دانلود تحقیق نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing

Word 143 KB 19430 29
مشخص نشده مشخص نشده نقشه برداری - نقشه کشی
قیمت قدیم:۶,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • در تمرین عملی این فصل چگونگی تهیه نقشه های دو بعدی از تنادهای مختلف یک قطعه را تجربه خواهید کرد. علاوه بر این اضافه کردن جزئیاتی از نظیر اندازه گیریها، تلرانس گذاریهای هندسی و دیگر نمادهای متداول در نقشه کشی صنعتی را به این نقشه ها خواهید آموخت.
  قطعه ای که در تمرین عملی این فصل با‌ آن کار می کنیم همان قطعه ماشینکاری شده است که در بخش قبل مدل سازی کردید. نکته ای که قبل از شروع به کار باید یادآوری کنیم ارتباط مستقیم محیطهای Part، Drawing و Assembly است. به این ترتیب برای اندازه گیری نقشه های دو بعدی از همان اندازه گیریهای مدل سه بعدی در محیط Part یا Assembly استفاده می کنیم و هر تغییر در هر یک از محیطها در دیگران نیز مستقیماً انعکاس می یابد.
  ابزار و دستوراتی که در تمرین عملی استفاده می کنیم بیشتر متعلق به نوار ابزارهای Drawing و Annotation می باشند پس بهتر است قبل از شروع کار با انتخاب View، Toolbars آنها را فعال کنید.

  1-6) تمرین عملی
  1-6) باز کردن یک پرونده جدید از نوع Drawing
  1)File، New، Draw.
  2) در کادر بازشده گزینه Standard Format را انتخاب کنید و سپس قالب بندی استاندارد D-Landscape را انتخاب کنید سپس دکمه OK را کلیک کنید تا برگه ای جدید با قالب بندی انتخاب شده باز شود.
  شکل 1. 6
  3) در مکانی دلخواه از برگه باز شده کلیک راست کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید.
  4) در کادر بازشده (با نام Sheer Setup) در قسمت Type Projection نوع چیدمان نماهای اصلی (بالا، راست، جلو) را Third angle انتخاب کنید. در این نوع چیدمان نمای جلو از قطعه در گوشه پایینی و سمت چپ نقشه قرار می گیرد. در حالی که در نوع First angle نمای جلو در گوشه بالایی سمت چپ قرار می گیرد.
  5) دکمه OK را کلیک کنید.
  نکته: در این بخش از سیستم استاندارد ANSI و واحد اینچ برای واحد طول استفاده می شود. پس توصیه می شود قبل از شروه کار تنظیمات مربوطه را انجام دهید.
  6) در زیر نمای عمومی از برگه ای از نوع D-Landscape را مشاهده می کنید.
  هر برگه از دو لایه جلویی و عقبی (Front Layer, Back Layer) تشکیل شده است. نقشه هایی که از نماهای مخحتلف یک قطعه تهیه می شود برروی لایه جلویی ایجاد می شوند. ولی جزئیات مربوط به قالب بندی برگه در لایه عقبی که اصطلاحاً قالب بندی برگه (Sheet Format Layer) خوانده می شود ذخیره می شود و برای هر گونه ویرایش قالب بندی برگه باید این لایه را بالا آورد. برای بالا آوردن این لایه باید برروی برگه کلیک راست کرد و گزینه Edit Sheet Format را انتخاب کنید. شکل 3. 6
  2-6) ویرایش قالب بندی برگه
  1) به وسیله دستور Zoom to area و یا Zoom In/Out (هر دوی این دستور در ذیل گزینه Modify از منوی View موجود می باشند و در نوار ابزار View نیز به وسیله آیکون های شبیه ذره بین مشخص شده اند. جدولی که در گوشه پایینی و سمت راست نقشه وجود دارد را بزرگ کنید.
  شکل 4. 6
  2) برروی برگه کلیک راست کنید و از منوی باز شده گزینه Edit Sheet Format را انتخاب کنید. بدین ترتیب لایه عقبی برگه بالا آورده می شود و این لایه که تا به حال فقط خواندنی بود، آماده ویرایش می گردد و می توانید متون و یا خطوط دلخواه را به آن بیفزایید و یا از آن حذف کنید.
  3) برای مثال برروی عبارت COMPANY NAME دوبار پشت سر هم کلیک کنید و نام شرکتی که در آن فعالیت دارید را وارد کنید و پس از اتمام کار برروی مکانی دلخواه در برگه کلیک کنید.
  شکل 5. 6
  4) آیکون دستور Text را در نوار ابزار Annotation کلیک کنید و یا Insert، Annotations، Notes را انتخاب کنید.
  5) در ناحیه خالی که در زیر نام شرکت وجود دارد کلیک کنید (این ناحیه با نام TITLE مشخص شده است) و نام قطعه ای که قصد دارید از آن نقشه تهیه کنید را وارد کنیدا برای مثال در این تمرین عملی عنوان Machined block که در واقع نام پرونده همان قطعه ماشینکاری شده بخش 4 می باشد را وارد کنید.
  6) می توانید با غیرفعال نمودن گزینه Use Document Font و کلیک کردن دکمه Font در کادر باز شده (با نام Note) نوع قلم و اندازه آن را برای متنی که می خواهید وارد کنید تغییر دهید.
  7) پس از وارد کردن متن دکمه OK را در کادر Note کلیک کنید.
  شکل 6. 6

  3-6) برگشت به لایه جلویی برگه
  1) اکنون یکبار برروی مکانی دلخواه در برگه کلیک راست کنید و گزینه Edit Sheet را انتخاب کنید.
  2) بدین ترتیب لایه جلوئی دوباره بالا آورده می شود و لایه قالب بندی (عقبی) به جای اصلی خود برمی گردد و در حالت فقط خواندنی (Read Only) قرار می گیرد.
  4-6) وارد نمودن قطعه ازر محیط Part به داخل محیط Drawing
  1) File، Open، Machined block را انتخاب کنید تا پرونده مربوطه به قطعه ای که در بخش 4 مدل سازی نمودید باز شود.
  2) Window، Tile Horizontaly را انتخاب کنید تا پنجره مربوط به محیط Drawing و پنجره محیط Part با هم در یک صفحه تصویر نمایش داده شوند.
  شکل 7. 6
  3) به وسیله تکنیک کشیدن و رها کردن (drang and drop) که قبلاً بارها انجام داده اید، به وسیله ماوس نام قطعه داخل محیط Part را از نمودار درختی انتخاب کرده و پس از کشیدن در داخل محیط Drawing راها سازید.
  بدین ترتیب نرم افزار به طور خودکار سه نمای اصلی از قطعه (جلو، بالا، راست) را در محیط Drawing برروی برگه بازشده ایجاد می کند. با توجه به آنکه نوع چیدمان نماها را Third Angle انتخاب نمودید. مشاهده می کنید که نمای جلو از قطعه در گوشه پایین سمت چپ برگه جای می گیرد و نمای بالا و راست به ترتیب در بالا و سمت راست نمای جلو قرار می گیرند.
  شکل 8. 6
  4) توجه داشته باشید که نمای بالا و راست با نمای جلو تراز می گردند و کاملاً به آن متصلند به طوری که وقتی نمای جلو را حرکت دهید دو نمای دیگر نیز به گونه ای حرکت می کنند که دوباره با آن تراز گردند.
  5) نمای راست تنها می تواند به سمت چپ و یا راست حرکت کند و به همین ترتیب نمای بالا نیز تنها می تواند به سمت بالا و یا پایین حرکت داده شود.
  6) در مراحل بعدی چگونگی تغییر این محدودیتها و وابستگیها را خواهید آموخت.
  شکل 9. 6
  5-6) ایجاد نمای ایزومتریک به وسیله دستورNamed View
  1) آیکون دستور Named View را در نوار ابزار Drawing کلیک کنید و یا Inser، Drawing Views، Named View را انتخاب کنید.
  2) برروی یکی از کادرهای مستطیل شکلی که به دور از هر یک از نماها موجود می باشد کلیک کنید.
  3) بدین ترتیب کادر کنترل خصوصیات دستور Named View ظاهر می گردد.
  4) در کادر باز شده در قسمت View Orientation گزینه Isometric را انتخال کنید.

نقشه کشی صنعتی در محیط Drawing اهداف این فصل در تمرین عملی این فصل چگونگی تهیه نقشه های دو بعدی از تنادهای مختلف یک قطعه را تجربه خواهید کرد. علاوه بر این اضافه کردن جزئیاتی از نظیر اندازه گیریها، تلرانس گذاریهای هندسی و دیگر نمادهای متداول در نقشه کشی صنعتی را به این نقشه ها خواهید آموخت. قطعه ای که در تمرین عملی این فصل با‌ آن کار می کنیم همان قطعه ماشینکاری شده است که در بخش ...

مقدمه تاریخ بشریت ، حاکی از تلاش بی وقفه آدمی برای تسلط و بهره وری از مادر طبیعت بوده است . وی با اتکا به قدرتهای خدادادای ، عقل ، خرد و خلاقیت همچنین دستانی ماهر همواره تلاش نموده است تا طبیعت سرکش و قدرتمند را مهار نماید و برای تداوم بقای خویش مورد بهره برداری قرار دهد . او سالیان درازی را در غارها و با حداقل امکانات و ابزار گذراند . ضروریات و الزمات محیطی ، جمعی و فردی کم کم ...

در این قسمت قصد داریم به بررسی نقشه کشی صنعتی، یکی از درسهای مهندسی صنایع که بطور غیرمستقیم با این رشته درارتباط است بپردازیم . امیدواریم در پایان این قسمت شما با مطالب زیرآشنا شده باشید: 1-تاریخچه نقشه کشی صنعتی 2- نقشه کشی صنعتی ،استانداردهای آن و جایگاه آن در صنعت 3- سر فصل های درس نقشه کشی صنعتی برای رشته مهندسی صنایع 4- معرفی کتاب های نقشه کشی صنعتی 5- معرفی نرم افزارهای ...

ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته کارآموز : با توجه به آموزشگاه نقشه‌کشي و نوع رشته کارآموز،وظايف کارآموز در اين مکان ياد گرفتن نحوه تدريس و آموزش نقشه کشي نشقشه کشي مي‌باشد مثل چگونگي ترسيم پلان،برش،نما،و … و بخشهايي که با اين آموزشگاه مرتبط مي باشند اد

ارگونومی بعنوان رشته ای از علوم که با بدست آوردن بهترین ارتباط میان کارگران و محیط کاری شان ، مرتبط است تعریف میشود . ارگونومی با ارزیابی قابلیتها و محدودیتهای انسان (بیومکانیک و آنتروپومتری ) ، استرسهای کاری و محیطی (فیزیولوژی کار و روانشناسی صنعتی ) ، نیروهای استاتیک و دینامیک روی بدن انسان (بیومکانیک )، احتیاط (روانشناسی صنعتی ) ، خستگی (فیزیولوژی کار و روانشناسی صنعتی )، ...

مقدمه: دفترچه پیش رو تحقیقاتی است که به منظور درس پروژه ی طراحی صنعتی 3انجام شده است هدف از این پروژه طراحی مجدد سشوار دستی خانگی به منظور سهولت بیشتر دراستفاده می باشد طراحی مجدد این محصول به گونه ای صورت است که رعایت مسایل ارگونومیک درآن لحاظ شده باشد این تحقیقات به منظور شناسایی بیشتر کار بران سشوار وانطباق با سیستم بدنی این افراد براساس انترپوتری میباشد.همچنین با استفاده ...

1- طرح مسئله امروزه مطالعات مناطق ويژه اکولوژيک از اساسي ترين بخش مطالعات علمي، پژوهشي در کشورهاي مختلف دنيا است. مطالعه سيستماتيک منطق ويژه اکولوژيک گرچه بر مبناي مدلي است که در آن ناهنجاري هاي محطي برپايه اصول سينوپتيکي مورد مطالعه قرار مي گيرد ول

مقدمه : شهرداری وظایف مختلف ر در راستای اهداف گسترش شهر را در کشور بر عهده دارد که از جمله می توان به مواردی اشاره کرد . اجرای برنامه ها و دستورالعمل های صادر شده در خصوص شهر و آبادانی و امکانات لازم برای پیشرفت سطح شهر و گسترش و زیبایی در سطح شهر – جمع آوری زباله – ساخت مکانهای تفریحی و ایجاد مکان های فرهنگی ، تحقیق و جمع آوری و اطلاعات مورد نیاز در زمینه ی سازندگی و گسترش و ...

خشونت در محل کار مسئله ای جدی در ارتباط با سلامت و ایمنی محسوب می شود. در شدیدترین شکل ممکن، قتل یا آدم کشی جزء سومین دلیل عمده جراحات یا صدمات شغلی کشنده (مرگبار) در ایالات متحده محسوب می شود. مطابق با گزارش ((اداره آمار جراحات وصدمات شغلی مرگبار)) (CFOI)، در ایالات متحده در سال 2001، 639 مورد قتل در محل کار اتفاق افتاده است، که این رقم از 8786 مورد جراحات و صدمات مرگبار کاری ...

پروفسور جان کنت گالبریت . (John K. Galbraith ) استاد ممتاز دانشگاه ها وارد و برنده جایز نوبل در اقتصاد که درک عمیقی از تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری بویژه جوامع در حال توسعه دارد می گوید :‌« هیچ چیز و مطلقاً هیچ چیز در حد فقر و بی پولی آزادی انسان را نفی نمی کند . » فقر کشنده حق انتخاب ( آزادی )‌از یک طرف و بی اراده کردن و کشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول