دانلود تحقیق تربیت بدنی

Word 40 KB 23154 8
مشخص نشده مشخص نشده ورزش و تربیت بدنی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • آموزش درباره ساختار فیزیکی و پیشرفت بدن (بهبود بدن)، کارکرد فیزیکی و مکانیکی و استفاده بهینه (موثرترین) استفاده از آن است. این راه حل وقتی شروع می‌شود که کودک (نوزاد) الگوهای اساسی حرکت (تحرک) را یاد می‌گیرد که محرک (انگیزه) را برای بهبود (پیشرفت) بدن فراهم می‌آورد. بعداً در طفولیت با ظهور (پیشرفت) الگوهای حرکتی پیچیده‌تر که منجر به بدست آوردن مهارت‌های ورزش (قهرمانی) می‌شود، ادامه می‌یابد. مرحله نهایی این مراحل شامل آموزش عادات مثبت است که به نگهداری (حفظ) سطح فعالیت (تحرک) مساعد کمک خواهد کرد که موجب سلامتی و آمادگی در طول زندگی است.
  برای نائل شدن به این هدف، لازم است که سطح فعالیت فیزیکی مخصوص (مقتضی) برای افراد حفظ شود. برای یافتن (فهمیدن) این سطح، مهم است که یک نفر فیزیک بدن خودش را بداند تا درباره ارتباط (رابطه) فعالیت فیزیکی و سلامتی آشنا شود (مطلع گردد) و سپس این دانش را (شناخت) برای ایجاد زندگی که کیفیت زندگی مساعد را فراهم خواهد آورد، بکار گیرد.
  برنامه‌های تربیت‌بدنی
  تربیت‌بدنی شروع می‌شود به محض اینکه کودک جستجوی محیط را آغاز می‌کند (به جستجوی محیط می‌پردازد) و یاد می‌گیرد با آن مواجه شود تا نیازهای فیزیکی و روانی خود را برآورد کند (راضی کند، ارضاء شود). بسیاری از تحقیقات اشاره می‌کنند (اذعان می‌کنند) که توسعه نرمال، چه چیزی باید باشد و چه نوع رفتاری در کمک به آنها موثرترین است که این میزان پیشرفت بدست نمی‌آید.
  تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی، به ارزیابی حرکات اساسی تاکید می‌کند. آن شامل نمودار فعالیت‌ها (نرمش‌ها) برای بهبود (پیشرفت) هماهنگی فیزیکی و پیشرفت (بهبود) است. برنامه‌ها طوری طرح‌ریزی شده‌اند که به هر بچه اجازه می‌دهد انفرادی پیشرفت کند و ماکزیمم (بیشترین) فعالیت (تحرک) را فراهم آورد که حرکات و خلاقیت را خواهد پروراند. ورزش‌های موزون و بازی‌های (مسابقه‌) غیررسمی یک قسمت مهمی از این برنامه‌ها را می‌سازد (شامل می‌شود).
  در مدرسه راهنمایی‌ (پایه‌های متوسط) حرکات اساسی پایه‌ای (اساسی) برای فعالیت‌های فیزیکی، پیچیده‌تر و یادگیری مهارت‌های ویژه فراهم خواهد آورد (می‌آورد). این مهارت‌ها اغلب از طریق شرکت در بازی‌های رسمی مثل والیبال و (ساخت برای یک نوع والیبال) بدست می‌آیند که تاثیر و تجربه مشخصی را فراهم می‌آورد که توانایی فردی (یک نفر) را در بازی با دیگران بهبود می‌بخشد. در طول این دوره برای بچه‌ها خیلی مهم است که موفقیت‌های فیزیکی را تجربه کنند، به خاطر نقشی که آن در رشد شخصیت دارد، بخصوص در توسعه خود تصوری مثبت به صورت مثبت خودش را تصویر کند (مجسم کند).
  در دبیرستان تربیت‌بدنی انفرادی‌تر می‌شود تا قابلیت‌های (استعدادهای) فیزیکی و نیازهای روانی بخصوص (مخصوص) دانش‌آموزان را سنجید (ببینند). دانش‌آموزان فرصت (مجال) بیشتری دارند تا علائق مخصوص خود را بپرورانند. ورزش‌هایی مثل گلف، تنیس یا شنا یا در فعالیت‌هایی دیگر مثل ماشین‌سواری، هاکی روی چمن و ورزش‌های تیمی مثل بیس‌بال، بسکتبال، فوتبال و هاکی روی چمن در کالج و دانشگاه‌ها برنامه‌های تربیت‌بدنی برای دانش‌آموزان منظم حتی انفرادی‌تر است. رشته‌ها هم همچنین پیشنهاد می‌کنند که فهم اساسی برای فعالیت‌های فیزیکی موثر را در زندگی بعداً فراهم می‌آورد. تصور این رشته‌ها شامل ارتباط، فعالیت‌های فیزیکی و سلامتی، قوت و تحمل (دوام)، رفاه روانی، خود تصوری و روابط اجتماعی است. یافته‌های تحقیقی رایج فراهم می‌آورند. فهم (شناختی) از اینکه چگونه فعالیت‌های فیزیکی می‌تواند کیفیت زندگی را بهبود ببخشد.
  نوع دوم برنامه‌های کالج برای دانش‌آموزان تربیت‌بدنی حرفه‌ای (تخصصی) موجود است. این برنامه در عمق بدن انسان و کارکردش آزمایش می‌کند. ورزش‌شناسی برای تدریس (تعلیم) توسعه مهارت‌ها فراهم می‌آورد. این دوره تحصیلات رشته‌های کالبدشکافی، فیزیولوژی، جنبش‌شناسی، فیزیولوژی ورزش، فیزیولوژی آموزش، اجرای برنامه‌ها را در همه سطوح سنی شامل می‌شود.
  ورزش‌های رقابتی (مسابقه) به عنوان قسمتی از همه برنامه‌های تربیت‌بدنی محسوب می‌شوند. تنها افراد خیلی هر (با استعداد) قادر به شرکت در این مسابقه هستند. اما مسابقات برای دانش‌آموزان متوسط فرصتی را ایجاد می‌کند تا به صورت انفرادی یا تیمی رقابت کنند. در ابتدا اکثر برنامه‌های ورزشی برای مذکرها بهتر از مونث‌ها فرض شد، اما این نظریه تغییر یافت. زنان بیشتر و بیشتر به طور منظم در یک سطح متنوعی از ورزش‌ها شرکت کردند (مسابقه دادند). برنامه‌های تربیت‌بدنی بالغ (بلوغ) رهبری می‌شوند (انتقال داده می‌شوند). از بین تنوع نمایندگان (نمایندگان جامع متنوع) به همان نحو برنامه‌های توسعه‌ای (بهبود) مدرسه‌های عمومی و دانشگاه‌ها. این برنامه‌اه که برای نگهداری و توسعه مهارت‌های مناسب طرح‌ریزی شده‌اند، عمومیت قابل ملاحظه‌ای بدست آورده‌اند.
کلمات کلیدی: تربیت بدنی

با عنایت به آیین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی مصوب ششصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پروش مورخ 17/6/79 و در جهت ایجاد هماهنگی در شیوه ارزشیابی درس تربیت بدنی در دوره ابتدایی شیوه نامه ارزشیابی آن به شرح ذیل تدوین و جهت اجرا در مدارس کشور ارائه می گردد. فصل اول: اهداف آگاه ساختن دانش آموزان و اولیای آنان از میزان پیشرفت تحصیلی و وضعیت جسمانی و ...

تربیت بدنی در ایران باستان ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامت بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتش سلحشور و پیروزمند پی برده بودند. به استثنای فرزندان طبقه اعیان و شاهزادگان تقریباً همه آموزش و پرورش به تربیت بدنی محدود می شد. کودکان تا 7 سالگی زیر نظر مادر پرورش می یافتند و پسران از 7 سالگی تحصیلات رسمی خود را آغاز می کردند و از همان هنگام رسماً متعلق به ...

بسياري از دروس رسمي در هنگام تدريس به "موضوعات" مجزايي تقسيم مي شوند که اين موضوعات از نظام هاي علمي و آکادميکي مانند رياضيات، هنر و تاريخ گرفته شده اند. اگر چه که اين نحوه تدريس مزاياي خاص خود را دارد، اما از دهه 60 ميلادي به بعد بخاطر پراکندگي زما

مقدمه اهداف اموزشي تربيت بدني درهمه جنبه هاي : عاطفي، شناختي ،و اجتماعي و رواني موثر است . اما بايد داراي هدف بندي ، طرح درس و برنامه ريزي کامل و صحيح باشد. تربيت بدني و اموزش ورزشي در جهان اهميت ويژه اي دارد و بايد صحيح اموزش داده شود و اين ام

تربيت بدني و ورزش در مفهوم کلي کلمه، يک پديده اجتماعي است که با اعتلاي آن ،روابط افراد جامعه و سلامت جسم وروح آنها استحکام مي يابد .بنابراين ،روابط اجتماعي و تربيت بدني وورزش بر يکديگر تاثير متقابل دارند و در تامين بهداشت رواني کودک و نوجوان وهمچنين

از آنجا که مربي ورزش درتماس نزديک با ورزشکار است و بيشترين تأثير را روي او دارد ، توجه به کيفيت و کميت آموزش مربيان از اهميت خاصي برخوردار است . اين آموزش‌ها ، چنانچه از ابتدا و در زمينه‌ هاي متنوع به اجرا در آيند ، بي‌شک مي‌توانند پايه‌ريزي ورزشي ص

مقدمه تربيت بدني و ورزش جزء لاينکف تعليم و تربيت و وسيله اي براي رسيدن به سلامت جسمي و روحي نسل جوان است . نبايد چنين تصور کرد که ورزش کردن امري بي ارزش و تفنني است ، و صرفاً موجبات سرگرمي و مشغوليت کودکان و جوانان را فراهم مي سازد ، بر عکس ، بايد آ

در میان کشورهای مشرق زمین بیگمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، چه در حالی که چینیان، همانگونه که پیش از این گفتیم، به امر ورزش وتربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیتهای بدنی را گاه حتی مذموم هم می دانستند، ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامت بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم ...

یکی از مهمترین نعمتها، نعمت تندرستی و سلامت است که می تواند در موفقیت انسان عاملی مهم باشد.یک جامعه،یک خانواده، تنها زمانی قادر خواهد بود که راه ترقی و تکامل را طی کند که متشکل از افرادی سالم، با ارزش و پاک باشد. با توجه به این مهم تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخشی از نیاز ساختاری انسان بایستی مورد توجه همه افراد جامعه اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ باشد. تربیت بدنی یک پدیده انسانی ...

حرکت امري غريزي است و براي رشد کودک نقش محور ي دارد . اين نقش در زمينه هاي مختلف رشد همچون رشد شناختي ، رشد عاطفي و رشد حرکتي او ، حياتي است . اگر برنامه اي خوب طراحي شود و به شکلي صحيح در ساعات درس تربيت بدني تدريس گردد ، مسلماً سهم خوبي در رشد همه

هفته تربیت بدنی همه ساله از 26 مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود. ورزش و فعالیت فیزیکی در سلامت روان نیز مؤثر است. مطالعات نشان می دهد که موارد افسردگی، اضطراب و .... در اثر فعالیت فیزیکی بهبود یافته و ورزش به عنوان یک عالم ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول