دانلود مقاله نرم افزار poser5

Word 1 MB 17886 227
مشخص نشده مشخص نشده هنر - گرافیک
قیمت: ۲۲,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فصل اول poser 5

  . اگر شما قبلا از poser هیچگاه استفاده نکرده اید به شما خوش آمد میگوئیم ! آیا شما در حال ارتقا از یک نسخه قبلی poser به نسخه جدید آن میباشید . باز هم خوش آمدید ! poser 5 نخستین ابزار طراحی وانیمیشن سازی کاراکترهای سه بعدی میباشد . هنرمندان و انیمیشن کارها میتوانند صحنه های سه بعدی از مجموعه های گوناگون شامل مدلهای حیوانی و انسانی سه بعدی حاضر و آماده برای رابط های بصری مربوطه استفاده نمایند . poser5 این امکان را به شما میدهد تا تصاویر مربوط به صورت را برای خلق یک تصویر صورت سه بعدی واقعی ایجاد نمائید و یا موهای ریشه دار واقعی را برویانید و همچنین اشیای مربوط به لباسهای پویا برای افزودن واقعیتهای شگفت انگیز به صحنه هایتان. شما میتوانید انیمیشن های پویا و ایستا را ایجا نمائید و به سرعت برای استفاده د ر وب چاپ و پروژه های ویدئویی فیلم های انیمیشنی تولید نمائید . شما میتوانید اشکال را بعنوان اشیا سه بعدی برای جان دادن به صحنه های خلق شده در دیگر برنامه های کاربردی صادر نمائید . تازه کار های سه بعدی و هنرمندان حرفه ایی میتوانند از poser برای ایجاد نتایج بدیع و شگفت آور استفاده نمایند !

  در poser5 جه اجزای جدیدی وجو دارد ؟
  poser 5 با اجزای جدید زیر بار گذاری میشود :

  خانه مواد
  خانه مواد poser 5 این اجازه را به شما میدهد تا مواد را بااستفاده از سایه رنگ زن ها ایجاد نمائید . سایه رنگ زنها ترکیباتی از یک یا چند ره میباشند که هریک از آنها یک حالت از ماده نهایی را کنترل میکند . سایه رنگ زن های رویه ایی رابا موتور جدید رندرینگ FireFly ترکیب کنید و نتایج مهیج واقعی را ایجاد نمائید . لطفا برای اطلاعات بیشتر در زمینه خانه مواد به بخش 8 مواد صفحه 303 و برای اطلاعات بیشتر در زمینه کتابخانه به کتاخانه ها مراجعه نمائید .


  خانه صورت

  صورتی را به شکل واقعی و به صورت یک سر سه بعدی با استفده از خانه صورت ترسیم نمائید . poser 5 این کار را با استفاده از دو عکس ( جلو و کنار ) از صورتی که شما میخواهید آن را ترسیم نمائید . و یک شیی سر پیش زمینه که میتواند مطابق با عکس ها اصلاح و تغییر یابد . شما همچنین میتوانید ایجاد کنید یا تغییر دهید صورت را بااستفاده از ابزار طراحی صورت . شمکا میتوانید حتی بافتهای مرسوم را ایجاد نمائید. لطفا برای اطلاعات بیشتر در مورد خانه صورت به خانه صورت در صفحه 54 رجوع نمائید .  خانه مو

  موهای سه بعدی واقعی را برای اشکال خود در در poser 5 ا استفاده از خانه مو رشد دهید . شما رئوس مربوطه را برای مو درنظر میگیرید و سپس آن را کنترل میکنید که چگونه رشد نماید . ( طول و غیره ) مانیکه مو های شی شما رویانده شد شما میتوانید به آن حالت بدهید و آن را پویا و تحرکپذیر نمایید مثل نیروی جاذبه مرکز ثقل و نیروی باد به منظور ایجاد افکتهای واقعی مربوط به انیمیشن سازی . لطفا جهت اطلاعات بیشتر در زمینه خانه مواد به خانه مو در صفحه 55 رجوع نمائید .

  خانه لباس

  خانه لباس به شما اجازه میدهد تا یک شی را با لباس واقعی و تمام پویا بپوشانید . شما میتوانید کنترل نمائید که لباس چگونه رفتار کند و یا با اجزا و دیگر اشیا موجود در صحنه های شما فعل و انفعال داشته باشد . شما میتوانید افکتهای وزش واقعی باد روی لباس را با استفاده از نیزوی باد انجام دهید . . لطفا جهت اطلاعات بیشتر در زمینه خانه لباس به خانه لباس در صفح56 رجوع نمائید .

  خانه استخوان بندی

  این خانه جائیست که شما یک ساختمان استخوانی را برای شکل مورد نظر خود تعریف میکنید واین اجزای استخوانی را روی هم سوار کرده و بخش های هندسی مربوط به شکل را مشخص مینمائید . ( از قبیل استخوان پا یا ران ) . این ساختمان استخوانی و گروه های درگیر با آن همان چیزی است که شکل poser شما را قادر به انعطاف پذیری و تحرک مینماید . این خانه همچنین به شما اجازه میدهد ت به شکل تعاملی اشکال poser را از دیر اجزای وارداتی از سایر قسمتها را ایجاد نمائید . سازندگان مبتدی و حرفه ایی اشکال و مانند ان به زودی در خواهند یافت که خانه استخوان بندی زمانی را که طول خواهد کشید تا یک شکل اصلاح یا تغییر یابد را کاهش میدهد .لطفا به منظور اطلاعات بیشتر در زمینه خانه استخوانبندی به خانه استخوان بندی در صفحه 57 رجوع نمائید .
  خانه اجزا
  آیا شما می خواهید که اجزای اضافی poser را بدست آورید ؟ خانه اجزای poser دروازه ورود شما به جائیست که شما میتوانید از آنجا خرید کنید دانلود کنید و اجزای جدید poser و بافتها و مابقی را برای استفاده در صحنه های خود نصب نمائید . شما میتوانید اجزای مربوطه را از چنیدین جا خرید کنید دانلود نمائید با استفاده ازا یک رابط ساده . بهتر از همه اینها poser5 میتواند بشکل اتوماتیک انوع متعددی از اجزا را ظاهر کرده و نصب نماید . لطفا برای اطلاعات بیشتر در زمینه خانه اجزا به خانه اجزا د ر صغحه 58 رجوع نمایید .


  موتور جدید رندر
  علاوه بر موتور رندرینگ poser 4 موتور رندرینگ firefly یکی از اجزای جدید poser5 برای حقایق باورنکردنی میباشد . این موتور رندرینگ کنترل بیشتری را روی عملیات رندر به شما میدهد و از هر دو نوع درخت های سایه رنگ زن و پرتو افکن ایجاد شده در خانه مواد پشتیبابی میکند . شما میتوانید وضعیت های رندر Draft و Production را انتخاب کنید که به شما این اجازه را میدهد تا بهنگام تست عملیت رندر در زمان صرفه جویی شود . کنترل های رندر جدید یکپارجه posre 5 به شما این اجازه را میدهد تا به هر دو نوع Poser 4 و firefly از یک دیالوگ ساده دسترسی داشته باشید . لطفا برای اطلاعات بیشتر در مورد موتور رندرینگ fire fly به فصل 46 موتور رندرینگ firefly درصفحه 46 و برای اطلاعات بیشتر در زمینه پنجره اجزای ویندوز به فصل 45 پنجره اجزای ویندوز در صفحه 339 مراجعه نمائید .

  پشتیبانی از اسکریپت های Python
  Python یک زبان برنامه نویسی / اسکریپت نویسی شی گرا میباشد که بسرعت مورد بخاطر قدرت انعطاف پذیری و قابلیت توسعه آن مورد پسند عموم قرار گرفته است . این اسکریپتها این اجازه را به شما میدهد تا به شکل مستقیم با اجزای داخلی poser ارتباط برقرار کنید و همچنین این امکان را فراهم میآورد تا از طریق برنامه نویسی در خصوص اشیای مربوط به صحنه هایتان بدرستی عمل نمائید و داده های مورد نیاز خود را برای استفاده خود صادر نمائید . لطفا جهت اطلاعات بیشتر در خصوص Posre Python به بخش 7 Posre Python در صفحه 293 مراجعه نمائید .


  تصادم
  در اصطلاحات انیمیشن سازی سه بعدی یک تصادم وقتی رخ میدهدکه یک شی در یک صحنه به شی دیگر برخورد و / یا نفوذ نماید . poser 5 سه سطح تصادم را برای هر صحنه ارائه میدهد : کشف تصادم که از برخورد اشیا به یکدیگر جلوگیری مینماید . نمایش تصادم که بصورت بصری تصادم را بدون تثبیت آنها نمایش میدهد . پذیرفتن تصادم که کشف تصادم را غیر فعال میسازد . شما همچنین میتوانید با استفاده از خواص یک شی کشف تصادم را در هر شی مربوط به یک صحنه فعال / غیر فعال سازید . لطفا برای اطلاعات بیشتر در زمینه کشف تصادم به کشف تصادم در صفحه 141 رجوع نمائید .


  اجزای جدید

  Poser5 تمامی اشکال جدید با کیفیت بالا را در برمیگیرد و همچنین هزاران تکه از اجزای جدید را برای شما و این امکان را فراهم می آورد تا ارایه ایی از صحنه ها را بوجود آورید . بخش کتابخانه را باز نمائید تا افراد حیوانات حائل ها و سایه رنگ زنهای موجود در poser 5 را بازدید نمائید .
کلمات کلیدی: poser5 - انیمیشن - نرم افزار poser5

پس از سال ها بررسي نرم افزارهاي سه بعدي و انيميشن ساز به خوبي درک کرده بودم که مشکل اصلي دانشجويان انيميشن و معماري اين است که به اصل کار و مبناي اين گونه نرم افزارها دقيقاً پي نبرده و هميشه به طور کلي با نرم افزار درگير مي شوند. حال اينکه اين قبيل

اين نرم افزار براي طراحي تصاوير سه بعدي و انيميشن هاي تصويري مي باشد. به عنوان مثال به کمک اين نرم افزار شما مي توانيد يک خانه را به صورت کاملا سه بعدي طراحي، نقشه کشي و رنگ آميزي کنيد و حتي يک اتومبيل طراحي کنيد. همچنين با کمک اين نرم افزار مي توا

انيميشن يعني نشان دادن تصاوير متحرک به هر صورت و به هر شکل. انيميشن ها روش هاي ساخت بسيار گوناگوني دارند که يکي از اين روش ها استفاده از کامپيوتر است. انيميشن هاي کامپيوتر ي با استفاده از نرم افزار هاي مخصوص ساخته مي شوند که اين نرم افزار ها مي توان

طراحی انیمیشن در ایران صدا گذاری در انیمیشن در سلسه مطلبی که در این باره میخوانید در جاهایی اشاره شده می شود که فیلمبرداری بر اساس ریتم موسیقی انجام میشود. برای داشتن تصور دقیقتر از این جمله، باید بدانیم که فیلمبرداری انیمیشن به صورت تک فریم انجام میشود و حتا در دستگاههای مدرن کامپیوتری نیز، هر تصویر یک فریم تعریف میشود که در نرم افزارهای مختلف پشت سر هم چیده میشود و نمایش پشت ...

انیمیشن یعنی نشان دادن تصاویر متحرک به هر صورت و به هر شکل. انیمیشن ها روش های ساخت بسیار گوناگونی دارند که یکی از این روش ها استفاده از کامپیوتر است. انیمیشن های کامپیوتر ی با استفاده از نرم افزار های مخصوص ساخته می شوند که این نرم افزار ها می توانند Maya، 3Dmax و بسیاری از نرم افزار های دیگر باشند که هر کدام معمولاَ کاربرد و برتری خاصی نسبت به دیگر نرم افزار ها دارند . انیمیشن ...

هر فريم در Flash نشان دهنده چشم اندازي از فيلم است که در يک فاصله زماني نمايش پيدا ميکند . اگر شما به طور پيش فرض از 12 فريم در ثانيه استفاده کنيد هر فريم در يک دوازدهم فاصله زماني نمايش پيدا ميکند. Frame يادگيري انواع: نرم افزار Flash داراي دو

ماکرومديا فلش ( Macromedia Flash) يکي از بهترين نرم افزار هايي است که شما ميتوانيد جهت افزودن افکت هاي مخصوص و انيميشن هاي کامپيوتري به وب سايت از آن استفاده کنيد .در اين جزوه سعي شده تمامي نکات با ذکر مثال و انيميشن براي شما ارائه گردد . اميد است ا

براي ايجاد سايتهاي جذاب وپويا فلش ماکرو مديا يکي از ابزارهاي مفيد مي باشد. با استفاده از اين برنامه ميتوان به يک سايت تعامل و پويا نمايي بخشيد و بدين وسيله جلوه هاي ويژه اي راتوليد نمود .با استفاده ازاين برنامه آموزشي شما عوامل اصلي فلش راشناخته و ق

گرافيک رايانه‌اي يکي از قديمي‌ترين شاخه‌هاي علوم رايانه است که به ترسيم، تغيير، و کار با تصاوير به شيوه‌هاي محاسباتي و رايانه‌اي اقدام مي‌نمايد. گرافيک رايانه‌اي يکي از پرجاذبه‌ترين و وسيع‌ترين کاربردهاي رايانه‌هاست. بازيهاي رايانه‌اي، برنامه‌هاي سا

نسل جديد آسيستانهاي ديجيتال شخصي (PDA) وموبايل فن (تلفن هاي همراه) داراي قدرت محاسبه کافي براي نمايش گرافيک 3D است . ايت دستگاه هاي موبايل جديد (دستي ) داراي بعضي احتمالات ارتباطات و تراکنش جالب نيز مي باشند . در اين مقاله ما برنامه هاي کاربردي بالق

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول