دانلود گزارش کارآموزی کنترل فرآیند آماری( STATISTICAL – PROCESS-CONTROL ) ( SPC)

Word 254 KB 19534 48
مشخص نشده مشخص نشده گزارش کارآموزی
قیمت: ۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • اصل بقای هرسازمانی، ارایه محصولات و خدمات با کیفیت، مطابق با استانداردهای جهانی و خواست مشتری است. شرکت شتاب کار با بینش جهانی شدن در زمینه تولید قطعات خودرو و ایجاد سازمانی نمونه، پیشرو و تأثیرگذار دراقتصاد ایران یکی از شرکت‌هایی است که کیفیت، رضایت مشتری و بهبود مستمر، پایه تمامی فرآیندهای آن می‌باشد و باتوجه به اینکه اهتمام کلیه کارکنان ارایه محصولات و خدمات با کیفیت است، لذا اجرای پروژه SPC در دستور کار واحدهای تولیدی این شرکت قرارگرفته است. دراین راستا شرکت شتاب کار کنترل فرآیند آماری (SPC) را درخط استکان تایپت واحد شماره یک خود به صورت آزمایشی اجرا نموده و پس از حصول نتایج موردنظر و با استفاده از تجربیات اکتسابی این ابزار را به سایر خطوط و واحدهای تولیدی خود تعمیم داد.
  دراین مقاله سعی گردیده تا ضمن معرفی شرکت شتاب کار و بیان تاریخچه اجرای SPC در آن، مراحل اصلی انجام SPC دراین شرکت و نتایج حاصله از آن به اختصار بیان گردد. به امید آنکه این نوشتارگامی هرچند کوچک درجهت معرفی و اشاعه فرهنگ استفاده از این ابزار دربین صنایع این مرز و بوم گردد.
  انشاء‌الله

  1- آشنایی با شرکت شتاب کار
  شرکت شتاب کار با هدف تأمین بخشی از نیازهای صنعت خودروی کشور و با سرمایه‌گذاری صددرصد شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات خودرو داخلی (ساپکو) تأسیس گردیده است. این شرکت درسال 1362 با عنوان ساپکو 4 فعالیت خود را ادامه داد و در تاریخ 20/5/76 شرکت چدن نشکن (سهامی خاص) به ثبت رسیده و از سال 1375 به شکل رسمی به شرکت شتاب کار تغییرنام داد.
  فعالیت‌های شرکت تولیدی شتاب کار در چهارکارخانه به شرح زیر انجام می‌گیرد:
  واحد شماره یک
  تولید استکان تایپت، انگشتی(چپ و راست)، پایه انگشتی، میل فرمان کوتاه پیکان درکارخانه شماره یک واقع درجاده آبعلی، خیابان سازمان آب، خیابان خورشید صورت می‌گیرد.
  واحد شماره دو
  تولید شاتون، پلوس، مونتاژ شاتون و پیستون و پروژه انژکتور و کیت گازسوز درکارخانه شماره دو واقع درکیلومتر 7جاده مخصوص کرج صورت می‌پذیرد.
  واحد شماره سه
  تولید محفظه آب جلو سرسیلندر پژو و پیستون روی فنر سوپاپ پژو و پیستون روی فنر سوپاپ پژو درکارخانه شماره سه واقع درشهرستان تاکستان انجام می‌شود.
  واحد شماره چهار
  مونتاژ جعبه فرمان پژو در کارخانه شماره 4 واقع درکیلومتر 17 جاده مخصوص کرج صورت می‌پذیرد.

  2- تاریخچه پروژه SPC در شرکت شتاب کار
  اجرای پروژه SPC در راستای تحقق اهداف زیر از اسفندماه 77 در واحد شماره یک آغاز گردید:
  1- کاهش ضایعات و دوباره کاری‌ها
  2- کاهش میزان نوسانات محصولات و خدمات
  3- فراهم آوردن فرصت برای تمامی کارکنان جهت مشارکت درامر بهبود مستمر
  4- کمک به مدیریت و کارکنان درامر اتخاذ تصمیمات اقتصادی درباره فرآیند
  دراین پروژه خط تولید استکان تایپت بدلیل داشتنن بیشترین درصد ضایعات و حجم بالای تولید بعنوان خط نمونه انتخاب و کار بر روی آن آغاز گردید تا درصورت مثبت بودن نتایج و تجربیات حاصله به سایرخطوط تسری یابد.
  پس از گذشت 4ماه از آغاز پروژه درخط استکان تایپت و دستیابی به نتایج قابل قبول و بکارگیری SPC درسایر خطوط تولید مدنظر قرارگرفت. دراین راستا SPC درخطوط تولیدی انگشتی چپ و راست با هدف کاهش ضایعات تا حد 8/0 درصد آغاز گردید.
  با بکارگیری تکنیکهای SPC و ایجاد سیستم‌های انگیزشی مناسب در راستای اهداف SPC ، این پروژه درسایر خطوط نیز به نتیجه مطلوب رسید.
  درحال حاضر نیز باتوجه به تجارب کسب شده درواحد شماره یک، استفاده از ابزار SPC به سایر واحدهای تولیدی توسعه داده شده است.
  3- مراحل انجام پروژه SPC درشرکت شتاب کار
  مراحل اصلی انجام پروژه SPC درشرکت شتاب کار به شرح ذیل می‌باشد:
  1- بررسی نیاز به انجام SPC در سازمان
  2- تشکیل کمیته اجرایی
  3- انتخاب فرآیندی که بیشتری ضایعات را داراست (خط استکان تایپت)
  4- تهیه زمانبندی اجرای پروژه بمنظور استفاده بهینه از زمان
  5- امکان‌سنجی پروژه
  6- ایجاد سیستم جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات (شامل ضایعات و دوباره کاریها)
  7- آموزش کلیه پرسنل و افراد مرتبط با SPC
  8- شناسائی و مستندکردن مراحل انجام کار(رسم OPC و تعیین مشخصه‌های کیفی)
  9- ثبت تغییرات و تأثیرات تغییرات درفرآیند
  10- تدوین دستورالعملهای لازم در SPC
  11- تهیه و تدوین راهنمای استفاده از ابزارهای هفتگانه جهت دستیابی به راه‌حل بهینه
  12- تهیه و بررسی آمار ضایعات
  13- تهیه نمودار پاراتو وشناسائی مراحل اساسی منجر به ضایعات
  14- شناسائی حدود کنترلی مشخصه‌های کیفی و تعیین مشخصه‌های بحرانی
  15- مشخص کردن ابزار انداز‌ه‌گیری و حصول اطمینان از دقت ابزار و مهارت مسئول اندازه‌گیری (تست IC)
  16- تهیه نمودارهای RUN CHART و اعمال حدود USL و LSL
  17- تحلیل نمودار روند و شناسائی اقدامات اصلاحی
  18- انجام اقدامات اصلاحی
  19- بررسی اثر بخشی اقدامات اصلاحی انجام شده
  20- تهیه نمودارهای کنترلی مناسب (XBAR R-CHART, P-CHART)
  21- تدوین سیستم انگیزشی در راستای اهداف SPC
  22- بهبود مستمر
  23- اجرای SPC در سایر خطوط
  در ادامه مراحل کلی انجام پروژه SPC بصورت شماتیک نشان داده شده است.

  3-1- نیاز به انجام پروژه SPC در سازمان:
  اعتقاد به بهبود کیفیت مستمر درکیفیت و بهره‌وری در راستای سوددهی سازمانی یک امرحیاتی است. استانداردهای دیروز مانند (AQI) کافی نیستند. برای عرضه محصولات در بازارهای جهانی نیاز به کیفیت برتر درسطح جهانی است مصرف‌کنندگان درجستجوی خرید محصولی با کیفیت برتر و قیمت کمتر هستند. هرسازمانی باید کلیه پرسنل را متعهد به پیروی از روشهای مؤثر درانجام فرآیندهای تولیدی و یا ستادی کند تا بهره‌وری وکیفیت درتولید محصولات رقابتی باشد.
  کنترل فرآیند آماری: یک ابزار برای بهبود مستمر کلیه فرآیندهای سازمانی است.
 • آشنایی با شرکت شتاب کار
  تاریخچه پروژه SPC در شرکت شتاب کار
  مراحل انجام کار
  1-3 فصل اول مفاهیم کلی
  2-3 فصل دوم مراحل پیاده‌سازی
  3-3 فصل سوم ‌ نمودارهای کنترلی
  4-3 فصل چهارم جمع‌بندی نمودار و جدول
  نتایج بدست آمده

کنترل کیفیت مبحثی بسیار زیبا در علم مدیریت می باشد که زیر مجموعه ای از TQM ( مدیریت کیفیت جامع ) می باشد . امروزه سازمانهای ارائه دهنده استانداردهای کنترل کیفیت با هدف حذف ضایعات ، رضایت مندی مشتری ، نظام مندی مدیریت ، انتفاع سازمان و در کل بهره وری همه جانبه پا به عرصه محیط سازمان و جامعه نهاده اند و با شعار مشتری مداری سازمان را به هدف والای رضایت مندی در همه جوانب راهنمائی می ...

آزادی (( مقدمه )) ( تاریخچه استانداردهای کیفیت ) استاندارد کیفیت را برای نخستین بار دولت انگلستان ، پس از جنگ جهانی اول به صورت مدون ، ایجاد کرد . پس از آن ( پیش از جنگ جهانی دوم ) وقتی که شرکتهای کوچک با یکدیگر ادغام و شرکتها و موسسات بزرگتری را تشکیل دادند ، روش اداره موسسات تولیدی به کلی تغییر یافت . تغییر دیگری که همزمان با جنگ جهانی دوم به وجود آمد ، استفاده کردن از بازرسان ...

ISO سازمان حامی ISO 9000 مجموعه استاندارهای بین المللی ISO 9000 برای مدیریت و تضمین کیفیت ، در بیش از 90 کشور مورد استفاده قرار گرفته است و تا کنون هزاران سازمان تولیدی و خدماتی در بخشهای دولتی و خصوص موفق به استقرار سیستم کیفیت بر اساس این استاندارها و دریافت گواهینامه ISO 9000 شده اند . ISO 9000 تنها یک سری استاندارد از هزارن استاندارد بین المللی است که سازمان ( ISO ) از شروع ...

همواره به فکر استفاده از ابزارها و روشهايي است که نقايص فيزيکي و ذهني خود را مرتفع ساخته و به يک تکامل نسبي در اين خصوص نايل گردد و حداکثر بهره جويي را در مقاطع زماني مشخص با هزيه کمتر و کيفيت بالاتر کسب کند. استفاده از وسايل اندازه گيري و کنترل ب

پروژه دوره کارشناسي رشته برق- قدرت مقدمه بشر همواره به فکر استفاده از ابزارها و روشهايي است که نقايص فيزيکي و ذهني خود را مرتفع ساخته و به يک تکامل نسبي در اين خصوص نايل گردد و حداکثر بهره جويي را در مقاطع زماني مشخ

آشنايي با جيگ و فيکسچر جيگ يک وسيله مخصوص است که قطعه کار داخل آن قرار داده شده است و يا روي قطعه کار قرار داده مي شود تا عمليات ماشين کاري روي آن انجام گيرد جيگ نه تنها قطعه کار را در خود مهار مي کند بلکه ابزار را نيز به هنگام عمليات توليدي هدايت

چکیده : این مقاله RASM، انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک پروژه­ها روشی برای برنامه­های بزرگ را بیان می­کند. RASM براساس تحلیل عامل ریسک، شناسایی تعداد زیادی عامل­های ریسک ، در متن برنامه­های بزرگ قراردارد . RASM ثابت (استاتیک) نیست، مثلاً می­تواند در سراسر یک چرخه عمر برنامه، طراحی نمونه­های متفاوت در دوره­های زمانی متفاوت، درباره پیشرفت پروژه و احتمال نوسان ظاهر ریسک مورد استفاده ...

انتخاب آميخته بازاريابي مناسب با استفاده از تکنيک AHP با رويکرد برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي ( مطالعه موردي : شرکت کاشي مرجان) چکيده در ادبيات نوين مديريت هر يک از وظايف مديران مانند برنامه ريزي، سازماندهي،

معرفی روش شش سیگما مقدمه در اواسط دهه‌ی 1980، شرکت موتورولا (Motorola) تلاشی گسترده برای بهبود کیفیت را آغاز کرد. هدف این شرکت دستیابی به نقص صفر در تولیدات و خدمات بود. این عملکرد را کیفیت شش سیگما معرفی کرد و با ایجاد یک سیستم ارزیابی عملکرد را به سوی کسب رضایت مشتری به عنوان هدف اصلی سوق می‌داد. در واقع شرکت موتورولا در دهه 80 نوعی از مهندسی را در مدیریت کیفیت جامع به کار ...

چکیده: عرصه کنونی کسب و کار ، تصویری جدید از سازمان ارائه می کند با این نگرش جدید ، سازمان مجموعه ای از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتری است و مستلزم ایجاد ارزش برای مشتری ، آفرینش ارزش در خود سازمان است . برنامه سازمانی که می خواهد رویکرد فوق را دنبال کند در وهله اول ورود به حوزه سیگما هاست و در مرحله بعد طی مراحل بهبود تا رسیدن به سطح شش سیگما( six sigma) یعنی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول