دانلود ‫پروژه طراحی وب سایت اساتید دانشگاه ملایر

Word 411 KB 17892 94
مشخص نشده مشخص نشده کامپیوتر - IT
قیمت: ۹,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع

 • فصل دوم


  2-1 مقدمه
  طراحی وب چیست؟
  یک حرفه چند جنبه ای که به تصمیم گیری وتولیدسایت های وب مربوط می شود.سایت های وب به عنوان یک مکانیزم ارتباطی بین صاحبان سایت وکاربرانش وهمچنین بین خودکاربران استفاده می شوند.
  ابعاد اصلی طراحی وب عبارتند از:
  محتوا: content
  این بخش شامل شکل ودسته بندی محتویات سایت است.محدوده این بعدازروش نوشتن متن تانحوه دسته بندی،نمایش وساختاربندی آن توسط HTML گسترش می یابد.
  فناوری:technology
  منظور از فناوری عناصرمختلفی از سایت است که مشخصآ توسط فناوری های برنامه نویسی تولید میشوند .
  دید بصری:visuals
  این بعد به طرح صفحه نمایش استفاده شده در سایت اشاره دارداین طرح معمولآ توسط HTMLوCSS یافلش یاعناصرگرافیکی دیگر ایجادمی شود.این جنبه بصری سایت آشکارترین جنبه طراحی سایت می باشد.
  جابجایی:
  جابجایی سایت روی اینترنت یا به عبارت دیگر آپلود کردن فایل ها روی سرور .
  هدف:
  دلیل وجودی یک سایت می باشد.که درفصل اول درموردآن توضیح داده شد.
  مقدارتآثیرهرکدام ازجنبه های طراحی وب برطبق نوع سایتی که ساخته می شودمتغیراست.مثلآیک صفحه اصلی شخصی عمومآ مانندیک سایت فروش جنبه های مالی رادرنظرنمی گیرد.


  2 -2 تشریح موضوع
  یک سایت وب میتواند شامل اطلاعات زیادی راجع به یک موضوع خاص باشد اما به صفحات متفاوتی تقسیم شده است هر کدام از این اجزا‍ء یک ایده کامل است که در کل موضوع سهم دارد . مفهوم صفحه در قلب یک سایت وب قرار دارد .در یک تعریف ساده صفحه آن چیزی است که دریک پنجره مرورگر ظاهر میشود .
  ایده گزینش ساختار صحیح برای یک سایت وب توسط دسته بندی اطلاعات به مجموعه ای از صفحات غالبأ معماری اطلاعات نامیده میشود انتخاب یک ساختار درست برای سایت پیچیده است و میتواند تحت تأثیر عوامل بسیاری باشد.چون سایت درنظرگرفته شده متن گرااست پس خودبه خودساختارصفحات آن برپایه اطلاعات آن می باشد.پس میتوان به این نکته رسید که طراحی سایت شامل تکه تکه کردن محتویات به صفحات با اندازه کوچک است.بااین تعاریف وباتوجه به عناوین فصل قبل می توان ابتدا یک ساختاربرای صفحات درنظرگرفت ودرفصل بعدبه ایجاد آنها پرداخت.
  فصل اول

  1- 1 هدف
  دلیل وجودی یک سایت که مهمترین بخش طراحی وب میباشد، این عنصر باید درتمامی تصمیماتی که شامل بخشهای دیگر میشود در نظر گرفته شود.به طور کلی هدف از ایجاد سایت های وب گرفتن اصل مطلب و پخش کردن آن بین چندین صفحه مرتبط است برای اینکه درک آن توسط کاربر آسان شود(ارائه این صفحات در فصل دوم انجام میگیرد.)
  صرفنظرازپروژه اولین قدم همیشه یکسان است:هدف کلی پروژه راتعیین کنید.پس درابتدا لازم است که هدف خود را درطراحی این سایت بیان کنم:
  سایتی که توسط اینجانب در دست طراحی است یک سایت اطلاعات گرا یا سندگرا است.این گونه سایت های متن گرا با تأکید روی محتویات متنی طراحی میشوند پس نسبتآسبک،قابل دریافت از اینترنت وتا حدودی دارای کوچکترین طراحی هستند.البته ناگفته نماند که در کنار متن از سبکهای گرافیکی (GUI)مثل آیکون ها وپنجره های گشودنی و... نیز استفاده شده است.
  هدف این است که کاربران بتوانند با مراجعه به این سایت به اطلاعات زیر دست پیداکنند:
  دانشکده های دانشگاه مورد نظر،
  لیست اساتید هر دانشکده،
  لیست دروس دانشکده،
  اعضای هیأ ت های علمی دانشگاه،
  مقاطع تحصیلی اعضای هیأت های علمی،
  گروههای آموزشی موجود در دانشگاه،
  وتوضیح مختصری راجع به خود دانشگاه .همچنین کاربران میتوانند ازاین سایت به سایت دانشگاه دسترسی پیدا کنند.
  دراین طراحی سعی کرده ام این نکته رادرنظر داشته باشم که تأکید اساسی درطراحی سایت باید همیشه روی کاربر باشد یک سایت باید با در نظر گرفتن توانایی های مشترک کاربران ساخته شود نه برای کاربر فوق العاده ابتدایی یا حرفه ای سایت ها.

  1-2 انگیزه
  انگیزه من درطراحی سایت کار با زبان HTML (البته کاملتر از آن XHTML ) است.چون وب جهانی که متشکل از میلیونها صفحه وب میباشد وهر کدام از جایی روی اینترنت قرار گرفته اند وهمه این صفحات به شکلی از html نوشته شده اندواز طرفی با توجه به اینکه من هیچ اشنایی قبلی با طراحی وب سایت نداشتم ویادگیری وکسب مهارت در html نسبت به زبان های دیگر دشوار نمی باشد تصمیم گرفتم که این زبان را برای اولین طراحی خود انتخاب کنم.
  وبااستفاده ازامکانات زبان html وزبان های برنامه نویسی دیگری که مکمل این زبان درطراحی وب سایت هستندطراحی خودراانجام دهم.  1-3 مروری بر مطالب
  این گزارش در 5 فصل گنجانده شده است در فصل دوم این گزارش به طورمفصل درباره پروژه وساختارتمام صفحات آن صحبت می شود.
  در فصل سوم تشریح کامل زبان html وامکانات آن انجام میگیرد و ایجادسایت مورد نظر در این مرحله انجام میگیرد.
  بعد از ایجاد سایت در فصل چهارم درمورد چگونگی کار با سایت ودریافت اطلاعات صحبت میشود.
  و در نهایت فصل پنجم نتیجه گیری وتحویل سایت میباشد.
 • فصل اول
  1-1 هدف..........................................................
  1-2 انگیزه..........................................................
  1-3 مروری بر مطالب.............................................
  فصل دوم
  2-1 مقدمه.......................................................
  2-3 تشریح موضوع..............................................
  2-4 دانش فنی مورد نیاز برای پیاده سازی...................
  2-5 نتیجه گیری.................................................

  فصل سوم
  3-4 مقدمه...............................................................
  3-5 اجزای سازنده صفحه...........................................
  3-6 ایجاد صفحه وب..................................................
  3-7 ذخیره صفحه وب.................................................
  3-8 ویرایش صفحه وب..............................................
  3-9 آغاز صفحه وب....................................................
  3-10 ایجاد زیربنا........................................................
  3-11 ایجاد عنوان برای صفحه........................................
  3-12 تقسیم صفحه به بخشها......................................
  3-13 متن
  3-10-1 اندازه متن...........................................
  3-10-2 ایجاد تیتردر صفحه.................................
  3-10-3 ایجاد شکست خط در متن(enter).............
  3-10-4 ایجاد برچسب برای عناصر در صفحه...........
  3-10-5 برجسته کردن متن................................
  3-10-6 ایجادمتن متحرک درصفحه.......................

  3-14 پیوندها
  3-11-1ایجاد پیوند به صفحه وب دیگر.....................
  3-11-2 ایجادمیانبرصفحه کلید برای پیوندها.............
  3-11-3 ایجاد لنگرها........................................

  3-15 تصاویر
  3-12-1 قالب تصاویر برای وب..............................
  3-12-2 جایگذاری تصاویر روی صفحه......................
  3-12-3 ارائه متن جایگزین تصویر..........................
  3-12-4 مشخص کردن اندازه برای مشاهده
  سریع تصاویر..................................................
  3-12-5 شناور کردن تصاویر.................................
  3-12-6 اضافه کردن فضای خالی به دور تصاویر.........
  3-12-7 جلوگیری از پیچیده شدن عناصر به دور تصاویر
  3-12-8 استفاده از تصاویر به جای برچسب پیوندها....
  3-12-9 انیمیشن تصویرها..................................

  3-13 صفحه بندی بااستفاده از سبکها
  3-13-1 ایجاد صفحه سبک داخلی..........................
  3-13-2 ایجاد صفحه سبک خارجی.........................
  3-13-3 تعریف انتخاب کننده ها.............................
  3-13-4 انتخاب کردن عناصر توسط id و class............
  3-13-5 انتخاب عناصر پیوند بر پایه حالتشان...............
  3-13-6 اضافه کردن فضای خالی به دور مطالب یک عنصر
  3-13-7 ایجاد دکمه های تغییر شکل دهنده..............
  3-13-8 ایجاد فهرست ها....................................
  3-13-9 ایجاد منوهای کرکره ای.............................

  3-14 جدول ها
  3-16-1 ایجاد جدول.........................................
  3-16-2 اضافه کردن مرز درجدول...........................
  3-16-3 تعیین خصوصیات یک جدول با استفاده از سبکها
  3-16-4 ترکیب کردن جدول ها...............................
  3-16-5 تغییر رنگ پس زمینه جدول.........................
  3-16-6 کنترل فضای خالی بین خانه های جدول.........
  3-16-7 کنترل فضای خالی دور مطالب موجود در جدول.
  3-16-8 توسعه تعدادستون های جدول....................
  3-16-9 تقسیم جدول به بخش های افقی................
  3-16-10 انتخاب نمایش مرز ها.............................
  3-16-11 سرعت دادن به نمایش جدول...................

  3-17 فرم ها
  3-17-1 ایجاد فرم ها..........................................
  3-17-2 سازماندهی عناصرفرم.............................
  3-17-3 ایجادکادرهای متنی.................................
  3-17-4 ایجادکادرمخصوص رمزعبور..........................
  3-17-5 ایجاد دکمه رادیویی.................................
  3-17-6 ایجادمنوها............................................
  3-17-7 ناحیه متنی...........................................
  3-17-8 ایجاد دکمه submit.................................
  3-17-9 ایجاددکمه reset....................................
  3-17-10 پردازش فرم ها.....................................
  3-17-11 دربارهء php.........................................

  3-18 اسکریپت ها
  3-18-1 استفاده از اسکریپهای داخلی وخارجی........
  3-18-2 تعیین زبان اسکریپت نویسی......................
  3-18-3 استفاده ازjava script برای تعیین
  تاریخ ووزمان فعلی...........................................

  3-19 نتیجه گیری

  فصل چهارم
  4 -1 مقدمه.......................................................
  4-2 تئوری هدایت ...............................................
  4-3 نتیجه گیری..................................................

  فصل پنجم
  نتیجه گیری وجمع بندی مطالب...........................

همانطوري که مي دانيد امروزه اينترنت و و ب جهاني نقش مهمي در علم و اقتصاد و خيلي از زمينه ها بازي مي کند. پس تمام علوم و فرآيندهايي که منجر به بهبود و ارتقاي اينترنت و کارکرد آن شوند. از اهميت ويژه اي برخوردار خواهند بود. طراحي وب سايت که موضوع اين

مقدمه امروزه وب به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر سایه خود را در تمامی زندگی اجتماعی، اقتصادی و بشریت انداخته و دارای رشد بسیار سریع در زمینه بکارگیری تکنولوژی‌های جدید است. همزمان با این رشد اعجازگونه وب‌ سایتها از حالت اولیه خود که کوچک و عمدتا ایستا بودند خارج شده و به سمت حجیم شدن و پویایی حرکت کردند. امروزه روی یک وب سایت نرم‌افزارهای متعددی اجرا می‌شوند تا پاسخ وی نیاز ...

سيستمي که به توضيح آن مي پردازيم طراحي وب سايت فروش کتاب مي باشد . اين سيستم تحت vbطراحي شده و در آن از زبانهاي VB ، Access استفاده کرده ايم . در وب سايت فروش کتاب بازديدکنندگان مي توانند کتاب مورد نظر خود را با استفاده از سيستم جستجو يا جستجوي پيشر

هدف ازطراحي وب سايت اطلاع رساني سينما اين بود که اين وب سايت بتواند خواسته هاي کاربران را تا حدي برآورده کند وهمچنين با تکنولوژي هاي امروزه درصدد تحقق اهداف برآيد. ما به کمک پايگاه داده MySQL و تکنولوژي PHP توانستيم وب سايت خود را راه اندازي کنيم ود

وب، اينترنت، سايت و ... کمتر کسي است که امروزه با اين لغات آشنا نباشد يا حداقل آنها را نشنيده باشد، مفاهيمي که تا چندي پيش تنها براي افراد محدودي جا افتاده و با معنا بود. اينترنت روز به روز در حال گسترش است و گويي وب، تارهاي عنکبوتيش را به همه جاي ا

چکیده: این پروژه طراحی سایت را با استفاده از نرم افزار قدرتمند و ساده ای فرانت پیچ انجام داده است. فرافت پیچ شامل مجموعه ای از ابزارها برای مدیریت، ایجاد، نشر سایتهای وب است. همچنین یک ویژگی منحصر به فرد و کامل برای ویرایش صفحات وب دارد. کارهایی که می توان با فرانت پیچ انجام داد به قرار زیر است: ایجاد سریع یک سایت وب با استفاده از الگوها و نمونه های موجود. مدیریت پوشه ها و ...

طراحي يک وب سايت آنچه در پيش روي شماست، رساله اي با عنوان طراحي يک وب سايت مي باشد؛ سايتي براي معرفي هنرمندي نگارگر .از طريق پيوندهاي متفاوت در سايت، کاربران مي توانند به آثار هنرمند نگارگر و ساير هنرمندان، اخبار هنري، سبک هاي نقاشي، ساير سايت ها

همانطوري که مي دانيد امروزه اينترنت و وب جهاني نقش مهمي در علم و اقتصاد و خيلي از زمينه ها بازي مي کند. پس تمام علوم و فرآيندهايي که منجر به بهبود و ارتقاي اينترنت و کارکرد آن شوند. از اهميت ويژه اي برخوردار خواهند بود. طراحي وب سايت که موضوع اين م

سايت ديناميک به سايتي گفته مي شود که شرکت بتواند مديريت کامل بر روي سايت داشته باشد و در صورت نياز سايت را Update نمايد. اين سايت صفحات ثابت ندارد و مدير سايت مي تواند مطالب سايت را ويرايش نمايد. ويژگي‌هاي وب سايت ديناميک • قابليت‌هاي کاربردي سايت

1- 1 هدف دليل وجودي يک سايت که مهمترين بخش طراحي وب ميباشد، اين عنصر بايد درتمامي تصميماتي که شامل بخشهاي ديگر ميشود در نظر گرفته شود.به طور کلي هدف از ايجاد سايت هاي وب گرفتن اصل مطلب و پخش کردن آن بين چندين صفحه مرتبط است براي اينکه درک آن توسط کا

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول