دانلود مقاله آب های زیرزمینی

Word 143 KB 19376 24
مشخص نشده مشخص نشده محیط زیست - انرژی
قیمت: ۲,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • با پیشرفت علوم و به کارگیری آن درجوامع،بهره مندشدن ازتسهیلات زندگی و

  افزایش بهداشت عمومی سبب افزایش روزافزون جمعیت و به دنبال آن بهره وری

  هرچه بیشتر ازطبیعت شده است.

  ازجمله این منابع مورداستفاده، آب(طلای شفاف) بوده است. دربرخی نقاط جهان

  منابع آب زیرزمینی تنها منبع تأمین آب شرب و کشاورزی جهان سوم می باشد.

  بهره مندی ازآبهای زیرزمینی اگربراساس شناخت اجزای آن صورت نگیرد،

  دیری نخواهدپایید که این منابع ارزشمند که دربرخی ازمناطق تنها منابع آبی

  محسوب می شوند ازحیزانتفاح خارج می شود.

  میزان کل آب مصرفی جهان که در بخش های کشاورزی،صنعتی و مسکونی

  مورداستفاده قرارمیگیرد،برابر3240میلیاردمترمکعب می باشد و سالانه 300

  کیلومتر مکعب آب آلوده می شود.پیش بینی میشوددر سال 2025جمعیت جهان به

  8میلیاردنفربرسدکه عمده این جمعیت درشهرها سکونت خواهندداشت که دوسوم

  این جمعیت دچارکمبودآب خواهند بود.

  بر اساس آمارهای منتشرشده توسط سازمانهای بین المللی هم اکنون2/1میلیارد

  نفراز جمعیت کره زمین ازحداقل آب شرب محروم میباشند.براساس گزارشات

  سازمان بهداشت جهانی80 درصد مرگ و میرها درجهان سوم براثربیماریهای

  ناشی ازآب بوده است.درحال حاضر24 کشوردرخاورمیانه و شمال آفریقا به مرز

  تنش آبی رسیده اند. تا50 سال آینده60,000 کیلومترمکعب ازسفره های آب

  زیرزمینی آلوده خواهند شد. به منظوراستفاده ازآبهای زیرزمینی سالم ضروری

  است نسبت به حیات آن توجه خاص داشت زیرا که موجودات نقش اساسی

  درپالایش آب زیرزمینی ایفا می کنند.

  تاکنون درخصوص آبهای زیرزمینی عمدتاً به جنبه های فیزیکی محیط و شیمی

  آب توجه شده، لیکن جنبه های زیستی و اکولوژی آن به طور بسیار محدودی

  مدنظربوده است که درحال حاضرشناخت عوامل گوناگون مؤثردر حیات آبهای

  زیرزمینی، اهمیت موجودات این اکوسیستم، چگونگی آلودگی، روشهای تصفیه،

  گروههای مختلف حاضر در آبهای زیرزمینی و روشهای نمونه برداری و

  چگونگی پژوهش مدنظر می باشد و به آن اشاره میشود.


  کلیات

  آبهای زیرزمینی :(Ground Watwr)

  عبارت است ازآبی که زیرسطح زمین یافت شده، تمام فضاهای خالی زمین را

  به صورت اشباع اشغال کند،این آب به صورتهای مختلف و از راه خلل و فرج

  داخل زمین شده و منابع و سفره های زیرزمینی را تشکیل میدهند.

  گردش آب در طبیعت :(Hydrolic Cycle)

  جریان آب در طبیعت به صورت یک حرکت دائمی مانند حرکت دردستگاه

  تقطیربا تفاوت مقیاس می باشد.

  آب ازطریق نزولات گوناگون (بخار، باران، تگرگ، برف) از اتمسفروارد

  سطح زمین شده،به صورت جریانهای سطحی و زیرزمینی درآمده، منابع آبی را

  تشکیل داده، درنهایت ازطریق تبخیر بخشهای مختلف خاک ومنابع آبی (رودخانه،

  تالاب و دریاچه و...) مجدداً به اتمسفر برمیگردد. حرکت آب زیرزمینی براساس

  اختلاف بارموجود دردومنطقه، به عبارتی از منطقه با باربیشتربه منطقه با بار

  کمترصورت میگیرد.


  حرکت آبهای زیرزمینی (G.W.motion) :

  حرکت آب زیرزمینی براساس اختلاف بارموجود در دومنطقه به عبارتی

  ازمنطقه با باربیشتر به منطقه با بارکمترصورت می گیرد. ارتفاعی که آب می

  تواند خودرا از یک سطح مبنا یا سطح مقایسه بالا بکشد بارنامیده شده و با واحد

  متراندازه گیری می شود که بیانگرمقدارانرژی ذخیره شده می باشد. قانون دارسی

  یک قانون تجربی حرکت آب دربخشهای زیرین زمین می باشد.

  قانون دارسی برپایه این رابطه استواراست: Q=kA h1
  L
  مکانهای تشکیل آبهای زیرزمینی:

  1- درتشکیلات زمین شناسی غیرسخت که دارای شکاف ودرزهستند مانند شن

  و ماسه

  2- درتشکیلات سخت ازقبیل سنگ آهک که دارای درزها و کانال های بزرگ

  می باشند مانند غارها


  سفره آب:(Aquifer)

  لایه هایی ازتشکیلات زمین شناسی که تخلخل و نفوذپذیری آنها بحدی باشد که

  بتواند مقادیرقابل توجهی ازآب را نفوذ و انتقال دهند، سفره گویند که بصورتهای

  زیراست:

  1- خلل و فرج دار: شن و ماسه

  2- شکستگی(درزهای کوچک)

  3- کارست: حفره و کانال های عریض دربین طبقات سخت سنگ آهک و توده

  های آتشفشانی

  پس ازطرح کلیاتی درباره آبهای زیرزمینی، حال به بحث درمورد اکولوژی آنها

  می پردازیم.

  اکولوژی آبهای زیرزمینی

  گرایشهای امروزی نسبت به اکولوژی آبهای زیرزمینی:

  دو دلیل اساسی برای توجه و علاقه به اکولوژی این آبها میتوان ارائه کرد:

  1- اکوسیستم آبهای زیرزمینی بطورمستقیم درارتباط با سایراکوسیستم های آبی

  بوده و درباروری بیولوژیکی دارای نقش ارزنده ای می باشند. برای مثال

  بخشی از حاصلخیزی بیولوژیکی آبهای رونده از لایه های سطحی

  رسوبات رودخانه ای که بوسیله آب زیرزمینی تغذیه شده، تأمین می گردد.

  2- افزایش روزافزون نیاز جوامع انسانی به آب آشامیدنی، مطالعه فرایندهای

  فیزیکی و بیولوژیکی آبهای فیلترشده و خودپالایی آنها ازطریق رسوبات را

  ضروری می سازد.
کلمات کلیدی: آب - آب های زیرزمینی

دید کلی آلودگی آب های زیرزمینی در اثر نفوذ آلودگی از سطح زمین و یا اطراف منبع آن صورت می‌گیرد و در این میان ، ریشه‌های درختان و یا گیاهانی که به منبع راه یافته‌اند نیز مورد توجه است. موارد مورد توجه در یک منبع آب زیرزمینی در یک منبع آب زیرزمینی ، عواملی چون عمق آب ، عمق ایستایی ، تغییراتی که ممکن است در اثر پمپاژ حاصل گردد، باید تعیین شود و تجزیه آب چاه و آبهای اطراف آن ، نشان ...

تکنولوژی تزریق بعنوان یک راه حل مهندسی ، یک تکنیک کهن در بسیاری زمین است که درحدود دو قرن قدمت دارد. تزریق در زمین برای نخستین بار توسط شخصی بنام Berigny در سال 1802 انجام شد و لکن این تکنیک ، تنها در چند دهه اخیر پیشرفت نموده و اکنون بعنوان یک تکنیک برتر شناخته شده است . از آنجا که کیفیت این تکنیک در بهسازی زمین در رابطه با اجرای انواع سازه‌های بزرگ و مهم در اکثر کشورهای صنعتی ...

مقدمه: با پیشرفت علوم و به کارگیری آن درجوامع،بهره مندشدن ازتسهیلات زندگی و افزایش بهداشت عمومی سبب افزایش روزافزون جمعیت و به دنبال آن بهره وری هرچه بیشتر ازطبیعت شده است. ازجمله این منابع مورداستفاده، آب(طلای شفاف) بوده است. دربرخی نقاط جهان منابع آب زیرزمینی تنها منبع تأمین آب شرب و کشاورزی جهان سوم می باشد. بهره مندی ازآبهای زیرزمینی اگربراساس شناخت اجزای آن صورت نگیرد، دیری ...

مقدمه : آبها را از نظر قابلیت هدایت الکتریکی یا به عبارت دیگر زیان شوری براساس نظریه ویل کوکس (68) به چهار گروه تقسیم کرده اند : گروه های ووو که در آن آب گروه با هدایت الکتریکی مخصوص در 25 درجه سانتیگراد بین 100 و 250 میکروموس بر سانتیمتر کاملاً بی ضرر و آب گروه با هدایت الکتریکی بین 2250 و 5000 نامناسب برای کشاورزی تشخیص داده شده است ، مگر آنکه با ایجاد شرایط مناسب بتوان با ...

فلات ایران به ویژه نواحی مختلف ایران از اقلیم های متفاوتی تشکیل شده است، در حالی که در نواحی جنوبی آن در تابیتان گرما به 50 درجه بالای صفر می رسد نوار مدیترانه ای خزر، آب و هوای مرطوب را از سر می گذراند. در این میان یکی از مهمترین شاخص های تفاوت اقلیم ها مسأله آب است. بررسی اجمالی وضعیت منابع آبی ایران و از جمله منابع زیرزمینی آن، ما را بر این باور استوارتر می کند که می‌بایست ...

چکیده آبهای زیرزمینی به طور ذاتی در معرض آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی در طبیعت قرار دارند و جبران خسارتهای آن بسیار گران و اغلب غیر عملی است. از این رو، پیشگیری از آلودگی، در مدیریت کارآمد آبهای زیرزمینی نقش مهمی دارد. هدف از ارزیابی آسیب پذیری سفره های آبی، شناسایی مناطقی است که بیش از دیگر مناطق، در معرض آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی در مجاورت سطح زمین قرار دارند. ...

مقدمه مشکل آب آشامیدنی و قابل شرب در بسیاری از مناطق کشورمان و حتی برخی زیر حوضه های آبخیز، هنوز حل نشده و این مهم به قوت خود باقی مانده است که به مرور زمان نیز بحرانی می شود. هنوز هم در تعداد زیادی از شهرها و روستاهای کشور، آب با کیفیت نامطلوب و حتی در مواردی آبهای آلوده مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از مناطق روستایی ،‌گورستان در مرکز یا در مجاورت روستا واقع شده و آب ...

آلودگي آبهاي زير زميني تقريباً ناشي از فعاليتهاي انسان است. در مناطقي که تراکم جهت زياد و انسان استفاده مي کند از خشکي، آبهاي زير زميني خيلي آسيب پذيرند. تقريباًهر عملي که موجب تغييرات شيميايي با هدر رفتن آب باشد ممکن است روي محيط زيست تأثير بگذارد.

وضعيت آب در کره زمين مردم ما هر روز 1700 ميليارد ليتر آب مصرف مي کنند. 97% آبهاي کره زمين درون اقيانوسها است و 2% آن يخ زده است. ما آب مورد نياز خود را از 1% باقيمانده تهيه مي‌کنيم که از يکي از دو منبع زير بدست مي آيد: سطح زمين (رودخانه‌ها ، درياچه

همزمان با افزايش جمعيت در جهان، نياز به آب سالم و قابل شرب نيز افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر منابع آبهاي زيرزميني به دليل آلودگيها و تغييرات آب و هوايي در حال کاهش است، در نتيجه نگاه‌ها به سوي منابع آب‌هاي زيرزميني که منابع حياتي آب در مناطق خشک ونيمه

آلودگي آبهاي زيرزميني در اثر نفوذ آلودگي از سطح زمين و يا اطراف منبع آن صورت مي‌گيرد و در اين ميان ، ريشه‌هاي درختان و يا گياهاني که به منبع راه يافته‌اند نيز مورد توجه است. موارد مورد توجه در يک منبع آب زيرزميني در يک منبع آب زيرزميني ، عواملي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول