دانلود گزارش کارآموزی مخابرات

Word 752 KB 17852 56
مشخص نشده مشخص نشده کامپیوتر - IT
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • واکنش هر موجود زنده در برابر محیط و اجتماع خود بر اساس یک سلسله اطلاعات صورت می گیرد و این اطلاعات فراهم نمی گردد جز با برقراری ارتباط با محیط و همنوع خویش . بدین ترتیب هرچه امکانات ارتباطی وسیع تر و پیشرفته تر باشد دستیابی به منابع اطلاعاتی افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غنی ، فرد یا جامعه را دارای پویایی و تحرک سریعتر و معقول تری می نماید .
  دستیابی به اطلاعات صحیح ، مطمئن و سریع در اتخاذ تصمیم گیری ها از اعتبار بالایی برخوردار است که در نتیجه ، ارتباط سالمی را طالب است . غالباً برقراری ارتباط و کسب اطلاعات خارج از قلمرو مشاهده مستقیم و تماس شخصی نیاز به امکانات ویژه ای دارد . از میان طیف وسیع امکانات ارتباطی می توان از مخابرات به مفهوم متعارف در جامعه کنونی نام برد .
  صور ابتدائی ارسال خبر ، افروختن آتش و ایجاد دود برفراز کوهها ، نواختن طبل و قاصدان پیاده یا سواره بوده است . اما از سال 1840 که الفبای مورسی تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پیشرفت تکنولوژی مخابرات سرعت زاید الوصفی داشته است بطوریکه امروزه مخابرات بعنوان سریعترین روش شناخته شده انتقال اطلاعات مهم و بنا بر تعبیری متضمن غنای فکری جوامع سیاسی و تسریع کننده آهنگ پیشرفت در عرصه های گوناگون اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی نقش ارزشمند و والائی را نصیب خود ساخته ، بنحویکه توسعه و گسترش تکنولوژی مخابرات از جمله عوامل مهم پیشرفت و ترقی آنها قلمداد می گردد . بعبارت دیگر تا کشوری به تکنولوژی پیشرفته مخابراتی و سیستمهای نوین این صنعت قرن ، دست نیابد و تجهیز نگردد به مفهوم واقعی و حقیقی به توسعه و ترقی دست نخواهد یافت و به راهیابی در قافله پرشتاب کشورهای مترقی نائل نخواهد شد .
  جدا از مطلب بالا و در واقع مهمتر از این مسائل ، رسالت ارزشمندی است که در جوامع بشری بر دوش مخابرات قرار گرفته و الحق مخابرات هم بخوبی از عهده آن برآمده است و آن بیدار ساختن و آگاهی دادن به ملتهای ستمدیده و عقب نگه داشته شده در راه مبارزه و مقابله با قدرتهای زورگو و استکباری جهانی برای بدست آوردن آمال آزادیخواهی و اعمال قدرتهای مردمی خویش است که تجلی بارز و زنده آن در جمهوری اسلامی طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی ایران ظاهر گردیده است .
  بنابر علل بالا و بسیاری از دلائل دیگر امروزه ملتها بسیج شده اند تا در زمینه تولید و استفاده از تکنیکهای پیشرفته مخابراتی ، طرحهای گسترده و نوینی را اجرا نمایند و در این راستا شرکت مخابرات استان مرکزی با توجه به موقعیت حساس استان به لحاظ داشتن مجمتمع ها و مراکز عظیم صنعتی و تجاری در جهت تسهیل و تحقق موارد فوق و توسعه مخابرات ، نقش مهم و بسزایی را ایفاء نموده است .  2 تاریخچه ی مخابرات اراک
  تلفن شهری اراک در سال 1304 در اتاق کوچکی در طبقه فوقانی ساختمانی واقع در دروازه حاج علینقی با هشت شماره تلفن مغناطیسی تاسیس گردید . بعد از مدتی اداره به خیابان امیرکبیر انتقال داده شد و در سال 1306 با داشتن 125 شماره تلفن مغناطیسی به طبقه ی فوقانی ساختمان واقع در خیابان خوانساریها تغییر مکان نمود و پی در پی به شماره های تلفن مغناطیسی افزوده شده تا این که در سال 1340 جمعاً دارای 925 شماره تلفن مغناطیسی گردید و در سال 1341 با نصب دوهزار شماره جدید به خودکار مبدل گردید و در سال 1351 چهار هزار شماره به دو هزار شماره قبلی اضافه شد. در سال 1354 سه هزار شماره جدید در مرکز شهر صنعتی اراک تاسیس گردید . پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جهش بی سابقه شبکه های مخابراتی آغاز شد بطوریکه در حال حاضر شهر اراک با پنج مرکز پرظرفیت دارای یکصد هزار شماره تلفن مشغول بکارمی باشد. و این درحالی است که تعداد شماره منصوب استان نیز تا این تاریخ(تیرماه 1382 ) 277221 شماره می باشد .
  3 تأسیس شرکت مخابرات استان مرکزی
  در سال 1374 با توجه به فعالیتهای مخابراتی و توسعه روز افزون صنعت مخابرات در پهنه کشور جمهوری اسلامی ایران و پیروی از سیاست تمرکز زدایی، در اجرای ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران ، تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد و در تاریخ 1/11/1374 با تصویب اساسنامه شرکتهای استانی در کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و تلفن و نیرو در مجلس شورای اسلامی این هدف محقق و در تاریخ 1/11/1374 توسط مقام ریاست جمهوری وقت جهت اجراء ابلاغ شد.
  در این راستا درتاریخ 1/1/1375 شرکت سهامی مخابرات استان مرکزی، با مرکزیت اراک و ادارات مخابرات شهرستانهای ساوه ، خمین، دلیجان، محلات، تفرش، آشتیان و شازند تاسیس گردید. این شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است ومدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.
  هیات مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می شود. اعضاء و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توسط رئیس مجمع ( وزیر پست و تلگراف و تلفن) برای مدت دو سال منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره از بین اشخاص متعهد که دارای تحصیلات عالی بوده و در یکی از سازمانهای اداری کشوری یا بنگاههای صنعتی سابقه خدمت مدیریت داشته باشند منصوب خواهد شد.
  موضوع و هدف شرکت، عبارت است از تاسیس و توسعه شبکه و تاسیسات مخابراتی در حوزه عملیاتی شرکت و نگهداری و بهره برداری از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران در حوزه استان مرکزی و اجرای تکالیف شرکت مخابرات در مواردی که تفویض اختیار می شود.آن قسمت از فعالیت شرکت مخابرات ایران در بخش ارتباطات بین شهری و بین المللی اعم از تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری مراکز بین شهری (اس .تی. دی) ایستگاههای ماهواره ای و مایکروویو و غیره و نیز متعلقات آن همچنان تحت مسئوولیت و کنترل شرکت مخابرات ایران است.

  4 تشکیلات کلی شرکت مخابرات
  معاونت توسعه و مهندسی
  این معاونت تحت سرپرستی مدیریت شرکت مسئولیت اجرای برنامه ها و طرحهای ابلاغ شده پروژه ها ،توسعه و تأسیس شبکه ها و تأسیسات ارتباطی استان را با رعایت صرفه و صلاح شرکت مخابرات و استاندارد ها ،و همچنین مراقبتهای لازم را در اجرای بموقع طرحها ودستور العمل و نقشه های فنی و جمع آوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد در زمینه توسعه مورد نیاز آتی ارتباطات استان را عهده دار می باشد .
  مدیریت مخابرات مرکز استان
  این مدیریت مسئولیت کنترل و نظارت برحسن علمیات اجرایی نگهداری مراکز تلفنی، تلفن راه دور ،اطلاعات تلفنی ، امورمشترکین و متقاضیان ، واگذاری خطوط ، نظارت بر واحدهای مخابرات پیمانکاری و توابع مرکز استان و اجرای سیاستهای جاری در واحد نگهداری سیستم های مخابراتی را عهده دار می باشد .
  مدیریت اداری و تدارکاتی
  این مدیریت مسئولیت انجام صحیح امور مربوط به عملیات اداری و تدارکاتی را مطابق با ا صول و موازین قانونی ، نظارت درتهیه اجرای صحیح و دقیق مقررات و آیین نامه های استخدامی و پرسنلی و کنترل قراردادها را عهده دار بوده و بر گردش صحیح و پیشرفت انجام امور تحت مسئولیت و کارمندان مربوطه ، سرپرستی و نظارت می نماید .
  معاونت نگهداری و بهره برداری
  این معاونت مسئولیت کنترل ونظارت برحسن انجام عملیات و پیشبرد امور مربوطه درکلیه زمینه های نگهداری و پشتیبانی فنی عملیات ارتباطات شهری و راه دور ماهواره ، نگهداری و نوسازی شبکه های مخابراتی ، کابلهای ارتباطی واختصاصی ، فیبر نوری و پی . سی . ام و تعمیرات تجهیزات مخابراتی در سطح استان را با هماهنگی مقام مافوق عهده دار می باشد .
 • 1 اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه...................1
  2 تاریخچه ی مخابرات..................................................2
  3 تأسیس شرکت مخابرات استان مرکزی ...........................2
  4 تشکیلات کلی شرکت مخابرات......................................3
  معاونت توسعه و مهندسی........................................................3
  مدیریت مخابرات مرکز استان....................................................3
  مدیریت اداری و تدارکاتی.......................................................3
  معاونت نگهداری و بهره برداری.................................................3
  مدیریت مالی و اقتصادی........................................................3
  واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات ( تلفن 2244441 )..............................4
  واحد روابط عمومی............................................................4
  5 نمودار سازمانی شرکت مخابرات استان مرکزی...............5
  6 خدمات قابل ارائه در مراکز تلفن...................................6
  7 سیم کشی.................................................................6
  سیم کشی خارجی...............................................................6
  سیم کشی داخلی................................................................6
  8 تلفن همگانی.............................................................7
  9 سرویسهای ویژه تلفنی.................................................8
  10 عوامل قطع تلفن توسط مخابرات..................................8
  11 مرکز اطلاعات 118................................................8
  12 دبیت کارت(DEBIT CAR) ..................................9
  13 خدمات اینترنت.......................................................9
  14 تلفن گویای 135...................................................10
  15 جایگاه اینترنت www.tciarak.ir ............................10
  16 شبکه چیست؟........................................................11
  فوائد شبکه سازی........................................................11
  شبکه کامپیوتر در مخابرات................................................14
  17- کارت گرافیک...................................................15
  18 کارتهای صدا(Sound Cards) ..........................17
  19 کارتهای مودم...................................................18
  20 چاپگرها(Printer) ...........................................21
  21 اسکنرها(Scaner) ...........................................22
  22 انواع فن..........................................................23
  23 صفحه کلید.......................................................23
  24 ماوس.............................................................24
  25 مونیتورها(Monitors) ......................................25
  26 پارتیشن بندی هارد دیسک نو..................................27
  27 ویژوال بیسیک....................................................29
  28 پروژه مربوط به ویژوال بیسیک..............................29

کلمات کلیدی: مخابرات

دکتر جمشيدي در ادامه با اشاره به تائيديه‌هاي مختلف صادر شده براي محصول در تبيين کاربردهاي آن به ايسنا گفت: از کاربردهاي اين مودم انتقال داده ميان تعداد زيادي از نقاط است که در مناطق شهري پراکنده‌اند از جمله سيستم ديپاچينگ شبکه‌هاي برق (توزيع و فوق ت

اولين قسمت اداري مخابرات که هر شخص حقيقي يا حقوقي براي پيوستن به مشترکين مخابرات با آن روبرو مي شود امور مشترکين و واحد واگذاري خطوط مي‌باشد.واگذاري خطوط يکي از مهمترين واحدهاي هر مرکز تلفن مي باشد که در ارائه خدمات به مشترکين و ارائه اطلاعات دقيق آ

مقدمه شرکت مخابرات ایران به منظور تمرکز بخشیدن به تمامی امور ارتباطات ومخابرات کشور به استثناء بخش صداو سیما با تصویب مجالس قانون گذاری وقت در سال 1350 تشکیل شد و با استناد به اساسنامه قانونی فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1374 با توجه به گسترش فعا لیتهای مخابراتی در پهنه کشور جمهوری اسلامی ایران و پیروی از سیاست تمرکززدائی در اجرای ماده 7 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل ...

نقش ارتباطات و مخابرات اهميت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه واکنش هر موجود زنده در برابر محيط و اجتماع خود بر اساس يک سلسله اطلاعات صورت مي گيرد و اين اطلاعات فراهم نمي گردد جز با برقراري ارتباط با محيط و همنوع خويش . بدين ترتيب هرچه امکانات ار

مخابرات به عنوان ارسال و دريافت خبر از دير زمان در اين کشور کهنسال رايج بوده است يعني از زمانهايي که بشر بوسيله دود و آتش و سپس بوسيله نور و آئينه و يا پيک و چاپارد و تپه ها و ايستگاههاي بين راهي اخبار و اطلاعات مهم اجتماعي کشوري را به اقصي نقاط يک

ارتباط مخابراتي سرخس با دنياي خارج اولين بار در سال 1315 هجري شمسي توسط يک رشته سيم مغز فولاد به صورت فيزيکي و با تيرهاي چوبي بر قرار گرديد. در شهريور 1320 همزمان با حمله روس ها از شمال به ايران اين خط ارتباطي قطع گرديده و مجدداً از سال 1323 اما از

شرکت کارا تلفن به دنبال هدف توليد مراکز تلفن در رنجهاي مختلف پس از تکميل ظرفيتهاي خود در رنج مراکز تلفن سانترال، اکنون سيستم تمام ديجيتال خود را که از 256 پورت تا 16000 پورت قابل گسترش است، به صنعت مخابرات و ارتباطات تقديم مي‌کند. هدف از ساخت چنين

شبکه مخابراتي ماهواره اي VSAT در بسياري از کشورها و از جمله ايران طي دهه اخير مورد توجه خاص قرار گرفته و در زمينه هاي مختلف مخابراتي (به خصوص انتقال Data) کاربرد وسيعي پيدا کرده است. نام ماهواره مورد استفاده Intelsat 902 است و واقع در62 درجه شرقي ا

آشنايي با مخابرات و تاريخچه آن : مخابرات در واقع مبادله اخبار و اطلاعات و تصوير و ديتا توسط علائم قراردادي و سمعي و بصري و الکتريکي از محلي به محل بعدي مي باشد . ايرانيان نخستين مللي بودند که از چند هزار سال قبل از مخابرات تلگرافي با استفاده از دو

در برنامه توسعه دوم اقتصادي اجتنماعي _ فرهنگي کشور ، مرکز تحقيقات مخابرات ايران با هدف تنوع بخشيدن به فعاليت هاي تحقيقاتي خود با اخذ مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي به پژوهشکده تبديل شد و توانست با استفاده و بهره گيري از مقررات حاکم

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول