دانلود گزارش های نقشه برداری

Word 1 MB 22930 51
مشخص نشده مشخص نشده نقشه برداری - نقشه کشی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • گزارش کاراول:اندازه گیری مساحت(مساحی)به روش مثلث بندی
  هدف نقشه برداری: تهیه یک منطقه یک منطقه و بدست آوردن مساحت به کمک تکنیک مثلث بندی در سطح زمین
  وسایل مورد نیاز:
   تراز میر 1 عدد:وسیله ای است که ژالون رابرسطح مورد نظرعمودمی سازدکه دقت رابالاتربرد.
   متر فلزی 1 عدد:برای اندازه گذاری فاصله ی ریوس مثلث به کار می رود.که این ریوس را باید قبلا توسط گچ مشخص میکنیم.
   میله ژالون 1 عدد:وسیله ای است برای تعیین ایستگاه های مورد نظرکه در این پروژه تعیین ریوس مثلث اند.
   گچ 3 قطعه:برای نقطه گذاری وتعیین ریوس مثلث که توسط متر فلزی اندازه گذاری می شود.
  روش کارونقشه برداری و محاسبات:
  با تعیین نقاطی در سطح محدوده نقشه برداری با حداکثر فاصله 20 متر به گونه ای که بتوان حتی الامکان مثلثهای متساوی الاضلاع رادرروی زمین ایجاد کرد. سپس به برداشت فاصله این نقاط به کمک متر فلزی و میله ژالون (جهت جبران اختلاف ارتفاع بین نقاط) فاصله نقاط را اندازه گیری می کنیم. پس از پایان اندازه گیری به روش زیر مساحت مثلثها قابل محاسبه است.
  خطاهای کلی:1.انسانی
  2.انسانی
  3.دستگاهی
  خطای دستگاهی:
  این خطاهاگاهی اوقات افزونی وگاهی نقصانی است یعنی خطا تدریجی بوده است ومعمولادرموردکم وزیاد شدن طول نوارپیش میاید.
  خطای طبیعی:
  • خطای درجه حرارت:این خطا نیزازنوع خطای تدریجی است وگاهی زیادوگاه کم شودنده است ودر اثرتفاوت درجه حرارت محیط ساخت ومحیطی که عملیات نقشه برداری دران صورت می گیرد.
  • خطای کمانه:این خطاکه دراثروزن نوارونیروی جاذبه ی زمین حاصل می شود.ازخطاهای تدریجی کم شونده است مه نسبت عکس بانیروی وارده برمترهم دارد.
  خطای انسانی :
  • خطای کشش نامناسب
  • خطای افقی نبودن متر
  • خطای امتدادگذاری
  خطای اتفاقی:
  طبق تیوری خطاهاومنحنی گوس محاسبه میشودکه در اندازه گیری طول شامل خطای علامت گذاری وخطای قرایت مشود.
  خطاهای روش نقشه برداری:
  • خطای انسانی ناشی از عدم دقت در مترکشی
  • خطای انسانی ناشی از عدم دقت در قرائت
  • خطای ابزاری متر فلزی ناشی از خمش در اثر وزن
  • خطای ابزاری متر فلزی ناشی از خمش در اثر وزش باد
  • خطای محیطی ناشی از عدم امان مترکشی مستقیم در اثر وجود موانع محیطی

  مکان نقشه برداری:
  طبق نقشه های ارائه داده شده کاملا مشهود می باشد (شکل1) از یک طرف به ضلع جنوبی مسجد دانشگاه و از طرف دیگر به میدان دانشگاه ختم می شود.
  شرح عملیات نقشه برداری:
  نقطه ی ابتدایی کار در میانه راه شرقی به سمت میدان بر روی تیر چراغ سوم بود که طبق نقشه نقطه شماره 1 در کنج محل مذکور گذاشته شد و نقطه شماره 2 در فاصله 7متری در ضلع جنوبی مسجد واقع شده بود، و به همین ترتیب محل مذکور تا نقطه شماره 30 با گچ مشخص شد و با وصل کردن این نقاط به یکدیگر طبق کروکی شکل 1 کل سطح مورد نظر به مثلث هایی حتی الامکان متساوی الاضلاع و متساوی الساقین تقسیم شد. هدف از این کار طبق گفته های استاد ارجمند دکتر درخشان این است که خطا در اندازه گیری مساحت و محیط کم شود و هر چه تعداد این مثلث ها بیشتر شود اندازه گیری دقیق تر و در نتیجه مساحت و محیط و اعداد و ابعاد خواسته شده دقیق تر در می آیند. این عملیات که حدود 3 ساعت به طول انجامید طبق نقشه های ارائه شده که ضمیمه ی کار این گروه می باشد تقدیم می گردد.
  کروکی و جداول:
 • مساحی
  استادیمتری
  ترازیابی تدریجی
  ترازیابی شعاعی
  تیودلیت
  زاویه یابی
  تعیین مختصات دونقطه

گزارش کاراول:اندازه گيري مساحت(مساحي)به روش مثلث بندي هدف نقشه برداري: تهيه يک منطقه يک منطقه و بدست آوردن مساحت به کمک تکنيک مثلث بندي در سطح زمين وسايل مورد نياز: تراز مير 1 عدد:وسيله اي است که ژالون رابرسطح مورد نظرعمودمي سازدکه دق

فصل اول: کليات نقشه‌برداري نقشه‌برداري و نقشه نقشه‌برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه‌گيري و هنر ترسيم توأم نموده و به وسيله آن قطعاتي از سطح زمين را با کليه عوارض آن در روي صفحه افقي نمايش مي‌دهد. پس نقشه تصوير افقي منطقه‌اي با مقياس

تعیین موقعیت نسبی نقاط واقع در سطح زمین و یا نزدیک به آن هدف اصلی نقشه‌برداری است. از این تعریف ساده چنین استنتاج می‌شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. در بعضی موارد، برای تعیین موقعیت، بعد زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد (سنجش های نجومی و نقشه برداری ماهواره ای). مختصات مطلوب می تواند مختصات دکارتی Z,Y,X و یا مختصات عرض و طول جغرافیایی باشد. معمولاً عملیات نقشه برداری ...

تاریخچه شرکت: شرکت ساختمانی نیکامهر در سال 74 تأسیس گردیده است. عمده کار این شرکت ساخت و ساز ساختمان و ساخت وساز آپارتمان های چند طبقه و ساختن ساختمانهای اسکلت فلزی راه سازی و کارگاه بلوک زنی و تیرچه زنی و غیره را در دستور کار خود دارند. البته این شرکت یک شرکت خصوصی است و به صورت خصوصی اداره می شود. مدیر عامل: آقای محمد صدیقی زاده سهام داران: آقای مجتبی سلمان خاکسار آقای محمد ...

از روزگاران گذشته تا کنون، فرش ایرانی آیینه تمام نمایی فرهنگ و هنر اصیل ایران بوده است این هنر و صنعت با همه زیبائیها و ظرافت طرح، بافت و رنگ، انچنان در عرصه جهانی شناخته شده دارای اعتبار است که هم به عنوان سمبل هنر ایران شناخته شده و هم اولین کالای صادراتی غیر نفتی کشور به شمار می رود. برای حفظ این موقعیت و ارتقاء آن باید دست اندرکاران تولید فرش به موارد اساسی تولید توجه ...

-مترکشي وسايل مورد نياز: متر- شاخص (ژالون)- تراز شرح عمليات و رسم کروکي: هفت نقطه را انتخاب کرده و فاصله بين نقاط را مترکشي مي کنيم اين فواصل نبايستي از 15 متر کمتر باشد. ­ نحوه مترکشي: ژالون ها را روي دو نقطه همراه با تراز قرار مي دهيم بطوري که ژال

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم ...

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم ...

نقشه برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم توأم نموده و بوسيله آن قطعاتي از سطح زمين را با کليه عوارض آن در روي صفحه افقي نمايش مي دهد به طور کلي نقشه برداري را مي توان علم تهيه و پياده کردن نقشه دانست. ولي به دليل گسترد

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول