دانلود تحقیق نگاهی گذرا به تصفیه خانه آب مشهد

Word 148 KB 18826 19
مشخص نشده مشخص نشده محیط زیست - انرژی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • تصفیه خانه مشهد در جنوب غربی شهر مشهد در منتهی الیه کوی آب وبرق درشهرک ولی عصر قرار گرفته است.این تصفیه خانه آب دریافتی خود را از دو سد طرق و کارده تأمین نموده وبعد از انجام مراحل تصفیه فیزیکی جهت شرب به مخازن کوی آب وبرق و ملک آباد منتقل می نماید.
  سد کارده در شمال و سد طرق در جنوب شهر واقع شده که آب ارسالی از کارده به صورت ثقلی و از فاصله ای حدود 42کیلومتر توسط لوله ای به قطر 800 mm وارد شده و آب ارسال شده از سد طرق توسط پمپاژ 120 متر بالا برده شده و سپس به صورت ثقلی فاصله ای حدود 16 کیلومتر را با لوله ای به قطر 700 mm طی نموده تا به تصفیه خانه برسد.
  حداکثر میزان آبدهی توسط دو سد کارده و طرق بترتیب 65000 و31000 متر مکعب است که مجموعاً 96000 متر مکعب در شبانه روز از ایندو سد به تصفیه خانه منتقل که بر این اساس گنجایش تصفیه خانه مشخص می شود.در صورت راه اندازی 100%تصفیه خانه قادر خواهد بود با توجه به جمعیت حدود 18% آب شرب مصرفی شهر مشهد را تأمین نماید.
  انواع تصفیه آب
  1-تصفیه فیزیکی 2-تصفیه شیمیایی 3-تصفیه میکروبی
  با توجه به اینکه تصفیه خانه مشهد از نوع تصفیه فیزیکی می باشد لذا در ذیل توضیح مختصری در مورد این تصفیه ارائه می دهیم.
  تصفیه فیزیکی:
  در این نوع تصفیه که شامل ته نشینی مقدماتی و ته نشینی به کمک مواد شیمیایی است،هیچگونه تغییری در کیفیت شیمیایی آب اتفاق نمی افتد.
  در حقیقت تصفیه فیزیکی بیشتر برای رفع آلودگی های ظاهری آب مثل مواد معلق آب بکار برده می شود.در صورتیکه در تصفیه شیمیایی یا شیمی فیزیکی امکان تغییر ترکیب شیمیایی آب موجود است.
  شرح مختصری از تأسیسات تصفیه خانه:
  تصفیه خانه مشهد برای تصفیه فیزیکی و سالم سازی آب به طور کامل طراحی شده است.
  این تصفیه خانه شامل مراحل تصفیه زیر می باشد:
  1- تأسیسات کلر زنی و ضد عفونی کردن آب خام وتصفیه
  2 -تأسیسات مواد منعقد کننده
  الف:شامل حوضچه های اختلاط وفلوکولاسیون
  ب:ساختمان شیمیایی برای تزریق مواد کلرورفریک،آهک و درصورت لزوم پلی الکترولیت
  3-دستگاه زلال ساز برای ته نشینی گل و لای بابستر لجن(پلساتور)
  4-دستگاه صاف کننده مواد ته نشین شده(فیلتر های شنی)
  5-پمپهای آب شستشوی فیلترها و پمپهای آب سرویس و دمنده های هوا
  6-منبع جمع آوری برای بازکرداندن آب شستشوی صافیها به سیکل تصفیه خانه
  7-حوضچه های تغلیظ لجن
  8-بستر های خشک کننده لجن
  خلاصه ای از لیست لوارم مکانیکی و برقی تصفیه خانه
  1-ساختمان کلر زنی:
  تأسیسات کلر زنی تصفیه خانه مشهد برای تزریق کلر تا میزان 3p.p.m یا 3 میلیگرم در لیتر به آب خام و تزریق کلر تا میزان یک میلی گرم در لیتر به آب تصفیه در نظر گرفته شده است.
  کپسولهای گاز کلر یک تنی و چهار عدد در حال مصرف و 14 کپسول بصورت ذخیره در نظر گرفته شده است.کلیه لوازم ضروری مربوط به تأسیسات کلرزنی از جمله دستگاه آنالیز کلر باقیمانده در آب،دستگاه نشت یاب گاز کلر هواکش،جرثقیلهای لازم برای جابجایی کپسولها در این تأسیسات پیش بینی شده است.
  تابلوهای برق تأسیسات کلرزنی جهت تغذیه جرثقال سقفی،هواکشها ودیگر تأسیسات کلرزنی در نظر گرفته شده است.
  2-حوضچه های انعقاد و فلوکولاسیون:
  الف:در حوضچه انعقاد همزنی با قدرت 5/5 کیلووات وجود دارد که عمل اختلاط کلرورفریک با آب خام ورودی را به عهده دارد.
  ب:ساختمان شیمیایی شامل تأسیسات شامل دوزینگ پمپهایی برای تزریق مواد شیمیایی،لوله های ارتباطی ،
  پمپهای ضد زنگ برای چرخانیدن موادوتانکها و هم زنهای مناسب برای ساخت و نگهداری مواد شیمیایی تشکیل شده است.
  3-دستگاه زلال ساز یا پلساتور : که شامل اطاق خلاءوتأسیسات آن همچنین لوله های ارتباطی پلساتور،پاروئکهاوکانالهای بتنی انتقال آب می باشد.
  4-فیلتر ها یا دستگاههای صاف کردن آب:
  فیلتراسیون از نوع ثقلی شنی تند در نظر گرفته شده است و بار سطحی این فیلترها به میزان 4/7 متر در ساعت در نظر گرفته شده است.
  در این فیلتراسیون تعداد 3 عدد هواده با قدرت هر کدام 40 کیلو وات برای دمیدن هوا،نازلهای PVCبرای نصب در قطعات بتن آرمه به اندازه (500×500)m.m شیرآلات از نوع شناور کشویی و پروانه ای و لوله و اتصالات فولادی جزو تأسیسات این فیلتراسیون محسوب می شود.تابلو های برق شامل تابلوی تغذیه به کمپرسورها ،هواده هاو سایر روشنیهای لازم در تأسیسات فیلتراسیون می باشد.بیش از آن تعداد 10 عدد تابلوهای کنترل و شستشوی فیلترها در نظر گرفته شده که در رابطه با تابلوی اصلی کنترل تصفیه خانه می باشد.
  5-تأسیسات پمپاژ داخل ساختمان:
  در این دستگاه پمپاژ پمپهای مربوط به تأمین آب شستشوی فیلترها به تعداد 3عدد با قدرت هر کدام 45 کیلو وات در نظر گرفته شده است.همچنین در این محل تعداد دو پمپ برای تأمین آب مصرفی داخل تصفیه خانه با قدرت موتوری هر کدام 6 کیلو وات و همچنین بوستر پمپهای مربوط به کلرزنی به تعداد 4 دستگاه با قدرت هر کدام 5/4 کیلووات در نظر گرفته شده است.تابلوی برق در این دستگاه برای تغذیه این پمپها در نظر گرفته شده است.
  6-منبع جمع آوری آب شستشوی صافیها:
  در این قسمت دو عدد پمپ شناور از نوع غیر انسداد (لجن کش)با قدرت موتوری 20 کیلو وات در نظر گرفته شده که آب شستشوی صافیها را به تصفیه خانه برگرداند.
  7-بسترهای خشک کننده : برا ی جمع آوری و خشک کردن لجن مصارف محدود در نظر گرفته شده است.
  سایر لوازم مکانیکی و برقی :
  1-تابلوهای اصلی برق که در حالت عادی برق سه فاز 380 ولت،50 هرتز رااز یک دستگاه ترانسفورماتور و در حالت قطع برق از یک دستگاه ژنراتور اضطراری دریافت و به سایر تابلوها انتقال می دهد.
  2-تابلوهای اصلی کنترل دستگاههای اندازه گیری شامل کلیه دستگاههای اندازه گیری و کنترل
  3-دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری به قدرت 620 کیلووات
  4-کلیه کابلهای رابط بین تابلوهای برق،موتورها ،محرکها،مصرف کننده ها،دستگاههای اندازه گیری و کنترل
  5-دستگاههای اندازه گیری شامل دبی سنجهای مغناطیسی در آغاز و انتهای تصفیه خانه و آب شستشوی صافیها
  6-لوازم آزمایشگاهی برای کنترل کیفیت شیمیایی آب
  7-لوله ها و اتصالات داخل تصفیه خانه ما بین تأسیسات مختلف تصفیه خانه
  تشریح مرحله به مرحله تصفیه آب وتشریح تأسیسات مکانیکی که در هر مرحله وجود دارد:
  1-ورود آب به تصفیه خانه
  ورودی آب توسط دو خط لوله صورت می گیرد.خط لوله کارده با قطر 800mm از نوع چدن داکتیل آلمانی(تایتونی)وخط طرق با قطر 700 mm از نوع چدن معمولی(فلنچی).

اهداف درس انتظار می‌رود فراگیرنده، پس از گذراندن این درس، بتواند :  اهمیت آب را توضیح دهد  ناخالصی‌های آب را نام ببرد  منابع آب آشامیدنی را بیان کند  آب سالم و آلوده را تعریف کند  انواع آلودگی آب را مشخص نماید  بیماری‌های ناشی از آب غیر بهداشتی را لیست نماید  آلودگی آب با مواد شیمیایی را توضیح دهد  تصفیه آب را شرح دهد  روش‌های تصفیه آب را توضیح دهد  ضد عفونی آب با ...

کارخانه نوشابه نيسان شرق (پپسي) در سال 1357 واقع در جاده قوچان – مشهد تاسيس شد . اين کارخانه به صورت سهامي خاص بوده و تحت ليسانس پپسي آمريکا فعاليت مي کند . که تمامي دستورالعمل هاي آن و نيز استاندارد ها (آزمايشات صورت گرفته ) دقيقاً مانند آزمايش

مقدمه تغذيه به عنوان مهمترين انگيزه تحرک و فعاليت انسان در رويارويي با عوامل طبيعي ، در طول قرون همواره مطرح بوده است . در حقيقت ابتدايي ترين نياز هاي انسان ، نياز هاي مادي و معيشتي اوست . حتي در کتاب اسماني قرآن کريم در بحث از نياز هاي انسان ب

مقدمه آب یکی از گرانبها ترین منابع طبیعی موجود در کره زمین است . بدون وجود آب ، زندگی مفهوم خارجی نخواهد داشت نه تنها زندگی انسان وابسته به آب است بلکه تمام موجودات و رشد آنها نیاز اساسی به آب دارند . تاریخ آب رسانی از روزگاری آغاز شد که بشر زندگی گروهی را برگزید . لذا برای تأمین آب خود اولین شهرها در کنار رودخانه هایی مانند نیل ، دجله ، فرات ،…ساخته و در جاههایی که دسترسی به آب ...

مقدمه آب یکی از گرانبها ترین منابع طبیعی موجود در کره زمین است . بدون وجود آب ، زندگی مفهوم خارجی نخواهد داشت نه تنها زندگی انسان وابسته به آب است بلکه تمام موجودات و رشد آنها نیاز اساسی به آب دارند . تاریخ آب رسانی از روزگاری آغاز شد که بشر زندگی گروهی را برگزید . لذا برای تأمین آب خود اولین شهرها در کنار رودخانه هایی مانند نیل ، دجله ، فرات ،…ساخته و در جاههایی که دسترسی به آب ...

چکیده: در فرآیند فرآوری سنگ تزئینی در کارخانه های سنگبری، تصفیه آب و گِل کشی یکی از مسائل مهم می باشد که علاوه بر پر هزینه بودن و سختی کار و ایمنی کم، باعث اتلاف آب و تخریب محیط زیست نیز می گردد. در این تحقیق ارزیابی کارکرد و کارایی فیلتر پرس – دستگاه تصفیه و بازیافت آب کارخانه های سنگبری در مقایسه با روش کار سنّتی مورد بررسی قرار گرفت. در روش سنّتی احتیاج به ساخت تعداد زیادی ...

اگر یکی از ساکنان قبلی کره زمین که حدود سیصد سال قبل روی آن زندگی می کرد، سری به دنیای امروزی ما بزند و تجربه زندگی دوباره روی این کره خاکی را با شانس و اقبال به دست آورد، اولین شکایتی که می کند، از وضع هوای آن است! او فوری خواهد گفت : «خدای من! چه هوای کثیفی کره زمین را دربرگرفته!» واقعیت هم همین است. هوایی که تنفس میکنیم، بیش از هر مورد دیگری نظر انسان را به خود جلب می کند. ...

مجموعه عملياتي که به منظور آماده کردن آب براي مصارف مورد نظر اجراميشود، تصفيه آب ومجموعه تاسيسات وتجهيزاتي که عمليات تصفيه آب رادربرمي گيرد،تصفيه خانه ناميده ميشود. بنابراين براي تهيه آبي مناسب براي شرب ومصارف عمومي شهري يکرشته عمليات در تصفيه خانه

تصفیه خانه الیگودرز از قسمتهای مختلف تشکیل شده: 1- مخازن 2- واحد زلال ساز 3- واحد فیلتراسیون 4- واحد شیمیایی 5- واحد کلرزنی 6- آزمایشگاه 7- واحد پمپاژ مخازن: آب ورودی در این مرحله در مخازن آب خام یک بار کلرزنی می شود که به آن کلرزنی اولیه می گویند. بعد از مدتی که در مخزن آب خام(مدت 30 ثانیه) آب ماند و بعد از ته نشینی مواد سنگین(مثل سنگ) وارد واحد زلال ساز می شود. واحد زلال ساز: ...

مجموعه عملياتي که به منظور آماده کردن آب براي مصارف مورد نظر اجراميشود، تصفيه آب ومجموعه تاسيسات وتجهيزاتي که عمليات تصفيه آب رادربرمي گيرد،تصفيه خانه ناميده ميشود. بنابراين براي تهيه آبي مناسب براي شرب ومصارف عمومي شهري يکرشته عمليات در تصفيه خانه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول