دانلود تحقیق عشق در ادبیات فارسی

Word 265 KB 19798 22
مشخص نشده مشخص نشده ادبیات - زبان فارسی
قیمت: ۲,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • کلمه عشق در ادب فارسی :
  ظاهرا کلمه عشق در ادب فاری نخستنی بار در شعر شهید بلخی به کار رفته است .عشق او عنکبوت را ماند بتندست تغنه گرد دلم
  البته در ابراز این نظر که کلمه عشق نخستین بار در شعر او به کار رفته ، حلاک سال مرگ اوست که مدتی پیش از رودکی در گذشته وگرنه این کلمه در اشعار رودکی نیز آمده است . همچنین در بیان این نظر صرفا ادب غیر عرفانی فارسی مراد بوده است والا پیش از شهید بلخی دست کم در یک رباعی که از با یزید بسطامی نقل شده ، کلمه عشق دیده می شود :
  ای عشق تو کشته ، عارف و عامی را سودای تو گم کرده نکو نامی را
  شوق لب میگون تو آورده برون از صومعه با یزید بسطامی را
  اگر چه چنین به نظر می رسد که این کلمه در ادب عربی پیش از اسلام نیز به کار نرفته است اما پیش از آنکه به ادب فارسی موجود راه یابد در ادب عربی وجود داشته است .
  با تمام کوششی که در راه یافتن ریشه کلمه عشق در زبانهای باستانی ایرانی صورت گرفته است به سبب به دست نیامدن مدارک کافی این کوشش ، بی نتیجه و ریشه آن همچنان ناشناخته مانده است .
  وجه تسمیه عشق :
  هر چند آنچه که بعضی از فرهنگ نویسان درباره وجه تسمیه عشق نوشته اند حاکی از ریشه عربی داشتن این کلمه است اما نظر اینان هم مبتنی بر اسناد و مدارک نیست و صرفا نظری شخصی محسوب می شود و جوینده را از تحقیق در باب ریشه کلمه عشق بی نیاز نمی کند به هر حال ترجیح دادیم به جای سخن فرهنگ نویسان کلام پرشور و حال شیخ اشلاق را درباره وجه تسمیه عشق نقل کنیم :
  عشق را عشقه گرفته اند و عشقه آن گیاهی است که در باغ پدید آید و در بن درخت ، اول بیخ در زمین سخت کند ، پس سر بر آورد و خود را در درخت می پیچد و همچنان می روید تا جمله درخت را فراگیرد و چنانش در شکنجه کشد که غم در میان رگ درخت نماند و هر غذا که به واسطه آب و هوا به درخت می رسد به تاراج می‌برد تا آنگاه که درخت خشک شود.
  ماهیت عشق و رابطه آن با زیبایی :
  به نظر افلاطون ماهیت عشق و رابطه اش با زیبایی چنین است :
  وقتی خواهش غریزی که از خود بیگانه است به اعتقادی که راجع به نیکی داریم فائق آید و این خواهش مربوط به درک و تملک زیبایی جسمی و لذت بردن از آن باشد و از قوای شهویه نیرو گیرد عشق نامیده می شود.
  معیارهای زیبایی از نظر ادبا :
  با بررسی تصاویر و اوصافی که ادبا از زیبایی معشوق ارائه کرده اند می توان نمونه ای از زیبایی جسمانی از دیدگاه آنان ترسیم کرد.
  چهره زیبا :
  از نظر ادبا باید کرد و سرخ و سفید و شفاف و روشن و درخشان باشد به همین سبب آنرا به هر چه نشانه یک یا چند ویژگی از ویژگیهیا مزبور است مانند کرده اند روی زیبا به آفتاب ، گل سرخ ، سپیدی روز ،‌ شیخ فروزان ، …
  بر ابر پنهان کرد آفتاب تابان را …
  گرد گل سرخ اندر خطی بکشیدی …
  سپید روز به پاکی رخان تو ماند …
  دوزخ پیشش چو دو شمع فروزان …
  موی زیبا :
  از نظر ادبا باید علاوه بر خوشبویی ، باید بلند و بافته و سیاه و پر پیچ و شکن باشد برای نمونه در ادبیات زیر به سلسله ، سحمند ، کژدم ، شمشاد و … مانند شده است :
  گویی کند رستم گشت آن کمند زلف …
  شیز و شبهه ندیدم و مشک سیاه و قیر مانند روزگار من و زلفکان تو
  به شگفتم از آن دو کژدم تیز که چرا لاله را به جفت گرفت
  شمشاد زلف و لاله بنا گوش لعبتی …
  چشم زیبا :
  زیبایی چشم ترد ادبا به درشتی و مخموری و جذابیت دگرایی آن دارد بنابراین چشم ، به چشم آهو و نرگس و جادو و مار افسانی … مانند می شده است .
  دو چشم آهو و دو نرگس شکفته ببار گشاده غنجه تو باب معجزه موسی
  ابرو و مژگان زیبا :
  نزد شعرای ادب فارسی ابروی زیبا قوسی شکل و کشیده است از اینرو غالبا که کمان تشبیه شده است و مژه گان که زیبایش بسته به بلندی و راستی آن است کمان بابلیان دیدم و طرازی تیر که بر کشیده شود به ابروان تو ماند
  چانه زیبا ( زنخدان ) :
  زیبایی چانه نزد ایشان به کردی بودن و سپیدی آن بستگی دارد از اینرو بهسبی ، گوی ، نسرین و نظایر آن مانند می شود .
  آن زنخدان به سبی ماند راست …
  بنفشه جعد و به رخ لاله و زنخ نسرین …
  خلال زیبا :
  زیبایی مال به نظر ادبا بسته به سیاهی و کروی بودن آن است و در ادبیات زیر خال زیبا به نقطه ، گوی ،‌عنبر مانند شده است .
  زلف ترا جیم که کرد آنکه او خال ترا نقطه آن جیم کرد
  وان خال سیه نزد آن لبانت چون مهر عنبر به بهرمان بر
  لب و دهان زیبا :
  از دیدگاه ادبا لب سرخ و دهان تنگ و کوچک زیباست از اینرو لب به لعل و یاقوت و نظایر آن و دهان به حرف میم و پسته و انگبین مانند شده است .
  دهان دارد چو یک پسته ، لبان دارد به می شسته …
  الف به قامت و میمش دهان ونونش زلف …
  لب تست یاقوت و یاقوت سنگ
  لبش چون انگبین و باده در هم
  ماه من جزع مرا بر زر عتیق افشان کند چون به زیر لعل مروارید را پنهان کند.

 • فهرست

  عنوان صفحه
  کلمه عشق در ادبیات
  وجه تسمیع عاشق
  مانیت عشق و رابطه آن باز یایی
  معیارهای زیبایی از نظر ادبا
  رابطه عشق با لذت و شادی و درد و اندوه
  نشانه های بارز عشق
  مقصد عشق
  رابطه عشق با کفر و دین
  انواع عشق در شعر و نثر فارسی
  عشق و تاثیر آن در شعر و ادب

frames. P30World Forums > آموزش > موضوعات علمي > ادبيات و علوم انساني > ادب و ادبيات PDA View Full Version : ادب و ادبيات soleares 10-15-2006, 03:33 PM ادبيات چيست؟ زبان و ادبيات جلوه گاه انديشه ، آرمان ،

عشق در ادبيات واژه‌ي عشق ، که در فارسي اِشق تلفظ مي‌شود، در ادبيات فارسي و عرفان ايراني جايگاهي برجسته دارد. شايد بتوان گفت که شاعران گوناگون فارسي‌زبان کمتر واژه‌اي را به اندازه‌ي عشق به کار برده باشند. با اين حال چنين مي‌نمايد که تا کنون چندان

واژه‌ي عشق ، که در فارسي اِشق تلفظ مي‌شود، در ادبيات فارسي و عرفان ايراني جايگاهي برجسته دارد. شايد بتوان گفت که شاعران گوناگون فارسي‌زبان کمتر واژه‌اي را به اندازه‌ي عشق به کار برده باشند. با اين حال چنين مي‌نمايد که تا کنون چندان پژوهشي که بر پا

در ادبیات ما به مدد عشق زندگی رفته را از سر گرفتن مقوله ای آشنا و مانوس است . در عشق نیر ویی نهفته است که با کمک آن می توان به مفهوم زندگی دست یافت .وحشی بافقی در حکایت عشق یوسف و زلیخا بر این باور است که زلیخا به مدد عشق یوسف به جوانی و زندگی دوباره ای دست یافته بود. وقتی که همه چیز به سوی مرگ و نیستی و فنا و نابودی پیش می روند . وقتی که همه دلایل حاکی از نزدیک شدن مرگ می ...

درآمدي بر ادبيات توصيفي بخش عظيمي از ادبيات ثاني فارسي ما ماهيتي «توصيفي» دارد. توصيف هنرمندانه‌ي شاعر از «طبيعت»، «خود» و «جامعه» درون مايه‌هاي ارزشمندي است که ادبيات ما را عمق و غنا بخشيده است. شاعران بزرگي هم چون رودکي، خرمي، منوچهري و عنصري از

بخش عظیمی از ادبیات ثانی فارسی ما ماهیتی «توصیفی» دارد. توصیف هنرمندانه‌ی شاعر از «طبیعت»، «خود» و «جامعه» درون مایه‌های ارزشمندی است که ادبیات ما را عمق و غنا بخشیده است. شاعران بزرگی هم چون رودکی، خرمی، منوچهری و عنصری از دوره‌ی آغازین شعر فارسی توصیف زیبایی‌های طبیعت پیشین تاز و آغازگر بودند. ابتکاران و نوآوری‌های چنین شعرایی در وصف شب، روز، صبح، غروب، باغ و ستان، زمین و ...

بخش اول درس اول : عصر حافظ ( دوران شکوه و شکست ) تاثير حمله مغول و تاتار درزمينه هاي فکري و فرهنگي 1. پريشاني انديشه 2. سستي بنيان هاي فلسفي 3. رواج خرافات 4. دل سپاري قضا و قدر 5. بي توجهي به دنيا تاثير حمله مغول درادبي

مقدمه ادبيات عرفاني (ادب صوفيه) از حيث تنوع و غنا در فارسي و عربي اهميت خاص دارد .اين ادب هم شامل نظم است و هم شامل نثر و نيز فلسفه دارد و هم اخلاق ، هم تاريخ دارد و هم تفسير ، هم دعا دارد و هم مناجات ، هم حديث دارد و هم موسيقي . قسمت عمده اي از

ادبيات و تصويرگري کتاب کودک ما مردم جهان مصمم به حفظ نسل هاي آينده از بلاي جنگ هستيم . و ايمان خود را مجدداً مورد تأکيد قرار مي دهيم … و براي نيل به اين اهداف دگرپذيري و زيستن صلح آميز ديگران را مد نظر داريم . در شرايط کنوني جهان و بنا به تجربه مردم

ادبيات و تصويرگري کتاب کودک ما مردم جهان مصمم به حفظ نسل هاي آينده از بلاي جنگ هستيم . و ايمان خود را مجدداً مورد تأکيد قرار مي دهيم … و براي نيل به اين اهداف دگرپذيري و زيستن صلح آميز ديگران را مد نظر داريم . در شرايط کنوني جهان و

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول