دانلود تحقیق متون و کلیات

Word 82 KB 19853 15
مشخص نشده مشخص نشده ادبیات - زبان فارسی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • «به نام خالق زیباییها»
  مشخصات کلی: مدت تدریس: َ45
  نام درس: فارسی (بخوانیم و بنویسیم) اجرا: َ25
  نام مدرسه: دبستان شهید جهازیها کلاس: دوم
  عنوان درس: دوستان ما تعداد دانش آموزان: 22نفر
  مقطع (دوره): ابتدایی شماره ی صفحه ی درس: 54
  تاریخ اجرا: 26/9/84 روز اجرا: شنبه
  نام آموزگار: فاطمه ذوالقدریها
  هدف کلی آموزش: تقویت روحیه ی سپاس گزاری از خدمت گزاران جامعه
  هدف های جزئی آموزش: دانش آموز، طی فرآیند آموزش:
  دانستنی ها
  1- شغل های مختلف را بشناسد.
  2- کار مأمور راهنمایی و رانندگی را بداند.
  3- کارهای نانوا را بشناسد.
  4- معلم را یکی از د وستان خود بداند.
  5- به اهمیت کار مشاغل پی ببرد.  مهارت ها
  1- ماسک مشاغل را بسازد.
  2- وسایل و ابزار مشاغل مختلف را با مقوا درست کند.
  3- چراغ راهنما را با استفاده از مقوا بسازد.
  نگرش ها
  1- از بیدار شدن در هنگام سحر لذت ببرد.
  2- بتواند با دوستانش رابطه برقرار کند.
  3- از داشتن دوستان خوب احساس شادی و نشاط کند.

  هدف های رفتاری (انتظارات آموزش)
  حیطه ی شناختی:
  1- شغل های مختلف را بر می شمارد. (دانش)
  2- لزوم حضور مأمور راهنمایی و رانندگی را در خیابان ها بیان می کند. (درک و فهم)
  3- راه های پاکیزه نگه داشتن شهر و محله های را بر می شمارد. (دانش)
  4- مراحل کار نانوا را به ترتیب نام می برد. (دانش)
  5- فواید سحرخیزی را بیان می کند. (درک و فهم)
  حیطه ی عاطفی
  1- از اجرای نمایش پانتومیم در مورد شغل های مختلف لذت می برد. (ارزشگذاری)
  2- برای مشاغل مختلف ارزش قائل می شود. (ارزشگذاری)
  3- با آموزگار خود به عنوان دوست رابطه ی عاطفی برقرار می کند. (واکنش)
  حیطه ی حرکتی
  1- با استفاده از ماسک های مشاغل مختلف به جای آن ها صحبت میکند. (تقلید)
  کاردستی چراغ راهنما را درست می کند. (توان ساخت)
  2- پانتومیم مشاغل مختلف را اجرا می کند. (هماهنگی حرکات)
  3- وسایل و ابزار کار مشاغل مختلف را نقاشی می کند. (اجرای مستقل)


  روش های تدریس:
  روش آمیخته (پرسش و پاسخ – سخنرانی – بارش ذهنی – بحث و گفتگو – نمایش با استفاده از ماسک های تهیه شده (تلفیقی)
  الگوهای تدریس: الگوی مشارکتی (همیاری) فعالیت گروهی
  مواد و وسایل آموزشی:
  کتاب درسی – کتاب بنویسیم – تخته و گچ – استفاده از ماسک های مختلف مانند پلیس، معلم و ... ضبط و نوار – کارت های رنگی که روی آن ها ابزار مشاغل نوشته شده – جارو – خاک انداز – ماله – آجر – سوت – بیلچه – قیچی باغبانی – کمک گرفتن از 4 دانش آموز پایه ی دیگر.
  مدل کلاسی و نحوه ی تعامل و گروه بندی دانش آموزان:
  با توجه به تعداد کم کلاسم: دایره ای
  فعالیت های قبل از شروع 10 دقیقه
  دعای شروع، سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب:
  10 دقیقه فعالیت های قبل از شروع (مقدماتی)
کلمات کلیدی: متون - متون و کلیات - کلیات

چکيده اعاده حيثيثت قضايي و قانوني که تدبيري براي تسهيل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکوميت کيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محکوميت کيفري را ساقط کرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز

مطالعه زبان در سطوح مختلف ، هميشه محققان علوم مختلف از جمله فلسفه ، روانشناسي، مردم شناسي ، جامعه شناسي و بالاخص زبان شناسي را مجذوب خود کرده است . بررسي ، شناخت و تبيين زبان بعنوان پديده اي پيچيده ، زنده ، زاياو در حال تحول و چگونگي درک ويژگيهاي

حق چاپ ، توزيع و تغيير اين سند تحت شرايط و مفاد و جواز مستند سازي GNU FREE ، نسخه يک عملي است . و اين جا بخش هاي غير متغير مقدمه هستند و بخش هاي زيرين با متون Front - Cover مىتوانند اطلاعات محقق Oskar Andreasson را بيان کنند و متون Back - Cover استف

جغرافياي طبيعي افغانستان افغانستان، در جنوب غربي آسيا يبن 29 درجه و 22 دقيقه و 53 ثانيه و 38 درجه و 29 دقيقه و 27 ثانيه عرض البلد شمالي و بين 60 درجه و 28 دقيقه و 41 ثانيه و 47 درجه و 51 دقيقه و 47 ثانيه طول البلد شمالي واقع شده است. مساحت اين کشور

پیشگفتار: یکی از سیاستهای اقتصادی رایج در کشورهای روبه توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته صرف نظر از نوع نظام اقتصادی حاکم، پرداخت یارانه به برخی کالاها و خدمات است.یارانه یک سیاست صرفاً اقتصادی نیست زیرا که دارای آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای است. پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت در اقتصاد افزایش می یابد و به تدریج هم به لحاظ دامنه ی سرایت و تعداد کالاها و خدمات مشمول ...

تربيت کارشناساني است که بتوانند در مشاغلي چون قضاوت، وکالت ، سرد?تري اسناد رسمي و کارشناسي حقوق انجام وظي?ه نمايند. تمام روابط اجتماعي که آثار حقوقي از آن ايجاد مي‌شود، موضوع علم حقوق قرار مي‌گيرد. حال اين روابط مي‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم ب

تحقيق مورد غورسي قرار گيرد تا هم خود محقق به سهولت به غايت تحقيق دست يازد و هم مخاطبين و خوانندگان در مطالعه آن نيازمند رجوع به منبع ديگري نباشند پس ما نيز گريزي از طي اين راه اندک طولاني نداريم بر همين اساس بخش اول تحقيقي را به کاوش پيرامون مفهوم ق

در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با سه پديده فساد، فقر، تبعيض و تصميم جلسه مورخ 9/5/1379 هيأت محترم وزيران درمورد بررسي و ارائه راه‌کارهاي مبارزه با اين معضلات و انحرافات، از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، طرح مطالعاتي “ تدوي

در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با سه پديده فساد، فقر، تبعيض و تصميم جلسه مورخ 9/5/1379 هيأت محترم وزيران درمورد بررسي و ارائه راه‌کارهاي مبارزه با اين معضلات و انحرافات، از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، طرح مطالعاتي “ تدوي

• از دشت کوير مرکزي و کوير لوت بزرگ‌ترين حوزه آب‌ريز ايران تشکيل شده است. کوير مرکزي از طرف شرق با کوه زاگرس و از طرف شمال به رشته جبال البرز محصور است. رشته ارتفاعات مذکور باعث جلوگيري از جريان بادهاي باران‌آور به داخل اين حوزه آب‌ريز شده‌اند. حوزه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول