رعایت الویت بایگانی می کند.
  4- واگذاری خطوط درصورت وجود امکانات فنی از اطلاعات موجود در کارتهای لیست رانژه تعیین بوخت و خط نموده و شماره فیش را در قسمت آبونه و مرکزی لیست رزرو* می نماید
  5- واگذاری خطوط پس از تکمیل مشخصات (کافو – بوخت و خط)در کارت سیم کشی آنرا جهت نگهداری و نوسازی شبکه کابل ارسال می دارد.
  6- نگهداری و نوسازی شبکه کابلی با همکاری ناظر شبکه و پیمانکار محل مورد نظر را با رعایت اولویت و حق تقدم سیم کشی سپس کارت را تکمیل و آنرا به واگذاری عودت میدهد
  7- واگذاری خطوط پس از بررسی لازم کارت سیم کشی را جهت تعیین شماره (از طریق دبیرخانه)به رئیس مرکز ارسال می دارد.
  8-رئیس مرکز پس از تعیین شماره ، کارت سیم کشی را به واحد گذاری خطوط می فرستد.
  9-واگذاری خطوط مشخصات کارت سیم کشی را در روی کارتهای شبکه وMDF ثبت می کند.
  10- واگذاری خطوط با مراجعه به لیستهای رانژه شماره تلفن تعیین شده را جایگزین شماره و دیعه نموده و مشخصات فنی (بوخت و خط)را بر روی کارتها** درج می کند.
  11- واگذاری خطوط قسمت دایری فرم سیم بندی را در دو نسخه تکمیل و یک نسخه از آنرا به همراه کارت ام،دی،اف به سالن دستگاه امتحان و کارت سیم کشی را بعد از تکمیل نمودن دفتر و دیعه و نوشتن شماره تلفن خط کابلی و تاریخ دایری به واحد مشترکین و متقاضیان و نسخه دوم فرم سیم بندی و کارت شبکه را بایگانی می کند.
  12- سالن دستگاه پس از انجام اقدامات لازم و برقراری ارتباط فرم سیم بندی را تکمیل و آنرا جهت صدور فرم دائری به دبیرخانه مرکز ارسال می دارد.
  * در صورتیکه فیش تلفن همگانی باشد پس از رزرو خط فرم سیم کشی جهت عقد قرارداد به واحد مشترکین و متقاضیان ارسال و مراحل 4 به بعد تکرار می شود.
  ** در زیر نمونه ای از کارتهای مربوط به اطلاعات فنی مشترکین نشان داده شده است.
  گردش کار تغییر نام و مکان – مکان *
  1- واحد مشترکین و متقاضیان فرم بررسی امکانات را تکمیل کرده و به واگذاری خطوط ارسال می دارد.
  2- واگذاری خطوط از روی نقشه های موجود امکانات را بررسی و تعیین پست و کافو نموده نتیجه را روی فرم بررسی امکانات منعکس می نماید.
  3- واگذاری خطوط در صورت عدم امکانات فنی پاسخ را دردفتر حق تقدم ثبت و برروی فرم بررسی امکانات مشخصات فنی(پست،اتصال،کافوو…)را ثبت و تا زمان ایجاد امکانات (حداکثر یکسال)جهت نگهداری به واحد مشترکین و متقاضیان ارسال می نماید.
  4- واگذاری خطوط در صورت وجود امکانات فنی (براساس اطلاعات موجود درنقشه و کارتهای لیست رانژه)درلیست رانژه رزرو خط کرده و اطلاعات فنی را پس از انعکاس روی فرم بررسی امکانات به واحد مشترکین و متقاضیان می فرستد.
  5- واحد مشترکین و متقاضیان پس از هماهنگی با مشترکین و خریدار و اقدامات لازم فرم سیم کشی را در دو نسخه تکمیل و یک نسخه آنرا به همراه فرم بررسی امکانات به واگذاری خطوط ارسال میدارد.

مقدمه شرکت مخابرات ایران به منظور تمرکز بخشیدن به تمامی امور ارتباطات ومخابرات کشور به استثناء بخش صداو سیما با تصویب مجالس قانون گذاری وقت در سال 1350 تشکیل شد و با استناد به اساسنامه قانونی فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1374 با توجه به گسترش فعا لیتهای مخابراتی در پهنه کشور جمهوری اسلامی ایران و پیروی از سیاست تمرکززدائی در اجرای ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل ...

واکنش هر موجود زنده در برابر محيط و اجتماع خود بر اساس يک سلسله اطلاعات صورت مي گيرد و اين اطلاعات فراهم نمي گردد جز با برقراري ارتباط با محيط و همنوع خويش . بدين ترتيب هرچه امکانات ارتباطي وسيع تر و پيشرفته تر باشد دستيابي به منابع اطلاعاتي افزونتر

نقش ارتباطات و مخابرات اهميت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه واکنش هر موجود زنده در برابر محيط و اجتماع خود بر اساس يک سلسله اطلاعات صورت مي گيرد و اين اطلاعات فراهم نمي گردد جز با برقراري ارتباط با محيط و همنوع خويش . بدين ترتيب هرچه امکانات ار

مخابرات به عنوان ارسال و دريافت خبر از دير زمان در اين کشور کهنسال رايج بوده است يعني از زمانهايي که بشر بوسيله دود و آتش و سپس بوسيله نور و آئينه و يا پيک و چاپارد و تپه ها و ايستگاههاي بين راهي اخبار و اطلاعات مهم اجتماعي کشوري را به اقصي نقاط يک

آشنايي با مکان کلي کار آموزي تاريخچه و سير تحول مخابرات در کشور ايران تاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران ( 1236 لغايت 1385 ) مقدمه : امروزه با توجه به نقش انکار ناپذير و حساس ارتباطات در توسعه ملي جوامع و الزاماً برنامه ريزي ها و

مقدمه : امروزه با توجه به نقش انکار ناپذير و حساس ارتباطات در توسعه ملي جوامع و الزاماً برنامه ريزي‌ها و سرمايه گذاري هاي کلان و قابل ملاحظه در اين بخش وظيفه ي متوليان مخابرات کشور ، جنبه حياتي و ملي به خود گرفته است . اهميت اطلاعات و ايجاد حر

مقدمه: مخابرات به عنوان ارسال و دریافت خبر از دیر زمان در این کشور کهنسال رایج بوده است یعنی از زمانهایی که بشر بوسیله دود و آتش و سپس بوسیله نور و آئینه و یا پیک و چاپارد و تپه ها و ایستگاههای بین راهی اخبار و اطلاعات مهم اجتماعی کشوری را به اقصی نقاط یک کشور و یا مابین کشورهای همجوار ارسال و دریافت می کرده اند. اینک متجاوز از یک قرن از زمانی که مخابرات جدید برقی در ایران شروع ...

فصل اول نقش ارتباطات و مخابرات اهميت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه واکنش هر موجود زنده در برابر محيط و اجتماع خود بر اساس يک سلسله اطلاعات صورت مي گيرد و اين اطلاعات فراهم نمي گردد جز با برقراري ارتباط با محيط و همنوع خويش . بدين

مقدمه: مخابرات به عنوان ارسال و دریافت خبر از دیر زمان در این کشور کهنسال رایج بوده است یعنی از زمانهایی که بشر بوسیله دود و آتش و سپس بوسیله نور و آئینه و یا پیک و چاپارد و تپه ها و ایستگاههای بین راهی اخبار و اطلاعات مهم اجتماعی کشوری را به اقصی نقاط یک کشور و یا مابین کشورهای همجوار ارسال و دریافت می کرده اند. اینک متجاوز از یک قرن از زمانی که مخابرات جدید برقی در ایران شروع ...

پتروشيمي اراک در يک نگاه 1- هدف ايجاد يک مجتمع پتروشيمي جهت توليد مواد پايه اي و مياني با استفاده از خوراک اصلي نفتا و تبديل آنها به فرآورده هاي نهايي پليمري و شيميايي . 2- سهامداران شرکت ملّي صنايع پتروشيمي شرکت سرمايه گذاري بانک ملّي ايران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول