دانلود ‫پروژه ترجمه ی صفحات 391 تا 414 کتاب زبانشناسی کاربردی

Word 164 KB 20152 54
مشخص نشده مشخص نشده زبان های خارجی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • فصل 30
  روش شناسی ها برای سیاست و برنامه ریزی
  ریچارد ب. بالدوف، ج ر.
  اگر چه کتاب های متعددی در مورد روش شناسی تحقیق که برای زبان شناسی کاربری ( مثال: هیچ (Hatch) و لازاراتون (Lazaraton)1991) و رشته های فرعی زبان آموزی ( زبان دوم) (مثال: براون (Brown) 1998؛ جانسون (Johnson) 1992؛ نونان (Nunan)1992؛ سلیگر (seliger) و شوهامی (shohamy)1989) و آزمون زبان ( مثال: هینگ (Henning) 1987؛ مک نامارا (Mc Namara) مناسب است، نوشته شده است.
  بر روش شناسی که برای یکی از حوزه های اصلی ما بین، زبان شناسی کاربری، برنامه ریزی و سیاست زبانی ( س ف. ایست من (cf Easthman)ط1983، فصل 6؛ کاپلن و بالدوف (Kaplan and Baldauf )1997 فصل 4) مناسب باشد، کمتر توجه شده است در حالی که نشریه هایی مانند: فصل نامه ی تیسل به طور مکرر در مورد مطالب مربوط به روش شناسی تحقیق برای تدریس زبان بحث می کنند. ( مثال: براون (Brown) 1991، 1992؛ فصل نامه، تیسل (2804)1994) به بحث اساسی روش شناسی برنامه ریزی وسیاست زبانی ( از این به بعد ب. س.ز) در نشریات یا کتاب های مربوطه توجهی نمی شود.
  به دلیل آنکه مطالب مربوط به روش شناسی ب. س. ز صریح و به راحتی قابل درک نیستند، این فصل مطالعه ای است گسترده براساس مرور پیکره زبانی آثار چاپ شده مربوط به ب. س.ز که در چکیده های رفتار زبانی وزبان شناختی از سال 1973 تا 1998 یافت می شد و در سایت اسپیرس (web SPIRS) در دسترس بود. استفاده از پیکره این مطالعات دارای مزایا ( برای مثال: چکیده ی مطالب موجود هستند، آثار چاپ شده وبه راحتی در دسترس هستند، چکیده ها قابل جستجو در رایانه و به عنوان منبعی موثق به طور گسترده ای استفاده می شوند) و معایبی ( برای مثال: شامل گزارش های دولتی وسایر آثار موقتی که ممکن است تولیدات اولیه برنامه ریزی زبان باشد، نمی شود.
  احتمالاً شامل محدودیت سایر پایگاه های داده ها باشد، زمان طولانی برای انتخاب ورودی داده ها اختصاص داده می شود، سنجش انتخاب های متفاوت در زمان های مختلفی صورت گیرد.
  گرایش به حروف تعریف در انگلیسی یا سایر زبان های امروزی داشته باشد- برای بحث بیشتر در مورد این مطالب به کتاب بالدوف (Baldauf) و جرنا (Jernudd) 1983. مراجعه شود) است. با وجود این، مطالعات فراوان در زمینه ی پیکره ی زبانی، نقطه ی شروعی مقدماتی برای انجام مطالعات وسیع براساس مرور روش شناسی ب.س.ز را فراهم می کند.
  مروری بر انتشار برنامه ریزی وسیاست زبانی
  گفته شده بود که برنامه ریزی زبانی و زبانشناختی رشته ای نسبتاً جدید اما در حال پیشرفت است که در اواخر دهه ی 1960 به عنوان برنامه ریزی زبانی ، اواخر 1940 تحت عنوان طرح ریزی زبانی بوده است. توجه اولیه ی آن به راه حل هایی در سطح کشوری برای مشکلات زبانی در مواقع اضطراری با تاکید گسترده تر بر جغرافی و محدوده ( میکرو (micro)، مزو (meso) و مطالعات مکرو (macrostuchdies) جایگزین شده است. آثار ب.س.ز همیشه به طور پراکنده و ناهمسان بوده است و تنها تعداد کمی از نویسندگان متخصص تا حدودی انواع دستور العمل هایی که در این زمینه موثر است را منعکس کرده اند. برای فهم بهتر ماهیت و محدوده ی این رشته، آثار مربوط به ب.س.ز که توسط پایگاه داده های چ.ر.ز.ز معین شده بود آزموده شد تا پیکره ای از ب.س.ز را بنا کند. چ.ر.ز.ز به کار برده شده برای این مطالعه، گونه ای پیوسته است که یک دوره ی 26 ساله برای اطلاعات وارد شده از سال 1973 تا 1998 را پوشش می دهد. هم چنین شامل مقاله های چاپ شده در سال های قبل می باشد. پیکره ی این مطالعات ( به جدول 30.1 مراجعه شود) 5898 مقاله ای هستند که خارج از 150186 موضوع مربوط به زبان در پایگاه داده های چ.ر.ز.ز هم به سیاست زبانی و هم به برنامه ریزی مربوط می شوند هر 1000 ستون مقاله ی این منابع نشان می دهد که چه طور در دهه 1970، آثار ب.س.ز به عنوان رشته ای از آثار زبانی از تنها 6 مقاله در هزار ستون مقاله در 1973 به 1/41 مقاله در 1000 در سال 1979 افزایش یافته است. دوره ی 10 ساله از سال 19797 تا 1988، 1840 یا 49 مقاله در 1000 ستون چاپ شده را در برداشت. در حالی که دوره ی 1989 تا 1998، 3546 یا 43 مقاله در 1000 ستون چاپ جدول 30.1 مطالب مربوط به برنامه ریزی وسیاست زبانی مبتنی بر داده های کامپیوتری در زبان شناسی و پایگاه داده های چکیده های رفتار زبانی از سال 1973 تا 1998

برای دانش آموزان سطح ابتدایی, هدف از آموزش خواندن آشنا کردن با طرحهای عملی گرامر و بخش های لغوی در متن و تقویت این دانش اساسی است. خواندن واقعی یک فعالیت فردی است که در خارج از کلاس به جز خواندن موقتی کلاس روی می دهد بعضی از دانشمندان معتقدند که خواندن فعالیتی چند قسمتی است. این امر فعالیت را چند قسمتی می سازد یعنی, خواندن گروهی از کلمات که واحدهای معنا داری را تشکیل می دهند ...

برای دانش آموزان سطح ابتدایی, هدف از آموزش خواندن آشنا کردن با طرحهای عملی گرامر و بخشهای لغوی در متن و تقویت این دانش اساسی است. خواندن واقعی یک فعالیت فردی است که در خارج از کلاس به جز خواندن موقتی کلاس روی می دهد بعضی از دانشمندان معتقدند که خواندن فعالیتی چند قسمتی است. این امر فعالیت را چند قسمتی می سازد یعنی, خواندن گروهی از کلمات که واحدهای معنا داری را تشکیل می دهند ...

زبان شناسي زبانشناسي مطالعه علمي زبان است. اين علم در وهله اول به زبان در مفهوم عام آن مي نگرد يعني از يک سو همه زبانها و از سوي ديگر آن خصوصيت انسان که او را از جانداران ديگر متمايز مي کند (قوه نطق). تفاوت زبانشناسي با علوم ديگري که کم و بيش به زب

رشد سريع اطلاعات الکترونيکي در عصر حاضر، زمينه‌ساز ايجاد انواع متعدد شبکه‌هاي کتابشناختي گرديده است. دستيابي به اطلاعات الکترونيکي مستلزم استفاده از روش موثر در نمايه‌سازي و تشخيص کليدواژه‌هاي مهم بيانگر محتواي يک مدرک است. در همين راستا، (او.سي.ال.

برنامه های کاربردی وب دسترسی پویای وب پیج های مبتنی برHTML از طریق یک مرورگر وب را ایجاد می کند. از آنجا که برنامه های کاربردیWeb Dbject شیء گرا بوده و به زبان جاوا نوشته می شود، برنامه کاربردی شماWeb page هایی را با ایجاد نمونه های شی ها به نام مؤلفه های وب به وجود می آورد. مؤلفه وب ترکیبی از زیرمجموعه هایWocomponent و قالبHTML جاوا است. مؤلفه های وب همه مؤلفه ها و عناصر ...

زندکينامه نويسنده ايراني که در خانواده اي روحاني در تهران به دنيا آمد .پس از آنکه تحصيل در دبستان را به پايان رساند، پدرش او را به کسب و کار در بازار واداشت. پنهان از پدر، در کلاسهاي شبانه دبيرستان دارالفنون تحصيل را ادامه داد. سپس، به دانشکده ا

پژوهشکده زبان و گویش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام به تهیه اطلسی شامل ریز جزییات کتیبه‌ ها همراه با خط، ترجمه فارسی و آوانویسی انگلیسی و عکس کرده است تا پژوهشگران تاریخ و فرهنگ ایران بتوانند علاوه بر استفاده از تجربیات دانشمندان و استادان پیشین که در این زمینه به نتایجی رسیده‌اند، خود نیز به تحقیق بپردازند. دکتر سعید عریان، رییس پژوهشکده زبان و گویش ، استاد و پژوهشگر ...

زبان شناسی (ابوالحسن نجفی، زبان و تفکر: مقاله های 1،2، 6،7،8،9؛ دکتر درزی هر دو جلد) آواشناسی (حق شناس: همه کتاب، ثمره:فقط بخش اوّل) واج شناسی (در حد آشنایی از کتاب دکتر درزی) صرف (ساختواژه) (در حد آشنایی از کتاب دکتر درزی) نحو (در حد آشنایی، کتاب میرعمادی و نیز صفوی) معناشناسی (در حد آشنایی از کتاب پالمر و نیز صفوی) کاربردشناسی (در حد آشنایی از کتاب دکتر درزی) تحلیل کلام(در حد ...

قضيه: متن ها همچنين آسان ترجمه مي شوند هنگامي که شما فکر مي کنيد که ساختار مجموعه اي از لغات و عبارات از طريق قواعد لغوي نيست اما راههايي که مردم فعاليت هاي همديگر را بهبود مي بخشند توصيف اين است که آنها مي بينند وانجام مي دهند و حسي در دنبال آنها ب

- اطلاعات کلی - عنوان طرح به فارسی استفاده از نگاره های فرش در تذهیب و کتابت قرآن و اجزاء آن بر روی چرم - عنوان طرح به انگلیسی : نام و نام خانوادگی مجری طرح : رضوان اسفندیاری مدت اجرای طرح ( بر حسب ماه ) : 24 ماه بودجه تحقیق : 2920000000 نوع نحقیق : □ بنیادی □ توسعه ای □ کاربردی محل اجرا : استان فارس ، شهرستان بوانات ، سوریان ، خیابان امام ، پلاک 23 2- چکیده : کل طرح تذهیب و ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول