دانلود تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه

Word 161 KB 21545 42
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت: ۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • صنعت جدید ، مهندسی و تکنولوژی همبستگی بسیار نزدیک با علوم پایه دارد دانستن حقایق تعاملات و فرآیندهای صنعتی در گرو آگاهی خوب از قوانین علوم پایه است این آگاهیها صرفاً از متون کتابهای درسی و شنیدن درسهای نظری حاصل نمی شود مگر این که دانشجو خودش در آزمایشگاه دست به تحقیق و بررسی بزند تا به رازها و نهفته ها و دقایق اصول و قوانین فیزیک دست یابد .مهمترین هدف از کار در آزمایشگاه تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری است . که دانشجو در کلاس در با آنها برخورد می کند و همه اینها به منظور درک همه جانبه تری از مفاهیم نظری به عمل می آید .برای نیل بدین مورد کسب مهارت در روش تجربی ضروری است .لذا در آزمایشگاههای علوم پایه که دانشجو برای نخستین بار با کارآزمایشگاهی روبرو می باشد بیشترین تکیه بر آموزش روش صحیح و دقیق تجربی و نتیجه گیری منطقی از نتایج آزمایش بر اساس قوانین نظری و برآورد کیفیت نتایج می باشد. تا تحقیق یک قانون بخصوص از آنجا که دانشجو پس از فراغت از تحصیل وارد بازار کار و صنعت می شود تا از اندوخته های علمی خود بهره برداری عملی نماید از این رو دروس عملی من جمله آزمایشگاه می تواند عرصه خوبی برای سنجش میزان آموخته های نظری و توانایی بهره گیری از اطلاعات کسب شده در مواجهه با شرایط و محیط جدید و متفاوت با محیط کلاس و درس و دانشگاه باشد .چرا که جامعه خواستار دانش و توانمندیهای عملی است نه صرفاً اطلاعات علمی دروس عملی می تواند پل ارتباطی خوبی میان این دو برقرار نماید و این امر نیز می تواند هدف دیگر کار درآزمایشگاه تلقی شود .آشنایی با محیط آزمایشگاه و مقررات مربوط به آن ضروری است لذا توصیه می شود به موارد زیر توجه فرمایید.
  1- در اولین جلسه وورود به آزمایشگاه از محل وسایل ، کلید و پریز برق ، شیر آب ، جعبه کمکهای اولیه ، کپسول آتشنشانی و غیره آگاهی یافته و به خاطر بسپارید .
  2- رعایت نکات انضباطی از شرایط اولیه کار دسته جمعی است همواره مواظب باشید تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نگردد .
  3- محیط آزمایشگاه را تمیز نگه دارید.
  4- پیش از حضوردر هر جلسه آزمایشگاه، مطالب مربوط به آن جلسه را از کتاب فیزیک و دستور کار آزمایشگاه فیزیک و با کتابهای جنبی مطالعه کرده و آمدگی لازم را برای انجام آزمایش کسب کنید .
  5- از روز اول باید دفتر کار (و ماشین حساب )همراه داشته باشید و همه اطلاعات مفید را مطابق دستورهای داده شده در آن بنویسد .
  6- برای انجام آزمایش هر یک از جلسات وسایل مورد نیاز را به طور کامل و سالم تحویل گرفته و در حین انجام آزمایش در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید و پس از پایان آزمایشهای مربوط تمام وسایل را سالم تحویل دهید .
  7- سعی کنید تمام افراد گروه در انجام آزمایشها شرکت داشته باشند .
  8- چنانچه طرز استفاده صحیح از وسیله ای را نمی دانید آن را به کار نگیرید و در صورت لزوم از مربی آزمایشگاه کمک بگیرید .
  9- در ضمن کار با ید مقررات ایمنی را رعایت کنید و مواظب باشید به خود و دستگاهها صدمه ای وارد نکنید چنانچه ضمن انجام آزمایش برایتان حادثه ای پیش آمد برای رفع آن به مربی یا مسئول آزمایشگاه مراجعه کنید .
  10- در حین آزمایشها بهتر است که دانشجو فکر خود را به کار انداخته و سعی کند جواب سؤالهای پیش آمده را شخصاً و اگر نشد با مشورت همکاران خود و اگر باز هم نشد توسط مربی آزمایشگاه بدست آورد ولی این روش که دانشجو تا با سؤال و مشکلی مواجه گردید فوراً بخواهد آن را از دیگران بپرسد آموزنده نیست.
  11- در حین اندازه گیریها و آزمایشها از همان اول باید مراقب منابع خطای اندازه گیری بوده و سعی شود تا حد امکان از میزان خطاها کاسته شود .
  12- در مواردی که احتمال وجود خطا زیاد است باید آزمایش را به دفعات لازم تکرار کرده و میانگین اندازه گیری های را بدست آورید تا از تأثیر خطاهای تصادفی کاسته گردد .
  13- دانشجو در حین خروج از آزمایشگاه باید دفتر کار خود را به امضای مربی برساند تا اینکه مربی کار وی را بررسی نموده و اگر کم و کاستی روی داده باشد همانجا جبران شود .
  تهیه گزارش کار
  ارائه گزارش به مافوق و تدوین طرح و برنامه اجرایی و نحوه نظلرت بر چگونگی عملیات در سطوح پایین تر از ضروریات کار در مراکز صنعتی ، اداری و خدماتی است لذا تهیه گزارش کار آزمایشگاه می تواند تمرین خوبی برای این مقاصد باشد . از کلیه آزمایشهایی که مشاهده کرده و یا انجام داده اید گزارشی تهیه کنید که شامل موارد زیر باشد :
  1- نام و نام خوانوادگی و شماره دانشجویی و …
  2- رشته تحصیلی… روز و ساعت آزمایشگاه … تاریخ انجام آزمایش …
  3- موضوع آزمایش …
  4- هدف آزمایش …
  5- وسایل لازم برای انجام آزمایش …
  6- مطالب علمی مربوط به ازمایش به طور اختصار …
  7- شرح نحوه انجام آزمایش …
  8- اشکال مورد نیاز …
  9- نمودار ، جداول و محاسبات لازم …
  10- عوامل خطا و راههای کم کردن اثر آنها …
  11- نتیجه حاصل از آزمایش …
  12- مقایسه نتایج حاصل از آزمایش با مقادیر ایده آل که از نظریه حاصل می شود و نوشتن دلایل مطابقت و عدم مطابقت آنها …
  13- نظرات و پیشنهادات …
  14- پاسخ به پرسشهای دستور کار آزمایشگاه …
  خطا (بیراهی )
  برای اندازه گیری هر کمیتی باید آن را با مقداری از همان کمیت که به عنوان واحد انتخاب شده بسنجیم نسبت مقدار کمیت به واحد آن را اندازه یا مقدار عددی آن کمیت می نامند .اما معمولاً در خلال مقایسه ، دچار خطا می شویم که علت های گوناگونی دارد در زیر به اختصار این علل و عوامل را بررسی می کنیم :
  عوامل خطا :
  اغلب برای اندازه گیری یک کمیت می توان از ابزارهای مختلف با دقتهای مشخصی استفاده کرد .به عنوان نمونه ضخامت یک قطعه شیشه را می توان با یک خط کش با دقت میلی متر ،با کولیس با دقت دهم میلی متر و با ریز سنج با دقت صدم میلی متر اندازه گرفت پس هر چه از ابزار دقیق تری استفاده شود معمولاً دقت اندازه گیری بیشتر خواهد بود اما دقت ابزار اندازه گیری محدود می باشد و به طبع آن امکان خطا نیز وجود دارد و این عامل را خطای ابزار اندازه گیری می نامیم از طرفی دقت شخص اندازه گیر نیز عامل دیگری محسوب می گردد که برای مثال عمود بودن خط دید شخص بر خط دماسنج می تواند دقت را افزایش دهد و عدم توجه به این امر باعث افزایش خطا می گردد همچنین عوامل محیطی می تواند بر دقت اندازه گیری تأثیر گذار باشند .برای نمونه دمای محیط می تواند تأثیر مستقیمی بر اندازه گیریهای ترمودینامیکی بر جای بگذارد پس به طور خلاصه عوامل خطا به سه دسته زیر تقسیم می گردد :
  1- خطای ابزار اندازه گیری
  2- خطای انسان یا شخص اندازه گیرنده
  3- خطای ناشی از عوامل محیطی
  البته گاهی خطاهای تصادفی در اندازه گیریها وارد می شوند که که با چند بار اندازه گیری و گرفتن میانگین می توان تأثیر این خطاها را کم کرد .
 • پیشگفتار
  1- خطا (بیراهی)
  (بخش گرما)
  2- آزمایش شماره 1 اندازه گیری طول ،جرم ، حجم و جرم حجمی
  3- آزمایش شماره 2 بررسی انبساط طولی فلزات
  4- آزمایش شماره 3 بررسی انبساط حجمی مایعات
  5- آزمایش شماره 4 اندازه گیری ظرفیت گرمایی گرماسنج
  6- آزمایش شماره 5 بررسی گرمایی ویژه اجسام
  7- آزمایش شماره 6 بررسی گرمای نهان ذوب یا گداز
  8- آزمایش شماره 7 بررسی گرمای نهان تبخیر
  9- آزمایش شماره 8 تعیین معادل مکانیکی گرما ، با روش الکتریکی
  (بخش مکانیک)
  10- آزمایش شماره 9 بررسی نیروی اصطکاک (مالش)
  11- آزمایش شماره 10 آونگ ساده و اندازه گیری شتاب گرانش (g) بوسیله آن
  12- آزمایش شماره 11 بررسی قانون هوک در فنرهای مارپیچ
  13- آزمایش شماره 12 با هم بستن فنرها
  14- آزمایش شماره 13 ماشین آتوور

مقدمه یکی از مهمترین عوامل تولید یک محصول به صورت تمام خودکار ،ارتباط سیستمهای خط تولید است که هماهنگی مان آنها و امکان کنترل ،نماسازی و گزارش گیری را فراهم می نماید. ارتباطات فوق ،خارج از یک محیط صنعتی توسط شبکه های کامپیوتری پیاده سازی می گردند . لیکن در محیط های کارخانه ای بنا به دلایل محیطی حاکم نیاز به شبکه های صنعتی با استاندارهایی ویژه ضروری است . محیطهای صنعتی دارای ...

اینشتین دو نظریه دارد. نسبیت خاص را در سن 25 سالگی بوجود آورد و ده سال بعد توانست نسبیت عام را مطرح کند. نسبیت خاص بطور خلاصه تنها نظریه ایست که در سرعتهای بالا (در شرایطی که سرعت در خلال حرکت تغییر نکند--سرعت ثابت) می‌توان به اعداد و محاسباتش اعتماد کرد. جهان ما جوریست که در سرعتهای بالا از قوانین عجیبی پیروی می‌کند که در زندگی ما قابل دیدن نیستند. مثلا وقتی جسمی با سرعت نزدیک ...

جی . رابرت . اوپنهایمر در کتاب علم و فرزانگی در رابطه با سرگذشت کوانتوم چنین می گوید : « شاید هرگز تمامی تاریخ این حادثه روایت نشود . برای عرضه کردن آن هنری به آن اندازه توانا لازم است که برای روایت کردن سرگذشت اودیپوس یا کرامول ضرورت داشته است ، ولی این حادثه در قلمروی چندان دور از تجربه های روزانه ی ما صورت پذیرفته است که کم تر احتمال آن می رود که شاعر یا مورخی از آن با خبر ...

اينشتين دو نظريه دارد. نسبيت خاص را در سن 25 سالگي بوجود آورد و ده سال بعد توانست نسبيت عام را مطرح کند. نسبيت خاص بطور خلاصه تنها نظريه ايست که در سرعتهاي بالا (در شرايطي که سرعت در خلال حرکت تغيير نکند--سرعت ثابت) مي‌توان به اعداد و محاسباتش اعتما

کليات درباره حرکات آب دريا دريا محيطي دائما در تلاطم است که حرکات آن نتيجه حرکات موجي با دوره هاي متفاوت و جريانهاي بزرگ دريائي کم و بيش متحدالشکل مي باشد. الف- حرکات موجي عبارت اند از: - امواج که دوره آنها بين 3 تا 20 ثانيه است و بلندي آنها ب

مقدمه استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است , اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است , شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات ...

پیشگفتار آیا توانسته‌اید برخی از کاربردهای روان شناسی اجتماعی را در جامعه در ذهن خود تصویر کنید، یا احتمالاً روان شناسی اجتماعی را در زمینه‌ای عملی به کار برید؟ در این تحقیق کوشش شده تا جنبه‌ی کاربردی روان شناسی اجتماعی تا نمونه‌های عینی و روشن از این کاربردها عرضه شود. البته این احتمال نیرو وجود دارد که شما با خواندن این نمونه‌‌ها متوجه شوید که مشابه آنها را در زندگی خود شاهد ...

یک نانومتر چقدر است؟ یک نانومتر یک میلیاردم متر (10-9 m) است. این مقدار حدودا چهار برابر قطر یک اتم است. مکعبی با ابعاد 2.5 نانومتر ممکن است حدود 1000 اتم را شامل شود. کوچکترین آی سیهای امروزی با ابعادی در حدود 250 نانومتر در هر لایه به ارتفاع یک اتم ، حدود یک میلیون اتم را در بردارند. در مقایسه یک جسم نانومتری با اندازه‌ای حدود 10 نانومتر ، هزار برابر کوچکتر از قطر یک موی انسان ...

تئوری‌های مربوط به عشق مادری: غذا در برابر تماس بر طبق متون تخصصی، روانشناسان طرفدار و هواخواه1 یکی از دو نظریه روانکاوی یا یادگیری اجتماعی هستند که بیان می‌دارند دلیل عشق بچه‌‌ها به مادرشان ارضای نیازهای نخستین گرسنگی و مکیدن است. به عبارت دیگر، آنها می‌گویند که « دلبستگی نوزاد به مادرش نشأت2 گرفته از سایق‌های درونی است که موجب راه‌اندازی فعالیت‌هایی می‌شوند که با تغذیه3 از ...

رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار تاریخچه :تاریخچه به کارگیری رویکرد رفتاری را می توان به سه بخش تقسیم کرد. جزء اصلی رویکرد رفتاری شرطی سازی کلاسیک [1]یا شرطی سازی پاسخگو نام دارد که بر پایه کارهای پاولف (1940) و هال ( 1943) مبتنی است (ساعتچی ، 1379) کاربرد اصلی شرطی سازی کلاسیک در روان درمانی اصطلاحاً رفتار درمانی نامیده می شود (شفیع آبادی 1378) و پیگیری جریان رشد رفتار درمانی ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول