دانلود مقاله مثنوی

Word 65 KB 19854 12
مشخص نشده مشخص نشده ادبیات - زبان فارسی
قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مثنوی
  انسان کامل هم حبیب خداست و هم محبوب او
  هرچه محبوبم کند منی کرده ام او منم، من او، چه گر در پرده ام
  چون انسان کامل محبوب و حبیب الله است قول و حال و فعل و ذات او تجلی حب محبت است و او آینه است اما همین آینه خود همه چیز است که فرمود : هر که مرا ببیند خدا را دیده است (من رأنی فقط أری الله )
  هفت دریا اندر و یک قطره ای جمله هستی ز موجش چکره ای
  چکره : چکه، قطره آب ، حباب
  اصل خوبی و کمال، خود آنانند که خداوند آنها را اسوه حسنه و نمونه قرار داده است تا همه خود را با آن میزان کنند، نه اینکه با وهم و عقل ناقص خود ، (از اینرو علی (ع) فرمود : من میزان و فرقان و صراط و کتاب و ... هستم)
  داستانها و پیامهای مثنوی – ص 352
  علی در مثنوی ولی حقی است که با ذوالفقار عشق گردن هوای نفس را می برد و امارت دنیا را به چیزی نمی شمرد و چون محرمی نمی یابد سر به چاه فرو می برد.
  (دلیل آفتاب) 395
  به عقیده مولانا، مولا کسی است که انسانها را از یوغ بندگی هوای نفس برهانه و علی این گونه بود
  زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و آن علی مولا نهاد
  دلیل افتاب ، ص 395، معصومه شعبانی، تهران ، نشر ثالث


  سیر تکاملی انسان
  سیر تکاملی انسان از عالم حسن شروع می شود و به دنیای ماورای محسوس یا غیب راه می یابد عالم حس از یک طرف مانع کمال انسان است، یعنی اگر در آن توقف کند مانع کمال می شود و از طرف دیگر این عامل غرق در عالم ماورای حس است.
  تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
  لیک کس را دید جان دستور نیست
  این حقیقت در انسان شور و شوق را پدید می آورد و در او ناله ای ایجاد می کند. ناله ای شبیه به نواسانی است.
  بشنو از نی چون حکایت می کند از جدائی ها شکایت می کند
  از نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند
  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق
  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش
  شروع حرکت تکاملی انسان از عالم حس ، با نیروی ادراکی اوست و از قوه خیال شروع می شود، بسان عالم مثلا در هستی یعنی عالمی که نمی توان آن را مشاهده کرد و هر چه در ماورای نور شود، ابعاد عالم غیب بیشتر نمایان می گردد هم چنان به سمت بی حد و نهایت در این عالم پیش می رود. میزان ادراک انسان نسبت به عالم غیب و درک حد و حدود آن، درجه ایمان انسان را تعیین می کند، چنان که قرآن در صفات متقین می فرماید: الذین یومنون بالغیب ... علت اینکه ایمان به غیب نشانه تقوا و ایمان است غیر محسوس بودن آنست، یعنی انسان به چیزی اعتقاد پیدا کرده است.
  مولوی در بعضی از اشعار خود حقیقت انسانی را اندیشه او می داند یعنی عالی ترین مرحله ادراک انسان که از عالم خیال برتر است و این مرحله بر تمام مراحل پیشین سیطره دارد.
  ای برادر تو همه اندیشه ای ما بتی خود استخوان و ریشه ای
  واژه عقل کل در عالم هستی از نظر مولوی نیز اشاره به عالی ترین حقیقت آن دارد که بر همه شئونات دیگر عالم سیطره دارد.
  نسیم وحی در مثنوی معنوی – مهدی ابراهیمی
  این جهان یک فکر تست از عقل کل عقل چون شاه است و صورتها رسل
  بنابراین اگر تکاملی انسان را ترسیم کنیم که از عالم حس شروع می شود و بعد به عالم چنان و به عالم اندیشه می رود خواهیم دید که با مراحل خلقت عالم کبیر تطابق دارد که عابرت است : از عالم جهاد است، عالم ملک، ملکوت و عالم عقل کل. اتصال به عقل کل سیر تکامل انسان است و این کا ر هب تعبیر مولوی با عقل جزئی که عقل عالم حس انسان است و مربوط به معاش او می شود، صورت نمی گیرد، این عقل توانایی و استعداد عقل کل را ندارد گرچه ممکن است عقل جزئی در تلاش و جستجو برای رسیدن به عقل کل باشد.
کلمات کلیدی: مثنوی

مقدّمه بشنو اين ني چون شکايت مي کند از جدايي‌ها حکايت مي کند مي‌خواهيم سخن درباره انساني بگوييم که چه در دوره خود و چه بعد از زمان خود نابغه زمان است و بايد گفت که از جرگه انسانهاي عادي خارج است. انسان والايي که حکايت هاي دقيق عرفاني را آن‌

انواع عقل در مثنوي از نظر مولانا جلال‌الدين محمد بلخي جوري ادنان وش (کارشناس ارشد زبان ادبيات فارسي، مدرس دانشگاه جامع علمي کاربردي) چکيده در مثنوي، مولانا دو نگاه کاملاً متفاوت به عقل دارد. در مواضعي آن را مي ستايد و صفت اوليائش مي شمارد و در موا

قصه وقصه پردازي درمثنوي مولوي ورت زيباي ظاهرهيچ نيست اي برادر سيرت زيبا بيار مثنوي ، شاهکار عرفاني قرن هفتم واز ستونهاي چهارگانه ادب فارسي ، ازمعدود آثار يست که درعين ديرينگي ، ازبسياري جوانب همچنان تازگي وطراوت خود را حفظ نموده است . زبان راو

درباره ي مولانا و مثنوي شريف تاريخ زندگي مولانا تا حد زيادي روشن است. وي در عهد خويش نيز پس از وفاتش در قونيه و خارج از آن بسيار شهرت داشت، و پيروان بسياري از شدت علاقه به مولانا زندگي او را به تفصيل شرح داده اند. تنها در دوره خود مولانا چندين اث

1598 ) بامدادان آمدند آن مادران خفته اُستا همچو بيمار گران نثر : آن مادران بامدادان آمدند در حاليکه در حاليکه اُستا همچون بيمارگران خفته بود. معني : صبح مادران به خانه استاد آمدند و استاد مانند يک بيمار وخيم الحال خوابيده بود. بامدادان : صبح اول وق

درباره عطارنيشابوري عطار يکي ازشاعران بزرگ ايران درقرن ششم و اوايل قرن هفتم است که تاريخ دقيق تولد اومانند تاريخ تولد بسياري ازنام آوران ادبيات نامعلوم است. « دولتشاه سمرقندي درتذکره الشعراء تاريخ تولد عطار را روزششم شعبان سال 513 هجر

جوري ادنان وش (کارشناس ارشد زبان ادبيات فارسي، مدرس دانشگاه جامع علمي کاربردي) چکيده در مثنوي، مولانا دو نگاه کاملاً متفاوت به عقل دارد. در مواضعي آن را مي ستايد و صفت اوليائش مي شمارد و در مواضعي ديگر آن را نکوهش کرده و مردم را به دوري جستن از آن د

بسم الله الرحمن الرحيم زآنکه شاکر را زيادت وعده است آنچنانکه قرب، مزد سجده است شاکر را زيادت وعده است: گرفته از قرآن کريم است« لَئِن شکَرتمَ?َزيدنّکم.» (ابراهيم،7) وشما بندگان اگر شکر نعمت به جاآوريد نعمت شما مي افزاييم. وَاسجُد واقتَرب: (علق،19) وب

باده از غيب است کوزه زين جهان کوزه پيدا، باده در وي بس نهان (مولانا) چکيده: تأويل، شيوه‏اي کهن در تفسير متون مقدس است که سابقه‌آن به حماسه ايلياد و اديسه برمي‏گردد.در ميان مسلمانان اين روش، نخست در تأويل حروف مقطعه پديدار شد و سپس فرقه‏هاي گون

مقدمه: در اين نوشتار سعي بر آن است که برخي از مفاهيم مشاوره و اصطلاحات رايج روزمره مشاوره و هم‎چنين برخي از رويکردهاي اصلي مشاوره با زبان شعر و از ديدگاه جلال‎الدين محمد بلخي ملقب به مولانا بيان مي‎شود. بسياري از آنچه که امروز مشاوران و روانشناسان ب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول