دانلود تحقیق رایگان منحنی های افقی

Word 26 KB 22903 3
مشخص نشده مشخص نشده دانلود مقاله های رایگان
قیمت: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • خطوط میانی بزرگراه ها و ریلها شامل مجموعه ای از خطوط مستقیم است که توسط منحنی ها بهم متصل هستند. منحنی های ترافیک سریع معمولاً مدور هستند، اگر چه منحنی های حلقه ای ممکن است برای گذر تدریجی ممکن است که استفاده شود، اما منحنی های مدرو نیز این امکان را فراهم می سازد.
  در شکل 22-1(a) سه منحنی ترکیب شامل دو یا چند کمان با شعاع های مختلف است. منحنی معکوس شامل دو کمان که در جهتهای متفاوتی خم می شوند. منحنی حلقه ای (یا منحنی انتقال) در شعاع مختلفند، بطوریکه منحنی در ابتدا در صورت مسطح است. همانطور که بسمت انحنا پیش می رود شیب آن افزایش می بابد. منحنی های حلقه ای در شکل 22-1(b) نشان داده شده اند.
  شکل 22-1
  چندین تعریف مرتبط با منحنی در چند پاراگراف بعدی ارائده شده اند و در شکل 22-2 نشان داده شده اند. یک منحنی در ابتدا با دو خط مستقیم یا تانژانت رسم شده است. این خطوط ادامه می یابد تا یکدیگر را قطع کنند و نقاط تقاطع P.I نامیده می شود. اولین تانژات قطع شده تانژانت عقبی و دومین، تانژانت جلویی نامیده می شود.
  شکل 22-2
  شکل 22-3
  منحنی طوری قرار گرفته است که این تانژانتها را بهم متصل می کند. نقاط روی تانژانتها (P.O.T.S) جایی قرار گرفته اند که منحنی به سمت این تانژانتها انحنا می یابد. اولین نقاط عقبی زوایا در ابتدای منحنی قرار دارند و نقاط انحنا (p-c) نامیده می شوند. دومین آنها در انحنای منحنی و جلوی تانژانت قرار دارند و نقاط تانژانتی (مماسی) p.t نامیده می شود. به عبارت دیگر نقاط انحنا ممکن است به صورت T.C نوشته شود که بصورت C.T نوشته شود که نشان دهنده مسیر عقبی به تانژانتی می باشد.
  زوایای میان تانژانتها، زاویه تقاطع نامیده می شود و با حرف I نشان داده می شود. شعاع منحنی R ممکن است در حالیکه T فاصله (مسافت) تانژانت است و برابر است با طول عقبیت یا جلویی تانژانت می باشد. فاصله P.I تا نقاط میانی منحنی، فاصله خارجی نامیده می شود. و توسط E.Finally فرض شده است. تر کمان از P.C تا P.T و تر بلند (L.C) نامیده می شود. و فاصله میانی منحنی تا وسط و تر بلند با حرف M (وتر میانی) نشان داده می شود و L طول واقعی منحنی می باشد.
  بحث منحنی های افقی ارائه شده در این فصل کاربرد بخش پایه ای است. اگر چه این مورد، می بایستی تشخیص دهید که تمامی معادلات استفاده شده در زیر برای فاصله متریک همانطور که فاصله کامل 100 متر است معتبر می باشد. چند منحنی افقی در شکل 22-3 نشان داده شده است.
  22-2 درجه انحنائ و شعاع انحنا
  شیب منحنی ممکن است به روش های زیر شرح داده شود.
  1 – شعاع انحناء: این روش اغلب در کارهای بزرگراه ها جانی که شعاع منحنی اغلب از مضربهای looft انتخاب می شود، بکار می رود. هر چه شعاع کوچکتر باشد، قوس منحنی بیشتر و شیب دار می شود. اگر درجه انحناء (که در دو پاراگراف دوری تعریف شده است) نسبت به شعاع منحنی مشخص شود، شعاع ممکن است محاسبه شود. در تمامی احتمالات عدد نامعینی از واحد فوت feet باشد.
  2 – درجه انحناء اصل وتر: در این روش، درجه انحناء به اندازه زاویه مرکزی با یک وتر looft متمایل می شود. همانطور که در شکل 22-4 نشان داده شده است، شعاع چنین منحنی ممکن است با معادله زیر محاسبه شود، در حالیکه D تقاطع در واحد درجه می باشد.
کلمات کلیدی: منحنی های افقی

مثلث هاي رلو : براي جابجا کردن يک جسم از چهار چرخه استفاده مي کنيم ولي اگر جسم سنگين باشد ممکنست محور چرخها در اثر سنگيني جسم کج شده و يا بشکند. همانطور که اغلب ديده ايم براي حرکت دادن چنين اجسامي سنگيني بهتر است چند غلتک استوانه اي شکل (مثل لوله

مقدمه یک عنصر هال از لایه نازکی ماده هادی با اتصالات خروجی عمود بر مسیر شارش جریان ساخته شده است وقتی این عنصر تحت یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد، ولتاژ خروجی متناسب با قدرت میدان مغناطیسی تولید می کند. این ولتاژ بسیار کوچک و در حدود میکرو ولت است. بنابراین استفاده از مدارات بهسازی ضروری است. اگر چه سنسور اثرهال، سنسور میدان مغناطیسی است ولی می تواند به عنوان جزء اصلی در بسیاری ...

خوانش سمبل های گزیده فرش ترکمن شیوه زندگی هرملت وقومی آکنده ازآداب ورسوم،عقاید،ایده ها ووقایع تلخ وشیرین می باشد.هرقومی به تناسب نوع زندگی وکار خویش ونحوه ارتباط اجتماعی باسایر اقوام وجوامع دارای نگرش خاص خود نسبت به شیوه زیست می باشد.دروادی فرهنگ باید گفت هرملتی برای خود حماسه واسطوره هایی دارد که برای آن ملت مقدس وقابل احترام است.حماسه دردل ملت جای دارد ونماد،آرزوهای ...

اتصال قالبهاي فلزي: تسمه هاي کناري صفحات و اجزاي قالب بندي داراي سوراخ هايي هستند که فاصله محور تا محور آنها 5 سانتيمتر است و اين امکان را فراهم مي کنند که بتوان از پيچ و مهره و يا گيره هاي پشت قالبي در هر جايي از قالب استفاده کرد. فواصل کناري ق

اغلب به نظر می رسد که تغییر قرن موجب درونگری می شود. با خاتمه یافتن یک سده و شروع سده جدید نویسندگان و هنرمندان خرد سنتی را به نقد می کشند و به دنبال امکانات تازه ای برای تغییر اوضاع فرهنگ بشری می روند. بنابراین هنر نو که در میان دو جنبه «هنر به خاطر هنر» و زیبایی شناسی کارکردی به دامه افتاده بود ترکیبی غریب از هنر، تصنع و کارآیی را به نمایش گذاشت . مانند اکثر چیزهایی که اصرار ...

سريهاي تواني يک سري به شکل * که در آن و.... اعدادي ثابت هستند، يک سري تواني از x مي نامند . معمولاً براي راحتي سري *به صورت مي نويسد در حالت کلي تر سري تواني به صورت است . اگر به جاي x مقدار ثابت r در نظر بگيريم سري تواني به يک سري عددي تبديل مي

خوانش سمبل های گزیده فرش ترکمن شیوه زندگی هرملت وقومی آکنده ازآداب ورسوم،عقاید،ایده ها ووقایع تلخ وشیرین می باشد.هرقومی به تناسب نوع زندگی وکار خویش ونحوه ارتباط اجتماعی باسایر اقوام وجوامع دارای نگرش خاص خود نسبت به شیوه زیست می باشد.دروادی فرهنگ باید گفت هرملتی برای خود حماسه واسطوره هایی دارد که برای آن ملت مقدس وقابل احترام است.حماسه دردل ملت جای دارد ونماد،آرزوهای ...

براي شناخت بهتر هنرهاي تجسمي مثل نقاشي ، مجسمه سازي ، گرافيک ، معماري و غيره . بايد عناصر اصلي بصري را که در حقيقت پايه و اصول کليه هنرهاي تجسمي است ، بشناسيم اين عناصر عبا رتند از نقطه ، خط ، سطح ، حجم ، بافت ، حرکت ، رنگ کليه عناصر فوق به صورت مشت

خلاصه: یک ساختمان تقویت شده با طول 215 متر و ارتفاع 19 متر در Iserlohn ساخته شده است. ساختمان در جاده 46A قرار داشته در پایه دارای ابعادی به شرح ذیل می باشد. ارتفاع 7/16 ، پهنای 2/11 محاسبات طراحی بوسیله صورت پذیرفته است. طراحی بنا بر صورت می پذیرد. دیواره تکمیل شده دارای زاویه شیب 80 درجه می باشد این مقاله نگرش طراحی و جزئیات ساخت را تشریح می نماید. این موارد شامل زمان ...

اگر مایل به داشتن یک تجارت هوشمندانه یا یک بازار مالی خوب هستید، وقت خود را به مطالعه ی منحنی بازده صرف کنید. دربازار های ماالی،بازده به نرخ سالیانه برگشت از سپرده گزاری بر میگردد. این بوسیله گزارش نرخ بهره، پول پرداخت شده،و مدت زمان باقی مانده از عمر سپرده گزاری تعیین میشود. به عنوان مثال،اکر شما 100 دلار را با 7 درصذ برای 1 سال وام داده اید،بازده سپرده گزاری 7 درصد است.اگر شما ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول