دانلود مقاله تاریخچه والیبال درجهان

Word 279 KB 23148 23
مشخص نشده مشخص نشده ورزش و تربیت بدنی
قیمت: ۲,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • والیبال درسال 1895 میلادی مطابق باسال 1274 شمسی توسط ویلیام .ج . مورگان مدیر Y.M.C.A در هولیک ایالت ماساچوست آمریکا ابداع شد. درابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود ودلیل انتخاب یان نام برای همگام نامعلوم بود. تحت تأثیر محبوبیت فراوان بسکتبال دربین عامه، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ورزشی را بوجود آورد که بازی ازروی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد . مورگان با استفاده ازتوئی توپ بسکتبال که بدلیل سبکی وزن به دستها آسیب نمی رساند بازی را شروع کرد. با وجود اینکه بطور آهسته و کند از Y.M.C.A آغاز شد ولی طولی نکشید که طولی نکشید که درکلیه شهرهای ماساچوست و نیوانگلاند عمومیت یافت.
  دراسپرینگ فیلد، دکتر ت-آهالستیگ با مشاهده بازی، مینتونت را به والیبا ل تغییر نام داد، زیرا قصد اساسی از بازی کردن، فرستادن و برگشت دادن (ردو بدل کردن) توپ از روی تور است که کلمه والیبال درمعنا این نیت را مشخص می سازد. با اینکه والیبال درآغاز ورزش سالنی بود و درمحل های سرپوشیده بازی آن انجام می شد و اساساً برای فعالیت های سرگرم کننده پیشه وران و تجّار اختصاص یافته بود ولی کم کم به زمین های روباز کشیده شد و بعنوان یکی ازفعالیت های جالب توجه تابستانی درآمد وبه شدّت تعقیب می شد. درآغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود، هرفرد و درهرکشوری بمیل خود و بطریق مختلف با توپ بای میکردند. رفته رفته والیبال درمناطق و نواحی مختلف جهان گسترش می یافت. همچنانکه هر ابداع یا اختراعی درآغاز با نواقص همراه بوده و به مرور زمان تکمیل و رفع نواقص می شود، والیبال نیز ازاین قاعده مستثنی نبود و کم کم قوانین برای این بازی وضع شد وروشها وحرکات تکنیکی جایگزین حرکات قبلی گردید.
  درسال 1900 پذیرفته شد که امتیازات هرست بازی 21 پوئن باشد.
  درسال 1912 سیستم چرخش به تصویب رسید.
  درسال 1917 پذیرفته شد که هر ست بازی 15 پوئن (امتیاز) باشد.
  درسال 1918 تعداد بازیکنان هرطرف زمین 6 نقر پیشنهاد شد که مورد قبول عامه قرارگرفت.
  درسال 1921 موافقت شد که هرتیم باسه ضرب توپ را به طرف دیگر بفرستد.
  درسال 1923 اندازه زمین بازی 9×18 متر تعیین شد.
  بمرور درسالهای بعد، قوانین فراوانی برای این بازی وضع شدودر بسیاری ازقوانین قبلی نیز تغییراتی حاصل گشت که هنوزهم این تغییرات (سال2000) ادامه دارد و هرچهار سال یکبار درکنگره بین المللی والیبال تغییراتی درقوانین بازی به تصویب می رسد و درآخرین کنگره جهانی که درسال 1998 میلادی (1377 شمسی) همزمان با برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات والیبال جهانی مردان و سیزدهمین دروه زنان درژاپن برگزار شد با تصویب و تغییر قوانین مانند روش امتیاز گیری با برد رالی، امتیازات 25 برای ست های اول، دوم، سوم و چهارم و امتیازات 15 برای ست پنجم و همچنین تصویب بازیکن دفاعی لیبرو، بکار بردن روش جدید دگرگونی و هیجان فراوانی دربازی والیبال بوجود آورده است.اولین کشور خارجی که والیبال را پذیرفت کشور کانادا و بسال 1900 بود اساساً نهضت Y.M.C.A (سازمان جوانان مسیحی) درمعرفی این ورزش به دیگر کشورهای جهان و تعمیم آن سهم فراوانی دارد. بازی والیبال درپایان سال1900 به هندوستان ودرسالهای 1905 به کوبا، 1909 به پورتریکو، 1910 به فیلیپین، 1912 به اوروگوئه، 1913 به چین و 1917 به ژاپن و به تدریج ازسال 1914 به بعد توسط سربازان قوای
  آمریکا و مستشاران و اشخاص دیگر به کشورهای اروپائی ازقبیل فرانسه، چکسلواکی، لهستان، شوروی و بلغارستان و سایر کشورهای اروپائی معرفی شد و تعمیم یافت. ولی بسبب بیگانه بودن این ورزش برای اروپائیان درابتدا امر قبول آن به کندی صورت می پذیرفت. فرانسه، چکسلواکی و لهستان سه کشوری بودند که قبل ازدیگران اقدام به تشکیل فدراسیون ملّی والیبال درکشورخود نمودند. کشور شوروی که درسال1923 اقدام به تأسیس انجمن ملّی والیبال نمود برای پیشرفت و دگرگونی آن فعالیت زیادی بعمل آورد. اصولاً شوروی ازکشورهائی است که درپیشرفت تکنیک و تاکتیک والیبال و تنظیم قوانین درجهان سهم بسزائی دارد و برای قهرمانی درمسابقات است که قدرت بزرگ جهانی بحساب می آید. کشورهای فرانسه، چکسلواکی و لهستان پس ازتشکیل فدراسیون ملّی مصمم شدند که باکمک کشورهای دیگر فدراسیون بین المللی راتأسیس نمایند ودرسال 1936 بینگام بازیهای المپیک دربرلین آلمان دراین زمینه فعالیت زیادی نمودند ولی با آغاز جنگ بین المللی دوّم و طغیان آن دراروپا اقدامات آنان متوقف شد. بطور کلّی تغییرات و پیشرفت والیبال را میتوان به سه دوره تقسیم نمود، دوره اوّل ازسال آغاز تا سال 1918 ، دوره دوّم ازسال 1919 تا سال 1946 و دوره سوّم ازسال 1947 به بعد که تغییرات و پیشرفت اساسی والیبال دردوره سوم صورت پذیرفته است.پس ازجنگ بین المللی دوّم، فعالیت های فراوان برای حرکت جدید به والیبا ل مجدداً آغاز شد و اولین مسابقه بین المللی درقاره اروپا بین دو کشور فرانسه و چکسلواکی درشهر پاریس برگزار گردید. پیگیری برای تأسیس فدراسیون بین المللی والیبال ادامه یافت. مذاکرات بین سه کشور فرانسه، چک و لهستان منتج به موافقت درجهت تشکیل کنگره ویژه برای تأسیس اتحادیه بین المللی والیبال گردید.
  سرانجام درتاریخ آوریل 1947 کنگره ای با شرکت نمایندگان چهارده کشور ازسراسر جهان درپاریس برگزار و موافقت شد فدراسیون بین المللی والیبال (F.I.V.B ) تأسیس گردد که این فدراسیون درپاریس تشکیل شد وآقای پل لیبود ازکشور فرانسه بعنوان اولین رئیس فدراسیون بین المللی والیبال انتخاب شد. بزودی کشورهای زیادی درخواست عضویت خودرا برای پیوستن به فدراسیون بین المللی اعلام نمودند که امروز این فدراسیون حدود 217 کشور عضو دارد (سال 2000) و بیش از 200 میلیون نفر از مردم جهان والیبا ل بازی میکنند. اولین رئیس انتخابی فدراسیون بین المللی والیبال آقای پل لیبود ازکشور فرانسه تا سال 1984 ( یعنی 37 سا ل تمام) ریاست فدراسیون بی المللی را باقدرت برعهده داشت وتوانست با کمک سایر اعضاء این فدراسیون را درردیف فعا ل ترین فدراسیونها، و والیبال را درزمره بزرگترین ورزشهای جهانی درآورد.پس ازتأسیس فدراسیون بین المللی، کمیته های مختلفی درداخل آن بوجود آمد و برنامه مسابقات رسمی بین المللی تنظیم و آغاز شد. درسال 1949 اولین دوره مسابقات جهانی والیبال برای مردان درپراگ و درسال 1952 دومین دوره مسابقات جهانی مردان و اولین دوره مسابقات جهانی زنان درمسکو برگزار شد. برنامه این مسابقات بطور منظم هرچهار سال یکبار تاکنون درکشورهای مختلف انجام شده است. درسال 1998 دوره چهاردهم مسابقات جهانی مردان باشرکت 24 تیم و دوره سیزدهم مسابقات جهانی زنان با شرکت 16 تیم درکشور ژاپن انجام یافت. (تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران دراین مسابقات شرکت نمود) و بسبب اهمیتی که والیبال دربین ورزشها بدست آورد، درسال 1964 مسابقات والیبال مردان و زنان به برنامه بازیهای المپیک توکیواضافه شد که تاکنون (سال 2000) درنه دوره ازبازیهای المپیک برنامه های آن اهمیت خاصی انجام شده است.علاوه برمسابقات قهرمانی جهان و المپیک، مسابقات والیبال مردان و زنان درسراسر جهان با عنوانهای: جام جهانی، لیگ جهانی، قهرمانی اروپا، پان آمریکن، قهرمانی آسیا، بازیهای آسیائی، والیبال ساحلی، جهانی دانشجویان (یونیور سیاد). قهرمانی آفریقا، ارتشهای جهان، گراندپری زنان، راه آهن های جهان، قهرمانی ناشنوایان، قهرمانی معلولین، پارالمپیک معلولین، قهرمانی
  کشورهای عربی، چهارتیم برتر، جایزه بزرگ، ستاره ها و تورنمنت های بین المللی و دوستانه و غیره درگروه های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بطور منظم انجام می شود.درتاریخچه والیبال جهان باید کشور ژاپن را بعنوان دگرگون کننده تکنیک ها، تاکتیک ها و آمادگی جسمانی دروالیبال معرفی نمود(دگرگون کننده درسرویس، ساعد، انواع تاس ها، توپ گیری و انواع آبشارهای سرعیت با پاس های کوتاه الف و ب و ترکیبی و به ویژه بدنسازی). انجمن والیبال ژاپن از سال 1961 فعالیت های بین المللی خودرا افزایش داد وتیم های ملّی زنان و مردان این کشور درکلیه مسابقات رسمی تحت نظر فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون آسیائی شرکت نموده اند. مربی تیم ملّی والیبال مردان ژاپن آقای یاسوتاکاماتسودایرا با تنظیم یک برنامه 8 ساله و منطقی ازسال1965 تا 1972 توانست مدال طلای المپیک مونیخ را به سال 1972 برای کشور خود بدست آورد. ماتسودایرا یکی ازبزرگترین مردان والیبال جهان بحساب می آید وسمت هائی را با عنوان رئیس فدراسیون والیبال ژاپن، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و نایب رئیس فدراسیون بین المللی و رئیس کمیته لیگ جهانی و الیبال داشته است. ایشان سهم بسزائی درپیشرفت والیبال جهان دارد. ماتسودایرا اولین دوره کلاس مربیگری بین المللی والیبال را درسال1971 دردوکاتاگوری 1و2 درتوکیو تشکیل داد که قریب 60 نفر ازکشورهای مختلف جهان دراین کلاس شرکت داشتند (ازکشورهای آقایان: ابراهیم نعمتی، رضا هدایتی وداود دارابیان درمیان شرکت کنندگان بودند). از دیگر مردان والیبال ژاپن که دراین تاریخچه می توان ازوی نام برد آقای تویودا می باشد که ایشان ازلحاظ تئوری فنّی و ارائه تکنیک ها و تاکتیک های والیبال درجهان سهم مؤثری داشته است. ضمناً آقای تویودا سمت هائی درفدراسیون بین المللی و کنفدراسیون والیبال آسیا و ژاپن داشته اند و دارند (سال2000). آقای "هورست باکه" ازکشور آلمان شرقی نیز درپیشبرد امورفنّی والیبال جهان وآموزش، نقش بسزائی داشته است و آغاز مینی و والیبال برای کودکان از سن 9تا 12 سال ازابتکارات این شخص است.

تاریخچه والیبال درجهان والیبال درسال 1895 میلادی مطابق باسال 1274 شمسی توسط ویلیام .ج . مورگان مدیر Y.M.C.A در هولیک ایالت ماساچوست آمریکا ابداع شد. درابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود ودلیل انتخاب یان نام برای همگام نامعلوم بود. تحت تأثیر محبوبیت فراوان بسکتبال دربین عامه، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ورزشی را بوجود آورد که بازی ازروی تور انجام گیرد و لذت بخش ...

والیبال درسال 1895 میلادی مطابق باسال 1274 شمسی توسط ویلیام .ج . مورگان مدیر Y.M.C.A در هولیک ایالت ماساچوست آمریکا ابداع شد. درابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود ودلیل انتخاب این نام برای همگام نامعلوم بود. تحت تأثیر محبوبیت فراوان بسکتبال در بین عامه، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ورزشی را به وجود آورد که بازی ازروی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده ...

واليبال در سال ???? ميلادي مطابق با سال ???? شمسي توسط ويليام .ج . مورگان مدير Y.M.C.A در هوليک ايالت ماساچوست آمريکا ابداع شد. درابتدا اين ورزش مينتونت نام گذاري شده بود ودليل انتخاب اين نام براي همگام نامعلوم بود. تحت تأثير محبوبيت فراوان بسکتب

میلادی مطابق باسال 1274 شمسی توسط ویلیام مورگان مدیر Y.M.C.A در هولیک ایالت ماساچوست آمریکا ابداع شد. درابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود ودلیل انتخاب یان نام برای همگام نامعلوم بود. تحت تأثیر محبوبیت فراوان بسکتبال دربین عامه، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ورزشی را بوجود آورد که بازی ازروی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد . مورگان با استفاده ازتوئی توپ بسکتبال که ...

تاريخچه واليبال ساحلي به بيش از نيم قرن مي رسد. ورزشي که فلسفه راه اندازي آن بيشتر جنبه تفريح و سرگرمي داشت تا کسب مدال و رقابت با ورزش هاي مطرح امروز جهان. آنچه که باعث شد تا واليبال گوي سبقت را از ساير ورزش هاي ساحلي چون فوتبال ، هندبال بربايد

تاريخچه واليبال در جهان واليبال در سال 1895 ميلادي مطابق با سال 1274 شمسي ، يعني 111 سال قبل توسط ويليام . ج . مورگان مدير Y.M.C.A در هوليوک ايالت ماسا چوست آمريکا ابداع شد. در ابتدا اين ورزش مينتونت نام گذاري شده بود و دليل انتخاب اين نام ب

واليبال در سال 1895 ميلادي مطابق با سال 1274 شمسي ، يعني 111 سال قبل توسط ويليام . ج . مورگان مدير Y.M.C.A در هوليوک ايالت ماسا چوست آمريکا ابداع شد. در ابتدا اين ورزش مينتونت نام گذاري شده بود و دليل انتخاب اين نام براي همگان نامعلوم بود. تحت تاثير

واليبال از ايالات متحده امريکا سرچشمه مي‌گيرد. اگرچه مسابقات المپيک و ساير رقابت‌هاي بين‌المللي به وسيله تيم‌هاي کشورهاي مختلف برگزار مي‌گردد وليکن بازي‌هاي امروزي بيشتر مربوط به اين کشور مي‌شود. اما درست است که بسياري از بازي‌ها از «سواحل کاليفرن

در ابتدا این ورزش "مینتونت" (Mintonette) نام گذاری شده بود. مورگان تحت تأثیر محبوبیت فراوان بسکتبال دربین عامه تصمیم گرفت برای دانشجویان خود ورزشی را به وجود آورد که بازی از روی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده از تویی که به دلیل سبکی وزن به دست ها آسیب نمی رساند، بازی را شروع کرد. با وجود اینکه به طور آهسته و کند از سازمان جوانان مسیحی آغاز شد، ولی طولی نکشید که ...

زمین والیبال با یک تور با ارتفاع به دو بخش مساوی تقسیم شده است. هر تیم ۶ بازیکن در زمین دارد. اساس بازی از این قرار است که توپی را با زدن ضربه میان دو تیم رد و بدل می‌کنند. هر تیم برای رد کردن توپ به سوی دیگر تور تنها اجازه سه بار ضربه زدن را دارد و به هنگام برخورد توپ به زمین حریف یا در اثر خطای یک تیم، یک امتیاز به تیم مقابل داده می‌شود. تاریخچه ورزش والیبال که نخست مینتونت ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول