دانلود تحقیق عطار نیشابوری

Word 44 KB 19747 14
مشخص نشده مشخص نشده مشاهیر و بزرگان
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فریدالدین محمد- فرزند ابوبکر متخلص به عطار شاعر و عارف نام آورد سده ششم و آغاز سده هفتم هجری است. عطار به سال537 هجری در کدکن نیشابور زاده شد روزگار زندگی او آکنده از فتنه و آشوب بود. ده ساله بود که غزان به خراسان تاختند و نیشابور در این فتنه ویران شد و در پایان راه عمر نیز چراغ زندگیش در حمله مغولان خاموش شد از آغاز کارش آگاهی چندانی در دست نیست اما گفته اند که در شهر خویش دارو فروش بوده است و به گفته خود او، شمار بسیاری از مردم درمان درد خویش را از او می خواسته اند و در این روزهای کسب و کار بوده است که درویشی را بر وی گذارده افتاده است و طی ماجرایی عبرت آموز، فریدالدین به عالم عرفان روی آورده است.
  این مایه از تنبه که عطار را دگرگون کرده است در سالهای پایانی روزگار شر و شور جوانی به سراغ بسیاری دیگر از فرهیختگان رفته است و دیده ایم که ناصر خسرو و سنایی نیز بدین بیدار باش، به عالم «آگاهی» راه یافته اند و مولوی نیز از این قبیله بود اما عطار پیش از آن نیز از حقایق عرفانی بی بهره نبوده است، لیکن آن رویداد او را هرچه بیشتر به این وادی سوق داده است و در راه «طلب» چنان شده است که مولوی در اشعار خود، او را تکریم می کند به ابیاتی از این دست
  عطار روح بود و سنایی دو چشم او ما از پی سنایی و عطار آمدیم
  از فریدالدین عطار، آثار منظوم و منثور بسیار بازمانده است. دیوان او مجموعه ای از قصیده و غزل است. قصیده هایی حکمت آمیز و غزال هایی پر شور. اثر دیگر او «منطق الطیر» است که جهانی از لطف و زیبایی که بهره ای از آن سرگذشت پرشور «شیخ صنعان» است. فریدالدین عطار پرکارترین شاعر پیش از امیر خسرو دهلوی است که مثنوی های با نام های اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه، جواهرالذات، وصیت نامه، بلبل نامه، حیدرنامه، اشترنامه، مختارنامه و شاهنامه را به گنجینه ادبیات زبان فارسی افزوده است.
  اصولاً آنان که در هر دو زمینه نظم و نثر تلاش می کنند در یکی از این دو زمینه چالاک ترند، یا نظم و یا نثر. اما عطار از آن برگزیدگانست که در هر دو میدان درخشیده است و کسیکه منطق الطیر را بدان زیبایی عرصه داشته است تذکره الالی را رقم زده است. نثر عطار در تذکره الاولیاء است دلکش و پرشور که آمیزه ای است از واژه و آهنگ. سرآغاز هر زندگی نامه، جمله هایی است پرشور و آهنگین، اما نه از آن گونه نثر که واژه ها را در آنها به تنگنا گذاشته باشند در شعر نیز سخن عطار ساده و گیراست و این گیرایی با اشتیاقی پر شور در آمیخته است. شیوه ای که آثار روی را از گفته های شاعران پیشین، امتیاز تمام بخشیده است.
  آثار عطار از آغاز پیدایش صنعت چاپ در ایران بارها و بارها به چاپ رسیده است اما در روز و روزگار ما، دیوانش به کوشش زنده یاد سعید نفیسی به سال 1339 از سوی کتابخانه سنایی منتشر شده است و دقیق ترین نسخه از مثنوی منطق الطیر او نسخه‌ای است که به کوشش استاد روانشاد دکتر محمد جواد مشکور عرضه شده است و تذکره الاولیا به تحقیق و کوشش دکتر محمد استعلامی از سوی کتابفروشی زوار به چاپ رسیده است. برخی دیگر از آثار عطار با پژوهش آقای دکتر اشرف زاده منتشر شده است- مرگ عطار در یکی از سالهای 617 یا 618 در حمله مغولان روی داده است و اینک نمونه هایی از اشعار او: از داستان شیخ صنعان- در وصف دختر ترسا
  از قضا، دیدند عالی منظری بر سر منظر نشسته دختری
  دختر ترسای روحانی صفت در ره روح اللهش صد مغفرت
  در بهشت حسن و از پرج جمال آفتاب بود، اما بی زوال
  آفتاب از رشک عکس روی او زردتر از عاشقان در کوی او
  هرکه دل در زلف آن دلدار بست از خیال زلف او زنار بست
  آن که جهان بر لعل آن دلبر نهاد پای در ره نانهاده، سر نهاد
  چون صبا از زلف او مشکین شدی روم از او آرزم هندوچین شدی
  هر دو چشمش فتنه عشاق بود هر دو ابرویش به خوبی طاق بود
  چون نظر بر جان عشاق اوفکند جان به دست غمزه بر طاق او فکند
  ابرویش بر ماه، طاقی بسته بود مردمی بر طاق او بنشسته بود
  مردم چشمش چو کردی مردمی صید کردی جان صدصد آدمی
  روی او، زیر زلف تابدار بود آتشپاره یی بس آبدار… الخ

  سروش اصفهانی
  میرزا محمد علی- فرزند قنبر علی- از مردم «سده» اصفهان بود که در سال 1228 هجری قمری(=1191 ش)به دنیا آمد او در اصفهان درس خواند و به سابقه علاقه اش به ادبیات به شاعری روی آورد و به ستایش امرای محلی پرداخت. اما کامیاب نشد از این رو به سفر پرداخت و دست روزگار، وی را به تبریز افکند. در این روزها ناصرالدین میرزا روزگار ولیعهدی خود را در تبریز می گذراندند و کارگزاران دستگاه ولیعهد سروش را شناختند و از وی حمایت کردند و شاعر، در ستایشگری، روی کامیابی دید و پس از مرگ محمد شاه، با شاه بانو به تهران آمد و پس از مرگ قاآنی، مقدم شاعران دربار شد و عنوان «شمس الشعراء»یی گرفت. سروش در سال 1285 هجری قمری (=1247 ش) در گذشت.

نگاهي به زندگي عطار نيشابوري و آثار او: محمد ملقب به مزير الدين و مشهور به عطار نيشابوري و شاعر و نويسنده مشهور ايراني قرن ششم و هفتم قمري است. تاريخ تولد وي به درستي معلوم نيست ولي بر اساس شواهد حدود آن را مي توان به سال 540 قمري دانست. در ( کدکن

زندگي نامه فريدالدين ابو حامد محمد بن ابو بکر ابراهيم بن اسحاق عطار نيشابوري يکي از شعرا و عارفان نام آور ايران در اواخر قرن ششم و اويل قرن هفتم هجري قمري است . بنابر آنچه که تاريخ نويسان گفته اند بعضي از آنها سال ولادت او را 513 و بعضي سال ولادتش

زندگينامه فريدالدين ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهيم بن اسحاق عطار نيشابوري،يکي از شعرا و عارفان نام آور ايران دراواخر قرن ششم و اويل قرن هفتم هجري قمري است. بنا بر آنچه که تاريخ نويسان گفته اند بعضي از آنها سال ولادت او را 513 و بعضي سال ولادتش را

فريدالدين ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهيم بن اسحاق عطار نيشابوري،يکي از شعرا و عارفان نام آور ايران دراواخر قرن ششم و اويل قرن هفتم هجري قمري است. بنا بر آنچه که تاريخ نويسان گفته اند بعضي از آنها سال ولادت او را 513 و بعضي سال ولادتش را 537 هجري.ق،

فريدالدين ابو حامد محمد بن ابو بکر ابراهيم بن اسحاق عطار نيشابوري يکي از شعرا و عارفان نام آور ايران در اواخر قرن ششم و اويل قرن هفتم هجري قمري است . بنابر آنچه که تاريخ نويسان گفته اند بعضي از آنها سال ولادت او را ??? و بعضي سال ولادتش را ??? هجري.

فريدالدين عطار نيشابوري در حدود سال 540 ه.ق. در نيشابور متولد شد . پدر و مادرش تا پايان جواني وي زيسته اند و هر دو تا حدي اهل زهد وپارسايي بوده اند . خود وي ، ظاهراً مثل پدرش ، پيشه عطاري داشته و در داروخانه خويش طبابت مي کرده است و چون از ثروت بهره

بيدل شاعريست که در بيرون از مرزهاي ايران به ويژه در ميان افغان ها بيشتر شناخته شده است. شاعري ديرآشنا با بباني دشوار و معاني استوار. در ?? سال اخير در ايران تلاش قابل تقديري براي معرفي «پير ميکده سخنداني و افلاطون خم نشين معاني» صورت گرفته و حاصل آن

قرن دوم امام مسلم بن حجاج، ابوالحسن الغشيري النيشابوري آن پيشوا و آن حجت در شناخت احاديث «صحيح» از سقيم، مسکن وي در بالاي محله و مجاز بود و تجارتگاه او دَرخان = (کاروانسرا) محمش و زندگيش از ضياعي که در ناحيه استوا داشت گذران مي شد و در شب يکشنبه پنج

زندگي عطار عطار به روايتي در سال 504هجري قمري در يکي از روستاهاي نيشابور به نام کدکن متولد شد و نام پدر او را ابوبکر ابراهيم بود در مورد تاريخ شهادت عطار روايات مختلفي وجود دارد برخي تاريخ شهادت او را 607 وبرخي 618 هجري قمري ذکر کرده اند اما آنچه مس

عطار فريدالدين محمد بن ابراهيم نيشابوري عطارشاعر و عارف نام آورايران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجري (‌قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم ميلادي ) است .در ابتداي حال شغل عطاري را که از پدر بارث برده بود ادامه مي داد . بعد بر اثر تغيير حال در سلک صوفي

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول