دانلود رایگان تحقیق درس های آموخته از زلزله بم

Word 29 KB 212 5
مشخص نشده مشخص نشده عمران - معماری - شهرسازی
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • LESSON LEARNED FROM BAM EARTHQUAKE

  درسهای آموخته از زلزله بم

  آموخته ایم که زلزله بم ضعف مدیریت بحران داشتیم و انسجام لازم درون بخشی را نداشتیم.

  آموختیم که در زلزله بم گرفتار خودمحوری از سوی سازمانها و بخش های مختلف بوده‌ایم.

  آموختیم که وقت را در امر تصمیم گیری برای آماده شدن در مدیریت بحران همواره صرف ننموده ایم.

  آموختیم که سازمانهای مختلف ما از بحرانهای گذشته درس و تجربه لازم را نگرفته ایم.

  آموختیم که مردم با زلزله زده یا بحران زده ملاطفت نمائیم، راستگو باشیم، صداقت پیشه کنیم، صبوری و حسن خلق را بمعنای واقعی به مرحله عمل درآوریم، از خشونت بپرهیزیم، زودرنج نباشیم.

  آموختیم که میزان نظام مراقبت بیماریها (Surveillance and control of piseases) را بر اساس اصول اپیدمیولوژیک (Epidemiologic) شرایط بحران بمرحله اجراء درآوریم و با اجراء این نظام به دست نایافته های ارزشمندی دست یافته و به آن ببالیم.

  آموختیم که مسائل و شرایط روحی بحران زده گان را بایستی با علم روان شناختی بطور دقیق مورد ارزیابی قرار دهیم و با اجرای طرح مداخلات اجتماعی و روانی (Psycho-Social) این واقعیت را به اثبات رساندیم.

  آموختیم که نظام اجرائی بر اصول صحیح مدیریت بهداشت خانواده (Family Health Management) در شرایط بحران بم از اهمیت ویژه یا برخوردار است.

  آموختیم که نقش رابطین بهداشت در امر انتقال پیام بهداشتی به زلزله‌زدگان مهمترین عامل افزایش قدرت در پذیرندگی آنان است.

  آموختیم که در مدیریت بهداشت و درمان (Medical & Health Management) بحران نقش ایجاد یک نظام فعال در سیستم بهداشت محیط (Environmental Health) از مهمترین فعالیت ها است.

  آموختیم که زمانی بخش بهداشت موفق است که بازوی راست مسئولین خارج از بخش، تنها بهداشت محیط باشد.

  آموختیم که اگر مسئولین خارج از بخش بهداشت و درمان، بهنگام توجه لازم به پیامدها و اخطارهای بهداشتی ننمایند، مشکلات بروز بیماریها در شهر چندین برابر خواهد شد.

  آموختیم که بزرگترین مشکل ما در آواربرداری و اسکان، عدم توجه به خواستهای مردم است و مکنونات قلبی اهالی در این بحران آنطور که باید حس نگردیده است.

  آموختیم که در بحران شهر بم، زمانیکه پایه های اقتصاد شهرستان نابود میگردد، روستاهای وابسته به این اقتصاد اگر از فقر مادی و رفاه محدود برخوردار باشند در نتیجه جمعیت به سمت شهر تخریب شده هجوم میاورد و یکباره جمعیت شهر از حد قبل از زلزله هم فراتر خواهد شد.

  آموختیم که در توزیع امکانات به خواسته های مردم توجه ویژه داشتن، اصلی است اجتناب ناپذیر و اگر چنانچه یک شورای تشخیص مصلحت از معتمدین محلی بصورت فراگیر فعالیت نماید، اکثریت خواستهای اهالی بحران زده مرتفع خواهد شد.

  آموختیم که اگر اردوگاههای چادری با نظر بهداشت محیط استقرار میافت، تا این حد مشکلات و خسارت ببار نمی آمد.

  آموختیم که در این زلزله ادامه تغذیه بشکل فعلی و مصرف طولانی مدت کنسروجات می تواند در بروز اختلالات تغذیه ای (Nitrition) تأثیر به سزائی داشته باشد.

  آموختیم که در این زلزله، سیستم لوله کشی آب آشامیدنی نیز بعلت عمر طولانی و فرسودگی و حرکت های خاص زمین در زلزله کاملاً فرسوده گردیده و حرکت ماشین آلات سنگین خارج کننده آوار و نخاله های ساختمانی از شهر نیر به شدت بر ترکیدگی لوله های آب افزوده است.

  آموختیم که در این شرایط بحران، حرکت اولیه توزیع آب توسط بطری (آبمعدنی) توانست بمیزان فراوان از بروز بیماریهالی ناشی از آب جلوگیری نماید.

  بم در حال حاضر با توجه به شرایط آب غیرقابل شرب (سیستم لوله کشی) پیامی دراد که بهر شکل بایستی جایگزین مناسب برای رفع تشنگی مردم این شهر دردمند اقدام نمود.

  آموختیم که نسبت به جمع آوری آوار و نحوه انتقال آن نظارت بهداشتی لازم است.

  آموختیم که نخاله های ناشی از اوار با توجه به مستعد بودن منطقه از نظر بیماریهای واگیر (Communicable Discases) بایستی تحت نظر سیستم بهداشتی از منطقه خارج و دفن می گردید.

  آموختیم که اخطارهای بهداشتی ما در رابطه با نحوه جمع آوری نخاله‌ها اثربخش نبوده است.

  آموختیم که در نحوه جمع آوری زباله، یک سیستم جمع آوری فوق‌العاده پرتلاش و سازمان یافته قادر است که مسئله زباله را حل کند.

  آموختیم که مجروحین و بیماران اعزامی به استانهای کشور در مراجعت به بم، موارد متعددی از مشکلات ارتوپدی ناشی از نقص اعمال جراحی، زخمهای بستر (Bed Bore/Wounds) و عفونت های بیمارستانی (Hospital infection) را به بم اورده اند و این مسکلات در شرایط محدود امکانات درمان موجود بار گرانی بود که به سختی توانستیم با آن مقابله کنیم.

   آموختیم که نقش نقاهتگاه بروات (Barrovat) که با هماهنگی بین بخشی تشکیل گردید با تمام کم و کاستیها و تفاوت سلیقه ها، کاملاً تأثیرگذار و مفید بود و این تجربه را بایستی در دیگر بحرانها و حوادث مد نظر قرار داد و بسرعت چادرها و اردوگاهها را از چنین بیمارانی خالی ساخت.

  آموختیم که نقش کلیدی داشتن یک بخش درمانی و بهداشتی (medical & Health Service Facilities) قابل انتقال سریع به منطقه بحران زده می باشد.

   

  آموختیم که بایستی آینده نگر باشیم و در پنچ نقطه: شمال، شرق، غرب، جنوب و مرکز کشور پنج مجموعه درمانی و بهداشتی قابل انتقال (Mobile Medical & Health Servicees) را آماده به خدمت داشته باشیم بطوریکه این مجموعه ها در هر نقطه شامل یک بیمارستان صحرائی سیار (Field Hosp[ital/Mobile Hospital) با حداقل 60 تختخواب (60 Beds) و 5 مرکز بهداشتی و درمانی سیار (5 Mobile Health Center) و 5 پایگاه بهداشتی (5 Health Post) و 5 خانه بهداشت
  (5 Health Home) باشد.

  آموختیم که واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی سیار/موبایل بایستی از امکانات پیش ساخت شبکه Pre-Fobricated یا بصورت کانتینر (Container) تهیه ؤ آماده شود و به این نکته مهم در بحران بم دریافتیم که بمحض وقوع فاجعه و حادثه این امکانات را در مدت 24 ساعت بعد کلیه واحدها آمادگی عمل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را در منطقه داشته باشند.

  آموختیم که نظام اجرائی چند مدیریتی در ارائه خدمات بهداشت و درمانی و بیمارستان صحرائی مشکلات و معضلات عدیده ای را می آفرینند و به این باور رسیدیم که یک مدیریت واحد برای اداره بیمارستانها در شرایط بحران اصل اجتناب ناپذیر است.

  آموختیم که تامین حداقل نیازهای زندگی و رفاهی پرسنل بهداشتی و درمانی آسیب دیده در منطقه ضروری است.

  آموختیم که علی رغم اعزام تعدادی آمبولانس از چندین استان و سازمان های مختلف، به علت عدم انسجام لازم، انتقال و اعزام بیماران مواجه با تأخیر و مشکل بوده است.

  آموختیم که سازمانهای دولتی و غیردولتی کمک رسان اعم از داخلی و خارجی به علت عدم هماهنگی توانمند با مدیریت بهداشت و درمان از ساختار قابل قبول و انسجام لازم برخوردار نیبستند و لذا ساماندهی مناسبی را ندارند.

 • فهرست:

  ندارد.


  منبع:

  ندارد.

کلمه بحران معاني و تعاريف مختلفي دارد. در يک نگاه کلي مي‌توان گفت: «بحران يک حادثه، واقعه و يا جرياني است که اتفاق مي‌افتد و سيستم را از کارکرد منظم خودش باز مي دارد. يعني حرکت منظم سازمان، مجموعه شهر يا ساير مجموعه‌ها را طوري از کار مي اندازد يا فل

مدیریت بحران در حوادث ناشی از بمباران و موشکباران مناطق غیر نظامی کلمه بحران معانی و تعاریف مختلفی دارد. در یک نگاه کلی می‌توان گفت: «بحران یک حادثه، واقعه و یا جریانی است که اتفاق می‌افتد و سیستم را از کارکرد منظم خودش باز می دارد. یعنی حرکت منظم سازمان، مجموعه شهر یا سایر مجموعه‌ها را طوری از کار می اندازد یا فلج می‌کند و یا باعث تاخیر در روند اجرای فعالیت‌ها، ماموریت‌ها و ...

بروز زلزله هاي شديد بخصوص در شهرهاي بزرگ مي تواند آسيبهاي انساني گسترده‌اي را بهمراه آورد. شکبه حمل و نقل براي نجات جان و مجروحين زلزله را ارائه سريع و خدمات درماني به آنان ، نقش اساسي دراد. لذا از شبکه حمل و نقل بعنوان شريان حياتي نامرده مي‌شود.

بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیبهای انسانی گسترده‌ای را بهمراه آورد. شکبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دراد. لذا از شبکه حمل و نقل بعنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود. برای کاهش آسیبهای انسانی احتمالی زلزله در هر شهر یا منطقه‌ای نیازمند به ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل در پاسخگویی به تقاضا، برای سفرها ...

پیشگفتار ساختار زمین: زمین جسمی تقریبا کره ای به شعاع متوسط 6370 کیلومترمی باشد .هسته کروی بخش مرکزی کره زمین را در برگرفته وشعاع ان در حدود3470 کیلومتر تخمین زده می شود . اطراف هسته را لایه میانی یعنی گوشته فرا گرفته وضخامتی در حدود 2900 کیلومتر راشامل می شود .پوسته زمین اساسا سخت بوده وشامل سنگهای اذرین ورسوبی وسنگهای ناشی از دگرگونی انها می باشد. فشار و دمای زمین : دمای زمین ...

در خرداد ماه 1302 با وقوع زلزله ای در شرق خراسان و زلزله ای دیگر به فاصله 3 ماه بعد در سیرجان و کرمان و همچنین جاری شدن سیلاب های گسترده در همان سال در استانهای گیلان , مازندران , آذربایجان شرقی و اصفهان زندگی بسیاری از هموطنان به مخاطره افتاد وباعث تلفات و خسارات بسیاری گردید . در این سوانح برای اولین بار نیروهای ارتش بعنوان عوامل حکومتی و با استفاده از نیرو و امکانات موجود به ...

تاریخچه اورژانس در ایران در سال 1354 در اثر ریزش سقف یکی از سالنهای انتظار فرودگاه مهرآباد تهران تعداد زیادی کشته و مجروح شدند و این در حالی بود که هیچ سیستم از قبل طراحی شده ای برای کمک و انتقال به مجروحین در اینگونه حوادث ناگهانی وجود نداشت، بعد از این حادثه سیستم فوریتهای پزشکی کشور با عنوان اورژانس ۱۱۵ کشور با همکاری کشور آمریکا تأسیس شد و ایران بعنوان چهارمین کشور دارنده ...

تاریخچه ی سازمان امداد و نجات آشنایی با سوابق و فعالیتهای سازمان امداد و نجات در خرداد ماه 1302 با وقوع زلزله ای در شرق خراسان و زلزله ای دیگر به فاصله 3 ماه بعد در سیرجان و کرمان و همچنین جاری شدن سیلاب های گسترده در همان سال در استانهای گیلان , مازندران , آذربایجان شرقی و اصفهان زندگی بسیاری از هموطنان به مخاطره افتاد وباعث تلفات و خسارات بسیاری گردید . در این سوانح برای اولین ...

RSS 2.0 عمران-معماري خاکبرداري آغاز هر کار ساختماني با خاکبرداري شروع ميشود . لذا آشنايي با انواع خاک براي افراد الزامي است. الف) خاک دستي: گاهي نخاله هاي ساختماني و يا خاکهاي بلا استفاده در

1- طرح مسئله امروزه مطالعات مناطق ويژه اکولوژيک از اساسي ترين بخش مطالعات علمي، پژوهشي در کشورهاي مختلف دنيا است. مطالعه سيستماتيک منطق ويژه اکولوژيک گرچه بر مبناي مدلي است که در آن ناهنجاري هاي محطي برپايه اصول سينوپتيکي مورد مطالعه قرار مي گيرد ول

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول