دانلود تحقیق کورل دراو

Word 895 KB 18155 39
مشخص نشده مشخص نشده هنر - گرافیک
قیمت: ۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • کورل دراو از جمله نرم افزارها ی قدرتمند گرافیکی است .امکاناتی مانند ساخت طرح های برداری،تبدیل طرح های برداری به نوع بیت مپ ،جلوه های ویژه مختلف مثل نور پردازی و شفافیت و سایه اندازی ،طراحی آرم شرکت ، طراحی جلد کتاب ،طراحی صفحات وب ،جلوه های مختلف روی متن و صدور فرمت های مختلف گرافیکی مانند Gif,Jpej,Eps,…. گوشه ای از توانایی های بی شمار این نرم افزار است .
  فصل1 : گشت و گذار در محیط Corel draw 11
  Corel یک نرم افزار گرافیکی و طراحی است . به کمک آن می توانید مواردی از قبیل طرح روی جلد کتاب ،طراحی آرم شرکت ، طراحی کارت ویزیت ، کارت بستال و .... را به زیبایی انجام دهید. و به طور کلی یک نرم افزار شیء گرا یا موضوع گرا می باشد به این معنی که هر چیزی که در این برنامه خلق می کنید یا به عنوان تصویر وارد می کنید یک شی محسوب می گردد و هر شی دارای خواصی مانند رنگ ، اندازه نوع قلم ، جلوه های اطراف شیء و جلوه های پر کردن داخل شیءو ... می باشد . بنابر این شکلها ، متن، سایه، نور و جلوه های مختلف هر کدام از نگاه کورل نوعی شیء محسوب می شوند .
  1-1داستان تصاویر Bit map و Vector
  فایلها ی گرافیکی و تصاویر دیجیتال اصولا دارای این دو نوع هستند . که قبل از هر کاری باید این دو مفهوم را به خوبی درک کنید چون این دو نوع تصویر از نظر ساختار طراحی و خصوصیات خود بایکدیگر تفاوت دارند .
  1-1-1تصاویر برداری (Vector)
  که این تصاویر بر اساس یک سری فورمول های ریاضی ساخته می شوند . ویژ گی این تصاویر این اس ت که اگر ازخیلی دور یا خیلی نزدیک به آنها نگاه کنید با کیفیت و وضوح یکسان نمایش می یابند و نکته دیگرسایز تصاویر است که که با کوچک و بزرگ شدن ابعاد فیزیکی سایز این فایل تغییر نمی کند و ثابت است و این یک مزیت خوب برای طرح های وکتور است . که بیشتر در کورل استفاده میشوند .


  2-1-1تصاویر بیتی (Bit map)
  این تصاویر از نقاط دور یا نزدیک متفاوت و با کیفیتهای مختلف به نظر می رسند . که از تعدادی نقاط نورانی کوچک موسوم به پیکسل ساخته شده اندکه با رنگ های مختلف وروشنایی متفاوت در کنار هم قرار گرفته اند و تصاویری را به وجود آورده اند که در صورت تحت بزرگنمایی قرار گرفتن پیکسل ها بزرگتر می شوند و به صورت مربع – مربع نشان داده می شوند و کیفیت مشاهده پایین می آید . به عبارتی وقتی از فاصله نزدیک تصویر را مشاهده می کنید درجه وضوح آن کاهش میابد .و بیشتر در فتو شاپ استفاده دارند .
  2-1اصطلاحات و تعاریف مقدماتی
  خب ! حالا نوبت به چند اصطلاح و تعریف گرافیکی میرسد که در این پروژ ه زیاد استفاده شده اند که قبل از کار با کورل باید با اینها آشنا شوید .
  • موضوع یا شیء (Object ): هر چیزی که شما در محیط کورل خلق می کنید با تصویری که وارد می کنید ، یک موضوع یا شیء محسوب می گردد .
  • مسیر (Path) : خطوط دور یک موضوع که در واقع لبه های آن موضوع محسوب می گردند به نام مسیر معروف هستند که می توانند باز یا بسته باشند .
  • گره (Node) : روی مسیر یک موضوع تعدادی گره قرار می گیرد . که کاربرد گره ها برای تغییر شکل و دگر دیسی یک موضوع است . به این معنی که گره ها به صورت مربع های کوچک بر روی مسیر قرار دارند و می توان آنها را با نقاط کنترلی دو طرف جا به جا کرد . مثلا می توان با جابجایی گره های یک دایره آن را به شکل قلب تبدیل کرد .
  • دستگیره ها (Handles) : 8 مربع کوچک سیاه رنگ هستند که در اطراف موضوعی قرار می گیرند و بیانگر این هستند که آن موضوع در حالت انتخاب شده قرار دارد که میتوان به این
  طریق موضوعی را تغییر سایز ،ارتفاع و عرض داد .
  • خصوصیات Properties)) : به خصوصیات یک موضوع اطلاق می شود . مثلا در مورد یک شکل ، نوع آن رنگ و نوع خطوط آن،رنگ خطوط پر کننده داخل آن و ... هر کدام جزء خصوصیات آن شیء محسوب می شوند .
  • خطوط محیطی (Out lines) : خطوط دور موضوع هستند که در واقع معرف مسیر هستند . خطوط محیطی می توانند به صورت مرئی ،نامرئی ،خط ممتد یا رنگی باشند .
  • پر کردن یکنواخت (Uniform fill) : خاصیتی است که اجازه می دهد داخل موضوعی را از رنگ خاصی پر کنیم البته به طور یکدست .
  • پر کردن مخزنی (Founttail Fill) : پر کردن غیر یکنواخت و تدریجی داخل یک موضوع را می گوییم .
  3-1معرفی عناصر مختلف صفحه اصلی کورل دراو
  • نوار عنوان (Title Bar ( : در این نوار که در بالاترین قسمت صفحه و در بالای منوها قرار گرفته است نام برنامه و نام سند یا فایل جاری نمایش داده می شود .
  • نوار منو ( MENU Bar) : در بالای صفحه منوها file, Edit, View و ..... قرار دارند که امکان دسترسی به فرامین و کادر های محاوره ای را فراهم می کنند .
 • مقدمه ...............................................................................................................................................
  فصل 1: گشت و گذار در محیط کورل
  1-1 تصاویر بیت مپ و وکتور ....................................................................................................
  1-1-1 تصاویر برداری ...................................................................................................................
  2-1-1تصاویر بیتی ....................................................................................................................
  3-1عناصر مختلف صفحه اصلی کورل....................................................................................
  4-1 فرامین منوی فایل برای کار با سند ها ...............................................................................
  1-4- 1FILE /NEW ..................................................................................................................
  2-4-1 FILE/ OPEN ..............................................................................................................
  3-4-1FILE / SAVE ..............................................................................................................
  4-4-1FILE / SAVE AS ........................................................................................................
  5-4-1FILE/EXPORT .............................................................................................................
  6-4-1 FILE / IMPORT ........................................................................................................
  فصل 2 : ابزار های انتخابی و ترسیمی
  1-2 چند روش برای انتخاب موضوع ................................................................................................
  2-2ابزار ELLIPSE .................................................................................................................
  3-2 ابزار RECTANGLE ........................................................................................................
  4-2 ابزار POLEY GON ........................................................................................................
  5-2ابزار GRAPH PAPER .....................................................................................................
  6-2 ابزار Sprial .......................................................................................................................
  7-2مجموعه ابزار ترسیم خط و منحنی ...........................................................................................
  8-2 ابزار Free hand ..............................................................................................................
  9-2ابزار Docker ......................................................................................................................
  10-2 افزودن کلیپ آرت و تصویر طرح بیتی ....................................................................................
  فصل 3 ویرایش و دستکاری موضوعات
  1-3 رنگ متون داخل شکل و خطوط محیطی ......................................................................................
  2-3 سه فرمان اول منوی ادیت ......................................................................................................
  3-3 ابزار out linepen ..........................................................................................................
  4-3 ابزارFre e transform .....................................................................................................
  5-3 ابزار knife .............................................................................................................................
  6-3 Erasser................................................................................................................................
  7-3 گروه بندی موضوعات ...........................................................................................................
  8-3تراز کردن موضوعات .............................................................................................................
  9-3 فرمان Order ...................................................................................................................
  10-3 کار با سمبل ها ......................................................................................................................
  فصل 4 کمک رسم ها و صفحه آرایی
  1-4 انتخاب واحد اندازه گیری .........................................................................................................
  2-4ابزار ZOOM ......................................................................................................................
  3-4 تنظیم خصوصیات صفحه ترسیم ...............................................................................................
  4-4 ترسیم به کمک page set up .................................................................................................
  5-4 افزودن صفحه جدید .............................................................................................................
  فصل 5 گره ها و مسیرها جادو گران ویرایش
  2-5 انواع گره ها ...............................................................................................................................
  3-5 مراحل ویرایش موضوع به وسیله گره ها ................................................................................
  فصل 6 بازی با رنگ ها
  1-6 روش پر کردن موضوعات .........................................................................................................
  2-6 پر کردن مخزنی با استفاده از proper tise...........................................................................
  3-6سیستم ها و مدل های رنگ ........................................................................................................
  4-6 ابزار inter active mesh fill .............................................................................................
  5-6 حذف رنگ یک موضوع ..........................................................................................................
  فصل 7 کار با متن
  1-7 ابزار text ...........................................................................................................................
  1-1-7 تایپ متن روی یک path ................................................................................................
  2-1-7 قرار دادن متن هنری موجود روی path .............................................................................
  2-7 متن سایه دار .........................................................................................................................
  فصل 8 جلوه های ویژه
  1-8 جلوه بر جستگی .......................................................................................................................
  2-8جلوه شفافیت ................................................................................................................................
  3-8جلوه سایه ...................................................................................................................................
  4-8 برش موضوع به وسیله power Clip .....................................................................................
کلمات کلیدی: کورل دراو

کامپيوتر از ابتدا تاکنون بشر اوليه شمارش را باانگشتان دست و اندازگيري کميت ها رابا بعضي از اعضاي بدن مانند دست و پا انجام ميداد و بدين ترتيب واحدهاي اندازه گيري مانند وجب و قدم بوجود آمد . سيستم دهدهي امروزه که براي بيان کميتها بکار ميرود از بکار بر

يک بازبيني از تغييرات و اصلاحيات UL-60950-07 سال گذشته مقدمه UL60950-07 آورده شده است. جديدترين استاندارد براي تجهيزات تکنولوژي اطلاعات (ITE). اين استاندارد نه تنها UL 60950 پيشين را به مطابق روز درمي‌آورد بلکه شرايط جديدي را که روش و جريان استاندا

در يک تعريف عام مي توان علم امار را روش هاي علمي جمع اوري سازماندهي و تلخيص و نمايش و تجزيه و تحليل داده ها دانست امار در لغت به معناي شمارش بوده است. در سال 1297 هجري شمسي به منظور ثبت وقايع چهارگانه اداره ثبت احوال کشور تاسيس شد. با ثبت اطلاعات مر

هرسر مويم ثنا خوان توباد اي چهره ‌جميل ونامتناهي که درآئينه ‌ آفرينش ، همه ‌ نقش ها ونقاشي ها وصورت ها وصورتگريها از توست.هردم، نفسم به نام تو معطر باد،اي آنکه گل هاي هزاران رنگ باغ هاي جهان رايحه‌ايي از عطر پروردگار توست . کبوتر بي بال وپر طبعم،هو

ما آنچيزي نيستيم ، که ساخته اند ما آنچيزي ميشَويم ، که ميجوئيم ما خدائي را ميجوئيم که آب روانست، و تخم هستي ما، آنرا شب و روز مينوشد، تا برويد و درفرازش ، خوشه بينش شود ، وتا ازمکيدن اين آب، تخم هستي ما ، برويد و دراين گيتي بهشت ازما برآيد، و

تاريخ زبان فارسي زبان ايراني دانشمندان زبان شناس برآنند که زبان هاي امروزي دنيا بر سه بخش است : نخست - بخش يک هجايي (يک سيلابي) و اين قسم زبانها را زبان­هاي ريشگي نامند، زيرا لغات اين زبانها تنها يک ريشه است که به اول يا آخر آن هجاهايي نيفزوده

پدرم از سادات وعلماي معروف تبريز بود. مسجد داير و پر رونقي دربازار تبريز داشت. بخش عمده اي از بازاريان و تجار و اصناف را دور خود جمع کرده بود. مسئل? مريد و مريد بازي ازميرات هاي بدخيم دور و درازگذشته هاي فرهنگي - اجتماعي دراين سرزمين است که هنوز ا

سوابق تاریخی بافت فرش در اردبیل سابقه طولانی دارد. در دوران صفویه بمانند بسیاری از مراکز بافندگی، قالیبافی در اردبیل نیز در اوج کمال بوده، نام اردبیل همواره به همراه نام قالی ذی قیمت اردبیل متعلق به قرن شانزدهم که فعلاً در موزه ویکتوریا- آلبرت نگهداری می شود ذکر گردیده است. در دوران قاجاریه قالیبافی اردبیل دچار رکود فاحشی گردیده است. بافندگان اردبیلی در هنگام جنگ جهانی دوم که ...

استعاره يا تشبيه ؟ تشبيه و استعاره آرايه هايي است که در حماسه و شرح پهلواني کاربرد گسترده اي دارد و بر پايه ي اغراق در شعر حماسي بکار مي روند و گفته اند که « حماسه نوعي از اشعار وصفي است که مبتني بر اعمال پهلواني و مردانگي ها و افتخارات و بزرگي ها

الف) اهمیت تغذیه صحیح: آنچه که حاصل قرنها تجربه و پژوهش است مبین این نکته است که در کمبودهای عوامل غذائی زمینه پیدایش بسیاری از بیماریها و نیز افزایش میزان مرگ و میر ناشی از امراض عفونی و غیر آن فراهم می گردد و جالب توجه اینکه بیماریهایی که در زمینه کمبودهای تغذیه أی با انسانها دست به گریبان می شوند خود موجبات سوءتغذیه های شدیدتر و به نتیجه فراهم شدن زمینه ایجاد بیماریهای ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول